Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1998 z dne 20. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1998 z dne 20. 11. 1998

Kazalo

4015. Uredba o uvedbi začasne dodatne posebne uvozne dajatve za določeno blago, stran 6202.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske ogranizacije, 6. člena sporazuma o posebnih zaščitnih ukrepih (Uradni list RS – mednarodne pogodbe, št. 10/95) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi začasne dodatne posebne uvozne dajatve za določeno blago
1. člen
S to uredbo se uvaja začasna dodatna posebna uvozna dajatev, ki se plačuje pri uvozu prašičjega mesa, ki je navedeno v prilogi k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Začasna dodatna posebna uvozna dajatev se plačuje v višini, kot je določeno v prilogi k tej uredbi.
Začasna dodatna posebna uvozna dajatev iz prejšnjega odstavka se plačuje do preklica.
2. člen
Obračun, plačilo, naknadni obračun, odpust, povračilo in oprostitev plačila, zavarovanje plačila ter obračun kompenzacijskih obresti za začasne dodatne posebne uvozne dajatve za blago iz prejšnjega člena se izvajajo v skladu s carinskimi predpisi.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 424-11/98-1
Ljubljana, dne 19. novembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                             PRILOGA

-----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje         Višina začasne dodatne
oznaka                   posebne uvozne dajatve
                              SIT/kg
-----------------------------------------------------------------
1      2                         3
-----------------------------------------------------------------
0203     Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno
       - Sveže ali ohlajeno:

0203 11   - - trupi in polovice:

0203 11 100 - - - domačih prašičev             68,00

0203 11 900 - - - drugo - divjih prašičev         68,00

0203 12   - - šunke, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi:
   
       - - - domačih prašičev:

0203 12 110 - - - - šunke in njihovi kosi         98,00

0203 12 190 - - - - plečeta in njihovi kosi        98,00

0203 12 900 - - - drugo - divjih prašičev         98,00

0203 19   - - drugo:

       - - - domačih prašičev:

0203 19 110 - - - - prednji deli in njihovi kosi     110,00

0203 19 130 - - - - ledja in njihovi kosi s kostmi    110,00

0203 19 150 - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi  110,00

       - - - - drugo:

0203 19 550 - - - - - brez kosti             110,00

0203 19 590 - - - - - drugo                110,00

0203 19 900 - - - drugo (npr. divjih prašičev)      110,00

       - Zamrznjeno:

0203 21   - - trupi in polovice

0203 21 100 - - - domačih prašičev             68,00

0203 21 900 - - - drugo - divjih prašičev         68,00

0203 22   - - šunke, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi:

       - - - domačih prašičev:

0203 22 110 - - - - šunke in njihovi kosi         98,00

0203 22 190 - - - - plečeta in njihovi kosti        98,00

0203 22 900 - - - drugo - divjih prašičev         98,00

0203 29   - - drugo:

       - - - domačih prašičev:

0203 29 110 - - - - prednji deli in njihovi kosi     100,00

0203 29 130 - - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi    100,00

0203 29 150 - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi  100,00

       - - - - drugo:

0203 29 550 - - - - - brez kosti             100,00

0203 29 590 - - - - - drugo                100,00

0203 29 900 - - - drugo - divjih prašičev         100,00
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost