Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1996 z dne 18. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1996 z dne 18. 12. 1996

Kazalo

3991. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 6693.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 7/96) se v 5. členu za sedmo alineo črta pika in dodajo nove štiri alinee, ki se glasijo:
“– Republike Bolgarije
– Republike Estonije
– Republike Latvije
– Republike Litve.”
2. člen
Priloga uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga se nadomesti z besedilom priloge te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 330-04/95-15/3-8
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA

----------------------------------------------------------------
                           Režim
Tar. št.    Poimenovanje           izvoza uvoza
-----------------------------------------------------------------

0101      Konji, osli, mezge in mule,
        žive živali

        - Konji:

0101 11 000   -- čistih pasem, plemenski ......      S5


0102      Govedo, žive živali

0102 10     - Čistih pasem, plemenske:

0102 10 100   -- telice (samice goveda, ki še
        niso telile) ....................      S5

0102 10 300   -- krave ........................      S5

0102 10 900   -- druge ........................      S5


0103      Prašiči, žive živali

0103 10 000   - Čistih pasem, plemenski .......      S5


0104      Ovce in koze, žive živali

0104 10     - Ovce:

0104 10 100   -- čistih pasem, plemenske ......      S5

0104 20     - Koze:

0104 20 100   -- čistih pasem, plemenske ......      S5


0105      Domača perutnina (kokoši, race,
        gosi, purani in pegatke),
        žive živali

        - Mase do vključno 185 g:

0105 11     -- kokoš, domača (Gallus
        domesticus):

        --- kokoši iz matične jate
        (plemenske):

0105 11 110   ---- nesnice ....................      S5

0105 11 190   ---- druge ......................      S5

0105 12 00   -- purani:

0105 12 001   --- plemenski ...................      S5

0105 19     -- druga:

0105 19 20   --- gosi:

0105 19 201   ---- plemenski ..................      S5

        - Druga:

0105 92 00   -- kokoš, domača (Gallus
        domesticus), teže do 2000 g:

0105 92 001   --- plemenska ...................      S5

0105 93 00   -- kokoš, domača (Gallus
        domesticus), teže več kot
        2000 g:

0105 93 001   --- plemenska ...................      S5

0105 99     -- druga:

0105 99 10   --- race:

0105 99 101   ---- plemenske ..................      S5

0105 99 20   --- gosi:

0105 99 201   ---- plemenske ..................      S5

0105 99 30   --- purani:

0105 99 301   ---- plemenski ..................      S5

0105 99 50   --- pegatke:

0105 99 501   ---- plemenske ..................      S5


0106 00     Druge živali, žive

0106 00 10   -Domači kunci:

0106 00 101   -- plemenski ....................      S5

0106 00 90   -Druge:

0106 00 901   -- čebele .......................      S5

0106 00 902   -- žabe .........................      S5

0106 00 909   -- drugo ........................      S5


0208      Drugo meso in drugi užitni mesni
        klavnični izdelki, sveže,
        ohlajeno ali zmrznjeno

0208 90     - Drugo:

0208 90 500   -- meso kitov in tjulnjev .......  D5   D5


0301      Ribe, žive

        - Druge ribe, žive:

0301 91     -- postrvi (Salmo trutta,
        Oncorhynchus mykiss,
        Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
        aguabonita, Oncorhynchus gilae,
        Oncorhynchus apache, Oncorhynchus
        chrysogaster):

0301 91 100   --- vrst Oncorhynchus apache,
        Oncorhynchus chrysogaster .......      S5

0301 91 900   --- druge .......................      S5

0301 93 000   -- krap .........................      S5


0407 00     Perutninska in ptičja jajca, v
        lupini, sveža, konzervirana
        ali kuhana

        - Perutnine:

        -- valilna:

0407 00 110   --- puranja ali gosja ...........      S5

0407 00 19   --- druga:

0407 00 191   ---- kokošja ....................      S5

0407 00 199   ---- druga ......................      S5


0501 00 000   Človeški lasje, surovi, umiti
        ali neumiti, razmaščeni
        ali nerazmaščeni; odpadki
        človeških las ...................  D6   D6
        (samo za odpadke človeških las)


0502      Ščetine domačih ali divjih
        prašičev, jazbečeva dlaka za
        izdelovanje ščetk; odpadki teh
        ščetin ali dlak

0502 10 000   - Ščetine domačega in divjega
        prašiča in odpadki teh
        ščetin ..........................  D6   D6
        (samo za odpadke ščetin ali dlak)

0502 90 000   - Drugo .........................  D6   D6
        (samo za odpadke ščetin ali dlak)


0503 00 000   Konjska žima in odpadki konjske
        žime, zloženi v plasteh ali ne,
        s podlago ali brez podlage ......  D6   D6
        (samo za odpadke konjske žime)


0505      Kože in drugi deli ptic, s perjem
        in puhom, perje in deli
        perja (z odrezanimi ali
        neodrezanimi robovi) ter puh, ki
        niso naprej obdelani, razen s
        čiščenjem, dezinficiranjem ali
        pripravljanjem za konzerviranje;
        prah in odpadki perja ali
        delov perja

0505 90 000   - Drugo .........................  D6   D6
        (samo za odpadke perja ali delov perja)


0506      Kosti in strženi rogov, surovi,
        razmaščeni, enostavno
        pripravljeni (toda nerazrezani
        v oblike), namočeni v kislino ali
        brez želatine; prah in odpadki
        teh izdelkov

0506 90 000   - Drugo .........................  D6   D6
        (samo za odpadke izdelkov)


0507      Slonova kost, želvovina, kitova
        kost, dlake kitove kosti,
        rogovi, parožki, kopita, nohti,
        kremplji in kljuni, surovo ali
        enostavno pripravljeno, toda
        nerazrezano v oblike; prah in
        odpadki teh izdelkov

0507 10 000   - Slonova kost, prah in odpadki
        slonove kosti ...................  D6   D6
        (samo za odpadke izdelkov)

0507 90 000   - Drugo .........................  D6   D6
        (samo za odpadke izdelkov)


0508 00 000   Korale in podobni materiali,
        surovi ali enostavno
        pripravljeni, vendar drugače
        neobdelani; oklepi mehkužcev,
        rakov ali iglokožcev, sipine
        kosti, surovi, enostavno
        pripravljeni, toda ne razrezani
        v oblike; prah in odpadki teh
        izdelkov ........................  D6   D6
        (samo za odpadke izdelkov)


0511      Proizvodi živalskega izvora, ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu; mrtve živali iz
        1. in 3. poglavja, neuporabne za
        človeško prehrano

0511 10 000   - Bikovo seme ...................      S5

         - Drugo:

0511 99     -- drugo:

0511 99 500   --- zarodki goveda ..............      S5

0511 99 80   --- drugo:

0511 99 801   ---- seme drugih živali .........      S5


0601      Čebulnice, gomolji, koreninski
        gomolji, stebelni gomolji,
        živice in korenike v mirujočem
        stanju, rastoče ali cvetoče;
        rastlina in korenine cikorije,
        razen korenin iz tar. št. 1212

0601 10     - Čebulnice, gomolji, koreninski
        gomolji, stebelni gomolji,
        živice in korenike v mirujočem
        stanju:

0601 10 100   -- hijacinte ....................      S5

0601 10 200   -- narcise ......................      S5

0601 10 300   -- tulipani .....................      S5

0601 10 400   -- gladiole .....................      S5

0601 10 900   -- drugo ........................      S5

0601 20     - Čebulnice, gomolji, koreninski
        gomolji, stebelni gomolji, živice
        in korenike, rastoče ali cvetoče,
        rastlina in korenine cikorije:

0601 20 100   -- cikorija, rastline in
        korenine ........................      S5

0601 20 300   -- orhideje, hijacinte, narcise
        in tulipani .....................      S5

0601 20 900   -- drugo ........................      S5


0602      Druge žive rastline (vštevši
        njihove korenine), potaknjenci
        in cepiči, gobji miceliji

0602 10     - Neukoreninjeni potaknjenci in
        cepiči:

0602 10 100   -- trte .........................      S5

0602 10 900   -- drugo ........................      S5

0602 20     - Sadno drevje, grmičevje in
        grmovje, cepljeno ali
        necepljeno, ki rodi užitno
        sadje ali oreščke:

0602 20 100   -- trsne cepljenke in cepiči,
        cepljeni ali ukoreninjeni .......      S5

0602 20 900   -- drugo ........................      S5

0602 40     - Vrtnice, cepljene ali
        necepljene:

0602 40 100   -- neokulirane in necepljene ....      S5

0602 40 900   -- okulirane ali cepljene .......      S5

0602 90     - Drugo:

0602 90 300   -- sadike zelenjave in jagod ....      S5

        -- drugo:

        --- na prostem rastoče rastline:

        ---- drevje in grmičevje:

0602 90 410   ----- gozdno drevje .............      S5

        ---- drugo:

0602 90 450   ----- ukoreninjeni potaknjenci
        in mlade rastline ...............      S5

0602 90 490   ----- drugo .....................      S5

        ---- druge na prostem rastoče
        rastline:

0602 90 510   ----- trajnice ..................      S5

0602 90 590   ----- drugo .....................      S5


0701      Krompir, svež ali ohlajen

0701 10 000   - Semenski ......................      S5


0703      Čebula, šalotka, česen, por in
        druge užitne čebulnice; sveža
        ali ohlajena

0703 10     - Čebula in šalotka:

        -- čebula

0703 10 110   --- čebulček ....................      S5


0713      Sušene stročnice v zrnu,
        oluščene ali neoluščene ali
        zdrobljene

0713 10     - Grah (Pisum sativum):

0713 10 100   -- semenski .....................      S5

0713 20     - Čičerika (garbanzos):

0713 20 100   -- semenska .....................      S5

        - Fižol (Vigna spp., Phaseolus
        spp.):

0713 31     -- fižol vrste Vigna mungo (L.)
        Hepper ali Vigna radiata
        (L.) Wilczek:

0713 31 100   --- semenski ....................      S5

0713 32     -- fižol, drobni rdeči (Adzuki,
        Phaseolus ali Vigna angularis):

0713 32 100   --- semenski ....................      S5

0713 33     -- navadni fižol, vštevši
        beli (Phaseolus vulgaris):

0713 33 100   --- semenski ....................      S5

0713 39     -- drug:

0713 39 100   --- semenski ....................      S5

0713 40     - Leča:

0713 40 100   -- semenska .....................      S5

0713 50     - Bob (Vicia faba var. major)
        in konjski bob (Vicia faba
        var. equina, Vicia faba var.
        minor):

0713 50 100   -- semenski .....................      S5

0713 90     - Druge:

0713 90 100   -- semenske .....................      S5


1001      Pšenica in mešanice žit na
        podlagi pšenice

1001 10 00   - Trda pšenica (t. durum):

1001 10 001   -- semenska .....................      S5

1001 90     - Drugo:

1001 90 100   -- semenska pira (t. diccocum) ..      S5

        -- druga pira, navadna pšenica
        in mešanice žit na
        podlagi pšenice:

1001 90 910   --- seme navadne pšenice in
        mešanice žit na podlagi
        pšenice .........................      S5


1002 00 00   Rž

1002 00 001   - Semenska ......................      S5


1003 00     Ječmen

1003 00 100   - Semenski ......................      S5


1004 00 00   Oves

1004 00 001   - Semenski ......................      S5


1005      Koruza

1005 10     - Semenska:

        -- hibridna:

1005 10 110   --- štirilinijski in top cross
        hibridi .........................      S5

1005 10 130   --- trilinijski hibridi .........      S5

1005 10 150   --- dvolinijski hibridi .........      S5

1005 10 190   --- drugo .......................      S5

1005 10 900   -- drugo ........................      S5


1007 00     Sorgo v zrnu

1007 00 100   - Hibridi za setev ..............      S5


1008      Ajda, proso, seme za ptice;
        druga žita

1008 10 00   - Ajda:

1008 10 001   -- semenska .....................      S5

1008 20 00   - Proso:

1008 20 001   -- semensko .....................      S5

1008 90     - Druga žita:

1008 90 10   -- tritikala (križanec
        pšenica * rž):

1008 90 101   --- semenska ....................      S5


1201 00     Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno

1201 00 100   - Za setev ......................      S5


1204 00     Laneno seme, vključno z
        zdrobljenim

1204 00 100   - Za setev ......................      S5


1205 00     Seme oljne repice, vključno z
        zdrobljenim

1205 00 100   - Za setev ......................      S5


1207      Drugo oljno seme in plodovi,
        vključno z zdrobljenimi

1207 30     - Ricinusovo seme:

1207 30 100   -- za setev .....................      S5

1207 40     - Sezamovo seme:

1207 40 100   -- za setev .....................      S5

1207 50     - Gorčično seme:

1207 50 100   -- za setev .....................      S5

1207 60     - Seme žafranike:

1207 60 100   -- za setev .....................      S5

        - Drugo:

1207 91     -- makovo seme:

1207 91 100   --- za setev ....................      S5

1207 99     -- drugo:

1207 99 100   --- za setev ....................      S5


1209      Seme, plodovi in trosi za setev

        - Pesino seme:

1209 11 000   -- seme sladkorne pese ..........      S5

1209 19 000   -- drugo ........................      S5

        - Seme krmnih rastlin, razen
        pesinega semena:

1209 21 000   -- seme lucerne (alfalfa) .......      S5

1209 22     -- seme detelje (Trifolium spp.):

1209 22 100   --- travniška detelja (Trifolium
        pratense L.) ....................      S5

1209 22 800   --- drugo .......................      S5

1209 23     -- seme bilnice:

1209 23 110   --- seme travniške bilnice
        (Festuca pratensis Huds.) .......      S5

1209 23 150   --- seme rdeče bilnice (Festuca
        rubra L.) .......................      S5

1209 23 800   --- drugo .......................      S5

1209 24 000   -- seme travniške latovke
        (Poa pratensis L) ...............      S5

1209 25     -- seme ljuljke (Lolium
        multiflorum Lam., Lolium perenne
        L.):

1209 25 100   --- italijanska ljuljka (vključno
        z višavja proti zahodu)
        (Lolium multiflorum Lam.) .......      S5

1209 25 900   --- trajna ljuljka (Lolium
        perenne L.) .....................      S5

1209 26 000   -- seme mačjega repa ............      S5

1209 29     -- drugo:

1209 29 100   --- seme grašice; seme rodu Poa
        (Poa palustris L.,
        Poa trivialis L.); pasja trava
        (Dactylis glomerata L.): šopulja
        (Agrostis)) .....................      S5

1209 29 500   --- seme lupine .................      S5

1209 29 800   --- drugo .......................      S5

1209 30 000   - Seme travnih rastlin, ki se
        gojijo v glavnem zaradi
        cvetov ..........................      S5

        - Drugo:

1209 91     -- seme vrtnin:

1209 91 100   --- seme kolerabe (Brassica
        oleracea L. var. caulorapa in
        gongyloides L.) .................      S5

1209 91 900   --- drugo .......................      S5

1209 99     -- drugo:

1209 99 100   --- semena gozdnega drevja ......      S5

        --- drugo:

1209 99 910   ---- semena rastlin, ki jih
        gojijo predvsem zaradi
        njihovih cvetov, razen tistih iz
        tar. št. 1209 30 ................      S5

1209 99 990   ---- drugo ......................      S5


1211      Rastline in njihovi deli (vključno
        semena in plodovi), sveži
        ali sušeni, rezani ali celi,
        zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se
        uporabljajo predvsem v parfumeriji,
        farmaciji ali za insekticidne,
        fungicidne ali podobne namene

1211 90     - Drugo:

1211 90 80   -- drugo:

1211 90 801   --- snovi iz seznama MIPS (Mamila
        in psihotropne substance.)
        - Priloga 1 k carinski tarifi (v
        nadaljevanju: Priloga 1 k CT) ....  D3   D3


1301      Šelak, naravne gume, smole,
        gumijeve smole in balzami

1301 90     - Drugo:

1301 90 90   -- drugo:

1301 90 901   --- snovi iz seznama MIPS (Mamila
        in psihotropne substance.)
        - Priloga 1 k CT ................  D3   D3


1522 00     Degras (strojarska maščoba);
        ostanki, dobljeni pri
        predelavi maščob in voskov
        živalskega ter rastlinskega izvora

        - Ostanki predelave maščob ali
        živalskih in rastlinskih
        voskov:

        -- ki vsebujejo olja z
        značilnostmi olivnega olja:

1522 00 310   --- milne usedline ..............  D6   D6

1522 00 390   --- drugo .......................  D6   D6

        -- drugo:

1522 00 910   --- oljne in milne usedline .....  D6   D6

1522 00 990   --- drugo .......................  D6   D6


2301      Moka, zdrob in peleti iz mesa
        ali mesnih odpadkov, rib ali
        rakov, mehkužcev ali drugih
        vodnih nevretenčarjev, neustreznih
        za hrano ljudi; ocvirki

2301 10 000   - Moka, zdrob in peleti iz mesa
        ali mesnih odpadkov;
        ocvirki .........................  D6   D6

2301 20 000   - Moka, zdrob in peleti iz rib
        ali rakov, mehkužcev
        ali drugih vodnih nevretenčarjev   D6   D6


2302      Otrobi in drugi ostanki pri
        presevanju, mletju ali drugi
        obdelavi žit in leguminoznih
        rastlin, nepeletizirani ali
        peletizirani

2302 10     - Koruzni:

2302 10 100   -- z vsebnostjo škroba do
        vključno 35 ut.% ................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2302 10 900   -- drugi ........................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2302 20     - Riževi:

2302 20 100   -- z vsebnostjo škroba do
        vključno 35 ut.% ................  D1   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2302 20 900   -- drugi ........................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2302 30     - Pšenični:

2302 30 100   -- pri katerih vsebnost škroba
        ne presega 28 ut.% in
        pri katerih del, ki preide
        skozi sito z odprtino 0,2 mm, ne
        presega 10 ut.% ali, alternativno,
        del, ki preide skozi sito,
        vsebuje pepel, preračunano na
        proizvod v suhem stanju, enako ali
        več kot 1,5 ut.% ................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2302 30 900   -- drugi ........................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2302 40     - Iz drugih žit:

2302 40 100   -- pri katerih vsebnost škroba
        ne presega 28 ut.% in
        pri katerih del, ki preide skozi
        sito z odprtino 0,2 mm, ne
        presega 10 ut.% ali, alternativno,
        del, ki preide skozi sito,
        vsebuje pepel, preračunano na
        proizvod v suhem stanju, enako ali
        več kot 1,5 ut.% ................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2302 40 900   -- drugi ........................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)


2302 50 000   - Iz leguminoznih rastlin .......  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)


2303      Ostanki pri proizvodnji škroba
        in podobni ostanki, rezanci
        sladkorne pese, odpadki
        sladkornega trsa in drugi odpadki
        pri proizvodnji sladkorja, ostanki
        in odpadki iz pivovarn in destilarn,
        nepeletizirani in peletizirani

2303 10     - Ostanki pri proizvodnji škroba
        in podobni ostanki:

        -- ostanki pri proizvodnji škroba
        iz koruze (razen zgoščenih tekočin
        za namakanje), z vsebnostjo
        proteinov, računano na suh proizvod:

2303 10 110   --- več kot 40 ut.% .............  D6   D6

2303 10 190   --- do vključno 40 ut.% .........  D6   D6

2303 10 900   -- drugo ........................  D6   D6

2303 20     - Rezanci sladkorne pese,
        odpadki sladkornega trsa in
        drugi odpadki pri proizvodnji
        sladkorja:

        -- rezanci sladkorne pese z
        vsebnostjo suhe snovi:

2303 20 110   --- najmanj 87 ut.% .............  D6   D6

2303 20 180   --- do vključno 87 ut.% .........  D6   D6

2303 20 900   -- drugo ........................  D6   D6

2303 30 000   - Odpadki in ostanki iz
        pivovarn in destilarn ...........  D6   D6


2304 00 000   Oljne pogače in drugi trdni
        ostanki, dobljeni pri
        ekstrakciji olja iz soje,
        nezmleti, zmleti ali
        peletizirani ....................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)


2305 00 000   Oljne pogače in drugi trdni
        ostanki, dobljeni pri
        ekstrakciji olja iz kikirikija,
        nezmleti, zmleti ali
        peletizirani ....................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)


2306      Oljne pogače in drugi trdni
        ostanki, dobljeni pri
        ekstrakciji rastlinskih maščob
        ali olj, razen tistih iz tar. št.
        2304 in 2305, nezmleti, zmleti
        ali peletizirani

2306 10 000   - Iz bombaževega semena .........  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2306 20 000   - Iz lanenega semena ............  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2306 30 000   - Iz sončničnega semena .........  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2306 40 000   - Iz semena oljne repice ........  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2306 50 000   - Iz kokosovega oreha D6 D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2306 60 000   - Iz palmovega oreha ali jedra ..  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2306 70 000   - Iz koruznih kalčkov ...........  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2306 90     - Drugo:

        -- oljne pogače in drugi ostanki
        ekstrakcije olivnega olja:

2306 90 110   --- ki vsebujejo do vključno
        3 ut.% olivnega olja ............  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2306 90 190   --- ki vsebujejo več kot 3
        ut.% olivnega olja ..............  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

        -- drugo:

2306 90 930   --- iz sezamovih semen ..........  D6   D6

2306 90 990   --- drugo .......................  D6   D6


2307 00     Vinska usedlina; vinski kamen

        - Vinska usedlina:

2307 00 110   -- katere utežni odstotek
        alkohola ne presega 7,9
        ut.%, vsebnost suhe snovi pa
        je več kot 25 ut.% ..............  D6   D6

2307 00 190   -- druga ........................  D6   D6

2307 00 900   - Vinski kamen (strež,
        argol) ..........................  D6   D6


2308      Rastlinski materiali, rastlinski
        odpadki in ostanki pri
        predelavi rastlinskih materialov
        in stranski proizvodi,
        peletizirani ali nepeletizirani,
        ki se uporabljajo kot krma za
        živali, ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu

2308 10 000   - Žir in divji kostanj ..........  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2308 90     - Drugo:

        -- grozdne tropine:

2308 90 110   --- katerih skupni utežni
        odstotek alkohola ne
        presega 4,3 ut.%, vsebnost suhe
        snovi pa ni manjša od 40 ut.% ...  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2308 90 190   --- drugo .......................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2308 90 300   -- tropine sadja, razen grozdja .  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2308 90 900   -- drugo ........................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke, ki
        se ne uporabljajo za prehrano
        živali, razen peletov)

2401      Tobak, surov ali nepredelan;
        tobačni odpadki

2401 30 000   - Tobačni odpadki          D6   D6


2524 00     Azbest

2524 00 800   - Drugo .........................  D6   D6
        (samo za odpadke)


2525      Sljuda, tudi v cepih; sljudni
        odpadki

2525 30 000   - Odpadki sljude ................  D6   D6


2530      Mineralne snovi, ki niso navedene
        in ne zajete na drugem mestu

2530 90     - Drugo:

2530 90 950   -- drugo ........................  D6   D6
        (samo za odpadke ali ostanke iz
        25. poglavja, ki niso zajeti
        drugje v tem poglavju, vključno
        keramični odpadki iz 69. poglavja)


2612      Uranove ali torijeve rude
        in koncentrati

2612 10     - Uranove rude in koncentrati:

2612 10 100   -- uranove rude in mešanice
        (Uraninit) in njihovi
        koncentrati, z vsebnostjo urana
        nad 5% po masi ..................  D8   D8

2612 10 900   -- drugo ........................  D8   D8

2612 20     - Torijeve rude in koncentrati:

2612 20 100   -- monazit; urano- torianit in
        druge torijeve rude in
        koncentrati, z vsebnostjo torija
        nad 20% po masi .................  D8   D8

2612 20 900   --- drugo .......................  D8   D8


2618 00 000   Granulirana žlindra (žlindrni
        pesek) pri pridobivanju
        železa ali jekla ................  D6   D6


2619 00     Žlindra (razen granulirane
        žlindre), škaja in drugi
        odpadki pri pridobivanju
        železa in jekla

2619 00 100   - Prah iz visokih peči ..........  D6   D6

        - Drugo:

2619 00 910   -- odpadki, primerni za
        pridobivanje železa ali
        mangana .........................  D6   D6

2619 00 930   -- žlindra, uporabna za
        ekstrakcijo titanovega oksida ...  D6   D6

2619 00 950   -- odpadki, uporabni za
        ekstrakcijo vanadija ............  D6   D6

2619 00 990   -- drugo ........................  D6   D6


2620      Pepeli in ostanki (razen tistih
        od proizvodnje železa in
        jekla), ki vsebujejo kovine ali
        kovinske spojine

        - Ki vsebujejo pretežno cink:

2620 11 000   -- usedlina pri galvanizaciji
        s cinkom ........................  D6   D6

2620 19 000   -- drugo ........................  D6   D6

2620 20 000   - Ki vsebujejo pretežno
        svinec ..........................  D6   D6

2620 30 000   - Ki vsebujejo pretežno baker ...  D6   D6

2620 40 000   - Ki vsebujejo pretežno
        aluminij ........................  D6   D6

2620 50 000   - Ki vsebujejo pretežno
        vanadij .........................  D6   D6

2620 90     - Drugo:

2620 90 100   -- ki vsebujejo pretežno
        nikelj ..........................  D6   D6

2620 90 200   -- ki vsebujejo pretežno
        niobij in tantal ................  D6   D6

2620 90 300   -- ki vsebujejo pretežno
        volfram .........................  D6   D6

2620 90 400   -- ki vsebujejo pretežno
        kositer .........................  D6   D6

2620 90 500   -- ki vsebujejo pretežno
        molibden ........................  D6   D6

2620 90 600   -- ki vsebujejo pretežno
        titan ...........................  D6   D6

2620 90 700   -- ki vsebujejo pretežno
        antimon .........................  D6   D6

2620 90 800   -- ki vsebujejo pretežno
        kobalt ..........................  D6   D6

2620 90 910   -- ki vsebujejo pretežno
        cirkonij ........................  D6   D6

2620 90 990   -- drugo ........................  D6   D6


2621 00 000   Druge žlindre in pepeli,
        vključno pepel morskih alg ......  D6   D6


2707      Olja in drugi proizvodi,
        dobljeni z destilacijo katrana
        iz črnega premoga pri visoki
        temperaturi; podobni proizvodi,
        pri katerih masa aromatskih sestavin
        presega maso nearomatskih sestavin

2707 20     - Toluen:

2707 20 900   -- za druge namene ..............  D3   D3


2713      Petrol koks, bitumen in drugi
        ostanki iz nafte ali olj iz
        bituminoznih mineralov

2713 90     - Drugi ostanki iz nafte ali
        olj, dobljenih iz bituminoznih
        mineralov:

2713 90 100   -- za proizvodnjo proizvodov
        iz tar.št. 2803           D6   D6

2713 90 900   -- drugo               D6   D6


2804      Vodik, žlahtni plini in druge
        nekovine

2804 90 000   - Selen .........................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


2805      Alkalijske in zemeljske-alkalijske
        kovine, redke zemeljske
        kovine in skandij in itrij,
        vključno njihove medsebojne mešanice
        in zlitine; živo srebro

2805 30     - Redke zemeljske kovine, skandij
        in itrij, vključno njihove medsebojne
        mešanice in zlitine:

2805 30 900   -- drugo ........................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke
        telurja in kovin III. skupine
        periodnega sistema)


2806      Klorovodik (klorovodikova kislina);
        klorsulfonska kislina

2806 10 000   - Klorovodik (klorovodikova
        kislina) ........................  D3   D3


2807 00     Žveplova kislina; oleum

2807 00 100   - Žveplova kislina ..............  D3   D3


2814      Amoniak, brezvodni ali v vodni
        raztopini

2814 10 000   - Amoniak, brezvodni .............  D3

2814 20 000   - Amoniak, v vodni raztopini ....  D3


2815      Natrijev hidroksid (kavstična
        soda); kalijev hidroksid
        (kavstična pepelika); natrijevi
        ali kalijevi peroksidi

        - Natrijev hidroksid (kavstična soda):

2815 11 000   -- trden ........................  D3

2815 12 000   -- v vodni raztopini (tekoča soda)  D3

2815 20     - Kalijev hidroksid (kavstična
        pepelika):

2815 20 100   -- trden ........................  D3

2815 20 900   -- v vodni raztopini (kalijev lug
        ali tekoči kalijev lug) .........  D3


2827      Kloridi, oksikloridi in
        hidroksiloridi; bromidi in
        oksibromidi; jodidi in oksijodidi

2827 10 000   - amonijev klorid ...............  D3


2836      Karbonati; peroksikarbonati
        (perkarbonati); komercialni
        amonijev karbonat, ki vsebuje
        amonijev karbamat

2836 20 000   - Dinatrijev karbonat ...........  D3

2836 30 000   - Natrijev hidrogenkarbonat
        (natrijev bikarbonat) ...........  D3

2836 40 000   - Kalijevi karbonati ............  D3


2841      Oksi in peroksi soli kovinskih
        kislin

        - Manganiti; manganati in permanganati:

2841 61 000   -- kalijev permanganat ..........  D3   D3


2844      Radioaktivni kemični elementi
        in radioaktivni izotopi
        (vključno fisijski in oploditveni
        kemični elementi in izotopi) in
        njihove spojine; mešanice in
        ostanki, ki vsebujejo te proizvode

2844 10     - Uran, naravni in njegove
        spojine, zlitine, disperzije
        (vključno kermete), keramični
        proizvodi in mešanice, ki
        vsebujejo naravni uran ali spojine
        naravnega urana:

        -- naravni uran:

2844 10 100   --- surov; odpadki in ostanki ...  D8   D8

        --- obdelan:

2844 10 310   ---- palice, kotniki, profili
        in druge oblike, žica, listi
        in trakovi ......................  D8   D8

2844 10 390   ---- drugo ......................  D8   D8

2844 10 500   -- fero-uran ....................  D8   D8

2844 10 900   -- drugo ........................  D8   D8

2844 20     - Uran, obogaten z U 235, in
        njegove spojine; plutonij in
        njegove spojine; zlitine,
        disperzije (vključno kermete),
        keramični proizvodi in mešanice,
        ki vsebujejo uran, obogaten z U
        235, plutonij ali spojine
        teh proizvodov:

        -- uran, obogaten z U 235, in
        njegove spojine; zlitine,
        disperzije (vključno kermeti),
        keramični proizvodi in mešanice,
        ki vsebujejo uran, obogaten z U 235,
        ali spoji ne teh proizvodov z
        vsebnostjo U 235:

        --- z vsebnostjo po masi do 20%:

2844 20 210   ---- fero-uran ..................  D8   D8

2844 20 290   ---- drugo ......................  D8   D8

        --- z vsebnostjo 20% po
        masi ali več:

2844 20 310   ---- fero-uran ..................  D8   D8

2844 20 390   ---- drugo ......................  D8   D8

        -- plutonij in njegove spojine;
        zlitine, raztopine (vštevši
        kermete), keramični proizvodi
        in zmesi, ki vsebujejo plutonij
        ali spojine teh proizvodov:

        --- zmesi urana in plutonija:

2844 20 510   ---- fero-uran ..................  D8   D8

2844 20 590   ---- drugo ......................  D8   D8

        --- drugo:

2844 20 810   ---- fero-uran ..................  D8   D8

2844 20 890   ---- drugo ......................  D8   D8

2844 30     - Uran, osiromašen z U 235, in
        njegove spojine; torij in
        njegove spojine; zlitine,
        disperzije (vključno kermeti),
        keramični proizvodi in mešanice,
        ki vsebujejo uran, osiromašen z
        U 235, torij in spojine teh
        proizvodov:

        -- uran, osiromašen z U 235;
        zlitine, disperzije (vključno
        kermeti), keramični proizvodi in
        mešanice, ki vsebujejo uran,
        osiromašen z U 235, ali spojine
        tega proizvoda:

2844 30 110   --- kermeti .....................  D8   D8

2844 30 190   --- drugo .......................  D8   D8

        -- torij; zlitine, disperzije
        (vključno kermeti),
        keramični proizvodi in
        mešanice, ki vsebujejo torij
        ali spojine tega proizvoda:

2844 30 510   --- kermeti .....................  D8   D8

        --- drugo :

2844 30 550   ---- surovi, odpadki in ostanki .  D8   D8

        ---- obdelani:

2844 30 610   ----- palice, kotniki, profili
        in druge oblike, listi in
        trakovi .........................  D8   D8

2844 30 690   ----- drugo .....................  D8   D8

        -- spojine urana, osiromašenega
        z U 235 ali torija, v
        zmesi ali ne:

2844 30 910   --- torija ali urana, osiromašenega
        z U 235, v zmesi ali ne, razen
        torijevih soli ..................  D8   D8

2844 30 990   --- drugo .......................  D8   D8

2844 40     - Radioaktivni elementi in
        izotopi ter spojine, razen
        tistih iz tar. podšt. 2844 10,
        2844 20 ali 2844 30; zlitine,
        disperzije (vključno kermeti),
        keramični proizvodi in mešanice,
        ki vsebujejo te elemente, izotope
        ali spojine; radioaktivni
        ostanki:

        -- uran, dobljen iz U233 in
        njegove spojine;
        disperzije zlitin (vštevši
        kermete), keramični proizvodi ter
        zmesi in spojine, dobljene iz
        teh proizvodov:

2844 40 110   --- ferouran ....................  D8   D8

2844 40 190   --- drugo .......................  D8   D8

        -- drugo:

2844 40 200   --- umetni radioaktivni izotopi .  D8   D8

2844 40 300   --- spojine umetnih radioaktivnih
        izotopov ........................  D8   D8

2844 40 400   --- anorganski proizvodi vrst,
        ki se uporabljajo kot luminoforji
        aktivirani z radioaktivnimi
        spojinami .......................  D8   D8

2844 40 90   --- drugo:

2844 40 901   --- diagnostični ali terapeutski
        preparati .......................  D8   D8

2844 40 909   --- drugo .......................  D8   D8

2844 50 000   - Izrabljeni (izsevani) gorivni
        elementi (polnjenja)
        jedrskih reaktorjev .............  D8   D8


2845      Izotopi, razen izotopov iz tar.
        št. 2844; anorganske in
        organske spojine teh izotopov,
        kemično določene ali nedoločene

2845 10 000   - Težka voda (devterijev oksid) .  D8   D8

2845 90     - Drugo:

2845 90 90   -- drugo:

2845 90 100   - devterij in njegove spojine;
        vodik in njegove spojine, obogaten
        z devterijem; mešanice in
        raztopine, ki vsebujejo te
        proizvode .......................  D8   D8

2845 90 901   --- diagnostični ali terapeutski
        preparati .......................  D3   D3

2845 90 909   --- drugo .......................  D8   D8


2902      Ciklični ogljikovodiki

2902 30     - Toluen:

2902 30 900   -- za druge namene ..............  D3   D3


2903      Halogenski ogljikovodiki derivati

        - Nasičeni klorirani derivati
        acikličnih ogljikovodikov:

2903 13 000   -- kloroform (triklormetan) .....  D3   D3

2903 14 000   -- ogljikov tetraklorid .........  D3   D3

2903 19     -- drugi:

2903 19 100   --- 1,1,1,-trikloretan (metil
        kloroform) ......................  D3   D3

         - Halogenirani derivati
         acikličnih ogljikovodikov, ki
         vsebujejo dva ali več različnih
         halogenskih elementov:

2903 30 330   --- bromometan ..................  D3   D3

2903 41 000   -- triklorofluorometan - (CFC
        - 11) ...........................  D3   D3

2903 42 000   -- diklordifluorometan-(CFC-12) .  D3   D3

2903 43 000   -- triklrotrifluoroetani - (CFC
        - 113) ..........................  D3   D3

2903 44     -- diklortetrafluoroetani in
        klorpentafluoretan:

2903 44 100   --- diklortetrafluoroetani - (CFC
        - 114)) .........................  D3   D3

2903 44 900   --- klorpentafluoroetan - (CFC
        - 115) ..........................  D3   D3

2903 45     -- drugi perhalogenirani derivati,
        samo z fluorom in klorom:

2903 45 100   --- klorotrifluorometan - (CFC
        - 22) ...........................  D3   D3

2903 45 150   --- pentaklorofluoroetan - (CFC
        - 111) ..........................  D3   D3

2903 45 200   --- tetraklorodifluoroetani - (CFC
        - 112) ..........................  D3   D3

2903 45 250   --- heptaklorofluoropropani - (CFC
        - 211) ..........................  D3   D3

2903 45 300   --- heksaklorodifluoropropani -
        (CFC - 212) ........................ D3   D3

2903 45 350   --- pentaklorotrifluoropropani -
        (CFC - 213) .....................  D3   D3

2903 45 400   --- tetraklorotetrafluoropropani
        - (CFC - 214) ...................  D3   D3

2903 45 450   --- trikloropentafluoropropani
        - (CFC - 215) ...................  D3   D3

2903 45 500   --- dikloroheksafluoropropani
        - (CFC - 216) ...................  D3   D3

2903 45 550   --- kloroheptafluoropropani
        - (CFC - 217) ...................  D3   D3

2903 46     -- bromoklorodifluorometan,
        bromotrifuorometan in
        dibromtetrafluoroetani:

2903 46 100   --- bromoklorodifluorometan
        - HALON - 1211 ..................  D3   D3

2903 46 200   --- bromotrifuorometan - HALON
        - 1301 ..........................  D3   D3

2903 46 900   --- dibromtetrafluoroetani -
        HALON - 2402 ....................  D3   D3

2903 47 000   -- drugi perhalogenirani derivati  D3   D3

2903 49     -- drugi:

        --- halogenirani samo s fluorom
        ali klorom:

2903 49 100   ---- iz metana, etana ali
        propana .........................  D3   D3

2903 49 200   ---- drugi ......................  D3   D3

2903 49 900   ---drugi ........................  D3   D3

2904      Sulfo-, nitro- ali nitrozo-
        derivati ogljikovodikov,
        halogenirani ali nehalogenirani

2904 20     - Derivati, ki vsebujejo samo
        nitro- ali nitrozo- skupine:

2904 20 100   -- trinitrotolueni in
        dinitronaftaleni (TNT in DNT) ...  D1   D1

2904 20 90   -- drugi:

2904 20 909   --- drugi .......................  D1   D1
        (samo za nitrobenzen in
        dinitrobenzen)


2909      Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli,
        eter-alkohol- fenoli, peroksidi
        alkoholov, peroksidi etrov,
        peroksidi ketonov (kemično
        določeni ali nedoločeni) in
        njihovi halogenski, sulfo- ,
        nitro- ali nitrozo- derivati

        - Aciklični etri in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro- ali
        nitrozo- derivati:

2909 11 000   -- dietileter ...................  D3   D3


2912      Aldehidi, z drugimi kisikovimi
        funkcijami ali brez njih;
        ciklični polimeri aldehidov;
        paraformaldehid

        - Ciklični aldehidi brez drugih
        kisikovih funkcij:

2912 21 000   -- benzaldehid ..................  D3   D3


2914      Ketoni in kinoni z drugimi
        kisikovimi funkcijami ali brez
        njih in njihovi halogenski,
        sulfo-, nitro- ali nitrozo-
        derivati

        - Akciklični ketoni brez drugih
        kisikovih funkcij:

2914 11 000   -- aceton .......................  D3

2914 12 000   -- butanon (metil etil keton) ...  D3

2914 13 000   -- 4-metil-pentan-2-on (metil
        izobutil keton) .................  D3

        - Aromatski ketoni brez drugih
        kisikovih funkcij:

2914 31 000   -- fenilaceton
        (fenilpropan-2-on) ..............  D3   D3


2915      Nasičene aciklične
        monokarboksilne kisline in
        njihovi anhidridi, halogenidi,
        peroksidi in peroksikisline;
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati

        - Ocetna kislina in njene soli;
        anhidrid ocetne kisline:

2915 24 000   -- anhidrid ocetne kisline ......  D3   D3


2916      Nenasičene aciklične
        monokarboksilne kisline, ciklične
        monokarboksilne kisline in
        njihovi anhidridi, halogenidi,
        peroksidi in peroksikisline;
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati

        - Aromatične monokarboksilne
        kisline, njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:

2916 34 000   -- fenilocetna kislina in
        njene soli ......................  D3   D3


2918      Karboksilne kisline z dodatno
        kisikovo funkcijo in njihovi
        anhidridi, halogenidi, peroksidi
        in peroksikisline; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro- ali
        nitrozo- derivati

        - Karboksilne kisline z
        alkoholno funkcijo, toda brez
        druge kisikove funkcije, njihovi
        anhidridi, halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline ali njihovi
        derivati

2918 12 000   -- vinska kislina ...............  D3


2920      Estri drugih anorganskih kislin
        (razen estrov vodikovih
        halogenidov) in njihove soli;
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati

2920 90     - Drugo:

2920 90 800   -- drugi proizvodi ..............  D1   D1
        (samo za nitroglicerin in druge
        estre solitrne kisline; režim se
        izda po predhodnem mnenju
        ministrstva, pristojnega za
        gospodarske dejavnosti)


2921      Spojine z amino funkcijo

        - Aciklični monoamini in njihovi
        derivati; njihove soli:

2921 11     -- metilamin, di- ali tri-
        metilamin in njihove soli:

2921 11 100   --- metilamin, di- ali
        trimetilamin ....................  D3   D3

2921 12 000   -- dietilamin in njegove soli ...  D3   D3

        - Aromatski monoamini in njihvo
        derivati; njihove soli

2921 49     -- drugo:

2921 49 90   --- drugo:

2921 49 901   ---- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance.)-Priloga 1 k CT ......  D3   D3

2921 49 909   ---- drugo ......................  D3   D3


2922      Aminospojine s kisikovo funkcijo

        - Aminoalkoholi in njihovi etri
        in estri razen tistih,
        ki vsebujejo več kot eno kisikovo
        funkcijo; njihove soli:

2922 19 00   -- drugo:

2922 19 001   --- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3

2922 30 00   - Aminoaldehidi, aminoketoni in
        aminokinoni, razen tistih, ki
        vsebujejo več kot eno kisikovo
        funkcijo; njihove soli:

2922 30 001   -- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3

        - Amino kisline in njihovi estri,
        razen tistih, ki vsebujejo več
        kot eno kisikovo funkcijo;
        njihove soli:

2922 43 000   -- antranilna kislina
        (2- aminobenzojska kislina) in
        njene soli ......................  D3   D3

2922 49     -- drugo:

2922 49 80   --- drugo:

2922 49 801   ---- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3

2922 50 00   - Fenoli aminoalkoholov, fenoli
        amino-kislin in druge aminospojine
        s kisikovo funkcijo:

2922 50 001   -- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3


2924      Spojine s karboksiamidno funkcijo,
        spojine ogljikove kisline z
        amidno funkcijo

2924 10 00   - Aciklični amidi (vključno
        aciklični karbamati) in njihovi
        derivati; njihove soli:

2924 10 001   -- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance.)-Priloga 1 k CT ......  D3   D3

        - Ciklični amidi (vključno
        ciklični karbamati) in
        njihovi derivati; njihove soli:

2924 22 000   -- 2-acetamidobenzojska kislina
        (N-acetilantranilična
        kislina) ........................  D3   D3

2924 29     -- drugo:

2924 29 90   --- drugo:

