Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4309. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gorišnica, stran 7062.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gorišnica
Občinska volilna komisija občine Gorišnica je na seji dne 23. 11. 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida na volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila rezultate glasovanja ter izid glasovanja za člane Občinskega sveta občine Gorišnica.
I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico voliti skupaj 4743 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 2938 volivcev ali 61,94% od vseh, ki so imeli pravico voliti. Od tega:
a) 2929 volivcev glasovalo na voliščih
b) 2 volivca sta glasovala predčasno
c) 7 volivcev glasovalo po pošti.
II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2938 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo 142 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 2796.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Gorišnica dobile naslednje število glasov:
--------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov   Št.   Ime liste
--------------------------------------------------------------------------
 1392    49,8%   1.    Slovenska ljudska stranka – SLS
  390    13,9%   2.    Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
  436    15,6%   3.    Liberalna demokracija Slovenije – LDS
  85    3,0%   4.    Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
  493    17,6%   5.    Slovenski krščanski demokrati – SKD
 2796             SKUPAJ
--------------------------------------------------------------------------
III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je bilo v obeh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 11 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadali naslednji mandati in bili skladno z 84. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1
Volilni količnik 191.700000
---------------------------------------------------------------------------------------
Glasov   % gl.  MA   % ost.   Št.     Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
  995   51,9%   5   19,0%    1.     Slovenska ljudska stranka
                          Izvoljeni so:
                          Slavko Visenjak, roj. 22. 7. 1957,
                          Moškanjci 75
                          Slavko Rižnar, roj. 18. 6. 1954,
                          Gajevci 16/a
                          Igor Horvat, roj. 23. 1. 1963,
                          Zagojiči 23/a
                          Alojzija Cvitanič, roj. 4. 4. 1957
                          Gorišnica 62
                          Zlatko Sok, roj. 20. 1. 1957
                          Moškanjci 86/a
  220   11,5%   1   14,8%    2.     Socialdemokratska stranka Slovenije
                          Izvoljen je:
                          Janko Ivanuš, roj. 11. 7. 1955
                          Formin 20/a
  307   16,0%   1   60,1%    3.     Liberalna demokracija Slovenije
                          Izvoljen je:
                          Vekoslav Čagran, roj. 20. 1. 1958
                          Tibolci 22
  38    2,0%   0   19,8%    4.     Združena lista socialnih demokratov
  357   18,6%   1   86,2%    5.     Slovenski krščanski demokrati
                          Izvoljen je:
                          Jožef Kokot, roj. 19. 3. 1946
                          Moškanjci 45/a
 1917
---------------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota 2
Volilni količnik: 146.500000
---------------------------------------------------------------------------------
Glasov   % gl.  MA   % ost.  Št.   Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------
  397  45,2%   2    71,0%   1.   Slovenska ljudska stranka
                       izvoljena sta:
                       Jožef Klinc, roj. 12. 3. 1952
                       Cirkulane 39
                       Zvonko Arnečič, roj. 19. 1. 1959
                       Gradišča 116/b
  170  19,3%   1    16,0%   2.   Socialdemokratska stranka Slovenije
                       Izvoljen je:
                       Miroslav Šoba, roj. 16. 11. 1939
                       Cirkulane 53
  129  14,7%   0    88,1%   3.   Liberalna demokracija Slovenije
  47   5,3%   0    32,1%   4.   Združena lista socialnih demokratov
  136  15,5%   0    92,8%   5.   Slovenski krščanski demokrati
  879
---------------------------------------------------------------------------------
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 5 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 16 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 16 količnikov naslednje:
-------------------------------------------------------------------------------------
Zap.     Količnik   Št. l.     Ime liste
št.
-------------------------------------------------------------------------------------
1.       1392,00     1      Slovenska ljudska stranka – SLS
2.       696,00     1      Slovenska ljudska stranka – SLS
3.       493,00     5      Slovenski krščanski demokrati – SKD
4.       464,00     1      Slovenska ljudska stranka – SLS
5.       436,00     3      Liberalna demokracija Slovenije – LDS
6.       390,00     2      Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
7.       348,00     1      Slovenska ljudska stranka – SLS
8.       278,40     1      Slovenska ljudska stranka – SLS
9.       246,50     5      Slovenski krščanski demokrati – SKD
10.       232,00     1      Slovenska ljudska stranka – SLS
11.       218,00     3      Liberalna demokracija Slovenije – LDS
12.       198,86     1      Slovenska ljudska stranka – SLS
13.       195,00     2      Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
14.       174,00     1      Slovenska ljudska stranka – SLS
15.       164,33     5      Slovenski krščanski demokrati –SKD
16.       154,67     1      Slovenska ljudska stranka – SLS
-------------------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Gorišnica dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tisti volilni enoti, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
---------------------------------------------------------------------------------------
Ime liste             Volilna enota  Izvoljen je:
---------------------------------------------------------------------------------------
5. Slovenski krščanski demokrati        2  Elizabeta Korenjak, roj, 4. 4. 1945
                          Meje 18/b
3. Liberalna demokracija Slovenije       2  Stanko Dernikovič, roj. 15. 5. 1951
                          Cirkulane 48
1. Slovenska ljudska stranka          2  Ivan Hemetek, roj. 12. 1. 1970,
                          Cirkulane 1
5. Slovenski krščanski demokrati        1  Stanislav Vojsk, roj. 17. 10. 1962,
                          Zagojiči 14/e
1. Slovenska ljudska stranka          1  Davorin Kelenc, roj. 28. 9. 1960,
                          Zamušani 54/b
---------------------------------------------------------------------------------------
Člani Občinskega sveta občine Gorišnica izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:
1. SLAVKO VISENJAK – Slovenska ljudska stranka
2. SLAVKO RIŽNAR – Slovenska ljudska stranka
3. IGOR HORVAT – Slovenska ljudska stranka
4. ALOJZIJA CVITANIČ –Slovenska ljudska stranka
5. ZLATKO SOK – Slovenska ljudska stranka
6. JANKO IVANUŠ – Socialdemokratska stranka Slovenije
7. VEKOSLAV ČAGRAN – Liberalna demokracija Slovenije
8. JOŽEF KOKOT – Slovenski krščanski demokrati
9. DAVORIN KELENC – Slovenska ljudska stranka
10. STANISLAV VOJSK – Slovenski krščanski demokrati
Volilna enota 2
1. JOŽEF KLINC – Slovenska ljudska stranka
2. ZVONKO ARNEČIČ – Slovenska ljudska stranka
3. MIROSLAV ŠOBA – Socialdemokratska stranka Slovenije
4. IVAN HEMETEK – Slovenska ljudska stranka
5. STANKO DERNIKOVIČ – Liberalna demokracija Slovenije
6. ELIZABETA KORENJAK – Slovenski krščanski demokrati
Št. 006-07-21/98
Gorišnica, dne 25. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne
komisije občine Gorišnica
Barbara Debevec, dipl. prav. l. r.
Člani:
Golc Matilda l. r.
Tuš Marta l. r.
Vršec Miroslava l. r.
Skuhala Franc l. r.
Meznarič Emil l. r.
Cvitanič-Strelec Anica l. r.
Dobaja Marija l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti