Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997

Kazalo

2420. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1997, stran 3997.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Črenšovci na 24. seji dne 8. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 1997
1. člen
Proračun Občine Črenšovci sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, ki sta sestavni del odloka.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 257,349.000 SIT in se prerazporedijo za:
– tekoče odhodke                161,154.000 SIT,
– investicijske odhodke             94,195.000 SIT,
– rezerve občine                 2,000.000 SIT.
3. člen
V stalne rezeve Občine Črenšovci je izločeno 0,50% od doseženih prihodkov v lanskem letu. O uporabi sredstev stalne proračunske rezerve za nemene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin, odloča župan in sicer do zneska, določenega v proračunu za leto 1997.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142/97
Črenšovci, dne 8. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.