Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1998 z dne 1. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1998 z dne 1. 12. 1998

Kazalo

4169. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe TELEKOMUNIKACIJE, stran 6871.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe TELEKOMUNIKACIJE
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Telekomunikacije (VIŠ), 18. junija 1998 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpišejo izobrazbeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz komunikologije, ekonomije, organizacije dela, psihologije, sociologije ter pedagogike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz komunikologije, psihologije, sociologije, pedagogike, ekonomije ter organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela, menedžmenta, podjetništva, poslovodenja in upravljanja.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ter organizacije dela.
3. Ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment podjetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, elektrotehnike, organizacije dela ter gospodarskega inženirstva.
4. Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja
Predavatelj predmeta varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz varstva pri delu in požarnega varstva ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz elektrotehnike.
5. Tehniški predpisi in projektiranje
Predavatelj predmeta tehniški predpisi in projektiranje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike.
6. Računalništvo in informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in informatika je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike ter elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike ter elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike ter elektrotehnike.
7. Gradniki telekomunikacijskih sistemov I
8. Telekomunikacijska omrežja in storitve I
9. Gradniki telekomunikacijskih sistemov II
10. Prenosni in komutacijski sistemi
11. Širokopasovna in inteligentna omrežja
12. Mobilne in satelitske telekomunikacije
Predavatelj predmetov gradniki telekomunikacijskih sistemov, telekomunikacijska omrežja in storitve I, gradniki telekomunikacijskih sistemov II, prenosni in komutacijski sistemi, širokopasovna in inteligentna omrežja ter mobilne in satelitske telekomunikacije je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike.
13. Terminalne naprave
14. Krmilni in regulacijski sistemi
15. Radiodifuzni sistemi
Predavatelj predmetov terminalne naprave, krmilni in regulacijski sistemi ter radiodifuzni sistemi je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz elektrotehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike.
16. Praktično izobraževanje v podjetju
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz elektrotehnike.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603 – 87/98
Ljubljana, dne 24. novembra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti