Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4310. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gorišnica, stran 7064.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Gorišnica
Občinska volilna komisija občine Gorišnica je na seji dne 23. 11. 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Gorišnica.
I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico voliti skupaj 4743 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 2938 volivcev ali 61,94% od vseh, ki so imeli pravico voliti. Od tega:
a) 2929 volivcev glasovalo na voliščih
b) 2 volivca sta glasovala predčasno
c) 7 volivcev glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana Občine Gorišnica je bilo oddanih 2938 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo 34 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
----------------------------------------------
Kandidat      Št. glasov    % glasov
----------------------------------------------
1. Miroslav Šoba      191      6,58%
2. Jožef Kokot       247      8,51%
3. Slavko Visenjak    2466     84,92%
----------------------------------------------
III
Občinska volilna komisija občine Gorišnica je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ugotovila, da je za župana Občine Gorišnica izvoljen
Slavko Visenjak, roj. 22. 7. 1957, stanujoč Moškanjci 75, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 006-07-21/98
Gorišnica, dne 25. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne
komisije občine Gorišnica
Barbara Debevec, dipl. prav. l. r.
Člani:
Golc Matilda l. r.
Tuš Marta l. r.
Vršec Miroslava l. r.
Skuhala Franc l. r.
Meznarič Emil l. r.
Cvitanič-Strelec Anica l. r.
Dobaja Marija l. r.

AAA Zlata odličnost