Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2703. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žetale, stran 4396.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 8. in 9. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 21. julija 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žetale
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žetale (Uradni list RS, št. 38/96) in glasi:
“S tem odlokom Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 32/a (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Žetale.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo “po” vstavita besedi “predšolski vzgoji”.
3. člen
V 12. členu se za besedo “veljavni” vstavi beseda “vzgojno”.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 13. člena se črta pika in dodajo besede: “in predšolske vzgoje”.
5. člen
V peti alinei 17. člena se pred besedo “izobraževalni” vstavi beseda “vzgojno”, spremeni se sedma alinea 17. člena in glasi: “odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom zavoda”.
6. člen
Z dnem uveljavitve odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žetale, preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/92).
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 640-06-0003/98
Majšperk, dne 21. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Dakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti