Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2710. Odlok o razglasitvi domačije Pie in Pina Mlakarja na Šmarješki cesti 8 v Novem mestu za kulturni spomenik, stran 4406.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni list RS, št. 26/92) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 38. seji dne 9. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o razglasitvi domačije Pie in Pina Mlakarja na Šmarješki cesti 8 v Novem mestu za kulturni spomenik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se razglaša domačija Pie in Pina Mlakarja na Šmarješki cesti 8 v Novem mestu, ki je pomembna zaradi ohranjanja stare ljudske kulture, predvsem pa zato, ker v njej že skoraj 50 let živita in ustvarjata plesalca, koreografa, pedagoga in zgodovinarja Pia in Pino Mlakar, ki ju pozna ves, predvsem baletni svet, za kulturni spomenik, ki je po svojih značilnih lastnostih zgodovinski in etnološki spomenik.
2. člen
Domačija obsega leseno, s slamo krito stanovanjsko hišo, lopo z garažo in velik, urejen vrt.
II. OBSEG SPOMENIKA
3. člen
Spomenik obsega:
----------------------------------------------------------------------------------
Parcelna številka  Kultura        Izmera m2  Imetnik       Vložek
----------------------------------------------------------------------------------
999/12       Gospodarsko poslopje  26 m2    Krka, tovarna     759
k.o. Bršljin    Park          31 a 96 m2  zdravil NM, p.o.
1000/2       Stanovanjska stavba  74 m2    Krka, tovarna     759
k.o. Bršljin    Poslovna stavba    132 m2    zdravil NM, p.o.
          Dvorišče        312 m2
----------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Položaj, velikost oblika in natančna meja spomenika so označeni na katastrskem načrtu v izmeri 1:1000 in je sestavni del tega odloka. Načrt hranijo Zavod za varstvo naravna in kulturne dediščine Novo mesto, sekretariat za kulturo, šport in mladino in Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine Novo mesto.
III. VARSTVENI REŽIM
5. člen
Spomenik se varuje in ohranja v celoti kot spomeniški kompleks. To pomeni celotno varstvo spomenika v izvirni obliki, njegove celotne strukture, vseh gradiv in konstrukcij, zunanjščine in notranjščine. Potrebna je muzeološka obravnava vsega ohranjenega materiala.
Varuje in ohranja se položaj na zemljišču nepozidanega prostora. Varujejo in ohranjajo se vsi okrasni elementi. Sekundarna funkcija mora biti podrejena spomeniški.
6. člen
Dovoljeni so konzervatorski in restavratorski posegi z maksimalnim upoštevanjem izvirnega materiala, kakor tudi vsi ostali posegi le z vednostjo, navodili in s soglasjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
IV. RAZVOJNE USMERITVE
7. člen
Spomenik se mora v celoti ohraniti kot kompleks skupaj z vrtom in z vsemi gospodarskimi poslopji. Kompleks domačije Pie in Pina Mlakarja naj bo namenjen predvsem plesu, študijskim namenom in predstavitvi dela Pie in Pina Mlakarja. V kombinaciji s primarno dejavnostjo se lahko prostore v hiši ali v gospodarskem poslopju nameni občasnim razstavam, predvsem v povezavi s Krko, tovarno zdravil Novo mesto, p.o.
V. NADZOR
8. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja Uprava inšpekcijskih služb Novo mesto.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
Za vse prekrške v zvezi z razglašenim spomenikom se uporabljajo določbe zakona o naravni in kulturni dediščini in zakona o prekrških.
VII. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Sekretariat za splošno-pravne zadeve Mestne občine Novo mesto, pristojen za premoženjsko pravne zadeve poda predlog za vpis etnološkega spomenika v zemljiško knjigo.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-19/95-12
Novo mesto, dne 9. julija 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti