Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2695. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, stran 4390.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93 in Uradni list RS, št. 71/93) in druge in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 32. seji dne 16. julija 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled (PUP Bled Uradni list RS, št. 23/91).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
Dolgoročni plan Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 (UVG 2/86, 23/88, 9/89, 4/190) in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986-1990 (UVG 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86), 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95),
3. člen
V kartografskem delu odloka se prenesejo meje morfoloških enot na naslednje parcele:
-----------------------------------------------------------------
Parcelna št. in k.o.        Morfološka   Geodetska
                  enota      identifikacija
-----------------------------------------------------------------
214 del, 215/1 del k.o. Podhom   U-Pd      Bled 29
385/8 k.o. Rečica         U-B16      Bled 29
450 del k.o. Zasip         U-Z2      Bled 20
653/1 k.o. Spodnje Gorje
1089/3 k.o. Želeče         U-B20      Bled 40
388/1, 400/2, 402/1, 402/2,
401/2 k.o. Rečica         U-B16      Bled 29
/soglasje občinskega sveta/
194, 196 k.o. Zgornje Gorje    U-Kr      Bled 28
221/2 del, 221/4 del k.o. Podhom  U-Po      Bled 29
300, 301, 318, 319 k.o.
Spodnje Gorje           U-G4      Bled 29
180/1, 180/2, 184/31del
k.o. Poljšica           U-Po      Bled 28
84/14, 84/15 k.o. Spodnje Gorje  U-G4      Bled 29
372/5 k.o. Selo          U-Se      Bled 40
254/1 k.o. Poljšica        U-Po      Bled 28
257del, 258 del k.o. Selo     U-Se      Bled 40
276 del k.o. Selo         U-Se      Bled 40
249/3 del, 412/5 del
k.o. Zgornje Gorje         U-Kr      Bled 28
962/2, 958/3 k.o. Selo       U-Ku      Bled 39
302/12 k.o. Zgornje Gorje     U-Kr      Bled 28
151/1, 151/2, 151/3
k.o. Spodnje Gorje         U- G3      Bled 29
/skupinska lok.dok./
435/1 del k.o. Bled        U-B 10     Bled 30
674/1 del, 674/2 del, 676 del,
677/1 del, 677/2 del k.o. Bled   U-B5      Bled 40
156/1 del k.o. Zgornje Gorje    U-G1      Bled 29
235/13 k.o. Zasip         U-B9      Bled 30
445/2, 447/1, 447/2, 447/3     U-B9      Bled 30
/skupinska lok. dok./
-----------------------------------------------------------------
4. člen
V 69. členu se pri morfološki enoti U-G1 Zgornje Gorje vaško naselje doda nova alinea:
– ureditveni načrt Zgornje Gorje.
Na kocu zadnjega odstavka se doda novi odstavek:
Posegi v prostor na območju U-G1 se izvajajo pod pogoji ureditvenega načrta Zgornje Gorje.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-13/98
Bled, dne 16. julija 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti