Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1997 z dne 27. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1997 z dne 27. 12. 1997

Kazalo

3991. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 8109.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 75/95, 7/96, 73/96 in 45/97) se v 5. členu za dvanajsto alineo črta pika in doda nova alineja, ki se glasi:
“– Republike Hrvaške.”
2. člen
Priloga uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga se nadomesti z besedilom priloge te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 330-07/97-2
Ljubljana, dne 24. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                             PRILOGA

-----------------------------------------------------------------
                         Režim  Režim
Tar. št.    Poimenovanje           izvoza uvoza
-----------------------------------------------------------------

0101      Konji, osli, mezge in mule,
        žive živali

        - Konji:

0101 11 000   - - čistih pasem, plemenski         S5


0102      Govedo, žive živali

0102 10     - Čistih pasem, plemenske:

0102 10 100   - - telice (samice goveda, ki še
        niso telile)                S5

0102 10 300   - - krave                  S5

0102 10 900   - - druge                  S5


0103      Prašiči, žive živali

0103 10 000   - Čistih pasem, plemenski          S5


0104      Ovce in koze, žive živali

0104 10     - Ovce:

0104 10 100   - - čistih pasem, plemenske         S5

0104 20     - Koze:

0104 20 100   - - čistih pasem, plemenske         S5


0105      Domača perutnina (kokoši, race,
        gosi, purani in pegatke), žive
        živali

        - Mase do vključno 185 g:

0105 11     - - kokoš, domača (Gallus
        domesticus):

        - - - kokoši iz matične jate
        (plemenske):

0105 11 110   - - - - nesnice               S5

0105 11 190   - - - - druge                S5

0105 12 00   - - purani:

0105 12 001   - - - plemenski               S5

0105 19     - - druga:

0105 19 20   - - - gosi:

0105 19 201   - - - - plemenski              S5

        - Druga:

0105 92 00   - - kokoš, domača (Gallus
        domesticus), teže do 2000 g:
      
0105 92 001   - - - plemenska               S5

0105 93 00   - - kokoš, domača (Gallus
        domesticus), teže več kot 2000 g:
      
0105 93 001   - - - plemenska               S5

0105 99     - - druga:

0105 99 10   - - - race:

0105 99 101   - - - - plemenske              S5

0105 99 20   - - - gosi:

0105 99 201   - - - - plemenske              S5

0105 99 30   - - - purani:

0105 99 301   - - - - plemenski              S5

0105 99 50   - - - pegatke:

0105 99 501   - - - - plemenske              S5


0106 00     Druge živali, žive

0106 00 10   - Domači kunci:

0106 00 101   - - plemenski                S5

0106 00 90   - Druge:

0106 00 901   - - čebele                 S5

0106 00 902   - - žabe                  S5

0106 00 909   - - drugo                  S5


0208      Drugo meso in drugi užitni mesni
        klavnični izdelki, sveže, ohlajeno
        ali zamrznjeno

0208 90     - Drugo:

0208 90 500   - - meso kitov in tjulnjev      D5   D5


0301      Ribe, žive

        - Druge ribe, žive:

0301 91     - - postrvi (Salmo trutta,
        Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
        clarki, Oncorhynchus aguabonita,
        Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
        apache, Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 100   - - - vrst Oncorhynchus apache,
        Oncorhynchus chrysogaster          S5

0301 91 900   - - - druge                 S5

0301 93 000   - - krap                  S5


0407 00     Perutninska in ptičja jajca,
        v lupini, sveža, konzervirana
        ali kuhana

        - Perutnine:

        - - valilna:

0407 00 110   - - - puranja ali gosja           S5

0407 00 19   - - - druga:

0407 00 191   - - - - kokošja               S5

0407 00 199   - - - - druga                S5


0501 00 000   Človeški lasje, surovi, umiti
        ali neumiti, razmaščeni ali
        nerazmaščeni; odpadki človeških
        las                 D6   D6
        (samo za odpadke človeških las)

0502      Ščetine domačih ali divjih
        prašičev, jazbečeva dlaka za
        izdelovanje ščetk; odpadki teh
        ščetin ali dlak

0502 10 000   - Ščetine domačega in divjega
        prašiča in odpadki teh ščetin    D6   D6
        (samo za odpadke ščetin ali dlak)

0502 90 000   - Drugo               D6   D6
        (samo za odpadke ščetin ali dlak)


0503 00 000   Konjska žima in odpadki konjske
        žime, zloženi v plasteh ali ne,
        s podlago ali brez podlage      D6   D6
        (samo za odpadke konjske žime)


0505      Kože in drugi deli ptic, s perjem
        in puhom, perje in deli perja
        (z odrezanimi ali neodrezanimi
        robovi) ter puh, ki niso naprej
        obdelani, razen s čiščenjem,
        dezinficiranjem ali pripravljanjem
        za konzerviranje; prah in odpadki
        perja ali delov perja

0505 90 000   - Drugo               D6   D6
        (samo za odpadke perja ali
        delov perja)


0506      Kosti in strženi rogov, surovi,
        razmaščeni, enostavno pripravljeni
        (toda nerazrezani v oblike),
        namočeni v kislino ali brez
        želatine; prah in odpadki teh
        izdelkov

0506 90 000   - Drugo               D6   D6
        (samo za odpadke izdelkov)


0507      Slonova kost, želvovina, kitova
        kost, dlake kitove kosti, rogovi,
        parožki, kopita, nohti, kremplji
        in kljuni, surovo ali enostavno
        pripravljeno, toda nerazrezano v
        oblike; prah in odpadki teh
        izdelkov

0507 10 000   - Slonova kost, prah in odpadki
        slonove kosti            D6   D6
        (samo za odpadke izdelkov)

0507 90 000   - Drugo               D6   D6
        (samo za odpadke izdelkov)


0508 00 000   Korale in podobni materiali,
        surovi ali enostavno pripravljeni,
        vendar drugače neobdelani;
        oklepi mehkužcev, rakov ali
        iglokožcev, sipine kosti, surovi,
        enostavno pripravljeni,
        toda nerazrezani v oblike; prah
        in odpadki teh izdelkov       D6   D6
        (samo za odpadke izdelkov)


0511      Proizvodi živalskega izvora, ki
        niso navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu; mrtve živali iz 1.
        in 3. poglavja, neuporabne za
        človeško prehrano

0511 10 000   - Bikovo seme                S5

        - Drugo:

0511 99     - - drugo:

0511 99 500   - - - zarodki goveda            S5

0511 99 80   - - - drugo:

0511 99 801   - - - - seme drugih živali         S5


0602      Druge žive rastline (vštevši
        njihove korenine), potaknjenci
        in cepiči, gobji miceliji

0602 10     - Neukoreninjeni potaknjenci in
        cepiči:

0602 10 100   - - trte                  S5

0602 10 900   - - drugo                  S5

0602 20     - Sadno drevje, grmičevje in
        grmovje, cepljeno ali necepljeno,
        ki rodi užitno sadje ali oreščke:

0602 20 100   - - trsne cepljenke in cepiči,
        cepljeni ali ukoreninjeni          S5

0602 20 900   - - drugo                  S5

0602 90     - Drugo:

0602 90 300   - - sadike zelenjave in jagod        S5


0701      Krompir, svež ali ohlajen

0701 10 000   - Semenski                 S5


0703      Čebula, šalotka, česen, por in
        druge užitne čebulnice; sveža ali
        ohlajena

0703 10     - Čebula in šalotka:

        - - čebula

0703 10 110   - - - čebulček               S5


0712      Sušene vrtnine, cele, razrezane
        v kose ali mlete, vendar ne nadalje
        pripravljene

0712 90     - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

0712 90 110   - - - semenski hibridi           S5


0713      Sušene stročnice v zrnu, oluščene
        ali neoluščene ali zdrobljene

0713 10     - Grah (Pisum sativum)(razen
        krmnega graha iz tar. št. 12.04):
      
0713 10 100   - - semenski                S5

0713 20 00   - Čičerika (garbanzos):

0713 20 001   - - semenska                S5

        - Fižol (Vigna spp., Phaseolus
        spp.):

0713 31 00   - - fižol vrste Vigna mungo (L.)
        Hepper ali Vigna radiata (L.)
        Wilczek:

0713 31 001   - - - semenski               S5

0713 32 00   - - fižol, drobni rdeči (Adzuki,
        Phaseolus ali Vigna angularis):

0713 32 001   - - - semenski               S5

0713 33     - - navadni fižol, vštevši beli
        (Phaseolus vulgaris):

0713 33 100   - - - semenski               S5

0713 39 00   - - drug:

0713 39 001   - - - semenski               S5

0713 40 00   - Leča:

0713 40 001   - - semenska                S5

0713 50 00   - Bob (Vicia faba var. major)
        in konjski bob (Vicia faba var.
        equina, Vicia faba var. minor):

0713 50 001   - - semenski                S5

0713 90     - Druge:

0713 90 100   - - semenske                S5


1001      Pšenica in soržica-mešanica pšenice
        in rži (2:1)
             
1001 10 00   - Trda pšenica (t. durum):

1001 10 001   - - semenska                S5

1001 90     - Drugo:

1001 90 100   - - semenska pira (t. diccocum)       S5

        - - druga pira, navadna pšenica
        in soržica:

1001 90 910   - - - seme navadne pšenice in soržice
                              S5


1002 00 00   Rž

1002 00 001   - Semenska                 S5


1003 00     Ječmen

1003 00 100   - Semenski                 S5


1004 00 00   Oves

1004 00 001   - Semenski                 S5


1005      Koruza

1005 10     - Semenska:

        - - hibridna:

1005 10 110   - - - štirilinijski in top cross
        hibridi                   S5

1005 10 130   - - - trilinijski hibridi          S5

1005 10 150   - - - dvolinijski hibridi          S5

1005 10 190   - - - drugo                 S5

1005 10 900   - - drugo                  S5


1007 00     Sorgo v zrnu

1007 00 100   - Hibridi za setev             S5


1008      Ajda, proso, seme za ptice;
        druga žita

1008 10 00   - Ajda:

1008 10 001   - - semenska                S5

1008 20 00   - Proso:

1008 20 001   - - semensko                S5

1008 90     - Druga žita:

1008 90 10   - - tritikala (križanec pšenica *
        rž):

1008 90 101   - - - semenska               S5


1201 00     Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno

1201 00 100   - Za setev                 S5


1204 00     Laneno seme, vključno z zdrobljenim

1204 00 100   - Za setev                 S


1205 00     Seme oljne repice, vključno z
        zdrobljenim

1205 00 100   - Za setev                 S5


1206 00     Sončnično seme, vključno z
        zdrobljenim

1206 00 100   - Za setev                 S5


1207      Drugo oljno seme in plodovi,
        vključno z zdrobljenimi

1207 30     - Ricinusovo seme:

1207 30 100   - - za setev                S5

1207 40     - Sezamovo seme:

1207 40 100   - - za setev                S5

1207 50     - Gorčično seme:

1207 50 100   - - za setev                S5

1207 60     - Seme žafranike:

1207 60 100   - - za setev                S5

        - Drugo:

1207 91     - - makovo seme:

1207 91 100   - - - za setev               S5

1207 99     - - drugo:

1207 99 100   - - - za setev               S5


1209      Seme, plodovi in trosi za setev

        - Pesino seme:

1209 11 000   - - seme sladkorne pese           S5

1209 19 000   - - drugo                  S5

        - Seme krmnih rastlin, razen
        pesinega semena:

1209 21 000   - - seme lucerne (alfalfa)         S5

1209 22     - - seme detelje (Trifolium spp.):

1209 22 100   - - - travniška detelja (Trifolium
        pratense L.)                S5

1209 22 800   - - - drugo                 S5

1209 23     - - seme bilnice:

1209 23 110   - - - seme travniške bilnice
        (Festuca pratensis Huds.)          S5

1209 23 150   - - - seme rdeče bilnice (Festuca
        rubra L.)                  S5

1209 23 800   - - - drugo                 S5

1209 24 000   - - seme travniške latovke (Poa
        pratensis L)                S5

1209 25     - - seme ljuljke (Lolium
        multiflorum Lam., Lolium perenne
        L.):
      
1209 25 100   - - - italijanska ljuljka (vključno
        z višavja proti zahodu) (Lolium
        multiflorum Lam.)              S5

1209 25 900   - - - trajna ljuljka (Lolium perenne
        L.)                     S5

1209 26 000   - - seme mačjega repa            S5

1209 29     - - drugo:

1209 29 100   - - - seme grašice; seme rodu Poa
        (Poa palustris L., Poa trivialis
        L.); pasja trava (Dactylis
        glomerata L.): šopulja (Agrostis))     S5

1209 29 500   - - - seme lupine              S5

1209 29 800   - - - drugo                 S5

1209 30 000   - Seme travnih rastlin, ki se gojijo
        v glavnem zaradi cvetov           S5

        - Drugo:

1209 91     - - seme vrtnin:

1209 91 100   - - - seme kolerabe (Brassica
        oleracea L. var. caulorapa in
        gongyloides L.)               S5

1209 91 900   - - - drugo                 S5

1209 99     - - drugo:

1209 99 100   - - - semena gozdnega drevja        S5

        - - - drugo:

1209 99 990   - - - - drugo                S5


1211      Rastline in njihovi deli (vključno
        semena in plodovi), sveži ali
        sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni
        ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
        predvsem v parfumeriji, farmaciji
        ali za insekticidne, fungicidne ali
        podobne namene

1211 90     - Drugo:

1211 90 95   - - drugo:

1211 90 951   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3


1301      Šelak, naravne gume, smole,
        gumijeve smole in balzami

1301 90     - Drugo:

1301 90 90   - - drugo:

1301 90 901   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3


1522 00     Degras (strojarska maščoba);
        ostanki, dobljeni pri predelavi
        maščob in voskov živalskega ter
        rastlinskega izvora

        - Ostanki predelave maščob ali
        živalskih in rastlinskih voskov:

        - - ki vsebujejo olja z
        značilnostmi
        olivnega olja:

1522 00 310   - - - milne usedline         D6   D6

1522 00 390   - - - drugo             D6   D6

        - - drugo:

1522 00 910   - - - oljne in milne usedline    D6   D6

1522 00 990   - - - drugo             D6   D6


2301      Moka, zdrob in peleti iz mesa
        ali mesnih odpadkov, rib ali
        rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
        nevretenčarjev, neustreznih za
        hrano ljudi; ocvirki

2301 10 000   - Moka, zdrob in peleti iz mesa
        ali mesnih odpadkov; ocvirki     D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2301 20 000   - Moka, zdrob in peleti iz rib ali
        rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
        nevretenčarjev            D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2302      Otrobi in drugi ostanki pri
        presevanju, mletju ali drugi
        obdelavi žit in leguminoznih rastlin,
        nepeletizirani ali peletizirani

2302 10     - Koruzni:

2302 10 100   - - z vsebnostjo škroba do vključno
        35 ut.%               D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2302 10 900   - - drugi              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2302 20     - Riževi:

2302 20 100   - - z vsebnostjo škroba do
        vključno 35 ut.%           D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2302 20 900   - - drugi              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2302 30     - Pšenični:

2302 30 100   - - pri katerih vsebnost škroba
        ne presega 28 ut.% in pri katerih
        del, ki preide skozi sito z
        odprtino 0,2 mm, ne presega 10 ut.%
        ali, alternativno, del, ki preide
        skozi sito, vsebuje pepel,
        preračunano na proizvod v suhem
        stanju, enako ali več kot 1,5 ut.%  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2302 30 900   - - drugi              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2302 40     - Iz drugih žit:

2302 40 100   - - pri katerih vsebnost škroba
        ne presega 28 ut.% in pri katerih
        del, ki preide skozi sito z
        odprtino 0,2 mm, ne presega 10
        ut.% ali, alternativno, del, ki
        preide skozi sito, vsebuje pepel,
        preračunano na proizvod v suhem
        stanju, enako ali več kot 1,5 ut.%  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2302 40 900   - - drugi              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2302 50 000   - Iz leguminoznih rastlin      D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2303      Ostanki pri proizvodnji škroba
        in podobni ostanki, rezanci
        sladkorne pese, odpadki sladkornega
        trsa in drugi odpadki pri
        proizvodnji sladkorja, ostanki in
        odpadki iz pivovarn in destilarn,
        nepeletizirani in peletizirani

2303 10     - Ostanki pri proizvodnji škroba in
        podobni ostanki:

        - - ostanki pri proizvodnji škroba
        iz koruze (razen zgoščenih tekočin
        za namakanje), z vsebnostjo
        proteinov, računano na suh
        proizvod:

2303 10 110   - - - več kot 40 ut.%        D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2303 10 190   - - - do vključno 40 ut.%      D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2303 10 900   - - drugo              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2303 20     - Rezanci sladkorne pese, odpadki
        sladkornega trsa in drugi odpadki
        pri proizvodnji sladkorja:

        - - rezanci sladkorne pese z
        vsebnostjo suhe snovi:

2303 20 110   - - - najmanj 87 ut.%        D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2303 20 180   - - - do vključno 87 ut.%      D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2303 20 900   - - drugo              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2303 30 000   - Odpadki in ostanki iz pivovarn
        in destilarn             D6   D6


2304 00 000   Oljne pogače in drugi trdni
        ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
        olja iz soje, nezmleti, zmleti
        ali peletizirani           D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2305 00 000   Oljne pogače in drugi trdni
        ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
        olja iz kikirikija, nezmleti,
        zmleti ali peletizirani       D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2306      Oljne pogače in drugi trdni
        ostanki, dobljeni pri
        ekstrakciji rastlinskih maščob
        ali olj, razen tistih iz tar.
        št. 2304 in 2305, nezmleti,
        zmleti ali peletizirani


2306 10 000   - Iz bombaževega semena       D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2306 20 000   - Iz lanenega semena         D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2306 30 000   - Iz sončničnega semena       D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2306 40 000   - Iz semena oljne repice       D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2306 50 000   - Iz kokosovega oreha        D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2306 60 000   - Iz palmovega oreha ali jedra    D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2306 70 000   - Iz koruznih kalčkov        D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2306 90     - Drugo:

        - - oljne pogače in drugi ostanki
        ekstrakcije olivnega olja:

2306 90 110   - - - ki vsebujejo do vključno 3
        ut.% olivnega olja          D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2306 90 190   - - - ki vsebujejo več kot 3 ut.%
        olivnega olja            D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

        - - drugo:

2306 90 900   - - drugo              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2307 00     Vinska usedlina; vinski kamen

        - Vinska usedlina:

2307 00 110   - - katere utežni odstotek alkohola
        ne presega 7,9 ut.%, vsebnost suhe
        snovi pa je več kot 25 ut.%     D6   D6

2307 00 190   - - druga              D6   D6

2307 00 900   - Vinski kamen (strež, argol)    D6   D6


2308      Rastlinski materiali, rastlinski
        odpadki in ostanki pri predelavi
        rastlinskih materialov in stranski
        proizvodi, peletizirani ali
        nepeletizirani, ki se uporabljajo
        kot krma za živali, ki niso
        navedeni in ne zajeti na drugem
        mestu

2308 10 000   - Žir in divji kostanj        D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2308 90     - Drugo:

        - - grozdne tropine:

2308 90 110   - - - katerih skupni utežni
        odstotek alkohola ne presega 4,3
        ut.%, vsebnost suhe snovi pa ni
        manjša od 40 ut.%          D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2308 90 190   - - - drugo             D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2308 90 300   - - tropine sadja, razen grozdja   D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2308 90 900   - - drugo              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2309      Izdelki, ki se uporabljajo kot
        hrana za živali

2309 10     - Hrana za pse in mačke,
        pripravljena za prodajo na drobno
        (razen dovršenih in nedovršenih
        premiksov in preparatov za
        izdelavo premiksov):

        - - ki vsebuje škrob, glukozo,
        glukozni sirup, maltodekstrin ali
        maltodekstrinski sirup iz tar.
        podšt. 1702 30 51 do 1702 30 99,
        1702 40 90, 1702 90 50 in
        2106 90 55 ali mlečne proizvode:

        - - - ki vsebuje škrob, glukozo,
        glukozni sirup, maltodekstrin ali
        maltodekstrinski sirup:

        - - - - ki ne vsebuje škroba
        oziroma vsebuje do vključno
        10 ut.% škroba:

2309 10 110   - - - - - ki ne vsebuje mlečnih
        proizvodov ali ki vsebuje manj kot
        10 ut.% takih proizvodov          S5

2309 10 130   - - - - - ki vsebuje najmanj 10
        ut.%, vendar manj kot 50ut.%
        mlečnih proizvodov             S5

2309 10 150   - - - - - ki vsebuje najmanj 50
        ut.%, vendar manj kot 75ut.%
        mlečnih proizvodov             S5

2309 10 190   - - - - - ki vsebuje najmanj 75
        ut.% mlečnih proizvodov           S5

        - - - - ki vsebuje več kot 10
        ut.%, vendar največ 30 ut.%
        škroba:                 

2309 10 310   - - - - - ki ne vsebuje mlečnih
        proizvodov oziroma ki vsebuje manj
        kot 10 ut.% takih proizvodov        S5

2309 10 330   - - - - - ki vsebuje najmanj 10
        ut.%, vendar manj kot 50ut.%
        mlečnih proizvodov             S5

2309 10 390   - - - - - ki vsebuje najmanj 50
        ut.% mlečnih proizvodov           S5

        - - - - ki vsebuje več kot 30 ut.%
        škroba:

2309 10 510   - - - - - ki ne vsebuje mlečnih
        proizvodov oziroma ki vsebuje manj
        kot 10 ut.% takih proizvodov        S5

2309 10 530   - - - - - ki vsebuje najmanj 10
        ut.%, vendar manj kot 50ut.%
        mlečnih proizvodov             S5

2309 10 590   - - - -- ki vsebuje najmanj 50
        ut.% mlečnih proizvodov           S5

2309 10 700   - - - ki ne vsebuje škroba,
        glukoze, glukoznega sirupa,
        maltodekstrina ali
        maltodekstrinskega sirupa,
        vendar vsebuje mlečne proizvode       S5

2309 10 900   - - drugo                  S5

2309 90     - Drugo:

2309 90 100   - - hrana za ribe ali morske
        sesalce, vključno topljiva         S5

2309 90 200   - - proizvodi, na katere se nanaša
        dodatna opomba št. 5 k temu
        poglavju                  S5

        - - drugo:

        - - - ki vsebujejo škrob, glukozo,
        glukozni sirup, maltodekstrin ali
        maltodekstrinski sirup, uvrščene v
        tar. podšt. 1702 30 510 do
        1702 30 990, 1702 40 900,
        1702 90 500 in 2106 90 550, ali
        mlečne proizvode (razen dovršenih
        in nedovršenih premiksov in
        preparatov za izdelavo premiksov):

        - - - - ki vsebujejo škrob,
        glukozo, glukozni sirup,
        maltodekstrin ali maltodekstrinski
        sirup:

        - - - - - ki ne vsebujejo škroba,
        ali ki vsebujejo do vključno 10
        ut.% škroba :

2309 90 310   - - - - - - ki ne vsebujejo
        mlečnih proizvodov oziroma, ki
        vsebujejo manj kot 10 ut.% takih
        proizvodov                 S5

2309 90 330   - - - - - - ki vsebujejo najmanj
        10 ut.%, vendar manj kot 50 ut %
        mlečnih proizvodov             S5

2309 90 350   - - - - - - ki vsebujejo najmanj
        50 ut.%, vendar manj kot 75 ut.%
        mlečnih proizvodov             S5

2309 90 390   - - - - - - ki vsebujejo najmanj
        75 ut.% mlečnih proizvodov         S5

        - - - - - ki vsebujejo več kot 10
        ut.%, vendar največ 30 ut %
        škroba:

2309 90 410   - - - - - - ki ne vsebujejo
        mlečnih proizvodov ali ki
        vsebujejo manj kot 10 ut.% takih
        proizvodov                 S5

2309 90 430   - - - - - - ki vsebujejo
        10 ut.%, vendar manj kot 50 ut.%
        mlečnih proizvodov             S5

2309 90 490   - - - - - - ki vsebujejo najmanj
        50 ut.% mlečnih proizvodov         S5

        - - - - - ki vsebujejo več kot 30
        ut.% škroba:

2309 90 510   - - - - - - ki ne vsebujejo
        mlečnih proizvodov ali ki
        vsebujejo manj kot 10 ut.% takih
        proizvodov                 S5

2309 90 530   - - - - - - ki vsebujejo
        10 ut.%, vendar manj kot 50 ut.%
        mlečnih proizvodov             S5

2309 90 590   - - - - - - ki vsebujejo najmanj
        50 ut.% mlečnih proizvodov         S5

2309 90 700   - - - - ki ne vsebujejo škroba,
        glukoze, glukoznega sirupa,
        maltodekstrina ali
        maltodekstrinskega sirupa, vendar
        vsebujejo mlečne proizvode         S5

        - - - drugo:

2309 90 910   - - - - drobir iz sladkorne pese z
        dodano melaso                S5

2309 90 93   - - - - predmešanice - premiksi

2309 90 931   - - - - - nedovršeni premiksi in
        preparati za pripravo premiksov na
        organskem, anorganskem ali
        kombinaciji obeh nosilcev          S5

2309 90 939   - - - - - drugo               S5

        - - - - drugo:

2309 90 950   ----- ki vsebujejo 49 ut.% ali več
        holinklorida, na organskem ali
        anorganskem nosilcu             S5

2309 90 970   - - - - - drugo               S5


2401      Tobak, surov ali nepredelan;
        tobačni odpadki

2401 30 000   - Tobačni odpadki          D6   D6


2524 00     Azbest

2524 00 300   - Vlakna, kosmiči ali prah      D3   D3
        (za odpadke je potreben tudi D6)

2524 00 800   - Drugo               D3   D3
        (samo za odpadke)


2525      Sljuda, tudi v cepih; sljudni
        odpadki

2525 30 000   - Odpadki sljude           D6   D6


2530      Mineralne snovi, ki niso navedene
        in ne zajete na drugem mestu

2530 90     - Drugo:

2530 90 950   - - drugo              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2612      Uranove ali torijeve rude in
        koncentrati

2612 10     - Uranove rude in koncentrati:

2612 10 100   - - uranove rude in mešanice
        (Uraninit) in njihovi koncentrati,
        z vsebnostjo urana nad 5%
        po masi               D8   D8

2612 10 900   - - drugo              D8   D8

2612 20     - Torijeve rude in koncentrati:

2612 20 100   - - monazit; urano-torianit in
        druge torijeve rude in koncentrati,
        z vsebnostjo torija nad
        20% po masi             D8   D8

2612 20 900   - - - drugo             D8   D8


2618 00 000   Granulirana žlindra (žlindrni
        pesek) pri pridobivanju železa
        ali jekla              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2619 00     Žlindra (razen granulirane
        žlindre), škaja in drugi odpadki
        pri pridobivanju železa in jekla

2619 00 100   - Prah iz visokih peči        D6   D6

        - Drugo:

2619 00 910   - - odpadki, primerni za
        pridobivanje železa ali mangana   D6   D6

2619 00 930   - - žlindra, uporabna za
        ekstrakcijo titanovega oksida    D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

2619 00 950   - - odpadki, uporabni za
        ekstrakcijo vanadija         D6   D6

2619 00 990   - - drugo              D6   D6


2620      Pepeli in ostanki (razen tistih
        od proizvodnje železa in jekla),
        ki vsebujejo kovine ali kovinske
        spojine

        - Ki vsebujejo pretežno cink:

2620 11 000   - - usedlina pri galvanizaciji
        s cinkom               D6   D6

2620 19 000   - - drugo              D6   D6

2620 20 000   - Ki vsebujejo pretežno svinec    D6   D6

2620 30 000   - Ki vsebujejo pretežno baker    D6   D6

2620 40 000   - Ki vsebujejo pretežno aluminij   D6   D6

2620 50 000   - Ki vsebujejo pretežno vanadij   D6   D6

2620 90     - Drugo:

2620 90 100   - - ki vsebujejo pretežno nikelj   D6   D6

2620 90 200   - - ki vsebujejo pretežno niobij
        in tantal              D6   D6

2620 90 300   - - ki vsebujejo pretežno volfram  D6   D6

2620 90 400   - - ki vsebujejo pretežno kositer  D6   D6

2620 90 500   - - ki vsebujejo pretežno molibden  D6   D6

2620 90 600   - - ki vsebujejo pretežno titan   D6   D6

2620 90 700   - - ki vsebujejo pretežno antimon  D6   D6

2620 90 800   - - ki vsebujejo pretežno kobalt   D6   D6

2620 90 910   - - ki vsebujejo pretežno cirkonij  D6   D6

2620 90 990   - - drugo              D6   D6


2621 00 000   Druge žlindre in pepeli, vključno
        pepel morskih alg          D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2713      Petrol koks, bitumen in drugi
        ostanki iz nafte ali olj iz
        bituminoznih mineralov

2713 90     - Drugi ostanki iz nafte ali olj,
        dobljenih iz bituminoznih
        mineralov:

2713 90 100   - - za proizvodnjo proizvodov iz
        tar. št. 2803            D6   D6

2713 90 900   - - drugo              D6   D6


2804      Vodik, žlahtni plini in druge
        nekovine

2804 90 000   - Selen               D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2805      Alkalijske in zemeljske-alkalijske
        kovine, redke zemeljske kovine in
        skandij in itrij, vključno njihove
        medsebojne mešanice in zlitine;
        živo srebro

2805 30     - Redke zemeljske kovine, skandij
        in itrij, vključno njihove
        medsebojne mešanice in zlitine:

2805 30 900   - - drugo              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke
        telurja in kovin III. Skupine
        periodnega sistema)


2811      Druge anorganske kisline in druge
        anorganske kisikove spojine
        nekovin

        - Druge anorganske kisline:

2811 19     - - druge:

2811 19 200   - - - vodikov cianid
        (cianovodikova kislina)       D3   D3


2812      Halogenidi in oksihalogenidi
        nekovin

2812 10     - Kloridi in oksikloridi:

        - - fosforja:

2812 10 110   - - - fosforjev triklor oksid
        (fosforil triklorid)         D3   D3

2812 10 150   - - - fosforjev triklorid      D3   D3

2812 10 160   - - - fosforjev pentaklorid     D3   D3

        - - drugo:

2812 10 930   - - - žveplov diklorid        D3   D3

2812 10 940   - - - fosgen (ogljikov klorid)    D3   D3

2812 10 950   - - - tionil diklorid (tionil
        klorid)               D3   D3

2812 10 99   - - - drugo

2812 10 991   - - - - spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3


2841      Oksi in peroksi soli kovinskih
        kislin

        - Manganiti; manganati in
        permanganati:

2841 61 000   - - kalijev permanganat           D3


2844      Radioaktivni kemični elementi
        in radioaktivni izotopi (vključno
        fisijski in oploditveni kemični
        elementi in izotopi) in njihove
        spojine; mešanice in ostanki, ki
        vsebujejo te proizvode

2844 10     - Uran, naravni in njegove spojine,
        zlitine, disperzije (vključno
        kermete), keramični proizvodi in
        mešanice, ki vsebujejo naravni uran
        ali spojine naravnega urana:

        - - naravni uran:

2844 10 100   - - - surov; odpadki in ostanki   D8   D8

        - - - obdelan:

2844 10 310   - - - - palice, kotniki, profili
        in druge oblike, žica, listi in
        trakovi               D8   D8

2844 10 390   - - - - drugo            D8   D8

2844 10 500   - - fero-uran            D8   D8

2844 10 900   - - drugo              D8   D8

2844 20     - Uran, obogaten z U 235, in
        njegove spojine; plutonij in
        njegove spojine; zlitine,
        disperzije(vključno kermete),
        keramični proizvodi in mešanice,
        ki vsebujejo uran, obogaten z U
        235, plutonij ali spojine teh
        proizvodov:

        - - uran, obogaten z U 235, in
        njegove spojine; zlitine,
        disperzije(vključno kermeti),
        keramični proizvodi in mešanice,
        ki vsebujejo uran, obogaten z U
        235, ali spojine teh proizvodov
        z vsebnostjo U 235:

        - - - z vsebnostjo po masi do 20%:

2844 20 210   - - - - fero-uran          D8   D8

2844 20 290   - - - - drugo            D8   D8

        - - - z vsebnostjo 20% po masi
        ali več:

2844 20 310   - - - - fero-uran          D8   D8

2844 20 390   - - - - drugo            D8   D8

        - - plutonij in njegove spojine;
        zlitine, raztopine (vštevši
        kermete), keramični proizvodi in
        zmesi, ki vsebujejo plutonij ali
        spojine teh proizvodov:

        - - - zmesi urana in plutonija:

2844 20 510   - - - - fero-uran          D8   D8

2844 20 590   - - - - drugo            D8   D8

        - - - drugo:

2844 20 810   - - - - fero-uran          D8   D8

2844 20 890   - - - - drugo            D8   D8

2844 30     - Uran, osiromašen z U 235, in
        njegove spojine; torij in
        njegove spojine; zlitine,
        disperzije (vključno kermeti),
        keramični proizvodi in mešanice,
        ki vsebujejo uran, osiromašen z
        U 235, torij in spojine teh
        proizvodov:

        - - uran, osiromašen z U 235;
        zlitine, disperzije (vključno
        kermeti), keramični proizvodi
        in mešanice, ki vsebujejo uran,
        osiromašen z U 235, ali spojine
        tega proizvoda:

2844 30 110   - - - kermeti            D8   D8

2844 30 190   - - - drugo             D8   D8

        - - torij; zlitine, disperzije
        (vključno kermeti), keramični
        proizvodi in mešanice, ki vsebujejo
        torij ali spojine tega proizvoda:

2844 30 510   - - - kermeti            D8   D8

        - - - drugo:

2844 30 550   - - - - surovi, odpadki in ostanki  D8   D8

        - - - - obdelani:

2844 30 610   - - - - - palice, kotniki, profili
        in druge oblike, listi in trakovi  D8   D8

2844 30 690   - - - - - drugo           D8   D8

        - - spojine urana, osiromašenega
        z U 235 ali torija, v zmesi ali ne:

2844 30 910   - - - torija ali urana,
        osiromašenega z U 235, v zmesi ali
        ne, razen torijevih soli       D8   D8

2844 30 990   - - - drugo             D8   D8

2844 40     - Radioaktivni elementi in
        izotopi ter spojine, razen tistih
        iz tar. podšt. 2844 10, 2844 20
        ali 2844 30; zlitine, disperzije
        (vključno kermeti), keramični
        proizvodi in mešanice, ki vsebujejo
        te elemente, izotope ali spojine;
        radioaktivni ostanki:

        - - uran, dobljen iz U233 in
        njegove spojine; disperzije zlitin
        (vštevši kermete), keramični proizvodi
        ter zmesi in spojine, dobljene iz teh
        proizvodov:

2844 40 110   - - - ferouran            D8   D8

2844 40 190   - - - drugo             D8   D8

        - - drugo:

2844 40 200   - - - umetni radioaktivni izotopi  D8   D8

2844 40 300   - - - spojine umetnih radioaktivnih
        izotopov               D8   D8

2844 40 400   - - - anorganski proizvodi vrst,
        ki se uporabljajo kot luminoforji
        aktivirani z radioaktivnimi
        spojinami              D8   D8

2844 40 90   - - - drugo:

2844 40 901   - - - - diagnostični ali
        terapeutski preparati        D8   D8
        (potreben tudi D3)

2844 40 909   - - - - drugo            D8   D8

2844 50 000   - Izrabljeni (izsevani) gorivni
        elementi (polnjenja) jedrskih
        reaktorjev              D8   D8


2845      Izotopi, razen izotopov iz tar.
        št. 2844; anorganske in organske
        spojine teh izotopov, kemično
        določene ali nedoločene

2845 10 000   - Težka voda (devterijev oksid)   D8   D8

2845 90     - Drugo:

2845 90 90   - - drugo:

2845 90 100   - devterij in njegove spojine;
        vodik in njegove spojine, obogaten
        z devterijem; mešanice in
        raztopine, ki vsebujejo te
        proizvode              D8   D8

2845 90 901   - - - diagnostični ali terapevtski
        preparati              D3   D3
        (potreben tudi D8)

2845 90 909   - - - drugo             D8   D8


2851 00     Druge anorganske spojine (vključno
        z destilirano ali
        elektroneprevodno vodo in vodo
        podobne čistoče); utekočinjen zrak
        (z izločenimi ali neizločenimi
        žlahtnimi plini); stisnjen zrak;
        amalgami, razen amalgamov
        plemenitih kovin

2851 00 500   - Cianogen klorid (klorcian)     D3   D3


2903      Halogenski ogljikovodiki derivati

        - Nasičeni klorirani derivati
        acikličnih ogljikovodikov:

2903 14 000   - - ogljikov tetraklorid       D6   D6

2903 19     - - drugi:

2903 19 100   - - - 1,1,1,-trikloretan (metil
        kloroform)              D6   D6

2903 30     - Fluorirani, bromirani ali
        jodirani derivati acikličnih
        ogljikovodikov:

2903 30 10   - - fluorirani:

2903 30 102   - - - spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3

        - Halogenirani derivati acikličnih
        ogljikovodikov, ki vsebujejo dva
        ali več različnih halogenskih
        elementov:

2903 30 330   - - - bromometan           D6   D6

2903 41 000   - - triklorofluorometan - (CFC -
        11)                 D6   D6

2903 42 000   - - diklordifluorometan-(CFC-12)   D6   D6

2903 43 000   - - triklrotrifluoroetani - (CFC -
        113)                 D6   D6

2903 44     - - diklortetrafluoroetani in
        klorpentafluoretan:

2903 44 100   - - - diklortetrafluoroetani -
        (CFC - 114))             D6   D6

2903 44 900   - - - klorpentafluoroetan -
        (CFC - 115)             D6   D6

2903 45     - - drugi perhalogenirani derivati,
        samo z fluorom in klorom:

2903 45 100   - - - klorotrifluorometan -
        (CFC - 13)              D6   D6

2903 45 150   - - - pentaklorofluoroetan -
        (CFC - 111)              D6   D6

2903 45 200   - - - tetraklorodifluoroetani -
        (CFC - 112)              D6   D6

2903 45 250   - - - heptaklorofluoropropani -
        (CFC - 211)             D6   D6

2903 45 300   - - - heksaklorodifluoropropani -
        (CFC - 212)             D6   D6

2903 45 350   - - - pentaklorotrifluoropropani -
        (CFC - 213)              D6   D6

2903 45 400   - - - tetraklorotetrafluoropropani -
        (CFC - 214)              D6   D6

2903 45 450   - - - trikloropentafluoropropani -
        (CFC - 215)              D6   D6

2903 45 500   - - - dikloroheksafluoropropani -
        (CFC - 216)             D6   D6

2903 45 550   - - - kloroheptafluoropropani -
        (CFC - 217)             D6   D6

2903 45 900   - - - drugo             D6   D6

2903 46     - - bromoklorodifluorometan,
        bromotrifuorometan in
        dibromtetrafluoroetani:

2903 46 100   - - - bromoklorodifluorometan -
        HALON - 1211             D6   D6

2903 46 200   - - - bromotrifuorometan -
        HALON - 1301             D6   D6

2903 46 900   - - - dibromtetrafluoroetani -
        HALON - 2402             D6   D6

2903 47 000   - - drugi perhalogenirani derivati  D6   D6

2903 49     - - drugi:

        - - - halogenirani samo s fluorom
        ali klorom:

2903 49 100   - - - - iz metana, etana ali
        propana               D6   D6

2903 49 200   - - - - drugi            D6   D6

2903 49 900   - - - drugi             D6   D6


2904      Sulfo-, nitro- ali nitrozo-
        derivati ogljikovodikov,
        halogenirani ali nehalogenirani

2904 20     - Derivati, ki vsebujejo samo
        nitro- ali nitrozo- skupine:

2904 20 100   -- trinitrotolueni in
        dinitronaftaleni (TNT in DNT)    D1   D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potrebna
        D2)

2904 20 90   -- drugi:

2904 20 909   --- drugi              D1   D1
        (samo za nitrobenzen in
        dinitrobenzen)

2904 90     - Drugi:

2904 90 400   -- trikloronitrometan
        (kloropikrin)            D3   D3


2905      Aciklični alkoholi in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro- ali
        nitrozo- derivati

        Nasičeni enohidroksilni alkoholi:

2905 19     -- drugi:

2905 19 90   --- drugi:

2905 19 902   --- spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3


2909      Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli,
        eter-alkohol- fenoli, peroksidi
        alkoholov, peroksidi etrov,
        peroksidi ketonov (kemično določeni
        ali nedoločeni) in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro- ali
        nitrozo- derivati

        - Aciklični etri in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro- ali
        nitrozo- derivati:

2909 11 000   - - dietileter            D3


2914      Ketoni in kinoni z drugimi
        kisikovimi funkcijami ali brez njih
        in njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati

        - Akciklični ketoni brez drugih
        kisikovih funkcij:

2914 11 000   - - aceton              D3

2914 12 000   - - butanon (metil etil keton)    D3

2914 31 000   - - fenilaceton (fenilpropan-2-on)  D3   D3


2915      Nasičene aciklične monokarboksilne
        kisline in njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi in
        peroksikisline; njihovi halogenski,
        sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati

        - Ocetna kislina in njene soli;
        anhidrid ocetne kisline:

2915 24 000   - - anhidrid ocetne kisline     D3   D3


2916      Nenasičene aciklične
        monokarboksilne kisline, ciklične
        monokarboksilne kisline in njihovi
        anhidridi, halogenidi, peroksidi
        in peroksikisline; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro- ali
        nitrozo- derivati

        - Aromatične monokarboksilne
        kisline, njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi derivati:

2916 34 000   - - fenilocetna kislina in njene
        soli                 D3   D3


2918      Karboksilne kisline z dodatno
        kisikovo funkcijo in njihovi
        anhidridi, halogenidi, peroksidi
        in peroksikisline; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro- ali
        nitrozo- derivati

        - Karboksilne kisline z alkoholno
        funkcijo, toda brez druge kisikove
        funkcije, njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline ali njihovi
        derivati

2918 19     - - drugo:

2918 19 99   - - - drugo:

2918 19 991   - - - - spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3


2920      Estri drugih anorganskih kislin
        (razen estrov vodikovih
        halogenidov) in njihove soli;
        njihovi halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati

2920 90     - Drugo:

2920 90 851   - - - spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3

1920 90 859   - - - drugi proizvodi        D1   D1
        (samo za nitroglicerin in druge
        estre solitrne kisline;
        dovoljenje se izda po predhodnem
        mnenju ministrstva, pristojnega
        za gospodarske dejavnosti)


2921      Spojine z amino funkcijo

        - Aciklični monoamini in njihovi
        derivati; njihove soli:

2921 19     - - drugo:

2921 19 80   - - - drugo:

2921 19 801   - - - - spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3

        - Aromatski monoamini in njihovi
        derivati; njihove soli:      

2921 49     - - drugo:

2921 49 90   - - - drugo:

2921 49 901   - - - - spojine iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

2921 49 909   - - - - drugo            D3   D3


2922      Aminospojine s kisikovo funkcijo

        - Aminoalkoholi in njihovi etri
        in estri razen tistih, ki
        vsebujejo več kot eno kisikovo
        funkcijo; njihove soli:

2922 13     - - trietanolamin in njegove soli:

2922 13 100   - - - trietanolamin         D3   D3

2922 19     - - drugo:

2922 19 100   - - - n- etildietanolamin      D3   D3

2922 19 901   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

2922 19 902   - - - spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3

2922 30 00   - Aminoaldehidi, aminoketoni in
        aminokinoni, razen tistih, ki
        vsebujejo več kot eno kisikovo
        funkcijo; njihove soli:

2922 30 001   - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

        - Amino kisline in njihovi estri,
        razen tistih, ki vsebujejo več kot
        eno kisikovo funkcijo; njihove
        soli:

2922 43 000   - - antranilna kislina (2-
        aminobenzojska kislina) in njene
        soli                 D3   D3

2922 49     - - drugo:

2922 49 70   - - - drugo:

2922 49 701   - - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

2922 50 00   - Fenoli aminoalkoholov, fenoli
        amino-kislin in druge aminospojine
        s kisikovo funkcijo:

2922 50 001   - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3


2924      Spojine s karboksiamidno funkcijo,
        spojine ogljikove kisline z amidno
        funkcijo

2924 10 00   - Aciklični amidi (vključno
        aciklični karbamati) in njihovi
        derivati; njihove soli:

2924 10 001   - - snovi iz Priloge 1 kl CT
        (MIPS)                D3   D3

        - Ciklični amidi (vključno
        ciklični karbamati) in njihovi
        derivati; njihove soli:

2924 22 000   - -2-acetamidobenzojska kislina (N-
        acetilantranilična kislina)     D3   D3

2924 29     - - drugo:

2924 29 90   - - - drugo:

2924 29 901   - - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3


2925      Spojine s karboksiimidno funkcijo
        (vključno saharin in njegove soli)
        in spojine z imino funkcijo

        - Imidi in njihovi derivati;
        njihove soli:

2925 19     - - drugo:

2925 19 80   - - - drugi:

2925 19 801   - - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3


2926      Spojine z nitrilno funkcijo

2926 90     - Drugo:

2926 90 80   - - drugo:

2926 90 803   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

2926 90 804   - - - benzil-cianid (benzen-
        aceto-nitril)            D3   D3


2930      Organske žveplove spojine

2930 90     - Drugo:

2930 90 70   - - druge:

2930 90 701   - - - spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3


2931 00     Druge organsko- anorganske spojine

2931 00 95   - Drugo:

2931 00 952   - - spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3


2932      Heterociklične spojine samo s
        heteroatomom ali heteroatomi kisika

        - Drugi:

2932 91 000   - - izosafrol            D3   D3

2932 92 000   - - 1 -(1,3-benzodioksol-5-il)
        propan-2-on             D3   D3

2932 93 000   - - piperonal            D3   D3

2932 94 000   - - safrol              D3   D3

2932 99     - - drugi:

2932 99 90   - - - drugo:

2932 99 901   - - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3


2933      Heterociklične spojine samo s
        heteroatomom ali heteroatomi
        dušika

        - Spojine, ki imajo v strukturi
        nekondenziran pirazolov obroč
        (hidrogenirane ali ne):

2933 19     - - druge:

2933 19 90   - - - drugo:

2933 19 901   - - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

        - Spojine, ki imajo v strukturi
        nekondenziran piridinov obroč
        (hidrogenirane ali ne):

2933 31 000   - - piridin in njegove soli     D3   D3

2933 32 000   - - piperidin in njegove soli    D3   D3

2933 39     - - druge:

2933 39 95   - - - drugo:

2933 39 951   - - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

2933 40     - Spojine, ki imajo kinolinsko
        ali izokinolinsko obročasto strukturo
        (hidrogenirane ali ne), nadalje
        nekondenzirane:

2933 40 90   - - drugo:

2933 40 901   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

        - Spojine, ki imajo v strukturi
        pirimidinski obroč (hidrogenirane
        ali ne) ali piperazinski obroč:

2933 51     - - malonilurea (barbiturna
        kislina) in njeni derivati; njene
        soli:

2933 51 200   - - - fenobarbital (INN) in
        njegove soli             D3   D3

2933 51 90   - - - drugo:

2933 51 901   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

2933 59     - - drugo:

2933 59 70   - - - drugo:

2933 59 701   - - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

        - Laktami:

2933 79 00   - - drugi laktami:

2933 79 001   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

2933 90     - Drugo:

2933 90 95   - - drugo:

2933 90 951   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3


2934      Nukleinske kisline in njihove
        soli; druge heterociklične spojine

2934 90     - Drugo:

2934 90 97   - - drugo:

2934 90 972   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3


2939      Rastlinski alkaloidi, naravni
        ali sintetični, njihove soli,
        etri, estri in drugi derivati

2939 10 00   - Alkaloidi opija in njihovi
        derivati; njihove soli:

2939 10 001   - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

        - Efedrini in njihove soli:

2939 41 000   - - efedrin in njegove soli     D3   D3

2939 42 000   - - psevdoefedrin (INN) in njegove
        soli                 D3   D3

2939 49 00   - - drugo:

2939 49 001   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

2939 49 009   - - - drugo             D3   D3

2939 50 00   - Teofilin in aminofilin
        (teofilin-etilendiamin) in njuni
        derivati; njune soli

2939 50 001   - - - snovi iz Priloge 1 k CT
        (MIPS)                D3   D3

        - Alkaloidi rženih rožičkov in
        njihovi derivati; njihove soli:

2939 61 000   - - ergometrin (INN) in njegove
        soli                 D3   D3

2939 62 000   - - ergotamin (INN) in njegove
        soli                 D3   D3

2939 63 000   - - lizergična kislina in njene
        soli                 D3   D3

2939 90     - Drugo:

2939 90 90   - - drugo:

2939 90 901   - - - snovi iz Priloge k CT
        (MIPS)                D3   D3


3002      Človeška kri; živalska kri,
        pripravljena za uporabo v
        terapevtske, profilaktične ali
        diagnostične namene; antiserumi
        in druge frakcije krvi ter
        modificirani imunološki proizvodi,
        dobljeni po biotehničnih postopkih
        ali kako drugače; cepiva, toksini,
        kulture mikroorganizmov (razen
        kvasovk)in podobni proizvodi

3002 10     - Antiserumi in druge frakcije krvi
        ter modificirani imunološki
        proizvodi, dobljeni po biotehničnih
        postopkih ali kako drugače:

3002 10 100   - - antiserumi            D3   D3

        - - drugo:

3002 10 910   - - - hemoglobin, krvni globulin
        in serumski globulini        D3   D3

        - - - drugo:

3002 10 950   - - - - človeškega izvora      D3   D3

3002 10 990   - - - - drugo            D3   D3

3002 20 000   - Cepiva za humano medicino     D3   D3

3002 30 000   - Cepiva za uporabo v veterini    D3   D3

3002 90     - Drugo:

3002 90 100   - - človeška kri           D3   D3

3002 90 300   - - živalska kri, pripravljena za
        terapevtsko, profilaktično ali
        diagnostično rabo          D3   D3

3002 90 500   - - kulture mikroorganizmov     D3   D3

3002 90 90   - - drugo:

3002 90 901   - - - diagnostični reagenti v
        setih, ki vsebujejo najmanj eno
        komponento iz tar. št. 3002     D3   D3

3002 90 902   --- spojine iz Priloge 2 k CT
        (BSP)                D3   D3

3002 90 909   - - - drugo             D3   D3


3103      Fosfatna gnojila, mineralna ali
        kemična

3103 10     - Superfosfati:

3103 20 000   - Bazična žlindra          D6   D6


3201      Strojilni ekstrakti rastlinskega
        izvora; tanini in njihove soli,
        etri, estri in drugi derivati

3201 90     - Drugo:

3201 90 900   - - drugo              D6   D6
        (samo za Deksamfetamin tanat)


3215      Tiskarske barve, tuši in
        črnila za pisanje ali risanje
        in druga črnila, vključno
        nekoncentrirana ali v trdnem stanju

        - Tiskarske barve:

3215 19 00   - - druge:

3215 19 001   - - - zaščitne barve za tiskanje
        mednarodnih papirjev, dokumentov,
        ipd. (barve, ki spreminjajo
        barvo pod UV-svetlobo)           D1


3504 00 00   Peptoni in njihovi derivati; druge
        proteinske snovi in njihovi
        derivati, ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu; prah iz
        kože ali usnja, vključno tudi prah
        iz kromovo strojenega usnja:

3504 00 001   - Spojine iz Priloge 2 k CT (BSP)  D3   D3


3601 00 00   Smodniki

3601 00 001   - Črni                D1   D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)

3601 00 009   - Malodimni             D1  D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)


3602 00 00   Pripravljena razstreliva,
        razen smodnika

3602 00 001   - Brizantni eksplozivi, z
        detonacijsko hitrostjo nad 6000
        m/s                 D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)
                              D1
        (Ministrstvo pristojno za izdajo
        dovoljenja tega izda po predhodni
        pridobitvi soglasja ministrstva
        pristojnega za industrijo;
        v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)

3602 00 009   - Drugo               D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)
                              D1
        (Ministrstvo pristojno za izdajo
        dovoljenja tega izda po predhodni
        pridobitvi soglasja ministrstva
        pristojnega za industrijo;
        v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)


3603 00     Počasi goreče vžigalne vrvice;
        detonirne vrvice; udarne in
        razstrelilne kapice; vžigalniki;
        električni detonatorji:

3603 00 10   - Počasi goreče vžigalne
        vrvice; detonirne vrvice:

3603 00 101   - - počasi goreče vžigalne
        vrvice                D1   D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)


3603 00 109   - - detonirne vrvice         D1   D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)

3603 00 90   - Drugo:

3603 00 901   - - neelektrični sestavljen
        inicialni komplet, ki sestoji
        iz vžigalne cevke in detonatorja
        s povezovalnimi elementi ali
        brez njih              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)
                              D1
        (Ministrstvo pristojno za izdajo
        dovoljenja tega izda po predhodni
        pridobitvi soglasja ministrstva
        pristojnega za industrijo;
        v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)

3603 00 909   - - drugo              D1   D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)


3604      Pirotehnični proizvodi za
        ognjemete, signalne rakete,
        rakete proti toči, signalne rakete
        za gosto meglo in drugi
        pirotehnični proizvodi

3604 10 000   - Pirotehnični proizvodi za
        ognjemete              D1   D1

3604 90 000   - Drugo               D1   D1


3813 00 000   Preparati in polnila za
        aparate za gašenje požara;
        napolnjene granate za gašenje
        požara                D6   D6
        (če so napolnjeni s haloni)


3814      Sestavljena organska topila
        in razredčila, ki niso navedena
        in ne zajeta na drugem mestu;
        pripravljena sredstva za
        odstranjevanje premazov ali lakov

3814 00 90   - Druga:

3814 00 901   - - ki vsebujejo kloro, fluoro
        ali bromo ogljikovodike       D6   D6


3822 00 00   Diagnostični ali laboratorijski
        reagenti na podlogi (nosilcu) in
        pripravljeni diagnostični ali
        laboratorijski reagenti na nosilcu
        ali brez njega, razen tistih iz
        tar. št. 3002 ali 3006:

3822 00 001   - Diagnostični reagenti na podlogi
        (nosilcu) in pripravljeni
        diagnostični reagenti na nosilcu
        ali brez njega, razen tistih iz
        tar. št. 3002 ali 3006        D3   D3


3824      Pripravljena vezivna sredstva
        za livarske modele in livarska
        jedra, kemični proizvodi in
        preparati kemijske industrije
        in sorodnih industrij (vključno
        tudi tisti, ki so sestavljeni
        iz mešanic naravnih proizvodov),
        ki niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu; ostanki iz
        proizvodnje kemijske industrije
        ali sorodnih industrij, ki niso
        navedeni in ne zajeti na drugem
        mestu

        - Mešanice, ki vsebujejo
        perhalogenirane derivate acikličnih
        ogljikovodikov, ki vsebujejo dva
        ali več različnih halogenov:

3824 71 000   - - ki vsebujejo aciklične
        ogljikovodike, ki so
        perhalogenirani zgolj s fluorom in
        klorom                D6   D6

3824 79 000   - - drugi              D6   D6

3824 90     - Drugo:

        - - drugo:

3824 90 95   - - - drugi:

3824 90 951   - - - - odpadna organska topila
        ali razredčila, ki ne vsebujejo
        halogenov (Y6, Y42 (Oznake iz
        Baselske konvencije o nadzoru
        prehoda nevarnih odpadkov preko
        meje in njihovega odstranjevanja
        (Ur. list RS, 48/93)         D6   D6

3824 90 952   - - - - odpadna organska topila
        ali razredčila, ki vsebujejo
        halogene (Y41 Oznake iz Baselske
        konvencije o nadzoru prehoda
        nevarnih odpadkov preko meje
        in njihovega odstranjevanja
        (Ur. list RS, 48/93)         D6   D6

3824 90 953   - - - - odpadki in ostanki, ki
        vsebujejo poleg organskih topil
        še druge substance, razen emulzij
        (Y6)                 D6   D6

3824 90 954   - - - - tekoči odpadki in
        ostanki v obliki emulzij (npr.
        voda/olje, voda/organska topila
        ipd.) (Y9)              D6   D6

3824 90 955   - - - - blata, brozge, usedline
        in slične oblike odpadkov in
        ostankov, ki niso zajeti in
        omenjeni na drugem mestu (Y12,
        Y13)                 D6   D6

3824 90 956   - - - - odpadki in ostanki
        nastali pri uporabi ali proizvodnji
        mineralnih goriv, olj, masti
        in drugih proizvodov destilacije,
        vključno bituminoznih substanc in
        mineralnih voskov (Y11)       D6   D6

3824 90 957   - - - - proizvodi iz 30. do 38.
        poglavja, katerih rok uporabnosti
        je potekel ali so kako drugače
        postali neuporabni za uporabo,
        za katero so bili prvotno namenjeni D6   D6

3824 90 958   - - - - drugi odpadki in ostanki,
        ki niso omenjeni ali zajeti na
        drugem mestu (navesti Y oznako
        iz Baselske konvencije)       D6   D6

3824 90 959   - - - - - drugo           D6   D6
        (samo za mešanice delno
        halogeniranih acikličnih
        ogljikovodikov)


3913      Naravni polimeri (npr.: alginska
        kislina) in modificirani naravni
        polimeri (npr.: strjene
        beljakovine, kemični derivati
        naravnega kavčuka), ki niso
        navedeni in ne zajeti na drugem
        mestu, v primarnih oblikah


3913 10 000   - Alginska kislina, njene soli in
        estri                D3   D3
        (samo za levamfetamin alginat)


3915      Odpadki, ostružki in ostanki
        iz plastičnih mas

3915 10 000   - Iz polimerov etilena        D6   D6

3915 20 000   - Iz polimerov stirena        D6   D6

3915 30 000   - Iz polimerov viniklorida      D6   D6

3915 90     - Iz drugih plastičnih mas:

        - - iz proizvodov adicijske
        polimerizacije:

3915 90 110   - - - iz polimerov propilena     D6   D6

3915 90 130   - - - iz akrilnih polimerov     D6   D6

3915 90 190   - - - drugi             D6   D6

        - - drugi:

3915 90 910   - - - iz epoksidnih smol       D6   D6

3915 90 930   - - - iz celuloze in njenih
        kemičnih derivatov          D6   D6

3915 90 990   - - - drugo             D6   D6


4004 00 000   Odpadki, ostružki in ostanki
        iz gume (razen trde gume), prah
        in zrna, dobljeni iz teh proizvodov D63  D63


4012      Protektirane ali rabljene zunanje
        gume (plašči); polne gume in gume
        z zračnimi komorami, zamenljivi
        protektorji (plasti) in ščitniki
        iz gume

4012 20     - Rabljene zunanje gume (plašči):

4012 20 10   - - za uporabo v civilnem
        letalstvu:

4012 20 101   - - - za protektiranje        D6   D6

4012 20 109   - - - druge             D6   D6

4012 20 90   - - druge:

4012 20 901   - - - za protektiranje        D6   D6

4012 20 909   - - - druge             D6   D6


4017 00     Trda guma (npr.: ebonit) v vseh
        oblikah, vključno z odpadki in
        ostanki; izdelki iz trde gume

        - Trda guma (na primer ebonit)
         v kateri koli obliki, vključno
         z odpadki in ostanki:

4017 00 190   - - odpadki in ostanki, prah
        trde gume              D6   D6


4110 00 000   Obrezki in drugi ostanki
        usnja ali umetnega usnja,
        neprimerni za proizvodnjo
        usnjenih izdelkov; prah in
        moka iz usnja            D6   D6


4302      Strojeno ali obdelano krzno
        (vključno z glavami, repi,
        tacami ali drugimi kosi ali
        odrezki), nesestavljeno ali
        sestavljeno (z dodajanjem
        drugih materialov ali brez
        dodajanja), razen tistega, ki
        se uvršča v tar. št. 4303

        - Celo krzno, z glavo, repom
        ali tacami ali brez, nesestavljeno:

4302 20 000   - Glave, repi, tace in drugi
        kosi ali odrezki, nesestavljeni   D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

4401      Les za ogrevanje v okroglicah,
        cepanicah, vejah, butarah ali
        podobnih oblikah; iverje in podobni
        drobci, žagovina, lesni odpadki
        in ostanki, aglomerirani ali
        neaglomerirani v okroglice,
        brikete, pelete ali podobne
        oblike

4401 30     - Žagovina, odpadki in ostanki,
        aglomerirani ali neaglomerirani v
        okroglice, brikete, pelete ali
        podobne oblike:

4401 30 100   - - žagovina             D6   D6
        (razen za aglomerirane odpadke
        ali ostanke)

4401 30 900   - - drugo              D6   D6
        (razen za aglomerirane odpadke
        ali ostanke)


4501      Pluta, naravna, surova ali
        enostavno obdelana; odpadki
        plute, zdrobljena, drobljena
        ali zmleta pluta

4501 90 000   - Drugo               D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


4707      Papirni ali kartonski odpadki
        in ostanki

4707 10 000   - Iz nebeljenega kraft papirja
        ali kartona ali valovitega papirja
        ali kartona             D6   D6

4707 20 000   - Papirja ali kartona, dobljenih
        pretežno iz beljene kemične
        celuloze, nebarvani v masi      D6   D6

4707 30     - Papirja ali kartona, dobljenih
        pretežno iz lesovine (časopisi,
        revije in podobne tiskovine):

4707 30 100   - - stari ali neprodani časopisi
        in revije, telefonski imeniki,
        brošure in tiskan propagandni
        material               D6   D6

4707 30 900   - - drugo              D6   D6

4707 90     - Drugi, vključno z nesortiranimi
        odpadki in ostanki:

4707 90 100   - - nesortirani           D6   D6

4707 90 900   - - sortirani            D6   D6


5003      Svileni odpadki (vključno zapredki,
        neprimerni za odvijanje, odpadki
        preje in raztrgani tekstilni
        svileni materiali)

5003 10 000   - Nemikani in nečesani        D6   D6

5003 90 000   - Drugo               D6   D6


5103      Odpadki volne in fine ali
        grobe živalske dlake, vključno
        z odpadki preje, toda brez
        razvlaknjenih tekstilnih materialov

5103 10     - Izčesek iz volne ali fine živalske
        dlake:

5103 10 100   - - nekarbonizirani         D6   D6

5103 10 900   - - karbonizirani          D6   D6

5103 20     - Drugi odpadki iz volne ali
        fine živalske dlake:

5103 20 100   - - odpadki preje          D6   D6

        - - drugi:

5103 20 910   - - - nekarbonizirani        D6   D6

5103 20 990   - - - karbonizirani         D6   D6

5103 30 000   - Odpadki iz grobe živalske
        dlake                D6   D6


5104 00 000   Razvlaknjeni tekstilni materiali
        iz volne in fine ali grobe
        živalske dlake            D6   D6


5111      Tkanine iz mikane volne ali
        mikane fine živalske dlake

        - Ki vsebujejo po masi 85 %
        ali več volne ali fine
        živalske dlake:

5111 11     - - mase do vključno 300 g/m2:

        - - - loden tkanine:

5111 11 110   - - - - vrednosti 2,50 ECU/m2 ali
        več                     K9

5111 11 190   - - - - druge                K9

        - - - druge tkanine:

5111 11 910   - - - - iz volnene preje, vrednosti
        2,50 ECU/m2 ali več             K9

5111 11 990   - - - - druge                K9

5111 19     - - druge:

        - - - z maso, ki presega 300 g/m2,
         do vključno 450 g/m2

        - - - - loden tkanine:

5111 19 110   - - - - - vrednosti 2,50 ECU/m2
        ali več                   K9

5111 19 190   - - - - - druge               K9

         - - - - druge tkanine:

5111 19 310   - - - - - iz volnene preje,
        vrednosti 2,50 ECU/m2 njihovi
        deli, iz lesa, vključno tudi
        doge                    K9

5111 19 390   - - - - - druge               K9

        - - - z maso, večjo od 450 g/m2

5111 19 910   - - - - iz volnene preje, vrednosti
        2,50 ECU/m2 ali več             K9

5111 19 990   - - - - druge                K9

5111 20 000   - Druge, v mešanici pretežno
        ali samo z umetnimi ali sintetičnimi
        filamenti                  K9

5111 30     - Druge, v mešanici pretežno ali
        samo z rezanimi umetnimi ali
        sintetičnimi vlakni:

5111 30 100   - - z maso do vključno 300 g/m2       K9

5111 30 300   - - z maso nad 300 g/m2, do
        vključno 450 g/m2              K9

5111 30 900   - - z maso nad 450 g/m2           K9

5111 90     - Druge:

5111 90 100   - - ki po masi vsebujejo skupno
        nad 10% tekstilnih surovin iz
        poglavja 50                 K9

        - - druge:

5111 90 910   - - - z maso do vključno 300 g/m2      K9

5111 90 930   - - - z maso nad 300 g/m2, do
        vključno 450 g/m2              K9

5111 90 990   - - - z maso nad 450 g/m2          K9


5112      Tkanine iz česane volne ali
        česane fine živalske dlake

        - Ki vsebujejo po masi 85 % ali
        več volne ali fine živalske dlake:

5112 11     - - mase do vključno 200 g/m2

5112 11 100   - - - vrednosti 3 ECU/m2 ali več      K9

5112 11 900   - - - druge                 K9

5112 19     - - druge:

        - - - z maso nad 200 g/m2, do
        vključno 375 g/m2

5112 19 110   - - - - vrednosti 3 ECU/m2 ali več     K9

5112 19 190   - - - - druge                K9

        - - - z maso nad 375 g/m2:

5112 19 910   - - - - vrednosti 3 ECU/m2
        ali več                   K9

5112 19 990   - - - - druge                K9

5112 20 000   - Druge, v mešanici pretežno
        ali samo z umetnimi ali
        sintetičnimi filamenti           K9

5112 30     - Druge, v mešanici pretežno ali
        samo z rezanimi umetnimi ali
        sintetičnimi vlakni:

5112 30 100   - - z maso do vključno 200 g/m2       K9

5112 30 300   - - z maso nad 200 g/m2, do
        vključno 375 g/m2              K9

5112 30 900   - - z maso nad 375 g/m2           K9

5112 90     - Druge:

5112 90 100   - - ki po masi vsebujejo skupno
        nad 10% tekstilnih materialov iz
        poglavja 50                 K9

        - - druge:

5112 90 910   - - - z maso do vključno 200 g/m2     K9

5112 90 930   - - - z maso nad 200 g/m2, do
        vključno 375 g/m2              K9

5112 90 990   - - - z maso nad 275 g/m2          K9


5202      Bombažni odpadki (vključno z
        odpadki preje in razvlaknjenimi
        tekstilnimi surovinami)

5202 10 000   - Odpadki preje (vključno z odpadki
        sukanca)               D6

        - Drugi:

5202 91 000   - - razvlaknjene tekstilne surovine D6

5202 99 000   - - drugi              D6


5208      Bombažne tkanine, ki vsebujejo
        po masi 85% ali več bombaža, mase
        do 200 g/m2

        - Barvane:

5208 31 000   - - v platnovi vezavi, mase do
        vključno 100 g/m2              K9

5208 32     - - v platnovi vezavi, mase nad
        100 g/m2:

        - - - v platnovi vezavi, z maso nad
        100 g/m2, do vključno 130 g/m2 in širine:

5208 32 110   - - - - do vključno 115 cm         K9

5208 32 130   - - - - nad 115 cm do vključno 145 cm    K9

5208 32 150   - - - - nad 145 cm do vključno 165 cm    K9

5208 32 190   - - - - nad 165 cm             K9

        - - - v platnovi vezavi z maso nad
        130 g/m2, širine:

5208 32 910   - - - - do vključno 115 cm         K9

5208 32 930   - - - - nad 115 cm do vključno 145 cm    K9

5208 32 950   - - - - nad 145 cm do vključno 165 cm    K9

5208 32 990   - - - - nad 165 cm             K9

5208 33 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper            K9

5208 39 000   - - druge tkanine              K9

        - Iz raznobarvne preje:

5208 41 000   - - v platnovi vezavi, mase do
        vključno 100 g/m2              K9

5208 42 000   - - v platnovi vezavi, mase nad
        100 g/m2                  K9

5208 43 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper            K9

5208 49 000   - - druge tkanine              K9

        - Tiskane:

5208 51 000   - - v platnovi vezavi, mase do
        vključno 100 g/m2              K9

5208 52     - - v platnovi vezavi, mase nad
        100 g/m2:

5208 52 100   - - - v platnovi vezavi z maso
        nad 100 g/m2, do vključno 130 g/m2     K9

5208 52 900   - - - v platnovi vezavi z maso
        nad 130 g/m2                K9

5208 53 000   - - trinitni ali štirinitni
        keper, vključno križni keper        K9

5208 59 000   - - druge tkanine              K9


5209      Bombažne tkanine, ki vsebujejo
        po masi 85% ali več bombaža,
        mase nad 200 g/m2

        - Barvane:

5209 31 000   - - v platnovi vezavi            K9

5209 32 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
         vključno križni keper           K9

5209 39 000   - - druge tkanine              K9

        - Iz preje različnih barv:

5209 41 000   - - v platnovi vezavi            K9

5209 42 000   - - tkanine za kavbojke (jeans)
        - denim                   K9

5209 43 000   - - druge tkanine iz trinitnega
        ali štirinitnega kepra, vključno
        križni keper                K9

5209 49     - - druge tkanine:

5209 49 100   - - - jacquard tkanine širine nad
        115 cm do vključno 140 cm          K9

5209 49 900   - - - druge                 K9

        - Tiskane:

5209 51 000   - - v platnovi vezavi            K9

5209 52 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
         vključno križni keper           K9

5209 59 000   - - druge tkanine              K9


5210      Bombažne tkanine, ki vsebujejo
        po masi pod 85 % bombaža, v
        mešanici pretežno ali samo z
        umetnimi ali sintetičnimi vlakni,
        mase do 200 g/m2

        - Barvane:

5210 31     - - v platnovi vezavi:

5210 31 100   - - - širine do vključno 165 cm       K9

5210 31 900   - - - širine nad 165 cm           K9

5210 32 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper            K9

5210 39 000   - - druge tkanine              K9

        - Iz raznobarvne preje:

5210 41 000   - - v platnovi vezavi            K9

5210 42 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper            K9

5210 49 000   - - druge tkanine              K9

        - Tiskane:

5210 51 000   - - v platnovi vezavi            K9

5210 52 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper            K9

5210 59 000   - - druge tkanine              K9


5211      Bombažne tkanine, ki vsebujejo po
        masi pod 85% bombaža, v mešanici
        pretežno ali samo z umetnimi ali
        sintetičnimi vlakni, mase nad
        200 g/m2

        - Barvane:

5211 31 000   - - v platnovi vezavi            K9

5211 32 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper            K9

5211 39 000   - - druge tkanine              K9

         - Iz raznobarvne preje:

5211 41 000   - - v platnovi vezavi           K9

5211 42 000   - - tkanine za kavbojke (jeans)
        - denim                   K9

5211 43 000   - - druge tkanine iz trinitnega
        ali štirinitnega kepra, vključno
        križni keper                K9

5211 49     - - druge tkanine:

5211 49 100   - - - jacquard tkanine           K9

5211 49 900   - - - druge                 K9

        - Tiskane:

5211 51 000   - - v platnovi vezavi            K9

5211 52 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper            K9

5211 59 000   - - druge tkanine              K9


5212      Druge bombažne tkanine

        - Mase do 200 g/m2:

5212 13     - - barvane:

5212 13 100   - - - v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom                   K9

5212 13 900   - - - v drugi mešanici           K9

5212 14     - - iz raznobarvne preje:

5212 14 100   - - - v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom                   K9

5212 14 900   - - - v drugi mešanici           K9

5212 15     - - tiskane:

5212 15 100   - - - v mešanici pretežno ali
        zgolj z lanom                K9

5212 15 900   - - - v drugi mešanici           K9

        - Mase nad 200 g/m2:

5212 23     - - barvane:

5212 23 100   - - - v mešanici pretežno ali
        zgolj z lanom                K9

5212 23 900   - - - v drugi mešanici           K9

5212 24     - - iz raznobarvne preje:

5212 24 100   - - - v mešanici pretežno ali
        zgolj z lanom                K9

5212 24 900   - - - v drugi mešanici           K9

5212 25     - - tiskane:

5212 25 100   - - - v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom                   K9

5212 25 900   - - - v drugi mešanici           K9


5301      Lan, surov ali predelan, toda
        nepreden; laneno predivo in
        odpadki (vključno z odpadki preje
        in razvlaknjenimi tekstilnimi
        surovinami)

5301 30     - Laneno predivo in odpadki:

5301 30 900   - - odpadki             D6   D6


5302      Konoplja (Cannabis sativa L.),
        surova ali predelana, toda
        nepredena; konopljeno predivo in
        odpadki (vključno z odpadki preje
        in razvlaknjenimi tekstilnimi
        surovinami)

5302 90 000   - Drugo               D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

5303      Juta in druga tekstilna ličnata
        vlakna (brez lanu, konoplje in
        ramije), surova ali predelana,
        toda nepredena; predivo in odpadki
        iz teh vlaken (vključno z odpadki
        preje in razvlaknjenimi
        tekstilnimi surovinami)

5303 90 000   - Drugo               D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


5304      Sisal in druga tekstilna vlakna
        iz rodu agav, surova ali predelana,
        toda nepredena; predivo in
        odpadki iz teh vlaken (vključno
        z odpadki preje in razvlaknjenimi
        tekstilnimi surovinami)

5304 90 000   - Drugo               D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


5305      Kokosovo vlakno, abaka (manila
        ali Musa textilis Nee), ramija
        in druga rastlinska tekstilna
        vlakna, ki niso navedena in ne
        zajeta na drugem mestu, surova
        ali predelana, toda nepredena;
        predivo, izčesek in odpadki teh
        vlaken (vključno z odpadki preje in
        razvlaknjenimi tekstilnimi
        surovinami)

        - Kokosovo vlakno:

5305 19 000   - - drugo              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

        - Vlakno iz abake:

5305 29 000   - - drugo              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

        - Druga vlakna:

5305 99 000   - - druga              D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


5505      Odpadki (vključno kratka
        vlakna, dobljena pri česanju,
        odpadke iz preje in razvlaknjene
        tekstilne odpadke) iz umetnih
        ali sintetičnih vlaken

5505 10     - Iz sintetičnih vlaken:

5505 10 100   - - iz najlona ali drugih
        poliamidov              D6   D6

5505 10 300   - - iz poliestrov          D6   D6

5505 10 500   - - iz akrila ali modakrila     D6   D6

5505 10 700   - - iz polipropilena         D6   D6

5505 10 900   - - drugi              D6   D6

5505 20 000   - Iz umetnih vlaken         D6   D6


5512      Tkanine, ki vsebujejo po masi
        85 % ali več rezanih sintetičnih
        tkanin

        - Ki vsebujejo po masi 85 % ali
        več rezanih poliestrskih vlaken:

5512 11 000   - - nebeljene ali beljene          K9

5512 19     - - druge:

5512 19 100   - - - tiskane                K9

5512 19 900   - - - druge                 K9

        - Ki vsebujejo po masi 85 %
        ali več rezanih akrilnih ali
        modakrilnih vlaken:

5512 21 000   - - nebeljene ali beljene          K9

5512 29     - - druge:

5512 29 100   - - - potiskane               K9

5512 29 900   - - - druge                 K9

        - Druge:

5512 91 000   - - nebeljene ali beljene          K9

5512 99     - - druge:

5512 99 100   - - - potiskane               K9

5512 99 900   - - - druge                 K9


5513      Tkanine iz rezanih sintetičnih
        vlaken, ki vsebujejo po masi pod
        85 % teh vlaken, v mešanici pretežno
        ali samo z bombažem, mase do
        vključno 170 g/m2

        - Nebeljene ali beljene:

5513 11     - - iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi:

5513 11 100   - - - širine do vključno 135 cm       K9

5513 11 300   - - - širine nad 135 cm, vendar
        največ 165 cm                K9

5513 11 900   - - - širine nad 165 cm           K9

5513 12 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

5513 13 000   - - druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

        - Barvane:

5513 21     - - iz rezanih poliestrskih
        vlaken v platnovi vezavi:

5513 21 100   - - - širine do vključno 135 cm       K9

5513 21 300   - - - širine nad 135 cm, vendar
        največ 165 cm                K9

5513 21 900   - - - širine nad 165 cm           K9

5513 22 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

5513 23 000   - - druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

        - Iz preje različnih barv:

5513 31 000   - - iz rezanih poliestrskih
        vlaken v platnovi vezavi          K9

5513 32 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
         vključno križni keper iz rezanih
         poliestrskih vlaken            K9

5513 33 000   - - druge tkanine iz rezanih
         poliestrskih vlaken            K9

5513 39 000   - - druge tkanine              K9

        - Tiskane:

5513 41 000   - - iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi              K9

5513 42 000   - - trinitni ali štirinitni
         keper, vključno križni keper iz
         rezanih poliestrskih vlaken        K9

5513 43 000   - - druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

5513 49 000   - - druge tkanine              K9


5514      Tkanine iz rezanih sintetičnih
        vlaken, ki vsebujejo po masi pod 85
        % teh vlaken v mešanici pretežno
        ali samo z bombažem, mase nad
        170 g/m2

        - Nebeljene ali beljene:

5514 11 000   - - iz rezanih poliestrskih
        vlaken v platnovi vezavi          K9

5514 12 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

5514 13 000   - - druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

        - Barvane:

5514 21 000   - - iz rezanih poliestrskih
        vlaken v platnovi vezavi          K9

5514 22 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

5514 23 000   - - druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

        - Iz raznobarvne preje:

5514 31 000   - - iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi              K9

5514 32 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

5514 33 000   - - druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

5514 39 000   - - druge tkanine              K9

        - Tiskane:

5514 41 000   - - iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi              K9

5514 42 000   - - trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9

5514 43 000   - - druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken             K9


5515      Druge tkanine iz rezanih
        sintetičnih vlaken

        - Iz rezanih poliestrskih vlaken:

5515 11     - - v mešanici pretežno ali samo
        z rezanimi vlakni iz viskoznega
        rayona:

5515 11 100   - - - nebeljene ali beljene         K9

5515 11 300   - - - tiskane                K9

5515 11 900   - - - druge                 K9

5515 12     - - v mešanici pretežno ali samo
        z umetnimi ali sintetičnimi filamenti:

5515 12 100   - - - nebeljene ali beljene         K9

5515 12 300   - - - potiskane               K9

5515 12 900   - - - druge                 K9

5515 13     - - v mešanici pretežno ali samo
        z volno ali fino živalsko dlako:

        - - - v mešanici pretežno ali
        zgolj s česano volno ali fino
        živalsko dlako:

5515 13 110   - - - - nebeljene ali beljene        K9

5515 13 190   - - - - druge                K9

        - - - v mešanici pretežno ali
        zgolj s česano volno ali fino
        živalsko dlako:

5515 13 910   - - - - nebeljene ali beljene        K9

5515 13 990   - - - - druge                K9

5515 19     - - druge:

5515 19 100   - - - nebeljene ali beljene         K9

5515 19 300   - - - potiskane               K9

5515 19 900   - - - druge                 K9

        - Iz rezanih akrilnih ali
        modakrilnih vlaken:

5515 21     - - v mešanici pretežno ali samo
        z umetnimi ali sintetičnimi filamenti:

5515 21 100   - - - nebeljene ali beljene         K9

5515 21 300   - - - tiskane                K9

5515 21 900   - - - druge                 K9

5515 22     - - v mešanici pretežno ali samo
        z volno ali fino živalsko dlako:

        - - - v mešanici pretežno ali
        zgolj s česano volno ali fino
        živalsko dlako:

5515 22 110   - - - - nebeljene ali beljene        K9

5515 22 190   - - - - druge                K9

        - - - v mešanici pretežno ali
        zgolj s česano volno ali fino
        živalsko dlako:

5515 22 910   - - - - nebeljene ali beljene        K9

5515 22 990   - - - - druge                K9

5515 29     - - druge:

5515 29 100   - - - nebeljene ali beljene         K9

5515 29 300   - - - potiskane               K9

5515 29 900   - - - druge                 K9

        - Druge tkanine:

5515 91     - - v mešanici pretežno ali
        samo z umetnimi ali sintetičnimi
        filamenti:

5515 91 100   - - - nebeljene ali beljene         K9

5515 91 300   - - - potiskane               K9

5515 91 900   - - - druge                 K9

5515 92     - - v mešanici ali samo z volno ali
        fino živalsko dlako:

        - - - v mešanici pretežno ali
        zgolj s česano volno ali fino
        živalsko dlako (grebenano):

5515 92 110   - - - - nebeljene ali beljene        K9

5515 92 190   - - - - druge                K9

        - - - v mešanici pretežno ali
        zgolj s česano volno ali fino
        živalsko dlako:

5515 92 910   - - - - nebeljene ali beljene        K9

5515 92 990   - - - - druge                K9

5515 99     - - Druge:

5515 99 100   - - - nebeljene ali beljene         K9

5515 99 300   - - - potiskane               K9


5516      Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

        - Ki vsebujejo po masi 85 % ali
        več rezanih umetnih vlaken:

5516 11 000   - - nebeljene ali beljene          K9

5516 12 000   - - barvane                 K9

5516 13 000   - - iz raznobarvne preje          K9

5516 14 000   - - tiskane                 K9

        - Ki vsebujejo po masi pod 85 %
        rezanih umetnih vlaken v mešanici
        pretežno ali samo z umetnimi ali
        sintetičnimi filamenti:

5516 21 000   - - nebeljene ali beljene          K9

5516 22 000   - - barvane                 K9

5516 23     - - iz raznobarvne preje:

5516 23 100   - - - jacquard tkanine širine 140
         cm ali več (blago za žimnice)       K9

5516 23 900   - - - druge                 K9

5516 24 000   - - tiskane                 K9

        - Ki vsebujejo po masi pod 85 %
        rezanih umetnih vlaken v mešanici
        pretežno ali samo z volno ali fino
        živalsko dlako:

5516 31 000   - - nebeljene ali beljene          K9

5516 32 000   - - barvane                 K9

5516 33 000   - - iz raznobarvne preje          K9

5516 34 000   - - tiskane                 K9

        - Ki vsebujejo po masi pod 85 %
        rezanih umetnih vlaken v mešanici
        pretežno ali samo z bombažem:

5516 41 000   - - nebeljene ali beljene          K9

5516 42 000   - - barvane                 K9

5516 43 000   - - iz preje različnih barv         K9

5516 44 000   - - tiskane                 K9

        - Druge:

5516 91 000   - - nebeljene ali beljene          K9

5516 92 000   - - barvane                 K9

5516 93 000   - - iz preje različnih barv         K9

5516 94 000   - - tiskane                 K9


6101      Plašči, površniki, vetrovke s
        kapuco tipa anorak (vključno
        smučarski jopiči), vetrovke s
        podlogo ali vložkom ali brez
        njiju in podobni izdelki za moške
        in dečke, pleteni ali kvačkani,
        razen izdelkov iz tar. št. 6103

6101 10     - Iz volne ali fine živalske dlake:

6101 10 100   - - plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni izdelki     K9

6101 10 900   - - vetrovke s kapuco tipa
        anorak (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom
        ali brez njih in podobni izdelki       K9

6101 20     - Bombažni:

6101 20 100   - - plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni izdelki     K9

6101 20 900   - - vetrovke s kapuco tipa
        anorak (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom
        ali brez njih in podobni izdelki      K9

6101 30     - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6101 30 100   - - plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni izdelki     K9

6101 30 900   - - vetrovke s kapuco tipa
        anorak (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom
        ali brez njih in podobni izdelki      K9

6101 90     - Iz drugih tekstilnih materialov:

6101 90 100   - - plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni izdelki     K9

6101 90 900   - - vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom
        ali brez njih in podobni izdelki      K9


6102      Plašči, površniki, pelerine,
        vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom
        ali brez njiju in podobni izdelki
        za ženske in deklice, pleteni ali
        kvačkani, razen izdelkov iz tar.
        št. 6104

6102 10     - Iz volne ali fine živalske dlake:

6102 10 100   - - plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni izdelki     K9

6102 10 900   - - vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom
        ali brez njih in podobni izdelki      K9

6102 20     - Iz bombaža:

6102 20 100   - - plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni izdelki     K9

6102 20 900   - - vetrovke s kapuco tipa
        anorak (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom
        ali brez njih in podobni izdelki      K9

6102 30     - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6102 30 100   - - plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni izdelki     K9

6102 30 900   - - vetrovke s kapuco tipa
        anorak (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom
        ali brez njih in podobni izdelki      K9

6102 90     - Iz drugih tekstilnih surovin:

6102 90 100   - - plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni izdelki     K9

6102 90 900   - - anoraki (vključno s
        smučarskimi jaknami), vetrovke,
        vetrovke s podlogo ali vložkom
        ali brez njih in podobni izdelki      K9


6105      Srajce za moške in dečke, pletene
        ali kvačkane

6105 10 000   - Iz bombaža                K9

6105 20     - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6105 20 100   - - iz sintetičnih vlaken          K9

6105 20 900   - - iz umetnih vlaken            K9

6105 90     - Iz drugih tekstilnih surovin:

6105 90 100   - - iz volne ali fine živalske
        dlake                    K9

6105 90 900   - - iz drugih tekstilnih surovin      K9


6106      Bluze, srajce in srajčne bluze,
        za ženske in deklice, pletene
        ali kvačkane

6106 10 000   - Iz bombaža                K9

6106 20 000   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken     K9

6106 90     - Iz drugih tekstilnih surovin:

6106 90 100   - - iz volne ali fine živalske
        dlake                    K9

6106 90 300   - - iz svile ali svilenih odpadkov     K9

6106 90 500   - - iz lanu ali ramije           K9

6106 90 900   - - iz drugih tekstilnih surovin      K9


6109      Spodnje majice in T-majice,
        pletene ali kvačkane

6109 10 000   - Iz bombaža                K9

6109 90     - Iz drugih tekstilnih surovin:

6109 90 100   - - iz volne ali fine živalske
        dlake                    K9

6109 90 300   - - iz sintetičnih ali umetnih
        vlaken                   K9

6109 90 900   - - druge                  K9


6110      Jope, ki se zapenjajo ali ne,
        puloverji, brezrokavniki in podobni
        izdelki, pleteni ali kvačkani

6110 10     - Iz volne ali fine živalske dlake:

6110 10 100   - - jope in puloverji, ki po masi
        vsebujejo vsaj 50% volne in tehtajo
        600 g ali več po kosu            K9

        - - drugo:

        - - - moški ali deški:

6110 10 310   - - - - iz volne              K9

        - - - - iz fine živalske dlake:

6110 10 350   - - - - - kašmirskih koz          K9

6110 10 380   - - - - - drugo               K9

        - - - ženski ali dekliški:

6110 10 910   - - - - iz volne              K9

        - - - - iz fine živalske dlake:

6110 10 950   - - - - - kašmirskih koz          K9

6110 10 980   - - - - - drugo               K9

6110 20     - Iz bombaža:

6110 20 100   - - lahke, fino pletene jope in
        puloverji puliji, s polo ovratnikom
        ali ravnim izrezom             K9

        - - drugo:

6110 20 910   - - - moški ali deški            K9

6110 20 990   - - - za ženske ali deklice         K9

6110 30     - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6110 30 100   - - lahke, fino pletene jope in
        puloverji-puliji, s polo ovratnikom
        ali ravnim izrezom             K9

        - - drugo:

6110 30 910   - - - za moške ali dečke          K9

6110 30 990   - - - za ženske ali deklice         K9


6203      Obleke, kompleti, jakne, hlače,
        hlače z oprsnikom in naramnicami,
        jahalne hlače in kratke hlače
        (razen kopalnih hlačk), za moške
        in dečke

        - Hlače, hlače z oprsnikom
        in naramnicami, jahalne hlače in
        kratke hlače:

6203 41     - - iz volne ali fine živalske
        dlake:

6203 41 100   - - - hlače in jahalne hlače
        (pumparice)                 K9

6203 41 300   - - - hlače z oprsnikom in
        naramnicami                 K9

6203 41 900   - - - druge                 K9

6203 42     - - iz bombaža:

        - - - hlače in jahalne hlače:

        - - - - druge:

6203 42 900   - - - druge                 K9

6203 43     - - iz sintetičnih vlaken:

        - - - hlače in jahalne hlače
        (pumparice):

6203 43 900   - - - druge                 K9

6203 49     - - iz drugih tekstilnih surovin:

6203 49 900   - - - druge                 K9


6204      Kostimi, kompleti, suknjiči
        in jopiči, obleke, krila, hlačna
        krila, hlače, hlače z oprsnikom
        in naramnicami in kratke hlače
        (razen kopalnih hlačk in kopalnih
        oblek), za ženske in deklice

        - Hlače, hlače z oprsnikom in
        naramnicami, jahalne hlače
        (pumparice) in kratke hlače:

6204 61     - - iz volne ali fine živalske
        dlake:

6204 61 100   - - - hlače in jahalne hlače
        (pumparice)                 K9

6204 61 800   - - - hlače z oprsnikom in
        naramnicami                 K9

6204 61 900   - - - drugo                 K9

6204 62     - - iz bombaža:

6204 62 900   - - - druge                 K9

6204 63     - - iz sintetičnih vlaken:

6204 63 900   - - - druge                 K9

6204 69     - - iz drugih tekstilnih surovin:

        - - - iz umetnih vlaken:

        - - - - hlače in jahalne hlače
        (pumparice):

6204 69 180   - - - - - druge              K9

6204 69 390   - - - - - druge               K9

6204 69 900   - - - druge                 K9


6205      Srajce za moške in dečke

6205 10 000   - Iz volne ali fine živalske dlake     K9

6205 20 000   - Iz bombaža                K9

6205 30 000   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken     K9


6206      Bluze, srajce in srajčne bluze
        za ženske in deklice

6206 20 000   - Iz volne ali fine živalske dlake     K9

6206 30 000   - Iz bombaža                K9

6206 40 000   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken     K9


6302      Posteljno, namizno, toaletno in
        kuhinjsko perilo

6302 60 000   - Toaletno ali kuhinjsko perilo,
        iz frotirja ali podobne tkanine,
        bombažno                  K9


6309 00 000   Ponošena - izrabljena oblačila in
        drugi izrabljeni tekstilni izdelki  D6   D6


6310      Krpe, motvozi, vrvi, konopci in
        prameni v obliki odpadkov ali
        neuporabnih izdelkov, iz
        tekstilnega materiala

6310 10     - Sortirani:

6310 10 100   - - iz volne ali fine ali grobe
        živalske dlake            D6   D6

6310 10 300   - - laneni ali iz bombaža      D6   D6

6310 10 900   - - iz drugih tekstilnih surovin   D6   D6

6310 90 000   - Drugo               D6   D6


6811      Azbestnocementni izdelki, izdelki
        iz cementa s celuloznimi vlakni
        ipd.

6811 10 000   - Valovite plošče          D3   D3

6811 20     - Druge plošče, strešniki, ploščice
        in podobni izdelki:

6811 20 110   - - plošče do 40 x 60 cm, za strehe
        ali zidove              D3   D3
        (samo za izdelke, ki vebujejo
        azbest)

6811 20 800   - - drugo              D3   D3
        (samo za izdelke, ki vebujejo
        azbest)

6811 30 000   - Cevi in pribor za cevi       D3   D3
        (samo za izdelke, ki vebujejo
        azbest)

6811 90 000   - Drugi izdelki           D3   D3
        (samo za izdelke, ki vebujejo
        azbest)


6812      Predelana azbestna vlakna; mešanice
        na bazi azbesta ali na bazi azbesta
        in magnezijevega karbonata; izdelki
        iz teh mešanic ali iz azbesta (npr.
        preja, tkanine, oblačila, pokrivala,
        obutev, tesnila), ojačeni ali
        neojačeni, razen izdelkov iz tar.
        št. 6811 in 6813

6812 10 000   - Predelana azbestna vlakna;
        mešanice na bazi azbesta ali na
        bazi azbesta z magnezijevim
        karbonatom              D3   D3

6812 20 000   - Preja               D3   D3

6812 30 000   - Motvozi in vrvi, pleteni ali
        nepleteni              D3   D3

6812 40 000   - Tkani ali pleteni materiali    D3   D3

6812 50 000   - Oblačila, pribor za oblačila,
        obutev in pokrivala         D3   D3

6812 60 000   - Papir, karton in klobučevina    D3   D3

6812 70 000   - Tesnila iz stisnjenih azbestnih
        vlaken v obliki listov, plošč ali
        zvitkov               D3   D3

6812 90     - Drugo:

6812 90 100   - - za uporabo v civilnem letalstvu D3   D3

6812 90 900   - - drugo              D3   D3


6813      Frikcijski material in izdelki iz
        frikcijskega materiala (npr.
        plošče, valji, trakovi, segmenti,
        koluti, podstavki, obloge),
        nemontirani, za zavore, sklopke
        ali podobno, na bazi azbesta,
        drugih mineralnih materialov ali
        celuloze, pa tudi kombinirani s
        tekstilom ali drugimi materiali

6813 10     - Zavorne obloge in ploščice:

6813 10 100   - - na bazi azbesta ali drugih
        mineralnih substanc, za uporabo
        v civilnem letalstvu         D3   D3
        (samo za izdelke, ki vebujejo
        azbest)

6813 10 900   - - druge              D3   D3
        (samo za izdelke, ki vebujejo
        azbest)

6813 90     - Drugo:

6813 90 100   - - na bazi azbesta ali drugih
        mineralnih substanc, za uporabo v
        civilnem letalstvu          D3   D3
        (samo za izdelke, ki vebujejo
        azbest)

6813 90 900   - - drugo              D3   D3
        (samo za izdelke, ki vebujejo
        azbest)

7001 00     Razbito steklo in drugi stekleni
        odpadki; steklo v masi

7001 00 100   - Razbito steklo in drugi
        stekleni odpadki              D6

        - Steklo v masi:


7108      Zlato (vključno zlato, platirano
        s platino), neobdelano ali v
        obliki polizdelkov ali prahu

        - Nemonetarno:

7108 11 000   - - prah               D4   D4

7108 12 000   - - neobdelano            D4   D4

7108 13     - - polizdelki:

7108 13 100   - - - palice, žica in profili;
        plošče; pločevina in trakovi
        debeline, ki brez podlage presega
        0,15 mm               D4   D4

7108 13 300   - - - cevi in votle palice      D4   D4

7108 13 500   - - - tanka pločevina in trakovi
        (folija) debeline, ki brez podlage
        ne presega 0,15 mm          D4   D4

7108 13 900   - - - drugo             D4   D4

7108 20 000   - Monetarno             D4   D4


7112      Odpadki in ostanki plemenitih
        kovin ali kovin, platiranih s
        plemenito kovino; drugi ostanki
        in odpadki, ki vsebujejo plemenite
        kovine ali njihove spojine, vrst,
        ki se uporabljajo predvsem za
        ponovno pridobivanje plemenitih
        kovin

7112 10 000   - Iz zlata, tudi iz kovin,
        platiranih z zlatom, toda brez
        odpadkov, ki vsebujejo druge
        plemenite kovine           D6   D6

7112 20 000   - Iz platine, tudi iz kovin,
        platiranih s platino, toda brez
        odpadkov, ki vsebujejo druge
        plemenite kovine           D6   D6

7112 90 000   - Drugo               D6   D6


7118      Kovanci

7118 10     - Kovanci (razen zlatnikov), ki
        niso zakonito plačilno sredstvo:

7118 10 100   - - srebrni             D4   D4

7118 10 900   - - drugi              D4   D4

7118 90 000   - Drugi               D4   D4


7204      Odpadki in ostanki železa ali
        jekla; odpadni ingoti iz železa
        ali jekla za pretaljevanje

7204 10 000   - Odpadki in ostanki litega železa  D6   D6

        - Odpadki in ostanki legiranega
        jekla:

7204 21     - - iz nerjavnega jekla:

7204 21 100   - - - ki vsebujejo 8 ut.% ali
        več niklja              D6   D6

7204 21 900   - - - drugi             D6   D6

7204 29 000   - - drugi              D6   D6

7204 30 000   - Odpadki in ostanki pokositrenega
        železa ali jekla           D6   D6

        - Drugi odpadki in ostanki:

7204 41     - - ostružki, opilki, odrezki,
        izrezki ipd., vključno tudi v
        paketih

7204 41 100   - - - ostružki, opilki, odrezki
        ipd., v paketih ali ne        D6   D6

        - - - ostružki in drobci:

7204 41 910   - - - - v paketih          D6   D6

7204 41 990   - - - - drugi            D6   D6

7204 49     - - drugi:

7204 49 100   - - - fragmentirani (razkosani)   D6   D6

        - - - drugi:

7204 49 300   - - - - v paketih          D6   D6

        - - - - drugi:

7204 49 910   - - - - - nesortirani in
        nekategorizirani           D6   D6

7204 49 990   - - - - - drugi           D6   D6

7204 50     - Odpadni ingoti za pretaljevanje:

7204 50 100   - - iz legiranega jekla       D6   D6

7204 50 900   - - drugi              D6   D6

7404 00     Bakrovi odpadki in ostanki

7404 00 100   - Iz rafiniranega bakra       D6   D6

        - Iz bakrenih litin:

7404 00 910   - - iz bakreno-cinkovih zlitin
        (medenine)              D6   D6

7404 00 990   - - drugi              D6   D6


7503 00     Nikljasti odpadki in ostanki

7503 00 100   - Iz nelegiranega niklja       D6   D6

7503 00 900   - Iz nikljevih zlitin        D6   D6


7602 00     Aluminijasti odpadki in ostanki

        - Odpadki:

7602 00 110   - - ostružki, opilki, odkruški,
        mlevni odpadki ipd.; odpadki
        barvanih, prevlečenih ali
        podloženih pločevin in folij,
        debeline (brez podlage) do
        vključno 0,2 mm           D6   D6

7602 00 190   - - drugo (vključno s tovarniškim
        izmetom)               D6   D6

7602 00 900   - Odpadki              D6   D6


7801      Surovi svinec


7802 00 000   Svinčeni odpadki in ostanki     D6   D6


7902 00 000   Cinkovi odpadki in ostanki      D6   D6


8002 00 000   Kositrni odpadki in ostanki     D6   D6


8101      Volfram in volframovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Drugo:

8101 91     - - surovi volfram, vključno
        palice, dobljene samo s sintranjem;
        odpadki in ostanki:

8101 91 900   - - - odpadki in ostanki       D6   D6


8102      Molibden in molibdenovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Drugo:

8102 91     - - surovi molibden, vključno
        palice, dobljene samo s sintranjem;
        odpadki in ostanki:

8102 91 900   - - - odpadki in ostanki       D6   D6


8103      Tantal in tantalovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8103 10     - Surovi tantal, vključno palice,
        dobljene samo s sintranjem; odpadki
        in ostanki; prah:

8103 10 900   - - odpadki in ostanki        D6   D6


8104      Magnezij in magnezijevi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Surovi magnezij:

8104 20 000   - Odpadki in ostanki         D6   D6


8105      Kobaltni mate in drugi vmesni
        izdelki metalurgije kobalta,
        kobalt in kobaltovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8105 10     - Kobaltni mate in drugi vmesni
        izdelki metalurgije kobalta;
        surovi kobalt; odpadki in ostanki;
        prah:

8105 10 900   - - odpadki in ostanki        D6   D6


8106 00     Bismut in bismutovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8106 00 100   - Bismut, surov ter odpadki in
        ostanki; prah            D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


8107      Kadmij in kadmijevi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8107 10     - Surov kadmij; odpadki in
        ostanki; prah

8107 10 900   - - odpadki in ostanki        D6   D6


8108      Titan in titanovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8108 10     - Surovi titan; odpadki in
        ostanki; prah:

8108 10 900   - - odpadki in ostanki        D6   D6


8109      Cirkonij in cirkonijevi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8109 10     - Surovi cirkonij; odpadki in
        ostanki; prah:

8109 10 100   - - surovi cirkonij; prah      D8   D8

8109 10 900   - - odpadki in ostanki        D6   D6

8109 90 000   - Drugo               D8   D8


8110 00     Antimon in antimonovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Surovi antimon; odpadki in
        ostanki; prah:

8110 00 190   - - odpadki in ostanki        D6   D6


8111 00     Mangan in manganovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Surovi mangan; odpadki in
        ostanki; prah:

8111 00 190   - - odpadki in ostanki        D6   D6


8112      Berilij, krom, germanij, vanadij,
        galij, hafnij, indij, niobij
        (kolumbij), renij in talij ter
        izdelki iz teh kovin, vključno
        z odpadki in ostanki

        - Berilij:

8112 11     - - surov; odpadki in ostanki;
        prah:

8112 11 100   - - - surov; prah          D8   D8

8112 11 900   - - - odpadki in ostanki       D6   D6

8112 19 000   - - drugo              D8   D8

8112 20     - Krom:

        - - surov; odpadki in ostanki;
        prah:

        - - - drugo:

8112 20 390   - - - - odpadki in ostanki      D6   D6

8112 30     - Germanij:

8112 30 400   - - odpadki in ostanki        D6   D6

        - Drugo:

8112 91     - - surovi; odpadki in ostanki;
        prah:

        - - - niobij; renij:

8112 91 390   - - - - odpadki in ostanki      D6   D6

        - - - galij; indij; talij:

8112 91 500   - - - - odpadki in ostanki      D6   D6

        - - - - drugi:

8112 91 810   - - - - - indij           D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

8112 91 890   - - - - - galij; talij        D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

8112 99 100   - - - hafnij             D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

8112 99 300   - - - niobij; renij         D6   D6
         (samo za odpadke in ostanke)

8112 99 900   - - - galij; indij; talij      D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


8113 00     Kermeti in izdelki iz kermetov;
        vključno z odpadki in ostanki

8113 00 400   - Odpadki in ostanki         D6   D6


8401      Jedrski reaktorji; gorilni
        elementi (polnjenja), neobsevani,
        za jedrske reaktorje; stroji in
        aparati za separacijo izotopov

8112 99     - - drugo

8401 10 000   - Jedrski reaktorji         D8   D8

8401 30 000   - Gorilni elementi (polnjenja),
         neobsevani             D8   D8

8401 40 000   - Deli jedrskih reaktorjev:

8401 40 100   - - odprto utopno kovani       D8   D8

8401 40 900   - - drugi              D8   D8


8548      Odpadki in ostanki primarnih
        celic, primarnih baterij in
        električnih akumulatorjev;
        iztrošene primarne celice;
        iztrošene primarne baterije in
        iztrošeni električni akumulatorji;
        električni deli strojev ali
        aparatov, ki niso navedeni in
        ne zajeti na drugem mestu v
        tem poglavju

8548 10     - Odpadki in ostanki primarnih
        celic, primarnih baterij in
        električnih akumulatorjev;
        iztrošene primarne celice;
        iztrošene primarne baterije in
        iztrošeni električni akumulatorji:

        - - iztrošeni električni
        akumulatorji:

8548 10 210   - - - svinčeno-kislinski
        akumulatorji             D6   D6

8548 10 290   - - - drugi             D6   D6

        - - odpadki in ostanki primarnih
        celic, primarnih baterij in
        električnih akumulatorjev:

8548 10 910   - - - ki vsebujejo svinec      D6   D6

8548 10 990   - - - drugi             D6   D6

8710 00 000   Tanki in druga oklepna bojna
        motorna vozila, vključno tista,
        ki so opremljena z oborožitvenimi
        sredstvi, in njihovi deli      D2   D2


8801      Baloni in vodljivi zrakoplovi;
        jadralna letala, pilotirani zmaji
        in druga letala brez pogona

8801 10     - Jadralna letala in pilotirani
        zmaji:

8801 10 900   - - drugi              D2   D2
        (samo za bojna)

8801 90     - Drugo:

        - - drugo:

8801 90 990   - - - drugo             D2   D2
        (samo za bojna)

        - Helikopterji:


8802      Druga letala (npr. helikopterji,
        letala); vesoljska vozila (vključno
        s sateliti) in sredstva za
        orbitalno ali izvenorbitalno
        lansiranje vesoljskih vozil

8802 11     - - prazne neoperativne mase
        do vključno 2000 kg:

8802 11 900   - - - drugi             D2   D2
        (samo za bojna)

8802 12     - - prazne neoperativne mase nad
        2000 kg:

8802 12 900   - - - drugi             D2   D2
        (samo za bojna)

8802 20     - Letala in drugi zrakoplovi,
        prazne neoperativne mase do
        vključno 2000 kg:

8802 20 900   - - drugo              D2   D2
        (samo za bojna)

8802 30     - Letala in drugi zrakoplovi,
        prazne neoperativne mase nad 2000
        do vključno 15000 kg:

8802 30 900   - - drugo              D2   D2
        (samo za bojna)

8802 40     - Letala in drugi zrakoplovi,
        prazne neoperativne mase nad
        15000 kg:

8802 40 900   - - drugo              D2   D2
        (samo za bojna)


8805      Oprema za lansiranje letal;
        krovna prestrezala letal in
        podobne naprave; naprave za
        treniranje letenja na tleh;
        deli navedenih izdelkov

8805 20     - Naprave za treniranje letenja
        na tleh in njihovi deli:

8805 20 900   - - drugo              D2   D2
        (samo za bojna)


8906 00     Druga plovila, vključno z
        vojnimi ladjami in reševalnimi
        čolni, razen čolnov na vesla

8906 00 100   - Vojne ladje            D2   D2


9301 00 000   Vojaško orožje, razen revolverjev,
        pištol in orožja iz tar. št.
        9307                 D2   D2


9302 00     Revolverji in pištole, razen
        tistih, ki se uvrščajo v tar. št.
        9303 in 9304

9302 00 100   - Kalibra 9 mm ali več        D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)

9302 00 900   - Drugo (npr. samokresi in
        revolverji do kal. 9 mm)       D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)


9303      Drugo strelno orožje in
        podobne priprave, ki delujejo
        z vžigom eksplozivne polnitve
        (npr. športne puške, šibrenice
        ter lovske in športne karabinke;
        strelno orožje, ki se polni od
        spredaj; signalne pištole in
        druge priprave, predvidene za
        izstreljevanje samo signalnih
        raket; pištole in revolverji za
        izstreljevanje maneverskega
        streliva; pištole s privezanim
        klinom za humano ubijanje živali;
        metalnice ladijskih vrvi)

9303 10 000   - Strelno orožje, ki se polni
        od spredaj              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)

9303 20     - Druge športne in lovske puške
        šibernice, vključno kombinacije
        pušk šibrenic in karabink:

9003 20 100   - - enocevne šibrenice        D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)

9303 20 950   - - druge              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)

9303 30 000   - Druge športne in lovske puške   D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)

9303 90 000   - Drugo               D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota; razen pištole za
        humano ubijanje živali, metalnice
        ladijskih vrvi in ostale delovne
        priprave, ki uporabljajo smodnikove
        pline kot pogonsko sredstvo)


9304 00 000   Drugo orožje (npr. vzmetne,
        zračne in plinske puške in pištole;
        samostreli; solzilci v obliki
        pršil, gumijevke), razen orožja
        iz tar. št. 9307           D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota; razen pušk za
        podvodni ribolov; za solzilce v
        obliki pršil ali trdni obliki in
        električne paralizatorje je
        potrebno samo D3; fizične osebe
        lahko uvažajo brez dovoljenja
        vzmetne, zračne ter plinske puške
        in pištole, loke in samostrele


9305      Deli in pribor izdelkov iz tar.
        št. 9301 do 9304
        (Deli, za katere je potrebno
        ustrezno dovoljenje so: cevi,
        zaklepi in strelni mehanizmi
        za revolverje, samokrese, pištole,
        puške, bobniče za revolverje,
        menjalne in vložne cevi.)

9305 10 000   - Za revolverje ali pištole     D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)

        - Za puške šibrenice, lovske
        in športne karabinke iz tar.
        št. 9303:

9305 21 000   - - cevi za puške šibrenice     D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)

9305 29     - - drugo:

9305 29 950   - - - drugo             D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)

9305 90     - Drugo:

9305 90 100   - - za vojaško orožje iz tar.
        št. 93.01              D2   D2

9305 90 900   - - drugo              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je
        potreben D2; fizične osebe lahko
        uvozijo za lastne potrebe z
        nabavnim dovoljenjem, ki ga izda
        upravna enota)


9306      Bombe, granate, torpedi, mine,
        rakete in podobno ter njihovi
        deli; naboji, drugo strelivo in
        projektili ter njihovi deli,
        vključno s šibrami in čepi za
        patrone

9306 10 000   - Strelivo za orodje za kovičenje
        ali podobno orodje ali za pištole
        z vezanim klinom za humano
        ubijanje živali ter njegovi deli   D1   D1

        - Strelivo za puške šibrenice in
        deli tega streliva; strelivo za
        zračne puške:

9306 21 000   - - naboji              D1
                              D1
        (samo za tulce z netilkami
        in netilke)

9306 29     - - drugo:

9306 29 400   - - - - strelivo v okvirjih     D1   D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izvelke ali namene, je
        potreben D2)

9306 29 70   - - - - drugo:

9306 29 709   - - - - drugo            D1
                              D1
        (fizične osebe lahko uvozijo
        za lastne potrebe z nabavnim
        dovoljenjem, ki ga izda upravne
        enota; samo za tulce z netilkami
        in netilke)

9306 30     - Drugo strelivo in njegovi deli:

9306 30 100   - - za revolverje in pištole iz
        tar. št. 93.02 in za avtomatske
        puške iz tar. št. 93.01       D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2; fizične osebe lahko uvozijo
        za lastne potrebe z nabavnim
        dovoljenjem, ki ga izda upravne
        enota; samo za tulce z netilkami
        in netilke)

        - - drugo:

9306 30 300   - - - za vojaško orožje       D2   D2

        - - - drugo:

9306 30 910   - - - - naboji s centralnim vžigom  D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2; fizične osebe lahko uvozijo
        za lastne potrebe z nabavnim
        dovoljenjem, ki ga izda upravne
        enota; samo za tulce z netilkami
        in netilke)

9306 30 930   - - - - naboji z robnim vžigom    D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2; fizične osebe lahko uvozijo
        za lastne potrebe z nabavnim
        dovoljenjem, ki ga izda upravne
        enota; samo za tulce z netilkami
        in netilke)

9306 30 980   - - - - drugo            D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2)
                              D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali namene, je potreben
        D2; fizične osebe lahko uvozijo
        za lastne potrebe z nabavnim
        dovoljenjem, ki ga izda upravne
        enota; samo za tulce z netilkami
        in netilke)

9306 90     - Drugo:

9306 90 100   - - za vojaške namene        D2   D2


9307 00 000   Meči, sablje, bajoneti, sulice
        in podobno orožje, njihovi deli
        ter nožnice za to orožje       D1   D1
        (v primeru, da gre za vojaške
        izdelke ali nemene, je potreben
        D2)


9701      Slike, risbe in pasteli, izdelani
        ročno, razen risb iz tar. št.
        49.06 in obrtnih izdelkov, ročno
        slikanih ali okrašenih; kolaži in
        podobne dekorativne plošče

9701 10 000   - Slike, risbe in pasteli      D7

9701 90 000   - Drugo               D7


9702 00 000   Izvirne gravure, odtiski in
        litografije             D7


9703 00 000   Izvirne skulpture in kipi, iz
        kakršnega koli materiala       D7


9705 00 000   Zbirke in primerki, ki imajo
        zoološki, botanični, mineraloški,
        anatomski, zgodovinski,
        arheološki, paleontološki,
        etnografski ali numizmatični
        pomen                D6
        (V primeru, da gre za zbirke
        in primerke, ki sodijo v
        kulturno dediščino, je
        potreben D7)
                              D6


9706 00 000   Starine, stare več kot 100 let    D7 


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina