Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2696. Odlok o spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov za območje Občine Bled, stran 4390.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97), je Občinski svet občine Bled na 32. seji dne 16. julija 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov za območje Občine Bled
1. člen
Spremenita in dopolnita se dolgoročni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 (UVG 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (UVG 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86), 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95, 15/96, 27/98).
2. člen
Dolgoročni družbeni plan Občine Radovljica (Bled) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
VII. Razvojne možnosti in usmeritve namenske rabe prostora za posamezne dejavnosti
Za zadnjim odstavkom se doda novi:
Za potrebe individualne stanovanjske gradnje in centralnih dejavnosti (dozidava šole, nova pošta) se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč.
3. člen
Spremeni se kartografsko gradivo dolgoročnega plana in sicer:
– karte v merilu 1:25000:
Namenska raba prostora
– karte v merilu 1:5000:
Urbanistične zasnove za Bled (namenska raba površin).
4. člen
Srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica (Bled) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
VI. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
Za zadnjim odstavkom se doda novi:
Zaradi zagotavljanja možnosti individualne gradnje in gradnje za potrebe centralnih dejavnosti (dozidava šole, nova pošta), smotrnega razvoja naselij se nameni urbanizaciji tudi del kmetijskih zemljišč I. in II. kategorije.
5. člen
Spremembe in dopolnitve zaradi uveljavitve izjemnih posegov na I. območja kmetijskih zemljišč, ter posegov na ostala zemljišča zaradi predvidenih gradenj so razvidna iz tabele, ki je sestavni del gradiva za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planov.
izjemni poseg
parc. št. 13/1, 14/4, 14/1, 14/2, 23/3, 23/1, 123/2, 123/3, 123/1, 718, 729, 26/1, 25/1, 27/2, 125/1, 125/2, 27/1, 138/2, 138/1, 29/3, 728, 34/2, 41/2, 727, 39, 40/2, 42, 46, 726, 65/2, 65/4, 50, 4/5, 4/6, 4/4, 4/1, 733/2, 75, 76, 224/3, 89/6, 87/7, 87/8, 88/1, 90/1, 90/2, 93/1, 93/2, 93/3, 721, 99/9, 99/8, 98/9, 98/2, 98/17, 99/12, 98/3, 98/8, 98/4, 98/10, 98/11, 98/13, 98/12, 105/2, 105/3, 105/1, 719, 733/2,104, 98/4, 99/6, 98/14, 98/1, 98/16, 98/15, 98/5, 105/1, 113, 111, 727, 40/3, 42, 156/4, 156/3, 156/1, 65/2, 64, 65/3, 87/6, 89/5, vse k.o. Zgornje Gorje.
6. člen
Spremembe in dopolnitve PPOB se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 01503-15/98
Bled, dne 16. julija 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti