Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1998 z dne 30. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1998 z dne 30. 5. 1998

Kazalo

1823. Uredba o dopolnitvi uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti, stran 3007.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in četrtega odstavka 12. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odl. US) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti
1. člen
V uredbi o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti (Uradni list RS, št. 6/97) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka lahko upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, razporedi na delovno dolžnost v Urad predsednika republike, v strokovne službe Državnega zbora in Državnega sveta in v strokovne službe pravosodnih organov državljane, ki so v teh službah zaposleni, na podlagi akta o organizaciji in sistemizaciji teh organov.’
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 822-00/98-1
Ljubljana, dne 21. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost