Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1998 z dne 30. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1998 z dne 30. 5. 1998

Kazalo

1828. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin, stran 3012.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 63. seji dne 28. maja 1998 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi
a) osnutka lokacijskega načrta za smer avtoceste Maribor – slovensko madžarska meja na odseku avtoceste Vučja vas–Beltinci,
b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin:
– dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta,
– dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta in
– dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine Beltinci v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za smer avtoceste Maribor–slovensko madžarska meja na odseku avtoceste Vučja vas–Beltinci (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal LUZ d.d., pod št. projekta 4612, v aprilu 1998 in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Občine Ljutomer, Občine Murska Sobota in Občine Beltinci, ki jih je izdelal LUZ d.d. v aprilu 1998.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91 in 72/95), in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95), v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta; spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta ter spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine Beltinci v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občin).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Ljutomer, Mestni občini Murska Sobota in Občini Beltinci v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občin.
IV
Občina Ljutomer, Mestna občina Murska Sobota in Občina Beltinci morajo poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Ljutomer, Mestna občina Murska Sobota in Občina Beltinci morajo v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-08/98-1
Ljubljana, dne 28. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost