Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2733. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora, stran 4428.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 11. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na 43. seji dne 25. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo:
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96 in 46/96).
2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
– tekstualni del,
– grafični del, ki se sestoji iz kartografske dokumentacije v merilu 1:5.000 (čistoris namenske rabe in načinov urejanja).
3. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana se nanašajo na:
– spremembe območij urejanja,
– spremembe načinov urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti.
4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora se spremenijo in dopolnijo v naslednjih sestavinah:
1. v 5. členu se nadomesti opisi pretežnih namembnosti površin območij urejanja:
SK   območja za stanovanja in kmetije
S   območje za stanovanja
H   območje za turistične objekte
O   območje za komunalne dejavnosti
P   območje za proizvodnjo
T   območje za promet
E   območje za eksploatacijo
W   območje za počitniške hiše
R   območje za rekreacijo
Z   pokopališče
RP   reducirna postaja za plinovod
1   prvo območje kmetijskih zemljišč
2   drugo območje kmetijskih zemljišč
G   gozdno zemljišče
Gv   varovalni gozd
N   nerodovitno zemljišče
B   naravni biotop
V   vodno zemljišče
z   površina razpršene gradnje (zazidana stavbna
    zemljišča)
k   površina za kmetije
2. v 5. členu se nadomestijo tabela 1, 2, 3 in 4 z novimi, spodaj navedenimi tabelami:
5. člen
Te spremembe in dopolnitve plana so na vpogled na Občini Kranjska Gora, na krajevnih skupnostih Rateče-Planica in Dovje-Mojstrana ter na Upravni enoti Jesenice.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354/11-83/96
Kranjska Gora, dne 29. julija 1998.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jože Kotnik l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kranjska Gora
Jože Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti