Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1998 z dne 20. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1998 z dne 20. 11. 1998

Kazalo

3979. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic, stran 6137.

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
1
Sklep o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 80/94, 26/95, 33/95, 10/97, 35/97 in 29/98) se spremeni tako, da se prvi odstavek 4. točke nadomesti z novima odstavkoma, ki se glasita:
»Banke, neposredne udeleženke sistema BPRČ izpolnijo v tekočem mesecu obvezne rezerve iz 3. točke tega sklepa tako, da imajo v povprečju znesek na poravnalnem računu in v blagajni banke v obdobju od 27. dne v prejšnjem mesecu do 26. dne v tekočem mesecu, najmanj v znesku izračunane obvezne rezerve za obdobje od 22. dne v prejšnjem mesecu do 21. dne v tekočem mesecu.
Banke, posredne udeleženke sistema BPRČ, obvezne rezerve iz 3. točke tega sklepa izpolnijo tako, da imajo v povprečju znesek na posebnem računu obvezne rezerve in v blagajni v obdobju od 27. dne v prejšnjem mesecu do 26. dne v tekočem mesecu, najmanj v znesku izračunane obvezne rezerve za obdobje od 22. dne v prejšnjem mesecu do 21. dne v tekočem mesecu.«
2
6. točka se nadomesti z novo 6. točko, ki glasi:
»Banka, neposredna udeleženka sistema BPRČ mora imeti v tekočem mesecu vsak dan od prvega do zadnjega dne na poravnalnem računu, banka, posredna udeleženka pa na posebnem računu obvezne rezerve najmanj 50% obvezne rezerve, izračunane iz obveznosti za pretekli mesec.«
3
Prvi odstavek 7. točke in 9. točka se spremenijo tako, da se za besedama »posebnem računu« doda besedilo »oziroma na poravnalnem računu.«
4
Drugi odstavek 7. točke se spremeni tako, da se črta besedilo »na posebni račun.«
5
Dosedanja 8. točka se črta in se nadomesti z novo 8. točko, ki glasi:
»Obvezne rezerve na posebnem računu oziroma na poravnalnem računu lahko banke uporabljajo za zagotavljanje svoje dnevne likvidnosti.«
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 1998.
Št. 22-0218/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost