Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1998 z dne 29. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1998 z dne 29. 5. 1998

Kazalo

1821. Pravilnik o tehničnih pripomočkih, stran 3002.

Na podlagi 6. točke prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 77. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97 in 75/97) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve po predhodnem mnenju Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo
P R A V I L N I K
o tehničnih pripomočkih
1. člen
Ta pravilnik določa vrste tehničnih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: pripomočki), pri nakupu katerih je vojni invalid upravičen do doplačila, in natančnejše kriterije za določitev višine doplačil za nakup pripomočkov.
2. člen
Vojni invalid je glede na vojno invalidnost upravičen do doplačila za naslednje pripomočke:
I. Pripomočki, ki vojnemu invalidu omogočajo mobilnost
1. Osebno motorno vozilo, če mu je vojna invalidnost priznana na podlagi naslednjih okvar zdravja:
– eksartikulacije v kolenu, obojestranske;
– amputacije obeh nog nad kolenom;
– ankiloze obeh kolkov v kateremkoli položaju;
– obojestranske eksartikulacije v kolku;
– amputacije obeh goleni s kratkimi ali skrčenimi štrclji, neprimernimi za proteze ali z omejenim gibanjem v kolenu;
– okvare hrbtenjače s paraplegijo oziroma tetraplegijo;
– prizadetosti po težkih poškodbah glave, ko gibanje ni mogoče;
– slepote – izgube vida na obeh očeh.
2. a) Prilagoditev osebnega motornega vozila, če mu je vojna invalidnost priznana na podlagi naslednjih okvar zdravja:
– hude okvare sklepov spodnjih udov in/ali zgornjega uda;
– paraplegije oziroma parapareze in tetraplegije oziroma tetrapareze;
– amputacije zgornjega uda;
– amputacije enega ali obeh spodnjih udov.
2. b) Do doplačila za nakup avtomatičnega menjalnika kot oblike prilagoditve osebnega motornega vozila je upravičen vojni invalid, ki mu je vojna invalidnost priznana na podlagi naslednjih okvar zdravja:
– amputacije spodnjega uda;
– amputacije zgornjega uda najmanj v zapestju ali višje;
– zatrditve skočnega sklepa v neugodnem položaju;
– omejene gibljivosti kolena z možno ekstenzijo pod 30 stopinj;
– zatrditve kolena;
– omejene gibljivosti kolka v neugodnem položaju;
– zatrditve kolka;
– skrajšanja spodnjega uda nad 6 cm;
– okvar perifernih živcev spodnjega uda, ki ne omogočajo uporabe sklopke (srednje ali težko izražene delne ali popolne ohromitve);
– oslabljene moči spodnjega uda, ki ne omogoča uporabe sklopke (nevromišična obolenja in drugo).
3. Prenosna klančina (rampa), če je vojni invalid zaradi vojne invalidnosti trajno vezan na invalidski voziček.
4. Dvižni sedež (katapult), če je vojni invalid zaradi vojne invalidnosti trajno vezan na invalidski voziček.
5. Sedež za prenos, če je vojni invalid zaradi vojne invalidnosti trajno vezan na invalidski voziček.
6. Dvigalo (pritrjeno na osebni avto) za premestitev iz vozička v osebni avto, če je vojni invalid zaradi vojne invalidnosti trajno vezan na invalidski voziček.
II. Pripomočki, ki vojnemu invalidu omogočajo samostojno življenje:
1. Telefon z gumbom za klic v sili, če vojni invalid, ki živi sam, potrebuje pripomoček glede na vojno invalidnost (80%–100%).
2. Braillova vrstica (ki nadomešča zaslon na računalniku, imenovana tudi Braillov terminal ali Braillov display) za vojnega invalida, ki je usposobljen za uporabo računalnika, o čemer predloži potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, če mu je vojna invalidnost priznana na podlagi slepote – popolne izgube vida na obeh očeh.
3. Telefonska slušalka z vgrajeno indukcijsko tuljavo za induktivni prenos zvoka na slušni aparat, če je vojna invalidnost priznana na podlagi okvare sluha, zaradi katere ima vojni invalid težave pri sporazumevanju in mu z zdravljenjem ni mogoče izboljšati sluha.
4. Silhuetni induktor, ki omogoča večjo razumljivost pri poslušanju radia ali televizije s slušnim aparatom, če je vojna invalidnost priznana na podlagi okvare sluha, zaradi katere ima vojni invalid težave pri sporazumevanju in mu z zdravljenjem ni mogoče izboljšati sluha.
5. Budilka za gluhe, če je vojna invalidnost priznana na podlagi popolne izgube sluha.
6. Svetlobni indikatorji zvonjenja hišnega in telefonskega zvonca, če je vojna invalidnost priznana na podlagi popolne izgube sluha.
7. Elektronsko (stacionarno ali prenosno) povečalo, če je vojna invalidnost priznana na podlagi močne slabovidnosti ali ostanka vida – skupna izguba vida na obeh očeh znaša od 0,1 do 0,4.
3. člen
Izpolnjevanje pogojev za ponovno dodelitev doplačila po tretjem odstavku 40. člena zakona se ugotavlja na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije in na podlagi strokovnega mnenja proizvajalca ali serviserja pripomočka o možnosti njegovega popravila ali prilagoditve.
4. člen
Višina doplačila se določi v odstotku od nabavne cene pripomočka in znaša 50% te cene.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določi višina doplačila za nakup osebnega motornega vozila, kot sledi:
------------------------------------------------------
Cena pripomočka          Višina doplačila v
v SIT               odstotku od cene
                pripomočka
------------------------------------------------------
do 1,000.000           80%
nad 1,000.000-1,500.000      800.000 + 70%
                 nad 1,000.000
nad 1,500.000-2,000.000      1,150.000 + 30%
                 nad 1,500.000
nad 2,000.000-2,500.000      1,300.000 + 20%
                 nad 2,000.000
nad 2,500.000           1,400.000 + 10%
                 nad 2,500.000
-----------------------------------------------------
Ne glede na določbo prvega odstavka se določi višina doplačila za nakup Braillove vrstice, kot sledi:
------------------------------------------------------
Cena pripomočka          Višina doplačila v
v SIT               odstotku od cene
                 pripomočka
------------------------------------------------------
do 1,200.000           80%
nad 1,200.000-1,500.000      960.000 + 30%
                 nad 1,200.000
nad 1,500.000-2,000.000      1,050.000 + 20%
                 nad 1,500.000
nad 2,000.000           1,150.000 + 10%
                 nad 2,000.000
------------------------------------------------------
Višina doplačila ne sme presegati dvanajst odmernih osnov, veljavnih v času vložitve zahteve.
5. člen
Pristojna upravna enota odloči o priznanju pravice do doplačila k stroškom nakupa pripomočka na podlagi predloženega predračuna, odločba pa se po izvršljivosti realizira z nakazilom priznanega zneska doplačila upravičencu ali prodajalcu na podlagi predloženega računa.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati pravilnik o posebnih pripomočkih za vojaške invalide (Uradni list SFRJ, št. 19/83 in 11/86 in Uradni list RS, št. 18/94) in pravilnik o okvarah organizma, na podlagi katerih ima vojaški invalid pravico do osebnega motornega vozila, in o vrsti motornega vozila (Uradni list SFRJ, št. 7/82, 14/84, 52/86, 41/87, 21/88 in Uradni list RS, št. 74/94).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701/0004/98
Ljubljana, dne 24. aprila 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti