Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1998 z dne 20. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1998 z dne 20. 11. 1998

Kazalo

3977. Pravilnik o spremembah pravilnika o obratovalnem času prodajaln, stran 6134.

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o obratovalnem času prodajaln
1. člen
V 5. členu pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Upravljalec iz prvega odstavka tega člena zbere prijave urnikov za posamezne prodajalne, ki so pripravljeni v skladu z upravljalčevo odločitvijo, in jih posreduje pristojnemu organu občine.“
2. člen
Črta se drugi odstavek 6. člena.
Obrazec prijave urnika obratovalnega časa iz drugega odstavka 6. člena se spremeni, tako da se glasi kot je to določeno v prilogi tega pravilnika.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo “prijavitelju“ doda vejica in besede “, enega pa pošlje Statističnemu uradu Republike Slovenije.“
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-12/98-2
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost