Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2721. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o ureditvenem načrtu za območje UP 21 – "Mehanizacija" v Sežani, stran 4417.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 57/93 in 44/97) in na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 23. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga odloka o ureditvenem načrtu za območje UP 21 – “Mehanizacija” v Sežani
1. člen
Sprejme se predlog odloka o ureditvenem načrtu za območje UP 21 - “Mehanizacija” v I. obravnavi.
2. člen
Občinski svet občine Sežana odreja javno razgrnitev predloga odloka o ureditvenem načrtu za območje UP 21 - “Mehanizacija” v Sežani, ki ga je pripravil Populus, podjetje za prostorski inženiring d.o.o. iz Ljubljane, v juliju 1998, pod številko 137/18/98 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 14/88) usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), 1992 (Uradne objave, št. 5/92) in 1995 (Uradni list RS, št. 54/95) ter družbenega plana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88) dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), 1992 (Uradne objave, št. 5/92), 1993 (Uradne objave, št. 18/93) in 1995 (Uradni list RS, št. 54/95).
3. člen
Javna razgrnitev predloga odloka o ureditvenem načrtu se prične naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
Predlog odloka o ureditvenem načrtu bo javno razgrnjen v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in v prostorih KS Sežana, Srebrničeva 2, Sežana; v delovnem času občinskih upravnih organov.
4. člen
V času javne razgrnitve bo opravljena javna obravnava predloga odloka o ureditvenem načrtu. O kraju in času javne obravnave bodo občani obveščeni naknadno na krajevno običajen način.
5. člen
Pisne pripombe na javno razgrnjen predlog lahko podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani, oziroma prizadeti.
Pripombe se posredujejo na Občino Sežana – Urad za urbanistično načrtovanje ali vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve. V pripombi je treba poleg podatkov o predlagatelju (ime, priimek, naslov) napisati še parcelno številko in katastrsko občino, na katero se pripomba nanaša.
Rok za pripombe na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-4/98-1
Sežana, dne 23. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti