Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2692. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo, stran 4378.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
1. člen
V uredbi o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo, (Uradni list RS, št. 83/97) se v 4. členu doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
“Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v prilogi 5 in v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.“
2. člen
V prvem in tretjem odstavku 5. člena se besedilo “priloge 2“ nadomesti z besedilom: “prilog 2 in 5“.
3. člen
V 6. členu se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 5 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 k uredbi, ki je njen sestavni del.“
4. člen
V 9. člen se:
na koncu druge alinee črta pika in postavi podpičje;
za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“–1913 za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi.“
5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-05/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti