Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998

Kazalo

1057. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 1997, stran 1657.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 18. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 1997.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 1997 izkazuje naslednje:
prihodki: 540,431.466,65 SIT
odhodki: 538,233.348,68 SIT
presežek: 2,189.117,89 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v proračun Občine Vojnik za leto 1998.
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1997 ne vključuje tistih prihodkov in odhodkov preteklega leta, ki so bili realizirani po datumu 31. 12. 1997. Sredstva za pokrivanje prenešenega dela obveznosti preteklega obdobja se prioritetno zagotavljajo v tekočem proračunskem letu.
4. člen
V zaključnem računu za leto 1997 je izkazana bilanca stanja, ki izhaja iz poslovnih dogodkov Občine Vojnik od 1. 1. 1995 dalje; zaradi nerešene delitvene bilance bivše Občine Celje ne vključuje premoženja, ki bo Občini Vojnik pripadalo po tej bilanci.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost