Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1998 z dne 1. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1998 z dne 1. 10. 1998

Kazalo

3173. Seznam zavarovanih novih domačih sort oziroma zavarovanih tujih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji, stran 4971.

Na podlagi šestega odstavka 44. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S E Z N A M
zavarovanih novih domačih sort oziroma zavarovanih tujih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji
1. V register zavarovanih novih domačih sort oziroma zavarovanih tujih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji, so vpisane naslednje sorte:
--------------------------------------------------------------------------------
                                Firma oziroma ime
Vrsta rastlin        Sorta        Datum    in sedež imetnika
                         vpisa v   varstva sorte  
                         register*  (kratica)**
--------------------------------------------------------------------------------
ŽITO
Hordeum vulgare L. ssp. 
polystichum (Hall.)
Schinz et Kell.
Ozimni večvrstni ječmen   1. Gotic       21. 5. 1998      td
Triticum aestivum L.
Ozimna pšenica        1. Soissons     21. 5. 1998      td
KRMNE RASTLINE
Brassica rapa L. var. rapa
Strniščna repa        1. Kranjska 
               podolgovata     28. 11. 1997     Ls
KROMPIR
Solanum tuberosum L.
Krompir           1. Carlingford    22. 5. 1998      cp
               2. Navan       22. 5. 1998      cp
VRTNINE
Cichorium intybus L.
var. foliosum Hegi.
Radič            1. Vervit      4. 12. 1997      Ls
Lactuca sativa L. convar. 
sativa
var. capitata L.
Glavnata solata       1. Leda       21. 5. 1998      Ls
OKRASNE RASTLINE
Pelargonium zonale
Pokončna pelargonija     1. Bergpalais    21. 5. 1998      de
               2. Glacis      21. 5. 1998      de
               3. Icecrystal    21. 5. 1998      de
               4. Ina        21. 5. 1998      de
               5. Jana       21. 5. 1998      de
               6. Melody      21. 5. 1998      de
               7. Peloda      21. 5. 1998      de
               8. Penblue      21. 5. 1998      de
               9. Penkor      21. 5. 1998      de
               10. Pensam      21. 5. 1998      de
               11. Pensenn     21. 5. 1998      de
               12. Pensid      21. 5. 1998      de
               13. Penve      21. 5. 1998      de
               14. Penwei      21. 5. 1998      de
               15. Robe       21. 5. 1998      de
               16. Rosecrystal   21. 5. 1998      de
Pelargonium peltatum
Viseča pelargonija      1. Coralit      21. 5. 1998      de
               2. Evka       21. 5. 1998      de
               3. Lilett      21. 5. 1998      de
               4. Pendresd     21. 5. 1998      de
               5. Pengol      21. 5. 1998      de
               6. Penpur      21. 5. 1998      de
               7. Penro       21. 5. 1998      de
               8. Purpalit     21. 5. 1998      de
               9. Rosalit      21. 5. 1998      de
               10. Tomcat      21. 5. 1998      de
--------------------------------------------------------------------------------
2. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-16-146/98-5
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
* Register zavarovanih novih domačih sort oziroma zavarovanih tujih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji
** Polno ime in sedež firme oziroma imetnika varstva sorte je v legendi, ki je sestavni del tega seznama (Priloga I)
                            PRILOGA I

 LEGENDA IMEN IN SEDEŽEV FIRME OZIROMA IMETNIKOV VARSTVA SORTE

-----------------------------------------------------------------
Kratica Polno ime
-----------------------------------------------------------------
cp    Plant Breeding International Cambridge Ltd, Maris Lane 
     Trumpington, Cambridge, Velika Britanija

de    Elsner pac Jungpflanzen, Kipsdorferstrasse 146, 01279 
     Dresden, Nemčija

Ls    Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska c. 242, 1000 
     Ljubljana, Slovenija

td    Ets. Florimond Desprez, Capelle-en-Pevele, BP 41, 59242 
     Templeuve, Francija
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost