Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1998 z dne 29. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1998 z dne 29. 5. 1998

Kazalo

1820. Pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih pogojih za njihovo uporabo, stran 2993.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 – odl. US) in 27. ter 63. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in št. 45/97 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih pogojih za njihovo uporabo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje vrste amaterskih radijskih postaj in tehnične pogoje za njihovo uporabo, podlago za sestavljanje in uporabo znakov za identifikacijo ter uporabo slogov in postopkov v amaterskem radijskem prometu.
Določbe tega pravilnika se ne nanašajo na tehnične pogoje za uporabo amaterskih radijskih postaj za amaterske radijske zveze ob nesrečah in nevarnostih ter amaterske radijske zveze za druge osebe.
2. člen
(pojmi)
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Radioamaterska dejavnost je radiokomunikacijska dejavnost, namenjena za samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje in tehnično raziskovanje, ki jo opravljajo radioamaterji izključno iz osebnih nagibov, brez gmotnih koristi in imajo za to opravljen predpisani izpit.
2. Satelitska radioamaterska dejavnost je radiokomunikacijska dejavnost, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih satelitih v iste namene kot radioamaterska dejavnost.
3. Radijska postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov z eno ali več antenami in drugo pripadajočo opremo, potrebnimi na enem mestu za opravljanje radiokomunikacijskih dejavnosti.
4. Amaterska radijska postaja je radijska postaja v radioamaterski oziroma satelitski radioamaterski dejavnosti.
5. Amaterska sprejemno-oddajna radijska postaja je amaterska radijska postaja, ki oddaja oziroma sprejema radijske signale za medsebojno komuniciranje radioamaterjev.
6. Amaterska radijska postaja-repetitor je amaterska radijska postaja, ki avtomatično hkrati sprejema in oddaja radijske signale drugih amaterskih radijskih postaj, s katerimi radioamaterji medsebojno komunicirajo.
7. Amaterska radijska postaja-radijski svetilnik je amaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za raziskavo razširjanja radijskih valov in za druge tehnične raziskave.
8. Amaterska radijska postaja za radiogoniometriranje je amaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za amatersko radiogoniometriranje.
9. Amaterski satelit je umetni Zemljin satelit, ki nosi amatersko radijsko postajo.
10. Amaterska radijska zveza je radijska zveza med amaterskimi radijskimi postajami.
11. Amaterska satelitska zveza je radijska zveza med amaterskimi radijskimi postajami prek amaterskega satelita.
12. Amaterska vesoljska radijska zveza je amaterska radijska zveza prek satelitov ali drugih objektov v vesolju.
13. Amaterska radijska zveza ob nesrečah in nevarnostih je amaterska radijska zveza, ki se vzpostavi za varovanje človekovega življenja ali lastnine.
14. Amaterska radijska zveza za druge osebe je amaterska radijska zveza, ki se vzpostavi za potrebe obrambe, družbenokoristne in človekoljubne potrebe.
15. Tehnične raziskave so uporaba amaterske radijske postaje za raziskave odbojev radijskih valov od objektov v vesolju, razširjanja radijskih valov in posebnih tehnik prenosa.
16. Amaterski frekvenčni pas je radiofrekvenčni pas, namenjen radioamaterski oziroma satelitski radioamaterski dejavnosti na primarni ali sekundarni podlagi.
17. Temenska ovojnična moč oddajnika je povprečna moč, s katero oddajnik pri normalnem delovanju napaja antenski vod v času ene radiofrekvenčne periode pri največji amplitudi modulacijske ovojnice.
18. Efektivna sevana moč v dani smeri je zmnožek moči, ki se dovaja anteni, in njenega dobitka v opazovani smeri glede na polvalni dipol.
19. Digimode je pojem, ki vključuje vse tovrstne načine oddaje (RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET ipd.).
20. Phone je pojem, ki vključuje vse govorne načine oddaje.
21. Ozkopasovni načini dela pomenijo načine oddajanja, ki ne zasedajo pasovnih širin, večjih kot 6 kHz (CW, SSB, AM, RTTY, SSTV, FAX ipd.).
22. Amaterski operater je radioamater, ki ima opravljen predpisani izpit in radijsko dovoljenje za amatersko radijsko postajo.
23. Radioamatersko društvo je po predpisih registrirano društvo radioamaterjev.
24. Radioamaterska organizacija je po predpisih registrirana zveza radioamaterskih društev, ki zastopa njihove skupne interese doma in v tujini ter je članica mednarodne radioamaterske organizacije IARU (International Amateur Radio Union).
II. VRSTE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJ
3. člen
(vrste amaterskih radijskih postaj)
Amaterske radijske postaje so:
1. amaterske sprejemno-oddajne radijske postaje, ki jih postavijo radioamaterji, radioamaterska društva ali radioamaterska organizacija;
2. amaterske radijske postaje-repetitorji, ki jih postavi radioamaterska organizacija na podlagi določenih načrtov;
3. amaterske radijske postaje-radijski svetilniki, ki jih postavi radioamaterska organizacija na podlagi določenih načrtov;
4. amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje, ki jih postavijo radioamaterska društva ali radioamaterska organizacija za priprave in izvedbo tekmovanj v amaterskem radiogoniometriranju.
III. TEHNIČNI POGOJI ZA UPORABO AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJ
4. člen
(amaterski frekvenčni pasovi, nazivi in kategorije radijskih storitev)
V tabeli št. 1 so po nazivih podani amaterski frekvenčni pasovi, njihova notranja delitev, nazivi radiokomunikacijskih storitev oziroma dejavnosti in kategorije radijskih storitev:
TABELA ŠT. 1
--------------------------------------------------------------------------------
Naziv    Amaterski    Notranja delitev Naziv      Kategorija Opomba
amaterskega frekvenčni    amaterskega   radiokomunikac. radijske
frekvenčnega pas       frekvenčnega   storitve    storitve
pasu             pasu       oziroma
                        dejavnosti
--------------------------------------------------------------------------------
1      2        3        4        5     6
--------------------------------------------------------------------------------
135 kHz   135,7-137,8 kHz 135,7-137,8 kHz radioamaterska sekundarna 1.
1,8 MHz   1810-2000 kHz  1810-1850 kHz  radioamaterska primarna  2.
               1850-2000 kHz  radioamaterska sekundarna 2.
3,5 MHz   3500-3800 kHz  3500-3800 kHz  radioamaterska primarna  3.4.
7 MHz    7000-7100 kHz  7000-7100 kHz  radioamaterska primarna  4.5.
                        satelitska   primarna  4.5.
                        radioamaterska
10 MHz    10100-10150 kHz 10100-10150 kHz radioamaterska sekundarna 4.6.
14 MHz    14000-14350 kHz 14000-14250 kHz radioamaterska primarna  4.
                        satelitska   primarna  4.
                        radioamaterska
               14250-14350 kHz radioamaterska primarna  4.7.
18 MHz    18068-18168 kHz 18068-18168 kHz radioamaterska primarna  4.
                        satelitska   primarna  4.
                        radioamaterska
21 MHz    21000-21450 kHz 21000-21450 kHz radioamaterska primarna  4.
                        satelitska   primarna  4.
                        radioamaterska
24 MHz    24890-24990 kHz 24890-24990 kHz radioamaterska primarna  4.
                        satelitska   primarna  4.
                        radioamaterska
28 MHz    28-29,7 MHz   28-29,7 MHz   radioamaterska primarna
                        satelitska   primarna
                        radioamaterska
40 MHz    40,66-40,7 MHz  40,66-40,7 MHz  radioamaterska sekundarna 29.30.
                                     31.
50 MHz    50-52 MHz    50-52 MHz    radioamaterska primarna  34.
70 MHz    70-70,45 MHz   70-70,45 MHz   radioamaterska sekundarna 32.
144 MHz   144-146 MHz   144-146 MHz   radioamaterska primarna  4.
                        satelitska   primarna  4.
                        radioamaterska
432 MHz   432-438 MHz   432-438 MHz   radioamaterska primarna  8.10.
               435-438 MHz   satelitska   primarna  9.
                        radioamaterska
1,2 GHz   1240-1300 MHz  1240-1260 MHz  radioamaterska sekundarna 11.
               1260-1270 MHz  satelitska   sekundarna 9.12.
                        radioamaterska
               1260-1300 MHz  radioamaterska sekundarna 12.
2,3 GHz   2300-2450 MHz  2300-2450 MHz  radioamaterska sekundarna 13.14.
               2400-2450 MHz  satelitska   sekundarna 9.14.
                        radioamaterska
3,4 GHz   3400-3410 MHz  3400-3410 MHz  radioamaterska sekundarna 33.
5,6 GHz   5650-5850 MHz  5650-5670 MHz  satelitska   sekundarna 9.15.
                        radioamaterska
               5650-5725 MHz  radioamaterska sekundarna 15.
               5725-5850 MHz  radioamaterska sekundarna 16.18.
               5830-5850 MHz  satelitska   sekundarna 16.17.
                        radioamaterska       18.
10 GHz    10-10,5 GHz   10-10,45 GHz   radioamaterska sekundarna 19.21.
               10,45-10,5 GHz  radioamaterska sekundarna 20.
                        satelitska   sekundarna 20.
                        radioamaterska
24 GHz    24-24,25 GHz   24-24,05 GHz   radioamaterska primarna  22.
                        satelitska   primarna  22.
               24,05-24,25 GHz radioamaterska sekundarna 22.23.
47 GHz    47-47,2 GHz   47-47,2 GHz   radioamaterska primarna
                        satelitska   primarna
                        radioamaterska
75 GHz    75,5-81 GHz   75,5-76 GHz   radioamaterska primarna
                        satelitska   primarna
                        radioamaterska
               76-81 GHz    radioamaterska sekundarna 24.
                        satelitska   sekundarna 24.
                        radioamaterska
120 GHz   119,98-120,02  119,98-120,02  radioamaterska sekundarna 25.
       GHz       GHz
142 GHz   142-149 GHz   142-144 GHz   radioamaterska primarna
                        satelitska   primarna
                        radioamaterska
               144-149 GHz   radioamaterska sekundarna 26.27.
                        satelitska   sekundarna 26.27.
                        radioamaterska
241 GHz   241-250 GHz   241-248 GHz   radioamaterska sekundarna 26.28.
                        satelitska   sekundarna 26.28.
                        radioamaterska
               248-250 GHz   radioamaterska primarna
                        satelitska   primarna
--------------------------------------------------------------------------------
Opombe:
1. Frekvenčni pas 135,7 – 137,8 kHz je namenjen tudi pomorski mobilni storitvi in fiksni storitvi na primarni podlagi.
2. Frekvenčna pasova 1810 – 1830 kHz in 1850 – 2000 kHz sta v nekaterih državah namenjena tudi fiksni storitvi in mobilni storitvi na primarni podlagi, razen zrakoplovni mobilni storitvi.
3. Frekvenčni pas 3500 – 3800 kHz je namenjen tudi fiksni storitvi in mobilni storitvi na primarni podlagi, razen zrakoplovni mobilni storitvi.
4. Frekvence, namenjene radioamaterski dejavnosti v frekvenčnih pasovih 3,5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24 MHz in 144 MHz, uporabljajo ob nesrečah in nevarnostih tudi neamaterske radijske postaje.
5. Frekvenčni pas 7000 – 7050 kHz je v nekaterih državah namenjen tudi fiksni storitvi na primarni podlagi.
6. Frekvenčni pas 10100 – 10150 kHz je namenjen tudi fiksni storitvi na primarni podlagi.
7. Frekvenčni pas 14250 – 14350 kHz je v nekaterih državah namenjen tudi fiksni storitvi na primarni podlagi.
8. Frekvenčni pas 433,05 – 434,79 MHz je namenjen tudi kopenski mobilni storitvi na sekundarni podlagi.
9. V frekvenčnih pasovih 435 – 438 MHz, 1260 – 1270 MHz, 2400 – 2450 MHz in 5650 – 5670 MHz je dovoljena satelitska radioamaterska dejavnost, če ne povzroča škodljivih motenj drugim storitvam, ne more pa zahtevati zaščite pred škodljivimi motnjami drugih storitev, ki so razporejene v teh pasovih. Uporaba frekvenčnih pasov 1260 – 1270 MHz in 5650 – 5670 MHz v satelitski radioamaterski dejavnosti je omejena na smer Zemlja – vesolje.
10. Frekvenčni pas 433,05 – 434,79 MHz (središčna frekvenca 433,92 MHz) je namenjen tudi za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.
11. Frekvenčni pas 1240 – 1260 MHz je namenjen tudi radiolokacijski, radionavigacijski na primarni podlagi ter satelitski radionavigacijski storitvi (vesolje – Zemlja) na sekundarni podlagi.
12. Frekvenčni pas 1260 – 1300 MHz je namenjen tudi radiolokacijski in radionavigacijski storitvi na primarni podlagi.
13. Frekvenčni pas 2300 – 2450 MHz je namenjen tudi fiksni in mobilni storitvi na primarni podlagi ter radiolokacijski storitvi na sekundarni podlagi.
14. Frekvenčni pas 2400 – 2500 MHz (središčna frekvenca 2450 MHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.
15. Frekvenčni pas 5650 – 5725 MHz je namenjen tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi.
16. Frekvenčni pas 5725 – 5850 MHz je namenjen tudi satelitski fiksni storitvi (Zemlja – vesolje) in radiolokacijski storitvi na primarni podlagi ter mobilni storitvi na sekundarni podlagi.
17. Frekvenčni pas 5830 – 5850 MHz je namenjen satelitski radioamaterski dejavnosti (vesolje – Zemlja) na sekundarni podlagi.
18. Frekvenčni pas 5725 – 5875 MHz (središčna frekvenca 5800 MHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.
19. Frekvenčni pas 10 – 10,45 GHz je namenjen tudi fiksni in radiolokacijski storitvi na primarni podlagi. Frekvenčni pas 10,3 – 10,45 GHz je namenjen tudi mobilni storitvi na sekundarni podlagi.
20. Frekvenčni pas 10,45 – 10,5 GHz je namenjen tudi fiksni in radiolokacijski storitvi na primarni podlagi ter mobilni storitvi na sekundarni podlagi.
21. Frekvenčni pas 9975 – 10025 MHz je namenjen tudi satelitski meteorološki storitvi (za vremenske radarje) na sekundarni podlagi.
22. Frekvenčni pas 24 – 24,25 GHz (središčna frekvenca 24,125 GHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.
23. Frekvenčni pas 24,05 – 24,25 GHz je namenjen tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi ter satelitski storitvi za raziskovanje Zemlje (aktivno) in fiksni storitvi na sekundarni podlagi.
24. Frekvenčni pas 76 – 81 GHz je namenjen tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi. V frekvenčnem pasu 78 – 79 GHz pa lahko delujejo tudi radarji na vesoljskih postajah satelitske storitve za raziskovanje Zemlje in storitve raziskovanja v vesolju na primarni podlagi.
25. Frekvenčni pas 116 – 126 GHz je namenjen tudi satelitski storitvi za raziskovanje Zemlje (pasivno), fiksni, medsatelitski in mobilni storitvi ter storitvi za raziskovanja v vesolju (pasivno) na primarni podlagi.
26. Frekvenčna pasova 144 – 149 GHz in 241 – 248 GHz sta namenjena tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi.
27. Frekvenčni pasovi 144,68 – 144,98 GHz, 145,45 – 145,75 GHz in 146,82 – 147,12 GHz so namenjeni tudi radioastronomski storitvi na primarni podlagi.
28. Frekvenčni pas 244 – 246 GHz (središčna frekvenca 245 GHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Uporaba tega frekvenčnega pasu za ta namen je vezana na posebne pogoje, predpisane s pravilnikom o radiokomunikacijah ITU.
29. Frekvenčni pas 40,66 – 40,7 MHz je namenjen tudi mobilni storitvi na primarni podlagi.
30. Frekvenčni pas 40,66 – 40,7 MHz (središčna frekvenca 40,68 MHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.
31. Uporaba frekvenčnega pasu 40,66 – 40,7 MHz v radioamaterski dejavnosti je omejena na delo amaterskih radijskih postaj-radijskih svetilnikov.
32. Frekvenčni pas 70 – 70,45 MHz je namenjen tudi mobilni storitvi na primarni podlagi.
33. Frekvenčni pas 3400 – 3500 MHz je namenjen tudi fiksni, satelitski fiksni (vesolje-Zemlja) in mobilni storitvi na primarni podlagi ter radiolokacijski storitvi na sekundarni podlagi.
34. Frekvenčni pas 51 – 52 MHz je namenjen tudi kopenski mobilni storitvi na primarni podlagi.
5. člen
(škodljive motnje)
Amaterske radijske postaje, ki uporabljajo frekvenčne pasove iz prejšnjega člena (TABELA 1), namenjene radioamaterski in satelitski radioamaterski dejavnosti na sekundarni podlagi, ne smejo povzročati škodljivih motenj radijskim postajam, ki te frekvenčne pasove uporabljajo na primarni podlagi. Amaterske radijske postaje ne morejo zahtevati zaščite pred škodljivimi motnjami teh radijskih postaj. Amaterske radijske postaje lahko zahtevajo zaščito pred škodljivimi motnjami radijskih postaj, ki te frekvenčne pasove uporabljajo na sekundarni podlagi.
6. člen
(amaterske sprejemno-oddajne radijske postaje)
Amaterske sprejemno-oddajne postaje smejo v skladu z razredom amaterskega operaterja delovati v amaterskih frekvenčnih pasovih oziroma njihovih segmentih z vrstami oddaj, ki ustrezajo namenu uporabe in maksimalnim temenskim močem oddajnikov:
TABELA ŠT. 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amaterski Segment        Namen uporabe                   Maksimalna temenska   Opombe
frekvenčni amaterskega      amaterskega                    moč (W) za razred
pasu    frekvenčnega pasu   frekvenčnega pasu                 amaterskega operaterja
                                           I.  II.  III.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     2           3                        4             5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
135 kHz  135,7-137,8 kHz    CW                         1   -  -      1.
1,8 MHz  1810-1838 kHz     CW                        300  100  -
      1838-1840 kHz     DIGIMODE (razen PACKET), CW           300  100  -
      1840-1842 kHz     DIGIMODE (razen PACKET), PHONE, CW        300  100  -
      1842-2000 kHz     PHONE, CW                    300  100  -
3,5 MHz  3500-3510 kHz     CW                        1500  3000  -      2.
      3500-3560 kHz     CW                        1500  300  -      3.
      3560-3580 kHz     CW                        1500  300  -
      3580-3590 kHz     DIGIMODE,CW                   1500  300  -
      3590-3600 kHz     DIGIMODE (priporočen PACKET), CW         1500  300  -
      3600-3620 kHz     PHONE, DIGIMODE, CW               1500  300  -
      3600-3650 kHz     PHONE, CW                    1500  300  -      4.
      3650-3775 kHz     PHONE, CW                    1500  300  -
      3700-3800 kHz     PHONE, CW                    1500  300  -      4.
      3730-3740 kHz     SSTV & FAX, PHONE, CW              1500  300  -
      3775-3800 kHz     PHONE, CW                    1500  300  -      2.
7 MHz   7000-7035 kHz     CW                        1500   -  -
      7035-7040 kHz     DIGIMODE (razen PACKET), SSTV, FAX, CW      1500   -  -
      7040-7045 kHz     DIGIMODE (razen PACKET), SSTV, FAX, PHONE, CW  1500   -  -
      7045-7100 kHz     PHONE, CW                    1500   -  -
10MHz   10100-10140 kHz    CW                        300  100  -      5.
      10140-10150 kHz    DIGIMODE (razen PACKET), CW           300  100  -      5.
14 MHz   14000-14070 kHz    CW                        1500   -  -
      14000-14060 kHz    CW                        1500   -  -      3.
      14070-14089 kHz    DIGIMODE, CW                   1500   -  -
      14089-14099 kHz    DIGIMODE (priporočen PACKET), CW         1500   -  -
      14099-14101 kHz    RADIJSKI SVETILNIKI                 -   -  -
      14101-14112 kHz    DIGIMODE (priporočen "store-and-forward"),
                 PHONE, SSTV, FAX, CW               1500   -  -
      14112-14125 kHz    PHONE, SSTV, FAX, CW               1500   -  -
      14125-14300 kHz    PHONE, SSTV, FAX CW               1500   -  -      4.6.
      14300-14350 kHz    PHONE, SSTV, FAX, CW               1500   -  -
18 MHz   18068-18100 kHz    CW                        300   -  -      5.
      18100-18109 kHz    DIGIMODE, CW                   300   -  -      5.
      18109-18111 kHz    RADIJSKI SVETILNIKI                -   -  -
      18111-18168 kHz    PHONE, CW                    300   -  -      5.
21 MHz   21000-21080 kHz    CW                        1500  300  -
      21080-21100 kHz    DIGIMODE, CW                   1500  300  -
      21100-21120 kHz    DIGIMODE (priporočen PACKET), CW         1500  300  -
      21120-21149 kHz    CW                        1500  300  -
      21149-21151 kHz    RADIJSKI SVETILNIKI                 -   -  -
      21151-21450 kHz    PHONE, SSTV, FAX, CW               1500  300  -      6.
24 MHz   24890-24920 kHz    CW                        300   -  -      5.
      24920-24929 kHz    DIGIMODE, CW                   300   -  -      5.
      24929-24931 kHz    RADIJSKI SVETILNIKI                -   -  -
      24931-24990 kHz    PHONE, CW                    300   -  -      5.
28 MHz   28000-28050 kHz    CW                        1500  300  -
      28050-29120 kHz    DIGIMODE, CW                   1500  300  -
      28120-28150 kHz    DIGIMODE (priporočen PACKET), CW         1500  300  -
      28150-28190 kHz    CW                        1500  300  -
      28190-28225 kHz    RADIJSKI SVETILNIKI                 -   -  -
      28225-29200 kHz    PHONE, SSTV, FAX, CW               1500  300  -      6.
      29200-29300 kHz    DIGIMODE (NBFM PACKET), PHONE, SSTV, FAX, CW   1500  300  -      7.
      29300-29510 kHz    AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE
                 (navzdolnja povezava, "down- link")         -   -  -
      29510-29700 kHz    PHONE, SSTV, FAX, CW               1500  300  -
40 MHz   40,66-40,7 MHz     RADIJSKI SVETILNIKI                 -   -  -
50 MHz   50,000-50,100 MHz   CW, RADIJSKI SVETILNIKI             100  50   -
      50,100-50,500 MHz   OZKOPASOVNI NAČINI DELA             100  50   50     11.
      50,500-52,000 MHz   VSI NAČINI DELA                 100  50   50     11.
70 MHz   70,000-70,030 MHz   RADIJSKI SVETILNIKI                -   -   -
      70,030-70,150 MHz   RADIJSKI SVETILNIKI, CW, SSB           100  50   50     11.
      70,150-70,250 MHz   CW, SSB                     100  50   50     11.
      70,250-70,300 MHz   VSI NAČINI DELA                 100  50   50     11.
      70,300-70,450 MHz   OZKOPASOVNI NAČINI DELA             100  50   50     11.
144 MHz  144,000-144,035 MHz  SSB, CW (zveze z odbojem od Lune)        1500  100  50     11.
      144,035-144,150 MHz  CW                        1500  100  -
      144,150-144,400 MHz  SSB                       1500  100  50
      144,400-144,490 MHz  RADIJSKI SVETILNIKI                 -   -  -
      144,490-144,500 MHz  zaščitni segment                  -   -  -
      144,500-144,800 MHz  VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11.
      144,800-144,990 MHz  DIGITALNE KOMUNIKACIJE              50   50   50
      144,994-145,1935 MHz  NBFM REPETITORJI
                 (vhodne frekvence)                50   50   50     8.
      145,194-145,5935 MHz  NBFM SIMPLEKS                  50   50   50     9.
      145,594-145,7935 MHz  NBFM REPETITORJI
                 (izhodne frekvence)                 -   -  -      10.
      145,800-146,000 MHz  AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE            50   50   50     11.
432 MHz  432,000-432,150 MHz  CW                        1500  100  -
      432,150-432,500 MHz  SSB, CW                     1500  100  50     11.
      432,500-432,600 MHz  LINEARNI TRANSPONDERJI (vhodi)          50   50   50
      432,600-432,800 MHz  LINEARNI TRANSPONDERJI (izhodi)           -   -  -
      432,800-432,990 MHz  RADIJSKI SVETILNIKI                 -   -  -
      432,994-433,381 MHz  NBFM REPETITORJI
                 (vhodne frekvence)                50   50   50     12.
      433,394-433,581 MHz  NBFM SIMPLEKS                  50   50   50     13.
      433,600-434,000 MHz  VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11.
      434,000-434,594 MHz  DIGITALNE KOMUNIKACIJE              50   50   50
      434,594-434,981 MHz  NBFM REPETITORJI
                 (izhodne frekvence)                 -   -  -      14.
      434,981-438,000 MHz  AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE            50   50   50     11.
1,2 GHz  1240,000-1243,250 MHz VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11.
      1243,250-1260,000 MHz ATV                       300  100  50
      1260,000-1270,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE            50   50   50     11.
      1270,000-1272,000 MHz VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11.
      1272,000-1290,994 MHz ATV                       300  100  50
      1290,994-1291,481 MHz NBFM REPETITORJI
                 (vhodne frekvence)                50   50   50     15.
      1291,494-1296,000 MHz VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11.
      1296,000-1296,150 MHz CW                        300  100  -
      1296,150-1296,800 MHz CW, SSB                     300  100  50     11.
      1296,800-1296,9875 MHz RADIJSKI SVETILNIKI                 -   -  -
      1296,994-1297,481 MHz NBFM REPETITORJI
                 (izhodne frekvence)                 -   -  -      16.
      1297,494-1297,981 MHz NBFM SIMPLEKS                  50   50   50     17.
      1298,000-1300,000 MHz VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11.
2,3 GHz  2300,000-2320,000 MHz VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11.18.
      2320,000-2320,150 MHz CW                        300  100  -      18.
      2320,150-2320,800 MHz CW, SSB                     300  100  50     11. 18.
      2320,800-2321,000 MHz RADIJSKI SVETILNIKI                 -   -  -
      2321,000-2322,000 MHz NBFM SIMPLEKS, NBFM REPETITORJI         50   50   50     18.
      2322,000-2400,000 MHz VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
      2400,000-2450,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE            50   50   50     11. 18.
3,4 GHz  3400-3402 MHz     OZKOPASOVNI NAČINI DELA             50   50   50     11. 18.
      3402-3410 MHz     VSI NAČINI DELA                 50   50   50     11. 18.
5,6 GHz  5650,000-5668,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE
                 (navzgornja povezava, "up-link")         50   50   50     11. 18.
      5668,000-5670,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE
                 ("up-link"), OZKOPASOVNI NAČINI DELA       50   50   50     11. 18.
      5670,000-5700,000 MHz DIGITALNE KOMUNIKACIJE              300  100  50     18.
      5700,000-5720,000 MHz ATV                       300  100  50     18.
      5720,000-5760,000 MHz VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
      5760,000-5762,000 MHz OZKOPASOVNI NAČINI DELA             300  100  50     11. 18.
      5762,000-5790,000 MHz VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
      5790,000-5850,000 MHz AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE
                 (navzdolnja povezava, "down-link")         -   -  -
10 GHz   10,000-10,150 GHz   DIGITALNE KOMUNIKACIJE              300  100  50     18.
      10,150-10,250 GHz   VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
      10,250-10,350 GHz   DIGITALNE KOMUNIKACIJE              300  100  50     18.
      10,350-10,368 GHz   VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
      10,368-10,370 GHz   OZKOPASOVNI NAČINI DELA             300  100  50     11. 18.
      10,370-10,450 GHz   VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
      10,450-10,500 GHz   AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE,
                 VSI NAČINI DELA                 50   50   50     11. 18.
24 GHz   24,000-24,048 GHz   AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE            50   50   50     11. 18.
      24,048-24,050 GHz   OZKOPASOVNI NAČINI DELA             300  100  50     11. 18.
      24,050-24,250 GHz   VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
47 GHz   47,000-47,200 GHz   VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
75 GHz   75,500-81,000 GHz   VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
120 GHz  119,980-120,020 GHz  VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
142 GHz  142,000-149,000 GHz  VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
241 GHz  241,000-250,000 GHz  VSI NAČINI DELA                 300  100  50     11. 18.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opombe:
1. Skladno s priporočilom CEPT/ERC 62-01 E je maksimalna moč omejena na 1 W efektivne sevane moči.
2. Na temu segmentu frekvenčnega pasu imajo prednost interkontinentalne (DX) radijske zveze.
3. Priporočen segment frekvenčnega pasu za CW-tekmovanja.
4. Priporočen segment frekvenčnega pasu za PHONE – tekmovanja.
5. Na frekvenčnih pasovih 10 MHz, 18 MHz in 24 MHz niso dovoljene radijske zveze v radioamaterskih tekmovanjih.
6. Frekvence 14230 kHz, 21340 kHz in 28680 kHz so klicne frekvence za SSTV in FAX način dela. Po vzpostavitvi zveze se je treba umakniti na neko drugo frekvenco znotraj PHONE segmenta frekvenčnega pasu.
7. Za eksperimente z NBFM PACKET načinom dela so priporočene frekvence vsakih 10 kHz v frekvenčnem segmentu 29210 – 29290 kHz s frekvenčnim razmahom + / - 2,5 kHz in maksimalno modulacijsko frekvenco 2,5 kHz.
8. Vhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 145,000 – 145,1875 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehnične karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.
9. Simpleksne frekvence so v segmentu 145,200 – 145,5875 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehnične karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.
10. Izhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 145,600 – 145,7875 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehnične karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.
11. Amaterski operaterji III. razreda ne smejo uporabljati načina dela CW.
12. Vhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 433,000 – 433,375 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehnične karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.
13. Simpleksne frekvence so v segmentu 433,400 – 433,575 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehnične karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.
14. Izhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 434,600 – 434,975 MHz s kanalskim razmikom 12,5 kHz. Tehnične karakteristike amaterskih radijskih postaj s kanalskim razmikom 25 kHz je treba uskladiti do 1. januarja 2000.
15. Vhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 1291,000 – 1291,475 MHz s kanalskim razmikom 25 kHz.
16. Izhodne frekvence repetitorjev so v segmentu 1297,000 – 1297,475 MHz s kanalskim razmikom 25 kHz.
17. Simpleksne frekvence so v segmentu 1297,500 – 1297,975 MHz s kanalskim razmikom 25 kHz.
18. Moč oddajnika je treba omejiti tako, da v območju, v katerega imajo dostop ljudje, poprečna vrednost gostote pretoka moči elektromagnetnega sevanja ne presega vrednosti 10 W/m2.
7. člen
(amaterske radijske postaje-repetitorji)
Amaterske radijske postaje-repetitorji smejo delovati na določenih frekvencah znotraj segmentov amaterskih frekvenčnih pasov 50 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz, 2,3 GHz in višjih amaterskih frekvenčnih pasovih:
TABELA ŠT. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------
Amaterski
frekvenčni pas        Vhodne frekvence          Izhodne frekvence   Opomba
----------------------------------------------------------------------------------------------
50 MHz            50,210-51,390 MHz,         51,810-51,990 MHz,
               kanalski razmik 20 kHz       kanalski razmik 20kHz
144 MHz           145,000-145,1875 MHz,       145,600-145,7875 MHz,
               kanalski razmik 12,5 kHz      kanalski razmik 12,5 kHz
432 MHz           433,000-433,375 MHz,        434,600-434,975 MHz,
               kanalski razmik 12,5 kHz      kanalski razmik 12,5 kHz
1,2 GHz           1291,000-1291,475 MHz,       1297,000-1297,475 MHz,
               kanalski razmik 25 kHz       kanalski razmik 25 kHz
2,3 GHz in višji pasovi   niso določene           niso določene       1.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Opomba:
1. Pri postavitvi amaterskih radijskih postaj-repetitorjev za delovanje v amaterskih frekvenčnih pasovih 2,3 GHz in višjih je treba tehnične karakteristike prilagajati standardom in priporočilom za tovrstne radijske postaje.
Efektivna sevana moč za amaterske radijske postaje-repetitorje ne sme biti večja od 15 W.
8. člen
(amaterske radijske postaje-radijski svetilniki)
Amaterske radijske postaje-radijski svetilniki smejo delovati na določenih frekvencah znotraj segmentov amaterskih frekvenčnih pasov 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24 MHz, 28 MHz, 40 MHz, 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz, 2,3 GHz in v višjih amaterskih frekvenčnih pasovih:
TABELA ŠT. 4
---------------------------------------------------
Amaterski     Segment amaterskega   Opomba
frekvenčni pas   frekvenčnega pasu
---------------------------------------------------
14 MHz       14099-14101 kHz
18 MHz       18109-18111 kHz
21 MHz       21149-21151 kHz
24 MHz       24929-24931 kHz
28 MHz       28190-28225 kHz
40 MHz       40,66-40,7 MHz      1.
50 MHz       50,020-50,080 MHz
70 MHz       70,000-70,150 MHz
144 MHz      144,400-144,490 MHz
432 MHz      432,800-432,990 MHz
1,2 GHz      1296,800-1296,9875 MHz
2,3 GHz      2320,800-2321,000 MHz
višji pasovi    ni določen
---------------------------------------------------
Opomba:
1. V amaterskem frekvenčnem pasu 40 MHz je dovoljena samo ozkopasovna FSK-oddaja v mednarodnem Morse-jevem kodu. Efektivna sevana moč oddajnika je omejena na največ 10 dBW.
Efektivna sevana moč oddajnika ne sme biti večja od:
– 50 W za amaterske radijske postaje-radijske svetilnike, ki so postavljeni na podlagi koordiniranih mednarodnih načrtov;
– 10 W za amaterske radijske postaje-radijske svetilnike, ki so postavljeni na podlagi koordiniranih nacionalnih načrtov.
9. člen
(amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje)
Amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje smejo delovati v amaterskih frekvenčnih pasovih skladno z mednarodno usklajenimi pravili za tekmovanja v amaterskem radiogoniometriranju.
Efektivna sevana moč oddajnikov ne sme biti večja od:
– 5 W za amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje, ki delujejo v amaterskih frekvenčnih pasovih <30 MHz;
– 10 W za amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje, ki delujejo v amaterskih frekvenčnih pasovih >30 MHz.
10. člen
(stabilnost oddajnih frekvenc)
Oddajne frekvence amaterskih radijskih postaj morajo biti toliko stabilne, kolikor to omogoča stopnja tehničnega razvoja za takšne vrste radijskih postaj.
11. člen
(nivoji moči stranskih oddaj)
Nivoji moči stranskih oddaj amaterskih radijskih postaj morajo biti vzdrževani na najmanjši vrednosti, ki jo omogoča stopnja tehničnega razvoja za takšne vrste radijskih postaj.
Povprečna moč vsake stranske komponente, s katero oddajnik napaja antenski vod, mora biti:
1. za amaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih območjih pod 30 MHz:
– najmanj 40 dB pod srednjo močjo – za oddajnike s srednjo močjo do 500 W;
– manjša ali enaka 50 mW – za oddajnike s srednjo močjo nad 500 W.
2. za amaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih območjih med 30 MHz in 960 MHz:
– najmanj 40 dB pod srednjo močjo – za oddajnike s srednjo močjo, manjšo od 0,25 W;
– manjša ali enaka 25 µW – za oddajnike s srednjo močjo med 0,25 W in 25 W;
– najmanj 60 dB pod srednjo močjo – za oddajnike s srednjo močjo nad 25 W.
3. za amaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih območjih med 960 MHz in 17,7 GHz:
– manjša ali enaka 100 µW – za oddajnike s srednjo močjo, manjšo od 10 W;
– najmanj 50 dB pod srednjo močjo – za oddajnike s srednjo močjo, večjo od 10 W.
12. člen
(pasovne širine oddaj)
Pasovne širine oddaj amaterskih radijskih postaj je treba vzdrževati na najmanjših vrednostih, ki jih omogoča stopnja tehničnega razvoja za takšne vrste radijskih postaj.
13. člen
(tehnični ukrepi za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti)
Imetnik radijskega dovoljenja za amatersko radijsko postajo mora skladno z veljavnimi predpisi izvesti potrebne tehnične ukrepe za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti (EMC).
Zaradi zmanjšanja možnosti nastanka škodljivih motenj je treba opravljati preizkuse, nastavitve in meritve na oddajniku amaterske radijske postaje, ki je umetno obremenjena in ne seva.
14. člen
(lokacije amaterskih radijskih postaj)
Amaterske radijske postaje se uporabljajo na fiksnih lokacijah, med gibanjem ali na točkah, ki niso vnaprej določene.
15. člen
(čas delovanja amaterskih radijskih postaj)
Amaterske radijske postaje delujejo občasno v štiriindvajsetih urah (čas delovanja: HX).
IV. IDENTIFIKACIJA IN UPORABA SLOGOV IN POSTOPKOV V AMATERSKEM RADIJSKEM PROMETU
16. člen
(identifikacija oddaj)
Vse oddaje amaterskih radijskih postaj se morajo identificirati s klicnimi znaki.
Ne glede na prvi odstavek tega člena ni obvezno identificiranje oddaj s klicnimi znaki amaterskih radijskih postaj za radiogoniometriranje, amaterskih radijskih postaj-repetitorjev za akcije in prireditve ter amaterskih radijskih postaj pri tehničnih raziskavah v amaterskih vesoljskih radijskih zvezah.
Klicni znak mora biti oddan vedno v celoti. Klicni znak se obvezno oddaja na začetku in na koncu vsake amaterske radijske zveze. Med daljšimi amaterskimi radijskimi zvezami se mora klicni znak oddati občasno v krajših časovnih intervalih. Klicni znak se mora oddati tudi ob vsaki spremembi oddajne frekvence.
Amaterska radijska postaja-repetitor se mora identificirati občasno z oddajo klicnega znaka v mednarodnem Morse-jevem kodu s hitrostjo približno 50 znakov na minuto ali na drug ustrezen način (z govornim, digitalnim, optičnim ali drugim načinom oddaje klicnega znaka, odvisno od vrste in namena amaterske radijske postaje-repetitorja). Identifikacija je lahko prožena samodejno ali pa iz amaterske radijske postaje, ki repetitor uporablja.
17. člen
(črkovanje)
Kadar se klicni znak izgovarja (v radiotelefoniji), se lahko črke klicnega znaka izgovarjajo kot besede, katerih začetne črke so enake črkam klicnega znaka (črkovanje).
Za črkovanje se uporablja slovenska ali mednarodna tablica črkovanja:
1. Slovenska tablica črkovanja
----------------------------------
A ANKARAN     O ORMOŽ
B BLED      P PIRAN
C CELJE      R RAVNE
Č ČATEŽ      S SOČA
D DRAVA      Š ŠMARJE
E EVROPA     T TRIGLAV
F FALA      U UNEC
G GORICA     V VELENJE
H HRASTNIK    Z ZALOG
I IZOLA      Ž ŽALEC
J JADRAN     Q QUEEN
K KAMNIK     W DVOJNI V
L LJUBLJANA    X IKS
M MARIBOR     Y IPSILON
N NANOS
----------------------------------
2. Mednarodna tablica črkovanja
----------------------------------
A ALPHA      N NOVEMBER
B BRAVO      O OSCAR
C CHARLIE     P PAPA
D DELTA      Q QUEBEC
E ECHO      R ROMEO
F FOXTROT     S SIERRA
G GOLF      T TANGO
H HOTEL      U UNIFORM
I INDIA      V VICTOR
J JULIET     W WHISKEY
K KILO       X X-RAY
L LIMA      Y YANKEE
M MIKE      Z ZULU
----------------------------------
18. člen
(klicni znaki amaterskih radijskih postaj)
Klicni znaki, s katerimi se identificirajo oddaje amaterskih radijskih postaj, so sestavljeni iz naslednjih delov:
1. iz črke in številke;
2. iz številke (0,1,2,....9);
3. iz ene, dveh ali treh črk.
Del klicnega znaka iz prve točke prejšnjega odstavka je sestavljen iz črke S in številke 5 (S5), kar je mednarodno predpisana oznaka za identifikacijo oddaj radijskih postaj iz Republike Slovenije.
Del klicnega znaka iz tretje točke prvega odstavka tega člena je sestavljen iz 26. črk latinice, skladno z določili pravilnika o radiokomunikacijah ITU (ITU-RR), pri čemer se ne smejo uporabljati kombinacije črk, ki bi zaradi podobnosti s signali za nesrečo, nevarnost, alarm ali nujnost utegnile povzročiti zmedo.
Klicni znaki amaterskih radijskih postaj se določijo iz zaporedij klicnih znakov S51A-S50ZZZ na naslednji način:
TABELA ŠT. 5
---------------------------------------------------------------------
Zaporedje klicnih znakov   Nosilci identifikacije oddaj amaterskih
radijskih postaj
---------------------------------------------------------------------
S51A - S50Z          amaterski operaterji I. razreda,
               radioamaterska društva in
               radioamaterska organizacija
S51AA - S50ZZ         amaterski operaterji I. razreda
S51AAA - S53ZZZ        radioamaterska društva in radioamaterska
               organizacija
S54AAA - S54ZZZ        amaterski operaterji III. razreda
S55AAA - S55RZZ        radioamaterska organizacija za
               amaterske radijske
               postaje-repetitorje, amaterske
               radijske postaje-radijske svetilnike in
               amaterske radijske postaje za
               posebne tehnike prenosa
S55SAA - S55SZZ        radioamaterska organizacija za
               amaterske radijske
               postaje-repetitorje, ki delujejo v
               amaterskem frekvenčnem pasu
               1,2 GHz
S55TAA - S55TZZ        radioamaterska organizacija za
               amaterske radijske
               postaje-repetitorje, amaterske
               radijske postaje-radijske svetilnike in
               amaterske radijske postaje za
               posebne tehnike prenosa
S55UAA - S55UZZ        radioamaterska organizacija za
               amaterske radijske
               postaje-repetitorje, ki delujejo
               v amaterskem frekvenčnem pasu
               432 MHz
S55VAA - S55VZZ        radioamaterska organizacija za
               amaterske radijske
               postaje-repetitorje, ki delujejo v
               amaterskem frekvenčnem pasu
               144 MHz
S55WAA - S55XZZ        radioamaterska organizacija za
               amaterske radijske
               postaje-repetitorje, amaterske
               radijske postaje-radijske svetilnike in
               amaterske radijske postaje za
               posebne tehnike prenosa
S55YAA - S55YZZ        radioamaterska organizacija za
               amaterske radijske postaje za
               posebne tehnike prenosa v
               radioamaterskem računalniškem
               omrežju
S55ZAA - S55ZZZ        radioamaterska organizacija za
               amaterske radijske postaje-radijske
               svetilnike
S56AAA - S56ZZZ        amaterski operaterji III. razreda
S57AAA - S58ZZZ        amaterski operaterji II. razreda
S59AAA - S50ZZZ        radioamaterska društva in
               radioamaterska organizacija
-----------------------------------------------------------------
Oddaja amaterske radijske postaje na slovenski ladji, ki je izven obalnega morja Republike Slovenije, se mora identificirati s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz ulomkove črte (/) in črk “MM”.
19. člen
(klicni znaki tujih radioamaterjev na začasnem obisku v Republiki Sloveniji)
Klicni znaki, s katerimi se identificirajo oddaje amaterskih radijskih postaj, ki jih uporabljajo tuji radioamaterji na začasnem obisku v Republiki Sloveniji skladno z dokumentom CEPT, T/R 61-01, so sestavljeni iz črke S in številke 5 (S5), ulomkove črte (/), ki se črkuje kot “stroke”, klicnega znaka, ki ga radioamater uporablja v svoji državi, ulomkove črte(/), ki se črkuje kot “stroke”, in črke M ali P, ki se črkujeta kot “mobile” oziroma “portable”.
Določila prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo pri izdaji dovoljenja za uporabo amaterske radijske postaje tujim radioamaterjem na začasnem obisku v Republiki Sloveniji, ki jih ne obravnava prvi odstavek tega člena.
20. člen
(vsebina amaterskih radijskih zvez)
V amaterskih radijskih zvezah se mora uporabljati odprto besedilo. Mednarodne kratice, radioamaterske kratice, mednarodni signali in kodi veljajo za odprto besedilo.
Vsebina amaterskih radijskih zvez je omejena na sporočila tehnične narave, ki se nanašajo na raziskave in preizkuse, na sporočila, ki so povezana z radioamatersko in satelitsko radioamatersko dejavnostjo ter na krajša osebna sporočila, ki niso vezana na kakršnokoli poslovno ali pridobitno dejavnost.
Omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo, če amaterska radijska postaja sodeluje v amaterskih radijskih zvezah ob nesrečah in nevarnostih ter amaterskih radijskih zvezah za druge osebe.
21. člen
(dnevnik amaterske radijske postaje)
Podatke o amaterskih radijskih zvezah se mora vpisovati v dnevnik amaterske radijske postaje, ki ga je treba voditi tako, da je zagotovljena trajnost zapisa.
V dnevnik amaterske radijske postaje se obvezno vpišejo naslednji podatki:
– dan, mesec in leto vzpostavljene amaterske radijske zveze,
– čas začetka amaterske radijske zveze,
– klicni znak korespondenčne amaterske radijske postaje,
– naziv uporabljenega amaterskega frekvenčnega pasu,
– vrsta oddaje.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se v dnevnik lahko vpišejo tudi podatki o lokaciji korespondenčne amaterske radijske postaje, poročilo o kakovosti signalov, ime operaterja na korespondenčni postaji, vrsta in jakost motenj in drugo.
Dnevnik amaterske radijske postaje je treba hraniti najmanj tri leta po zadnjem vpisu.
V. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(izpiti za amaterske operaterje)
Izpiti za amaterske operaterje se opravljajo v radioamaterski organizaciji v skladu s pravilnikom o izpitih za amaterske operaterje, objavljenim v Glasilu Zveze radioamaterjev Slovenije, št. 2, april 1997, usklajenim z dokumentom CEPT, T/R 61-02 (HAREC).
Tujim radioamaterjem se skladno z dokumentom CEPT, T/R 61-02 (HAREC), prizna izpit za amaterskega operaterja ustreznega razreda:
– I. razred, če ima radioamater spričevalo o opravljenem izpitu HAREC stopnje A,
– III. razred, če ima radioamater spričevalo o opravljenem izpitu HAREC stopnje B.
Tujim radioamaterjem, ki jih ne obravnava drugi odstavek tega člena, se v tujini opravljeni izpit za amaterskega operaterja prizna na vzajemni podlagi (reciprociteta) in skladno s stopnjo spričevala o izpitu.
23. člen
(predpis, ki preneha veljati)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih pogojih za njihovo uporabo (Uradni list RS, št. 49/92).
24. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-06/98
Ljubljana, dne 19. maja 1998.
Mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti