Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2708. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica, stran 4404.

Na podlagi 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 9. in 16. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski svet občine Mežica na seji dne 2. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1998.
2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1997 103.000 SIT.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za I. območje znašajo:
– za individualno komunalno rabo 4.300 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo 6.320 SIT/m2.
4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v 2. členu tega sklepa:
I. A območje – Centralni del mesta Mežica            2,5%–4,0%
I. območje – Ožje območje mesta Mežica, razen zemljišč 
opredeljenih v I. A območju                   2,0%–3,5%
II. območje – Širše območje mesta Mežica            1,5%–3,0%
III. območje – Obrobna naselja naselbinskega jedra Mežica    1,0%–2,5%
IV. območje – V ostalem območju občine opredeljena stavbna
zemljišča in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi akti 
določena kot stavbna zemljišča                 0,5%–1,5%
I.O.C. območje – Industrijske in obrtne cone          1,0%–3,5%
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Območje stavnih zemljišč v Občini Mežica”. Meje posameznih območij so vrisane v PKN -5 in TTN -5.
Kriteriji vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu dokumentacije: “Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica”.
5. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunalne opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto 1997 (Uradni list RS št. 34/97).
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-01-4/98
Mežica, dne 2. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti