Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4301. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 1999, stran 7042.

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 30. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno se financira zakonsko določene obveznosti do porabnikov proračunskih sredstev na osnovi sprejetega proračuna Občine Cerkno za leto 1998.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Cerkno za leto 1999.
3. člen
Zadolži se župana Občine Cerkno za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil prvega člena tega odloka, za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.
O doseženih prilivih in odlivih poroča župan občinskemu svetu mesečno.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja, objavi se ga v Uradnem listu RS, uporablja pa od 1. 1. 1999 dalje, vendar najdlje do 31. 3. 1999.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost