Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4313. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o določitvi varstvenih pasov vodnjakov v Lukavcih, stran 7067.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) ter 28. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) izdaja župan Občine Ljutomer
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o določitvi varstvenih pasov vodnjakov v Lukavcih
I
Župan Občine Ljutomer odreja razgrnitev osnutka odloka o določitvi varstvenih pasov vodnjakov v Lukavcih.
II
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge pripombe na Odsek za GJS, okolje in PP Občine Ljutomer.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.
V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Ljutomer, KS Veržej in KS Križevci organizirati javno obravnavo.
III
Po poteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Ljutomer, KS Veržej in KS Križevci v 15 dneh oblikovati svoje stališče, in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Ljutomer.
IV
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-4-5/98
Ljutomer, dne 2. decembra 1998.
Župan
Občine Ljutomer
Ludvik Bratuša l. r.

AAA Zlata odličnost