2924 29 901   ---- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3


2925      Spojine s karboksiimidno funkcijo
        (vključno saharin in njegove soli)
        in spojine z imidno funkcijo

        - Imidi in njihovi derivati;
        njihove soli:

2925 19     -- drugo:

2925 19 80   --- drugi:

2925 19 801   ---- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3


2926      Spojine z nitrilno funkcijo

2926 90     - Drugo:

2926 90 90   -- drugo:

2926 90 903   --- spojine iz priloge 1
        (MIPS1) .........................  D3   D3

2926 90 904   --- benzil-cianid (benzen-
        aceto-nitril) ...................  D3   D3


2932      Heterociklične spojine samo s
        heteroatomom ali heteroatomi
        kisika

        - Drugi:

2932 91 000   -- izosafrol ....................  D3   D3

2932 92 000   -- 1-(1,3-benzodioksol-5- il)
        propan-2-on .....................  D3   D3

2932 93 000   -- piperonal ....................  D3   D3

2932 94 000   -- safrol .......................  D3   D3

2932 99     -- drugi:

2932 99 90   --- drugo:

2932 99 901   ---- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance.)- Priloga 1 k CT .....  D3   D3


2933      Heterociklične spojine samo s
        heteroatomom ali heteroatomi
        dušika

        - Spojine, ki imajo v strukturi
        nekondenziran pirazolov
        obroč (hidrogenirane ali ne):

2933 19     -- druge:

2933 19 90   --- drugo:

2933 19 901   ---- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3

        - Spojine, ki imajo v strukturi
        nekondenziran piridinov
        obroč (hidrogenirane ali ne):

2933 31 000   -- piridin in njegove soli ......  D3   D3

2933 32 000   -- piperidin in njegove soli ....  D3   D3

2933 39     -- druge:

2933 39 80   --- drugo:

2933 39 801   ---- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3

2933 40     - Spojine, ki imajo kinolinsko
        ali izokinolinsko obročasto
        strukturo (hidrogenirane ali ne),
        nadalje nekondenzirane:

2933 40 90   -- drugo:

2933 40 901   --- spojine iz seznam MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT........  D3   D3

        - Spojine, ki imajo v strukturi
        pirimidinski obroč (hidrogenirane
        ali ne) ali piperazinski obroč:

2933 51     -- malonilurea (barbiturna
        kislina) in njeni derivati;
        njene soli:

2933 51 100   --- fenobarbital (INN) in
        njegove soli ....................  D3   D3

2933 51 300   --- barbital (INN) in njegove
        soli ............................  D3   D3

2933 51 90   --- drugo:

2933 51 901   ---- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3

2933 59     -- drugo:

2933 59 80   --- drugo:

2933 59 801   ---- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3

        - Laktami:

2933 79 00   -- drugi laktami:

2933 79 001   --- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3

2933 90     - Drugo:

2933 90 80   -- drugo:

2933 90 801   --- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3


2934      Nukleinske kisline in njihove
        soli; druge heterociklične
        spojine

2934 90     - Drugo:

2934 90 99   -- drugo:

2934 90 992   --- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3


2939      Rastlinski alkaloidi, naravni
        ali sintetični, njihove soli,
        etri, estri in drugi derivati

2939 10 00   - Alkaloidi opija in njihovi
        derivati; njihove soli:

2939 10 001   -- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance.)-Priloga 1 k CT ......  D3   D3

        - Efedrini in njihove soli:

2939 41 000   -- efedrin in njegove soli ......  D3   D3

2939 42 000   -- psevdoefedrin (INN) in
        njegove soli ....................  D3   D3

2939 49 00   -- drugo:

2939 49 001   --- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3

2939 49 009   --- drugo .......................  D3   D3

2939 50     - Teofilin in aminofilin
        (teofilin-etilendiamin) in njuni
        derivati; njune soli:

2939 50 90   -- drugo:

2939 50 901   --- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)- Priloga 1 k CT ......  D3   D3

        - Alkaloidi rženih rožičkov in
        njihovi derivati; njihove
        soli:

2939 61 000   -- ergometrin (INN) in njegove
        soli ............................  D3   D3

2939 62 000   -- ergotamin (INN) in njegove
        soli ............................  D3   D3

2939 63 000   -- lizergična kislina in njene
        soli ............................  D3   D3

2939 90     - Drugo:

2939 90 90   -- drugo:

2939 90 901   --- spojine iz seznama MIPS
        (Mamila in psihotropne
        substance)-Priloga 1 k CT .......  D3   D3


3103      Fosfatna gnojila, mineralna ali
        kemična

3103 10     - Superfosfati:

3103 20 000   - Bazična žlindra ...............  D6   D6


3215      Tiskarske barve, tuši in črnila
        za pisanje ali risanje in
        druga črnila, vključno
        nekoncentrirana ali v trdnem
        stanju

        - Tiskarske barve:

3215 19 00   -- druge:

3215 19 001   --- zaščitne barve za tiskanje
        mednarodnih papirjev, dokumentov,
        ipd. (barve, ki spreminjajo
        barvo pod UV-svetlobo) ..........      D1


3601 00 000   Smodniki ........................  D1   D1


3602 00 000   Pripravljena razstreliva, razen
        smodnika ........................  D1   D1
        (Ministrstvo pristojno za izdajo
        dovoljenja tega izda po
        predhodni pridobitvi soglasja
        ministrstva pristojnega za
        industrijo)


3603 00     Počasi goreče vžigalne vrvice;
        detonirne vrvice; udarne in
        razstrelilne kapice; vžigalniki;
        električni detonatorji:

3603 00 10   - Počasi goreče vžigalne vrvice;
        detonirne vrvice:

3603 00 101   -- počasi goreče vžigalne
        vrvice ..........................  D1   D1

3603 00 109   -- detonirne vrvice .............  D1   D1

3603 00 90   - Drugo:

3603 00 901   -- neelektrični sestavljen
        inicialni komplet, ki sestoji
        iz vžigalne cevke in detonatorja
        s povezovalnimi elementi
        ali brez njih ...................  D1   D1
        (Ministrstvo pristojno za izdajo
        dovoljenja tega izda po
        predhodni pridobitvi soglasja
        ministrstva pristojnega za
        industrijo)

3603 00 909   -- drugo ........................  D1   D1


3604      Pirotehnični proizvodi za
        ognjemete, signalne rakete, rakete
        proti toči, signalne rakete za
        gosto meglo in drugi pirotehnični
        proizvodi

3604 10 000   - Pirotehnični proizvodi za
        ognjemete .......................  D1   D1

3604 90 000   - Drugo .........................  D1   D1


3813 00 000   Preparati in polnila za aparate
        za gašenje požara; napolnjene
        granate za gašenje požara .......  D3   D3
        (Če so napolnjeni s haloni)


3814      Sestavljena organska topila in
        razredčila, ki niso navedena
        in ne zajeta na drugem mestu;
        pripravljena sredstva za
        odstranjevanje premazov ali lakov

3814 00 90   - Druga:

3814 00 901   -- ki vsebujejo kloro, fluoro
        ali bromo ogljikovodike .........  D3   D3


3824      Pripravljena vezivna sredstva
        za livarske modele in livarska
        jedra, kemični proizvodi in
        preparati kemijske industrije in
        sorodnih industrij (vključno tudi
        tisti, ki so sestavljeni iz
        mešanic naravnih proizvodov), ki
        niso navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu; ostanki iz
        proizvodnje kemijske industrije
        ali sorodnih industrij, ki niso
        navedeni in ne zajeti na drugem
        mestu

        - Mešanice, ki vsebujejo
        perhalogenirane derivate
        acikličnih ogljikovodikov, ki
        vsebujejo dva ali več
        različnih halogenov:

3824 71 000   -- ki vsebujejo aciklične
        ogljikovodike, ki so
        perhalogenirani zgolj s fluorom
        in klorom .......................  D3   D3

3824 79 000   -- drugi ........................  D3   D3

3824 90     - Drugo:

        -- drugo:

3824 90 550   --- mešanice mono-, di- in
        tri- estrov maščobnih kislin z
        glicerinom (emulgatorji za
        maščobe) ........................  D3   D3

3824 90 90   --- drugi:

3824 90 901   ---- odpadna organska topila ali
        razredčila, ki ne vsebujejo
        halogenov (Y6, Y42 Oznake iz
        Baselske konvencije o nadzoru
        prehoda nevarnih odpadkov preko
        meje in njihovega odstranjevanja)
        (Ur. list RS, št. 48/93) ........  D6   D6

3824 90 902   ---- odpadna organska topila ali
        razredčila, ki vsebujejo halogene
        (Y41 Oznake iz Baselske
        konvencije o nadzoru prehoda
        nevarnih odpadkov preko meje in
        njihovega odstranjevanja)
        (Ur. list RS, št. 48/93) ........  D6   D6

3824 90 903   ---- odpadki in ostanki, ki
        vsebujejo poleg organskih topil
        še druge substance, razen
        emulzij (Y6) ....................  D6   D6

3824 90 904   ---- tekoči odpadki in ostanki v
        obliki emulzij (npr. voda/olje,
        voda/organska topila ipd.)
        (Y9) ............................  D6   D6

3824 90 905   ---- blata, brozge, usedline in
        slične oblike odpadkov in
        ostankov, ki niso zajeti in
        omenjeni na drugem mestu
        (Y12, Y13) ......................  D6   D6

3824 90 906   ---- odpadki in ostanki nastali
        pri uporabi ali proizvodnji
        mineralnih goriv, olj, masti in
        drugih proizvodov destilacije,
        vključno bituminoznih substanc
        in mineralnih voskov (Y11) ......  D6   D6

3824 90 907   ---- proizvodi iz 30. do 38.
        poglavja, katerih rok uporabnosti
        je potekel ali so kako drugače
        postali neuporabni za uporabo,
        za katero so bili prvotno
        namenjeni .......................  D6   D6

3824 90 908   ---- drugi odpadki in ostanki,
        ki niso omenjeni ali zajeti na
        drugem mestu (navesti Y oznako
        iz Baselske konvencije) .........  D6   D6


3915      Odpadki, ostružki in ostanki iz
        plastičnih mas

3915 10 000   - Iz polimerov etilena ..........  D6   D6

3915 20 000   - Iz polimerov stirena ..........  D6   D6

3915 30 000   - Iz polimerov vinilklorida .....  D6   D6

3915 90     - Iz drugih plastičnih mas:

        -- iz proizvodov adicijske
        polimerizacije:

3915 90 110   --- iz polimerov propilena ......  D6   D6

3915 90 130   --- iz akrilnih polimerov .......  D6   D6

3915 90 190   --- drugi .......................  D6   D6

        -- drugi:

3915 90 910   --- iz epoksidnih smol ..........  D6   D6

3915 90 930   --- iz celuloze in njenih
        kemičnih derivatov ..............  D6   D6

3915 90 990   --- drugo .......................  D6   D6


4004 00 000   Odpadki, ostružki in ostanki
        iz gume (razen trde gume), prah
        in zrna, dobljeni iz teh
        proizvodov ......................  D6   D6


4012      Protektirane ali rabljene
        zunanje gume (plašči); polne gume
        in gume z zračnimi komorami,
        zamenljivi protektorji (plasti)
        in ščitniki iz gume

4012 20     - Rabljene zunanje gume (plašči):

4012 20 10   -- za uporabo v civilnem letalstvu:

4012 20 101   --- za protektiranje ............  D6   D6

4012 20 109   --- druge .......................  D6   D6

4012 20 90   -- druge:

4012 20 901   --- za protektiranje ............  D6   D6

4012 20 909   --- druge .......................  D6   D6


4017 00     Trda guma (npr.: ebonit) v vseh
        oblikah, vključno z odpadki in
        ostanki; izdelki iz trde gume

        - Trda guma (na primer ebonit)
        v kateri koli obliki, vključno
        z odpadki in ostanki:

4017 00 190   -- odpadki in ostanki, prah
        trde gume .......................  D6   D6


4110 00 000   Obrezki in drugi ostanki usnja
        ali umetnega usnja, neprimerni
        za proizvodnjo usnjenih izdelkov;
        prah in moka iz usnja ...........  D6   D6


4302      Strojeno ali obdelano krzno
        (vključno z glavami, repi,
        tacami ali drugimi kosi ali
        odrezki), nesestavljeno ali
        sestavljeno (z dodajanjem drugih
        materialov ali brez dodajanja),
        razen tistega, ki se uvršča v
        tar. št. 4303

        - Celo krzno, z glavo, repom ali
        tacami ali brez, nesestavljeno:

4302 20 000   - Glave, repi, tace in drugi kosi
        ali odrezki, nesestavljeni ......  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


4401      Les za ogrevanje v okroglicah,
        cepanicah, vejah, butarah ali
        podobnih oblikah; iverje in
        podobni drobci, žagovina, lesni
        odpadki in ostanki, aglomerirani
        ali neaglomerirani v okroglice,
        brikete, pelete ali podobne
        oblike

4401 30     - Žagovina, odpadki in ostanki,
        aglomerirani ali neaglomerirani
        v okroglice, brikete, pelete ali
        podobne oblike:

4401 30 100   -- žagovina .....................  D6   D6
        (razen za aglomerirane odpadke
        ali ostanke)

4401 30 900   -- drugo ........................  D6   D6
        (razen za aglomerirane odpadke
        ali ostanke)


4501      Pluta, naravna, surova ali
        enostavno obdelana; odpadki
        plute, zdrobljena, drobljena ali
        zmleta pluta

4501 90 000   - Drugo .........................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


4707      Papirni ali kartonski odpadki
        in ostanki

4707 10 000   - Iz nebeljenega kraft papirja
        ali kartona ali valovitega
        papirja ali kartona .............  D6   D6

4707 20 000   - Papirja ali kartona, dobljenih
        pretežno iz beljene kemične
        celuloze, nebarvani v masi ......  D6   D6

4707 30     - Papirja ali kartona, dobljenih
        pretežno iz lesovine (časopisi,
        revije in podobne tiskovine):

4707 30 100   -- stari ali neprodani časopisi
        in revije, telefonski imeniki,
        brošure in tiskan propagandni
        material ........................  D6   D6

4707 30 900   -- drugo ........................  D6   D6

4707 90     - Drugi, vključno z nesortiranimi
        odpadki in ostanki:

4707 90 100   -- nesortirani ..................  D6   D6

4707 90 900   -- sortirani ....................  D6   D6


5003      Svileni odpadki (vključno
        zapredki, neprimerni za odvijanje,
        odpadki preje in raztrgani
        tekstilni svileni materiali)

5003 10 000   - Nemikani in nečesani ..........  D6   D6

5003 90 000   - Drugo .........................  D6   D6


5103      Odpadki volne in fine ali grobe
        živalske dlake, vključno z
        odpadki preje, toda brez
        razvlaknjenih tekstilnih
        materialov

5103 10     - Izčesek iz volne ali fine
        živalske dlake:

5103 10 100   -- nekarbonizirani ..............  D6   D6

5103 10 900   -- karbonizirani ................  D6   D6

5103 20     - Drugi odpadki iz volne ali fine
        živalske dlake:

5103 20 100   -- odpadki preje ................  D6   D6

        -- drugi:

5103 20 910   --- nekarbonizirani .............  D6   D6

5103 20 990   --- karbonizirani ...............  D6   D6

5103 30 000   - Odpadki iz grobe živalske
        dlake ...........................  D6   D6


5104 00 000   Razvlaknjeni tekstilni materiali
        iz volne in fine ali grobe
        živalske dlake ..................  D6   D6


5111      Tkanine iz mikane volne ali
        mikane fine živalske dlake

        - Ki vsebujejo po masi 85 % ali
        več volne ali fine živalske
        dlake:

5111 11     -- mase do vključno 300 g/m2:

        --- loden tkanine:

5111 11 110   ---- vrednosti 2,50 ECU/m2
        ali več .........................      K9

5111 11 190   ---- druge ......................      K9

        --- druge tkanine:

5111 11 910   ---- iz volnene preje, vrednosti
        2,50 ECU/m2 ali več .............      K9

5111 11 990   ---- druge ......................      K9

5111 19     -- druge:

        --- z maso, ki presega 300 g/m2,
        do vključno 450 g/m2

        ---- loden tkanine:

5111 19 110   ----- vrednosti 2,50 ECU/m2
        ali več .........................      K9

5111 19 190   ----- druge .....................      K9

        ---- druge tkanine:

5111 19 310   ----- iz volnene preje, vrednosti
        2,50 ECU/m2 njihovi deli, iz lesa,
        vključno tudi doge ..............      K9

5111 19 390   ----- druge .....................      K9

        --- z maso, večjo od 450 g/m2

5111 19 910   ---- iz volnene preje, vrednosti
        2,50 ECU/m2 ali več .............      K9

5111 19 990   ---- druge ......................      K9

        ---- druge tkanine:

5111 20 000   - Druge, v mešanici pretežno ali
        samo z umetnimi ali sintetičnimi
        filamenti .......................      K9

5111 30     - Druge, v mešanici pretežno ali
        samo z rezanimi umetnimi ali
        sintetičnimi vlakni:

5111 30 100   -- z maso do vključno 300 g/m2 ..      K9

5111 30 300   -- z maso nad 300 g/m2, do
        vključno 450 g/m2 ...............      K9

5111 30 900   -- z maso nad 450 g/m2 ..........      K9

5111 90     - Druge:

5111 90 100   -- ki po masi vsebujejo skupno
        nad 10% tekstilnih surovin iz
        poglavja 50 .....................      K9

        -- druge:

5111 90 910   --- z maso do vključno 300
        g/m2 ............................      K9

5111 90 930   --- z maso nad 300 g/m2, do
        vključno 450 g/m2 ...............      K9

5111 90 990   --- z maso nad 450 g/m2 .........      K9


5112      Tkanine iz česane volne ali
        česane fine živalske dlake

        - Ki vsebujejo po masi 85 % ali
        več volne ali fine živalske dlake:

5112 11     -- mase do vključno 200 g/m2

5112 11 100   --- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ..      K9

5112 11 900   --- druge .......................      K9

5112 19     -- druge:

        --- z maso nad 200 g/m2, do
        vključno 375 g/m2

5112 19 110   ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več .      K9

5112 19 190   ---- druge ......................      K9

        --- z maso nad 375 g/m2:

5112 19 910   ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več .      K9

5112 19 990   ---- druge ......................      K9

5112 20 000   - Druge, v mešanici pretežno ali
        samo z umetnimi ali sintetičnimi
        filamenti .......................      K9

5112 30     - Druge, v mešanici pretežno ali
        samo z rezanimi umetnimi ali
        sintetičnimi vlakni:

5112 30 100   -- z maso do vključno 200 g/m2 ..      K9

5112 30 300   -- z maso nad 200 g/m2, do
        vključno 375 g/m2 ...............      K9

5112 30 900   -- z maso nad 375 g/m2 ..........      K9

5112 90     - Druge:

5112 90 100   -- ki po masi vsebujejo skupno
        nad 10% tekstilnih materialov
        iz poglavja 50 ..................      K9

        -- druge:

5112 90 910   --- z maso do vključno 200 g/m2 .      K9

5112 90 930   --- z maso nad 200 g/m2, do
        vključno 375 g/m2 ...............      K9

5112 90 990   --- z maso nad 275 g/m2 .........      K9


5202      Bombažni odpadki (vključno z
        odpadki preje in razvlaknjenimi
        tekstilnimi surovinami)

5202 10 000   - Odpadki preje (vključno z
        odpadki sukanca) ................  D6

        - Drugi:

5202 91 000   -- razvlaknjene tekstilne
        surovine ........................  D6

5202 99 000   -- drugi ........................  D6


5204      Sukanec za šivanje iz bombaža,
        nepripravljen ali pripravljen
        za prodajo na drobno

        - Nepripravljen za prodajo na
        drobno:

5204 11 000   -- ki vsebuje po masi 85% ali
        več bombaža .....................      K9

5204 19 000   -- drug .........................      K9


5205      Bombažna preja (razen sukanca za
        šivanje), ki vsebuje po masi
        85 % ali več bombaža,
        nepripravljena za prodajo na
        drobno

        - Enojna preja iz nečesanih
        vlaken:

5205 11 000   -- številke 714,29 deciteksov
        ali več (metrične številke Nm
        do 14) ..........................      K9

5205 12 000   -- številke od 232,56 do
        714,29 deciteksov (metrična
        številka Nm nad 14 do 43) .......      K9

5205 13 000   -- številke od 192,31 do
        232,56 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 43 do 52) .......      K9

5205 14 000   -- številke od 125 do 192,31
        deciteksov (metrične številke
        Nm nad 52 do 80) ................      K9

5205 15     -- številke pod 125 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 80):

5205 15 100   --- številke pod 125 deciteksov,
        vendar najmanj 83,33 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 80
        do 120) .........................      K9

5205 15 900   --- številke do 83,33 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 120) ..      K9

        - Enojna preja iz česanih vlaken:

5205 21 000   -- številke 714,29 deciteksov
        ali več (metrične številke Nm
        do 14) ..........................      K9

5205 22 000   -- številke od 232,56 do 714,29
        deciteksov (metrične številke Nm
        14 do 43) .......................      K9

5205 23 000   -- številke od 192,31 do 232,56
        deciteksov (metrične številke Nm
        nad 43 do 52) ...................      K9

5205 24 000   -- številke od 125 do 192,31
        deciteksov (metrične številke Nm
        nad 52 do 80) ...................      K9

5205 26 000   -- številke od 106,38 do 125
        deciteksov (metrične številke Nm
        več kot 80 do vključno 94) ......      K9

5205 27 000   -- številke pod 106,38
        deciteksov, vendar ne manj kot
        83,33 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 94 do 120) ......      K9

5205 28 000   -- številke do 83,33 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 120) ..      K9

        - Dvojna, večnitna ali pramenska
        preja iz nečesanih vlaken:

5205 31 000   -- številke na eno nit 714,29
        deciteksov ali več (metrične
        številke Nm do 14 na eno nit) ...      K9

5205 32 000   -- številke na eno nit od
        232,56 do 714,29 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 14
        do 43 na eno nit) ...............      K9

5205 33 000   -- številke na eno nit od
        192,31 do 232,56 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 43
        do 52 na eno nit) ...............      K9

5205 34 000   -- številke na eno nit od 125
        do 192,31 deciteksov (metrične
        številke Nm 52 do 80 na
        eno nit) ........................      K9

5205 35     -- številke na eno nit pod 125
        deciteksov (metrične številke
        Nm nad 80 na eno nit):

5205 35 100   --- številke na eno nit pod
        125 deciteksov, vendar vsaj
        83,33 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 80 do 120 na eno
        nit) ............................      K9

5205 35 900   --- številke na eno nit pod
        83,33 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 120 na eno nit) .      K9

        - Dvojna, večnitna ali pramenska
        preja iz česanih vlaken:

5205 41 000   -- številke na eno nit 714,29
        deciteksov ali več (metrične
        številke Nm do 14 na eno nit) ...      K9

5205 42 000   -- številke na eno nit od
        232,56 do 714,29 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 14
        do 43 na eno nit) ...............      K9

5205 43 000   -- številke na eno nit od
        192,31 do 232,56 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 43 do
        52 na eno nit) ..................      K9

5205 44 000   -- številke na eno nit od 125
        do 192,31 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 52 do 80 na
        eno nit) ........................      K9

5205 46 000   -- številke na eno nit pod 125
        deciteksov, vendar vsaj 106,38
        deciteksov (metrične številke
        Nm nad 80 do 94 na eno nit) .....      K9

5205 47 000   -- številke na eno nit pod
        106,38 deciteksov, vendar vsaj
        83,33 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 94 do 120 na eno
        nit) ............................      K9

5205 48 000   -- številke na eno nit pod 83,33
        deciteksov (metrične številke Nm
        nad 120 na eno nit) .............      K9


5206      Bombažna preja (razen sukanca za
        šivanje), ki vsebuje po masi pod
        85% bombaža, nepripravljena za
        prodajo na drobno

        - Enojna preja iz nečesanih
        vlaken:

5206 11 000   -- številke 714,29 deciteksov ali
        več (metrične številke Nm
        do 14) ..........................      K9

5206 12 000   -- številke od 232,56 do 714,29
        deciteksov (metrične številke
        Nm nad 14 do 43) ................      K9

5206 13 000   -- številke od 192,31 do 232,56
        deciteksov (metrične številke
        Nm nad 43 do 52) ................      K9

5206 14 000   -- številke od 125 do 192,31
        deciteksov (metrične številke
        Nm nad 52 do 80) ................      K9

5206 15     -- številke pod 125 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 80):

5206 15 100   --- številke pod 125 deciteksov,
        vendar vsaj 83,33 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 80 do
        120) ............................      K9

5206 15 900   --- številke pod 83,33
        deciteksov (metrične številke Nm
        nad 120) ........................      K9

        - Enojna preja iz česanih vlaken:

5206 21 000   -- številke 714,29 deciteksov
        ali več (metrične številke Nm do
        14) .............................      K9

5206 22 000   -- številke od 232,56 do 714,29
        deciteksov (metrične številke Nm
        nad 14 do 43) ...................      K9

5206 23 000   -- številke od 192,31 do 232,56
        deciteksov (metrične številke Nm
        nad 43 do 52) ...................      K9

5206 24 000   -- številke od 125 do 192,31
        deciteksov (metrične številke Nm
        nad 52 do 80) ...................      K9

5206 25     -- številke pod 125 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 80):

5206 25 100   --- številke pod 125 deciteksov,
        vendar vsaj 83,33 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 80 do
        120) ............................      K9

5206 25 900   --- številke pod 83,33 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 120) ..      K9

        - Dvojna, večnitna ali pramenska
        preja iz nečesanih vlaken:

5206 31 000   -- številke na eno nit 714,29
        deciteksov ali več (metrične
        številke Nm do 14 na eno nit) ...      K9

5206 32 000   -- številke na eno nit od
        232,56 do 714,29 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 14
        do 43 na eno nit) ...............      K9

5206 33 000   -- številke na eno nit od
        192,31 do 232,56 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 43
        do 52 na nit) ...................      K9

5206 34 000   -- številke na eno nit od 125
        do 192,31 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 52 do 80 na
        eno nit) ........................      K9

5206 35     -- številke na eno nit pod 125
        deciteksov (metrične številke
        Nm nad 80 na eno nit):

5206 35 100   --- številke na eno nit pod
        125 deciteksov, vendar vsaj
        83,33 deciteksov (metrične
        številke Nm od 80 do 120 na
        eno nit).........................      K9

5206 35 900   --- številke na eno nit pod
        83,33 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 120 na eno nit) .      K9

        - Dvojna, večnitna ali pramenska
        preja iz česanih vlaken:

5206 41 000   -- številke na eno nit 714,29
        deciteksov ali več (metrične
        številke Nm do 14 na eno nit) ...      K9

5206 42 000   -- številke na eno nit od
        232,56 do 714,29 deciteksov
        (metrične številke Nm nad 14
        do 43 na eno nit) ...............      K9

5206 43 000   -- številke na eno nit od 192,31
        do 232,56 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 43 do 52 na
        eno nit) ........................      K9

5206 44 000   -- številke na eno nit od 125 do
        192,31 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 52 do 80 na
        eno nit) ........................      K9

5206 45     -- številke na eno nit pod 125
        deciteksov (metrične številke Nm
        nad 80 na eno nit):

5206 45 100   --- številke na eno nit pod 125
        deciteksov, vendar vsaj 83,33
        deciteksov (metrične številke Nm
        nad 80 do 120 na eno nit) .......      K9

5206 45 900   --- številke na eno nit pod
        83,33 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 120 na eno nit) .      K9


5208      Bombažne tkanine, ki vsebujejo
        po masi 85 % ali več bombaža,
        mase do 200 g/m2

        - Nebeljene:

5208 11     -- v platnovi vezavi, mase do
        100 g/m2:

5208 11 100   --- tkanine za proizvodnjo
        povojev in medicinske gaze ......      K9

5208 11 900   --- druge .......................      K9

5208 12     -- v platnovi vezavi, mase nad
        100 g/m2:

        --- v platnovi vezavi, z maso nad
        100 g/m2, do vključno 130 g/m2,
        in širine:

5208 12 110   ---- do vključno 115 cm .........      K9

5208 12 130   ---- nad 115 cm do vključno
        145 cm ..........................      K9

5208 12 150   ---- nad 145 cm do vključno
        165 cm ..........................      K9

5208 12 190   ---- nad 165 cm .................      K9

        --- v platnovi vezavi, z maso nad
        130 g/m2, širine:

5208 12 910   ---- do vključno 115 cm .........      K9

5208 12 930   ---- nad 115 cm do vključno
        145 cm ..........................      K9

5208 12 950   ---- nad 145 cm do vključno
        165 cm ..........................      K9

5208 12 990   ---- nad 165 cm .................      K9

5208 13 000   -- trinitne ali štirinitne keper
        tkanine, vključno križni keper ..      K9

5208 19 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Beljene:

5208 21     -- v platnovi vezavi, mase do
        vključno 100 g/m2:

5208 21 100   --- tkanine za proizvodnjo
        povojev in medicinske gaze ......      K9

5208 21 900   --- druge .......................      K9

5208 22     -- v platnovi vezavi, mase nad
        100 g/m2:

        --- v platnovi vezavi z maso nad
        100 g/m2 do vključno 130 g/m2 in
        širine:

5208 22 110   ---- do vključno 115 cm .........      K9

5208 22 130   ---- nad 115 cm do vključno
        145 cm ..........................      K9

5208 22 150   ---- nad 145 cm do vključno
        165 cm ..........................      K9

5208 22 190   ---- nad 165 cm .................      K9

        --- v platnovi vezavi z maso nad
        130 g/m2, širine:

5208 22 910   ---- do vključno 115 cm .........      K9

5208 22 930   ---- nad 115 cm do vključno
        145 cm ..........................      K9

5208 22 950   ---- nad 145 cm do vključno
        165 cm ..........................      K9

5208 22 990   ---- nad 165 cm .................      K9

5208 23 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5208 29 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Barvane:

5208 31 000   -- v platnovi vezavi, mase do
        vključno 100 g/m2 ...............      K9

5208 32     -- v platnovi vezavi, mase nad
        100 g/m2:

        --- v platnovi vezavi, z maso nad
        100 g/m2, do vključno 130 g/m2 in
        širine:

5208 32 110   ---- do vključno 115 cm .........      K9

5208 32 130   ---- nad 115 cm do vključno
        145 cm ..........................      K9

5208 32 150   ---- nad 145 cm do vključno
        165 cm ..........................      K9

5208 32 190   ---- nad 165 cm .................      K9

        --- v platnovi vezavi z maso nad
        130 g/m2, širine:

5208 32 910   ---- do vključno 115 cm .........      K9

5208 32 930   ---- nad 115 cm do vključno
        145 cm ..........................      K9

5208 32 950   ---- nad 145 cm do vključno
        165 cm ..........................      K9

5208 32 990   ---- nad 165 cm .................      K9

5208 33 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5208 39 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Iz raznobarvne preje:

5208 41 000   -- v platnovi vezavi, mase do
        vključno 100 g/m2 ...............      K9

5208 42 000   -- v platnovi vezavi, mase nad
        100 g/m2 ........................      K9

5208 43 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5208 49 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Tiskane:

5208 51 000   -- v platnovi vezavi, mase do
        vključno 100 g/m2 ...............      K9

5208 52     -- v platnovi vezavi, mase nad
        100 g/m2:

5208 52 100   --- v platnovi vezavi z maso nad
        100 g/m2, do vključno 130 g/m2 ..      K9

5208 52 900   --- v platnovi vezavi z maso nad
        130 g/m2 ........................      K9

5208 53 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5208 59 000   -- druge tkanine ................      K9


5209      Bombažne tkanine, ki vsebujejo
        po masi 85% ali več bombaža,
        mase nad 200 g/m2

        - Nebeljene:

5209 11 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5209 12 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5209 19 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Beljene:

5209 21 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5209 22 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5209 29 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Barvane:

5209 31 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5209 32 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5209 39 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Iz preje različnih barv:

5209 41 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5209 42 000   -- tkanine za kavbojke
        (jeans) - denim .................      K9

5209 43 000   -- druge tkanine iz trinitnega
        ali štirinitnega kepra,
        vključno križni keper ...........      K9

5209 49     -- druge tkanine:

5209 49 100   --- jacquard tkanine širine nad
        115 cm do vključno 140 cm .......      K9

5209 49 900   --- druge .......................      K9

        - Tiskane:

5209 51 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5209 52 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5209 59 000   -- druge tkanine ................      K9


5210      Bombažne tkanine, ki vsebujejo
        po masi pod 85% bombaža, v
        mešanici pretežno ali samo z
        umetnimi ali sintetičnimi vlakni,
        mase do 200 g/m2

        - Nebeljene:

5210 11     -- v platnovi vezavi:

5210 11 100   --- širine do vključno 165 cm ...      K9

5210 11 900   --- širine nad 165 cm ...........      K9

5210 12 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5210 19 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Beljene:

5210 21     -- v platnovi vezavi:

5210 21 100   --- širine do vključno 165 cm ...      K9

5210 21 900   --- širine nad 165 cm ...........      K9

5210 22 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5210 29 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Barvane:

5210 31     -- v platnovi vezavi:

5210 31 100   --- širine do vključno 165 cm ...      K9

5210 31 900   --- širine nad 165 cm ...........      K9

5210 32 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5210 39 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Iz raznobarvne preje:

5210 41 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5210 42 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5210 49 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Tiskane:

5210 51 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5210 52 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5210 59 000   -- druge tkanine ................      K9


5211      Bombažne tkanine, ki vsebujejo po
        masi pod 85% bombaža, v mešanici
        pretežno ali samo z umetnimi ali
        sintetičnimi vlakni, mase nad
        200 g/m2

        - Nebeljene:

5211 11 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5211 12 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5211 19 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Beljene:

5211 21 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5211 22 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5211 29 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Barvane:

5211 31 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5211 32 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5211 39 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Iz raznobarvne preje:

5211 41 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5211 42 000   -- tkanine za kavbojke (jeans) -
        denim ...........................      K9

5211 43 000   -- druge tkanine iz trinitnega ali
        štirinitnega kepra, vključno
        križni keper ....................      K9

5211 49     -- druge tkanine:

5211 49 100   --- jacquard tkanine ............      K9

5211 49 900   --- druge .......................      K9

        - Tiskane:

5211 51 000   -- v platnovi vezavi ............      K9

5211 52 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper ...........      K9

5211 59 000   -- druge tkanine ................      K9


5212      Druge bombažne tkanine

        - Mase do 200 g/m2:

5212 11     -- nebeljene:

5212 11 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 11 900   --- v drugi mešanici ............      K9

5212 12     -- beljene:

5212 12 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 12 900   --- v drugi mešanici ............      K9

5212 13     -- barvane:

5212 13 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 13 900   --- v drugi mešanici ............      K9

5212 14     -- iz raznobarvne preje:

5212 14 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 14 900   --- v drugi mešanici ............      K9

5212 15     -- tiskane:

5212 15 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 15 900   --- v drugi mešanici ............      K9

        - Mase nad 200 g/m2:

5212 21     -- nebeljene:

5212 21 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 21 900   --- v drugi mešanici ............      K9

5212 22     -- beljene:

5212 22 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 22 900   --- v drugi mešanici ............      K9

5212 23     -- barvane:

5212 23 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 23 900   --- v drugi mešanici ............      K9

5212 24     -- iz raznobarvne preje:

5212 24 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 24 900   --- v drugi mešanici ............      K9

5212 25     -- tiskane:

5212 25 100   --- v mešanici pretežno ali zgolj
        z lanom .........................      K9

5212 25 900   --- v drugi mešanici ............      K9


5301      Lan, surov ali predelan, toda
        nepreden; laneno predivo in
        odpadki (vključno z odpadki preje
        in razvlaknjenimi tekstilnimi
        surovinami)

5301 30     - Laneno predivo in odpadki:

5301 30 900   -- odpadki ......................  D6   D6


5302      Konoplja (Cannabis sativa L.),
        surova ali predelana, toda
        nepredena; konopljeno predivo in
        odpadki (vključno z odpadki preje
        in razvlaknjenimi tekstilnimi
        surovinami)

5302 90 000   - Drugo .........................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


5303      Juta in druga tekstilna ličnata
        vlakna (brez lanu, konoplje in
        ramije), surova ali predelana,
        toda nepredena; predivo in odpadki
        iz teh vlaken (vključno z odpadki
        preje in razvlaknjenimi
        tekstilnimi surovinami)

5303 90 000   - Drugo .........................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


5304      Sisal in druga tekstilna vlakna iz
        rodu agav, surova ali predelana,
        toda nepredena; predivo in odpadki
        iz teh vlaken (vključno z odpadki
        preje in razvlaknjenimi
        tekstilnimi surovinami)

5304 90 000   - Drugo .........................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


5305      Kokosovo vlakno, abaka (manila ali
        Musa textilis Nee), ramija in
        druga rastlinska tekstilna vlakna,
        ki niso navedena in ne zajeta na
        drugem mestu, surova ali
        predelana, toda nepredena;
        predivo, izčesek in odpadki teh
        vlaken (vključno z odpadki preje
        in razvlaknjenimi tekstilnimi
        surovinami)

        - Kokosovo vlakno:

5305 19 000   -- drugo ........................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

        - Vlakno iz abake:

5305 29 000   -- drugo ........................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

        - Druga vlakna:

5305 99 000   -- druga ........................  D6   D6
        (samo za odapdke in ostanke)


5505      Odpadki (vključno kratka vlakna,
        dobljena pri česanju, odpadke iz
        preje in razvlaknjene tekstilne
        odpadke) iz umetnih ali
        sintetičnih vlaken

5505 10     - Iz sintetičnih vlaken:

5505 10 100   -- iz najlona ali drugih
        poliamidov ......................  D6   D6

5505 10 300   -- iz poliestrov ................  D6   D6

5505 10 500   -- iz akrila ali modakrila ......  D6   D6

5505 10 700   -- iz polipropilena .............  D6   D6

5505 10 900   -- drugi ........................  D6   D6

5505 20 000   -Iz umetnih vlaken ..............  D6   D6


5512      Tkanine, ki vsebujejo po masi 85%
        ali več rezanih sintetičnih tkanin

        - Ki vsebujejo po masi 85% ali več
        rezanih poliestrskih vlaken:

5512 11 000   -- nebeljene ali beljene ........      K9

5512 19     -- druge:

5512 19 100   --- tiskane .....................      K9

5512 19 900   --- druge .......................      K9

        - Ki vsebujejo po masi 85% ali več
        rezanih akrilnih ali modakrilnih
        vlaken:

5512 21 000   -- nebeljene ali beljene ........      K9

5512 29     -- druge:

5512 29 100   --- potiskane ...................      K9

5512 29 900   --- druge .......................      K9

        - Druge:

5512 91 000   -- nebeljene ali beljene ........      K9

5512 99     -- druge:

5512 99 100   --- potiskane ...................      K9

5512 99 900   --- druge .......................      K9


5513      Tkanine iz rezanih sintetičnih
        vlaken, ki vsebujejo po masi pod
        85% teh vlaken, v mešanici
        pretežno ali samo z bombažem,
        mase do vključno 170 g/m2

        - Nebeljene ali beljene:

5513 11     -- iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi:

5513 11 100   --- širine do vključno 135 cm ...      K9

5513 11 300   --- širine nad 135 cm, vendar
        največ 165 cm ...................      K9

5513 11 900   --- širine nad 165 cm ...........      K9

5513 12 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5513 13 000   -- druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

        - Barvane:

5513 21     -- iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi:

5513 21 100   --- širine do vključno 135 cm ...      K9

5513 21 300   --- širine nad 135 cm, vendar
        največ 165 cm ...................      K9

5513 21 900   --- širine nad 165 cm ...........      K9

5513 22 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5513 23 000   -- druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

        - Iz preje različnih barv:

5513 31 000   -- iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi ...............      K9

5513 32 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5513 33 000   -- druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5513 39 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Tiskane:

5513 41 000   -- iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi ...............      K9

5513 42 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5513 43 000   -- druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5513 49 000   -- druge tkanine ................      K9


5514      Tkanine iz rezanih sintetičnih
        vlaken, ki vsebujejo po masi pod
        85% teh vlaken v mešanici
        pretežno ali samo z bombažem, mase
        nad 170 g/m2

        - Nebeljene ali beljene:

5514 11 000   -- iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi ...............      K9

5514 12 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5514 13 000   -- druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

        - Barvane:

5514 21 000   -- iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi ...............      K9

5514 22 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5514 23 000   -- druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

        - Iz raznobarvne preje:

5514 31 000   -- iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi ...............      K9

5514 32 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5514 33 000   -- druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5514 39 000   -- druge tkanine ................      K9

        - Tiskane:

5514 41 000   -- iz rezanih poliestrskih vlaken
        v platnovi vezavi ...............      K9

5514 42 000   -- trinitni ali štirinitni keper,
        vključno križni keper iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9

5514 43 000   -- druge tkanine iz rezanih
        poliestrskih vlaken .............      K9


5515      Druge tkanine iz rezanih
        sintetičnih vlaken

        - Iz rezanih poliestrskih vlaken:

5515 11     -- v mešanici pretežno ali samo z
        rezanimi vlakni iz viskoznega
        rayona:

5515 11 100   --- nebeljene ali beljene .......      K9

5515 11 300   --- tiskane .....................      K9

5515 11 900   --- druge .......................      K9

5515 12     -- v mešanici pretežno ali samo z
        umetnimi ali sintetičnimi
        filamenti:

5515 12 100   --- nebeljene ali beljene .......      K9

5515 12 300   --- potiskane ...................      K9

5515 12 900   --- druge .......................      K9

5515 13     -- v mešanici pretežno ali samo z
        volno ali fino živalsko dlako:

        --- v mešanici pretežno ali zgolj
        s česano volno ali fino živalsko
        dlako:

5515 13 110   ---- nebeljene ali beljene ......      K9

5515 13 190   ---- druge ......................      K9

        --- v mešanici pretežno ali zgolj
        s česano volno ali fino živalsko
        dlako:

5515 13 910   ---- nebeljene ali beljene ......      K9

5515 13 990   ---- druge ......................      K9

5515 19     -- druge:

5515 19 100   --- nebeljene ali beljene .......      K9

5515 19 300   --- potiskane ...................      K9

5515 19 900   --- druge .......................      K9

        - Iz rezanih akrilnih ali
        modakrilnih vlaken:

5515 21    -- v mešanici pretežno ali samo z
        umetnimi ali sintetičnimi
        filamenti:

5515 21 100   --- nebeljene ali beljene .......      K9

5515 21 300   --- tiskane .....................      K9

5515 21 900   --- druge .......................      K9

5515 22     -- v mešanici pretežno ali samo z
        volno ali fino živalsko dlako:

        --- v mešanici pretežno ali zgolj
        s česano volno ali fino živalsko
        dlako:

5515 22 110   ---- nebeljene ali beljene ......      K9

5515 22 190   ---- druge ......................      K9

        --- v mešanici pretežno ali zgolj
        s česano volno ali fino živalsko
        dlako:

5515 22 910   ---- nebeljene ali beljene ......      K9

5515 22 990   ---- druge ......................      K9

5515 29     -- druge:

5515 29 100   --- nebeljene ali beljene .......      K9

5515 29 300   --- potiskane ...................      K9

5515 29 900   --- druge .......................      K9

        - Druge tkanine:

5515 91     -- v mešanici pretežno ali samo z
        umetnimi ali sintetičnimi
        filamenti:

5515 91 100   --- nebeljene ali beljene .......      K9

5515 91 300   --- potiskane ...................      K9

5515 91 900   --- druge .......................      K9

5515 92     -- v mešanici ali samo z volno ali
        fino živalsko dlako:

        --- v mešanici pretežno ali zgolj
        s česano volno ali fino živalsko
        dlako (grebenano):

5515 92 110   ---- nebeljene ali beljene ......      K9

5515 92 190   ---- druge ......................      K9

        --- v mešanici pretežno ali zgolj
        s česano volno ali fino živalsko
        dlako:

5515 92 910   ---- nebeljene ali beljene ......      K9

5515 92 990   ---- druge ......................      K9

5515 99     -- Druge:

5515 99 100   --- nebeljene ali beljene .......      K9

5515 99 300   --- potiskane ...................      K9


5516      Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

        - Ki vsebujejo po masi 85% ali več
        rezanih umetnih vlaken:

5516 11 000   -- nebeljene ali beljene ........      K9

5516 12 000   -- barvane ......................      K9

5516 13 000   -- iz raznobarvne preje .........      K9

5516 14 000   -- tiskane ......................      K9

        - Ki vsebujejo po masi pod 85%
        rezanih umetnih vlaken v mešanici
        pretežno ali samo z umetnimi ali
        sintetičnimi filamenti:

5516 21 000   -- nebeljene ali beljene ........      K9

5516 22 000   -- barvane ......................      K9

5516 23     -- iz raznobarvne preje:

5516 23 100   --- jacquard tkanine širine 140 cm
        ali več (blago za žimnice) ......      K9

5516 23 900   --- druge .......................      K9

5516 24 000   -- tiskane ......................      K9

        - Ki vsebujejo po masi pod 85%
        rezanih umetnih vlaken v mešanici
        pretežno ali samo z volno ali fino
        živalsko dlako:

5516 31 000   -- nebeljene ali beljene ........      K9

5516 32 000   -- barvane ......................      K9

5516 33 000   -- iz raznobarvne preje .........      K9

5516 34 000   -- tiskane ......................      K9

        - Ki vsebujejo po masi pod 85%
        rezanih umetnih vlaken v mešanici
        pretežno ali samo z bombažem:

5516 41 000   -- nebeljene ali beljene ........      K9

5516 42 000   -- barvane ......................      K9

5516 43 000   -- iz preje različnih barv ......      K9

5516 44 000   -- tiskane ......................      K9

        - Druge:

5516 91 000   -- nebeljene ali beljene ........      K9

5516 92 000   -- barvane ......................      K9

5516 93 000   -- iz preje različnih barv ......      K9

5516 94 000   -- tiskane ......................      K9


6101      Plašči, površniki, vetrovke s
        kapuco tipa anorak (vključno
        smučarski jopiči), vetrovke s
        podlogo ali vložkom ali brez
        njiju in podobni izdelki za moške
        in dečke, pleteni ali kvačkani,
        razen izdelkov iz tar. št. 6103

6101 10     - Iz volne ali fine živalske
        dlake:

6101 10 100   -- plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni
        izdelki .........................      K9

6101 10 900   -- vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom ali
        brez njih in podobni izdelki ....      K9

6101 20     - Bombažni:

6101 20 100   -- plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni
        izdelki .........................      K9

6101 20 900   -- vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom ali
        brez njih in podobni izdelki ....      K9

6101 30     - Iz umetnih ali sintetičnih
        vlaken:

6101 30 100   -- plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni
        izdelki .........................      K9

6101 30 900   -- vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom ali
        brez njih in podobni izdelki ....      K9

6101 90     - Iz drugih tekstilnih materialov:

6101 90 100   -- plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni
        izdelki .........................      K9

6101 90 900   -- vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom ali
        brez njih in podobni izdelki ....      K9


6102      Plašči, površniki, pelerine,
        vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom ali
        brez njiju in podobni izdelki za
        ženske in deklice, pleteni ali
        kvačkani, razen izdelkov iz tar.
        št. 6104

6102 10     - Iz volne ali fine živalske
        dlake:

6102 10 100   -- plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni
        izdelki .........................      K9

6102 10 900   -- vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom ali
        brez njih in podobni izdelki ....      K9

6102 20     - Iz bombaža:

6102 20 100  -- plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni
        izdelki .........................      K9

6102 20 900   -- vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom ali
        brez njih in podobni izdelki ....      K9

6102 30     - Iz umetnih ali sintetičnih
        vlaken:

6102 30 100   -- plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni
        izdelki .........................      K9

6102 30 900   -- vetrovke s kapuco tipa anorak
        (vključno smučarski jopiči),
        vetrovke s podlogo ali vložkom ali
        brez njih in podobni izdelki ....      K9

6102 90     - Iz drugih tekstilnih surovin:

6102 90 100   -- plašči, površniki, vozniški
        jopiči, pelerine in podobni
        izdelki .........................      K9

6102 90 900   -- anoraki (vključno s smučarskimi
        jaknami), vetrovke, vetrovke s
        podlogo ali vložkom ali brez njih
        in podobni izdelki ..............      K9


6105      Srajce za moške in dečke, pletene
        ali kvačkane

6105 10 000   - Iz bombaža ....................      K9

6105 20     - Iz umetnih ali sintetičnih
        vlaken:

6105 20 100   -- iz sintetičnih vlaken ........      K9

6105 20 900   -- iz umetnih vlaken ............      K9

6105 90     - Iz drugih tekstilnih surovin:

6105 90 100   -- iz volne ali fine živalske
        dlake ...........................      K9

6105 90 900   -- iz drugih tekstilnih surovin .      K9


6106      Bluze, srajce in srajčne bluze, za
        ženske in deklice, pletene ali
        kvačkane

6106 10 000   - Iz bombaža ....................      K9

6106 20 000   - Iz umetnih ali sintetičnih
        vlaken ..........................      K9

6106 90     - Iz drugih tekstilnih surovin:

6106 90 100   -- iz volne ali fine živalske
        dlake ...........................      K9

6106 90 300   -- iz svile ali svilenih
        odpadkov ........................      K9

6106 90 500   -- iz lanu ali ramije ...........      K9

6106 90 900   -- iz drugih tekstilnih surovin .      K9


6109      Spodnje majice in T-majice,
        pletene ali kvačkane

6109 10 000   - Iz bombaža ....................      K9

6109 90     - Iz drugih tekstilnih surovin:

6109 90 100   -- iz volne ali fine živalske
        dlake ...........................      K9

6109 90 300   -- iz sintetičnih ali umetnih
        vlaken ..........................      K9

6109 90 900   -- druge ........................      K9


6110      Jope, ki se zapenjajo ali ne,
        puloverji, brezrokavniki in
        podobni izdelki, pleteni ali
        kvačkani

6110 10     - Iz volne ali fine živalske
        dlake:

6110 10 100   -- jope in puloverji, ki po masi
        vsebujejo vsaj 50% volne in
        tehtajo 600 g ali več po kosu ...      K9

        -- drugo:

        --- moški ali deški:

6110 10 310   ---- iz volne ...................      K9

        ---- iz fine živalske dlake:

6110 10 350   ----- kašmirskih koz ............      K9

6110 10 380   ----- drugo .....................      K9

        --- ženski ali dekliški:

6110 10 910   ---- iz volne ...................      K9

        ---- iz fine živalske dlake:

6110 10 950   ----- kašmirskih koz ............      K9

6110 10 980   ----- drugo .....................      K9

6110 20     - Iz bombaža:

6110 20 100   -- lahke, fino pletene jope in
        puloverji puliji, s polo
        ovratnikom ali ravnim izrezom ...      K9

        -- drugo:

6110 20 910   --- moški ali deški .............      K9

6110 20 990   --- za ženske ali deklice .......      K9

6110 30     - Iz umetnih ali sintetičnih
        vlaken:

6110 30 100   -- lahke, fino pletene jope in
        puloverji-puliji, s polo
        ovratnikom ali ravnim izrezom ...      K9

        -- drugo:

6110 30 910   --- za moške ali dečke ..........      K9

6110 30 990   --- za ženske ali deklice .......      K9


6203      Obleke, kompleti, jakne, hlače,
        hlače z oprsnikom in naramnicami,
        jahalne hlače in kratke hlače
        (razen kopalnih hlačk), za moške
        in dečke

        - Hlače, hlače z oprsnikom in
        naramnicami, jahalne hlače in
        kratke hlače:

6203 41     -- iz volne ali fine živalske
        dlake:

6203 41 100   --- hlače in jahalne hlače
        (pumparice) .....................      K9

6203 41 300   --- hlače z oprsnikom in
        naramnicami .....................      K9

6203 41 900   --- druge .......................      K9

6203 42     -- iz bombaža:

        --- hlače in jahalne hlače:

        ---- druge:

6203 42 900   --- druge .......................      K9

6203 43     -- iz sintetičnih vlaken:

        --- hlače in jahalne hlače
        (pumparice):

6203 43 900   --- druge .......................      K9

6203 49     -- iz drugih tekstilnih surovin:

6203 49 900   --- druge .......................      K9


6204      Kostimi, kompleti, sukniči in
        jopiči, obleke, krila, hlačna
        krila, hlače, hlače z oprsnikom in
        naramnicami in kratke hlače (razen
        kopalnih hlačk in kopalnih oblek),
        za ženske in deklice

        - Hlače, hlače z oprsnikom in
        naramnicami, jahalne hlače
        (pumparice) in kratke hlače:

6204 61     -- iz volne ali fine živalske
        dlake:

6204 61 100   --- hlače in jahalne hlače
        (pumparice) .....................      K9

6204 61 800   --- hlače z oprsnikom in
        naramnicami .....................      K9

6204 61 900   --- drugo .......................      K9

6204 62     -- iz bombaža:

6204 62 900   --- druge .......................      K9

6204 63     -- iz sintetičnih vlaken:

6204 63 900   --- druge .......................      K9

6204 69     -- iz drugih tekstilnih surovin:

        --- iz umetnih vlaken:

        ---- hlače in jahalne hlače
        (pumparice):

6204 69 180   ----- druge .....................      K9

6204 69 390   ----- druge .....................      K9

6204 69 900   --- druge .......................      K9


6205      Srajce za moške in dečke

6205 10 000   - Iz volne ali fine živalske
        dlake ...........................      K9

6205 20 000   - Iz bombaža ....................      K9

6205 30 000   - Iz umetnih ali sintetičnih
        vlaken ..........................      K9


6206      Bluze, srajce in srajčne bluze za
        ženske in deklice

6206 20 000   -Iz volne ali fine živalske dlake      K9

6206 30 000   -Iz bombaža .....................      K9

6206 40 000   -Iz umetnih ali sintetičnih vlaken     K9


6302      Posteljno, namizno, toaletno in
        kuhinjsko perilo

6302 60 000   -Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz
        frotirja ali podobne tkanine,
        bombažno ........................      K9


6309 00 000   Ponošena - izrabljena oblačila in
        drugi izrabljeni tekstilni izdelki  D6   D6


6310      Krpe, motvozi, vrvi, konopci in
        prameni v obliki odpadkov ali
        neuporabnih izdelkov, iz
        tekstilnega materiala

6310 10     - Sortirani:

6310 10 100   -- iz volne ali fine ali grobe
        živalske dlake ..................  D6   D6

6310 10 300   -- laneni ali iz bombaža ........  D6   D6

6310 10 900   -- iz drugih tekstilnih surovin .  D6   D6

6310 90 000   - Drugo .........................  D6   D6


7001 00     Razbito steklo in drugi stekleni
        odpadki; steklo v masi

7001 00 100   - Razbito steklo in drugi stekleni
        odpadki .........................      D6

        - Steklo v masi:


7108      Zlato (vključno zlato, platirano s
        platino), neobdelano ali v obliki
        polizdelkov ali prahu

        - Nemonetarno:

7108 11 000   -- prah .........................  D4   D4

7108 12 000   -- neobdelano ...................  D4   D4

7108 13     -- polizdelki:

7108 13 100   --- palice, žica in profili;
        plošče; pločevina in trakovi
        debeline, ki brez podlage presega
        0,15 mm .........................  D4   D4

7108 13 300   --- cevi in votle palice ........  D4   D4

7108 13 500   --- tanka pločevina in trakovi
        (folija) debeline, ki brez podlage
        ne presega 0,15 mm ..............  D4   D4

7108 13 900   --- drugo .......................  D4   D4

7108 20 000   - Monetarno .....................  D4   D4


7112      Odpadki in ostanki plemenitih
        kovin ali kovin, platiranih s
        plemenito kovino; drugi ostanki in
        odpadki, ki vsebujejo plemenite
        kovine ali njihove spojine, vrst,
        ki se uporabljajo predvsem za
        ponovno pridobivanje plemenitih
        kovin

7112 10 000   -Iz zlata, tudi iz kovin,
        platiranih z zlatom, toda brez
        odpadkov, ki vsebujejo druge
        plemenite kovine ................  D6   D6

7112 20 000   -Iz platine, tudi iz kovin,
        platiranih s platino, toda brez
        odpadkov, ki vsebujejo druge
        plemenite kovine ................  D6   D6

7112 90 000   -Drugo ..........................  D6   D6


7118      Kovanci

7118 10     - Kovanci (razen zlatnikov), ki
        niso zakonito plačilno sredstvo:

7118 10 100   -- srebrni ......................  D4   D4

7118 10 900   -- drugi ........................  D4   D4

7118 90 000   - Drugi .........................  D4   D4


7204      Odpadki in ostanki železa ali
        jekla; odpadni ingoti iz železa
        ali jekla za pretaljevanje

7204 10 000   -Odpadki in ostanki litega železa  D6   D6

        - Odpadki in ostanki legiranega
        jekla:

7204 21     -- iz nerjavnega jekla:

7204 21 100   --- ki vsebujejo 8 ut.% ali več
        niklja ..........................  D6   D6

7204 21 900   --- drugi .......................  D6   D6

7204 29 000   -- drugi ........................  D6   D6

7204 30 000   -Odpadki in ostanki pokositrenega
        železa ali jekla ................  D6   D6

        - Drugi odpadki in ostanki:

7204 41     -- ostružki, opilki, odrezki,
        izrezki ipd., vključno tudi v
        paketih

7204 41 100   --- ostružki, opilki, odrezki
        ipd., v paketih ali ne ..........  D6   D6

        --- ostružki in drobci:

7204 41 910   ---- v paketih ..................  D6   D6

7204 41 990   ---- drugi ......................  D6   D6

7204 49     -- drugi:

7204 49 100   --- fragmentirani (razkosani) ...  D6   D6

        --- drugi:

7204 49 300   ---- v paketih ..................  D6   D6

        ---- drugi:

7204 49 910   ----- nesortirani in
        nekategorizirani ................  D6   D6

7204 49 990   ----- drugi .....................  D6   D6

7204 50     - Odpadni ingoti za pretaljevanje:

7204 50 100   -- iz legiranega jekla ..........  D6   D6

7204 50 900   -- drugi ........................  D6   D6


7404 00     Bakrovi odpadki in ostanki

7404 00 100   -Iz rafiniranega bakra ..........  D6   D6

        - Iz bakrenih litin:

7404 00 910   -- iz bakreno-cinkovih zlitin
        (medenine) ......................  D6   D6

7404 00 990   -- drugi ........................  D6   D6


7503 00     Nikljasti odpadki in ostanki

7503 00 100   -Iz nelegiranega niklja .........  D6   D6

7503 00 900   -Iz nikljevih zlitin ............  D6   D6


7602 00     Aluminijasti odpadki in ostanki

        - Odpadki:

7602 00 110   -- ostružki, opilki, odkruški,
        mlevni odpadki ipd.; odpadki
        barvanih, prevlečenih ali
        podloženih pločevin in folij,
        debeline (brez podlage) do
        vključno 0,2 mm .................  D6   D6

7602 00 190   -- drugo (vključno s tovarniškim
        izmetom) ........................  D6   D6

7602 00 900   - Odpadki .......................  D6   D6


7801      Surovi svinec


7802 00 000   Svinčeni odpadki in ostanki .....  D6   D6


7902 00 000   Cinkovi odpadki in ostanki ......  D6   D6


8002 00 000   Kositrni odpadki in ostanki .....  D6   D6


8101      Volfram in volframovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Drugo:

8101 91     -- surovi volfram, vključno
        palice, dobljene samo s
        sintranjem; odpadki in ostanki:

8101 91 900   --- odpadki in ostanki ..........  D6   D6


8102      Molibden in molibdenovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Drugo:

8102 91     -- surovi molibden, vključno
        palice, dobljene samo s
        sintranjem; odpadki in ostanki:

8102 91 900   --- odpadki in ostanki ..........  D6   D6


8103      Tantal in tantalovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8103 10     - Surovi tantal, vključno palice,
        dobljene samo s sintranjem;
        odpadki in ostanki; prah:

8103 10 900   -- odpadki in ostanki ...........  D6   D6


8104      Magnezij in magnezijevi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Surovi magnezij:

8104 20 000   -Odpadki in ostanki .............  D6   D6


8105      Kobaltni mate in drugi vmesni
        izdelki metalurgije kobalta,
        kobalt in kobaltovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8105 10     - Kobaltni mate in drugi vmesni
        izdelki metalurgije
        kobalta; surovi kobalt; odpadki in
        ostanki; prah:

8105 10 900   -- odpadki in ostanki ...........  D6   D6


8106 00     Bismut in bismutovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8106 00 100   - Bismut, surov ter odpadki in
        ostanki; prah ...................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


8107      Kadmij in kadmijevi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8107 10     - Surov kadmij; odpadki in
        ostanki; prah

8107 10 900   -- odpadki in ostanki ...........  D6   D6


8108      Titan in titanovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8108 10     - Surovi titan; odpadki in
        ostanki; prah:

8108 10 900   -- odpadki in ostanki ...........  D6   D6


8109      Cirkonij in cirkonijevi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

8109 10     - Surovi cirkonij; odpadki in
        ostanki; prah:

8109 10 100   -- surovi cirkonij; prah ........  D8   D8

8109 10 900   -- odpadki in ostanki ...........  D6   D6

8109 90 000   - Drugo .........................  D8   D8


8110 00     Antimon in antimonovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Surovi antimon; odpadki in
        ostanki; prah:

8110 00 190   -- odpadki in ostanki ...........  D6   D6


8111 00     Mangan in manganovi izdelki,
        vključno z odpadki in ostanki

        - Surovi mangan; odpadki in
        ostanki; prah:

8111 00 190   -- odpadki in ostanki ...........  D6   D6


8112      Berilij, krom, germanij, vanadij,
        galij, hafnij, indij, niobij
        (kolumbij), renij in talij ter
        izdelki iz teh kovin, vključno z
        odpadki in ostanki

        - Berilij:

8112 11     -- surov; odpadki in ostanki;
        prah:

8112 11 100   --- surov; prah .................  D8   D8

8112 11 900   --- odpadki in ostanki ..........  D6   D6

8112 19 000   -- drugo ........................  D8   D8

8112 20     - Krom:

        -- surov; odpadki in ostanki;
        prah:

        --- drugo:

8112 20 390   ---- odpadki in ostanki .........  D6   D6

8112 30     - Germanij:

8112 30 400   -- odpadki in ostanki ...........  D6   D6

        - Drugo:

8112 91     -- surovi; odpadki in ostanki;
        prah:

        --- niobij; renij:

8112 91 390   ---- odpadki in ostanki .........  D6   D6

        --- galij; indij; talij:

8112 91 500   ---- odpadki in ostanki .........  D6   D6

        ---- drugi:

8112 91 810   ----- indij .....................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

8112 91 890   ----- galij; talij ..............  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

8112 99     -- drugo:

8112 99 100   --- hafnij ......................  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

8112 99 300   --- niobij; renij ...............  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)

8112 99 900   --- galij; indij; talij .........  D6   D6
        (samo za odpadke in ostanke)


8113 00     Kermeti in izdelki iz kermetov;
        vključno z odpadki in ostanki

8113 00 400   - Odpadki in ostanki ............  D6   D6


8401      Jedrski reaktorji; gorilni
        elementi (polnjenja), neobsevani,
        za jedrske reaktorje; stroji in
        aparati za separacijo izotopov

8401 10 000   - Jedrski reaktorji .............  D8   D8

8401 30 000   - Gorilni elementi (polnjenja),
        neobsevani ......................  D8   D8

8401 40     - Deli jedrskih reaktorjev:

8401 40 100   -- odprto utopno kovani .........  D8   D8

8401 40 900   -- drugi ........................  D8   D8


8548      Odpadki in ostanki primarnih
        celic, primarnih baterij in
        električnih akumulatorjev;
        iztrošene primarne celice;
        iztrošene primarne baterije
        in iztrošeni električni
        akumulatorji; električni deli
        strojev ali aparatov, ki niso
        navedeni in ne zajeti na drugem
        mestu v tem poglavju

8548 10     - Odpadki in ostanki primarnih
        celic, primarnih baterij in
        električnih akumulatorjev;
        iztrošene primarne celice;
        iztrošene primarne baterije in
        iztrošeni električni
        akumulatorji:

8548 10 200   -- iztrošeni električni
        akumulatorji ....................  D6   D6

8548 10 900   -- odpadki in ostanki primarnih
        celic, primarnih baterij in
        električnih akumulatorjev .......  D6   D6

8548 90 000   - Drugo .........................  D6   D6


8710 00 000   Tanki in druga oklepna bojna
        motorna vozila, vključno tista,
        ki so opremljena z oborožitvenimi
        sredstvi, in njihovi deli .......  D2   D2


8801      Baloni in vodljivi zrakoplovi;
        jadralna letala, pilotirani zmaji
        in druga letala brez pogona

8801 10     - Jadralna letala in pilotirani
        zmaji:

8801 10 900   -- drugi ........................  D2   D2
        (samo za bojna)

8801 90     - Drugo:

        -- drugo:

8801 90 990   --- drugo .......................  D2   D2
        (samo za bojna)


8802      Druga letala (npr. helikopterji,
        letala); vesoljska vozila
        (vključno s sateliti) in sredstva
        za orbitalno ali izvenorbitalno
        lansiranje vesoljskih vozil

        - Helikopterji:

8802 11     -- prazne neoperativne mase do
        vključno 2000 kg:

8802 11 900   --- drugi .......................  D2   D2
        (samo za bojna)

8802 12     -- prazne neoperativne mase nad
        2000 kg:

8802 12 900   --- drugi .......................  D2   D2
        (samo za bojna)

8802 20     - Letala in drugi zrakoplovi,
        prazne neoperativne mase do
        vključno 2000 kg:

8802 20 900   -- drugo ........................  D2   D2
        (samo za bojna)

8802 30     - Letala in drugi zrakoplovi,
        prazne neoperativne mase nad 2000
        do vključno 15000 kg:

8802 30 900   -- drugo ........................  D2   D2
        (samo za bojna)

8802 40     - Letala in drugi zrakoplovi,
        prazne neoperativne mase nad
        15000 kg:

8802 40 900   -- drugo ........................  D2   D2
        (samo za bojna)


8805      Oprema za lansiranje letal; krovna
        prestrezala letal in podobne
        naprave; naprave za treniranje
        letenja na tleh; deli navedenih
        izdelkov

8805 20     - Naprave za treniranje letenja na
        tleh in njihovi deli:

8805 20 900   -- drugo ........................  D2   D2
        (samo za bojna)


8906 00     Druga plovila, vključno z vojnimi
        ladjami in reševalnimi čolni,
        razen čolnov na vesla

8906 00 100   - Vojne ladje ...................  D2   D2


9301 00 000   Vojaško orožje, razen revolverjev,
        pištol in orožja iz tar. št.
        9307 ............................  D2   D2


9302 00     Revolverji in pištole, razen
        tistih, ki se uvrščajo v tar. št.
        9303 in 9304

9302 00 100   - Kalibra 9 mm ali več ..........  D1   D1

9302 00 900   - Drugo (npr. samokresi in
        revolverji do kal. 9 mm) ........  D1   D1


9303      Drugo strelno orožje in podobne
        priprave, ki delujejo z vžigom
        eksplozivne polnitve (npr.
        športne puške, šibrenice ter
        lovske in športne karabinke;
        strelno orožje, ki se polni od
        spredaj; signalne pištole in druge
        priprave, predvidene za
        izstreljevanje samo signalnih
        raket; pištole in revolverji za
        izstreljevanje maneverskega
        streliva; pištole s privezanim
        klinom za humano ubijanje živali;
        metalnice ladijskih vrvi)

9303 10 000   - Strelno orožje, ki se polni od
        spredaj .........................  D1   D1

9303 20     - Druge športne in lovske puške
        šibernice, vključno kombinacije
        pušk šibrenic in karabink:

9303 20 300   -- dvocevne šibrenice ...........      D1

9303 20 80   -- druge:

9303 20 801   --- enocevne šibrenice ..........      D1

9303 20 809   --- druge .......................      D1

9303 90 000   - Drugo .........................      D1
        (razen metalnic ladijskih vrvi)


9304 00 000   Drugo orožje (npr. vzmetne, zračne
        in plinske puške in pištole;
        samostreli; solzilci v obliki
        pršil, gumijevke), razen orožja iz
        tar. št. 9307 ...................      D1
        (razen pušk za podvodni ribolov;
        solzivci v obliki pršil ter
        električne palice - režim D3)


9305      Deli in pribor izdelkov iz tar.
        št. 9301 do 9304 ................

9305 10 000   - Za revolverje ali pištole .....  D1   D1

        - Za puške šibrenice, lovske in
        športne karabinke iz tar. št.
        9303:

9305 21 000   -- cevi za puške šibrenice ......      D1

9305 29     -- drugo:

9305 29 100   --- risane cevi .................      D1

9305 29 300   --- grobo obdelani leseni deli
        pušk ............................      D1

9305 29 800   --- drugo .......................      D1

9305 90     - Drugo:

9305 90 100   -- za vojaško orožje iz tar.
        št. 93.01 .......................  D2   D2

9305 90 900   -- drugo ........................  D1   D1


9306      Bombe, granate, torpedi, mine,
        rakete in podobno ter njihovi
        deli; naboji, drugo strelivo in
        projektili ter njihovi deli,
        vključno s šibrami in čepi za
        patrone

9306 10 000   - Strelivo za orodje za kovičenje
        ali podobno orodje ali za pištole
        z vezanim klinom za humano
        ubijanje živali ter njegovi
        deli ............................  D1   D1

        - Strelivo za puške šibrenice in
        deli tega streliva; strelivo za
        zračne puške:

9306 21 000   -- naboji .......................  D1   D1

9306 29     -- drugo:

9306 29 400   ---- strelivo v okvirjih ........  D2   D2

9306 29 70   ---- drugo:

9306 29 701   --- strelivo za zračne puške
        (tudi za point-bal puške) .......  D1   D1

9306 29 702   ---- krogle in svinčene šibre ...  D1   D1

9306 29 709   ---- drugo ......................  D1   D1

9306 30     - Drugo strelivo in njegovi deli:

9306 30 100   -- za revolverje in pištole iz
        tar. št. 93.02 in za avtomatske
        puške iz tar. št. 93.01 .........  D1   D1
        (za avtomatske puške iz tar.
        št. 9301 režim D2)

        -- drugo:

9306 30 300   --- za vojaško orožje ...........  D2   D2

        --- drugo:

9306 30 910   ---- naboji s centralnim vžigom .  D1   D1

9306 30 930   ---- naboji z robnim vžigom .....  D1   D1

9306 30 980   ---- drugo ......................  D1   D1

9306 90     - Drugo:

9306 90 100   -- za vojaške namene ............  D2   D2

9306 90 900   -- drugo (npr. puščice za
        samostrele) .....................  D1   D1


9307 00 000   Meči, sablje, bajoneti, sulice
        in podobno orožje, njihovi deli
        ter nožnice za to orožje ........  D1   D1


9701      Slike, risbe in pasteli, izdelani
        ročno, razen risb iz tar. št.
        49.06 in obrtnih izdelkov, ročno
        slikanih ali okrašenih; kolaži in
        podobne dekorativne plošče

9701 10 000   - Slike, risbe in pasteli .......  D7   D7

9701 90 000   - Drugo .........................  D7   D7


9702 00 000   Izvirne gravure, odtiski in
        litografije .....................  D7   D7


9703 00 000   Izvirne skulpture in kipi, iz
        kakršnega koli materiala ........  D7   D7


9705 00 000   Zbirke in primerki, ki imajo
        zoološki, botanični, mineraloški,
        anatomski, zgodovinski,
        arheološki, paleontološki,
        etnografski ali numizmatični
        pomen ...........................  D7   D7


9706 00 000   Starine, stare več kot 100 let ..  D7   D7

AAA Zlata odličnost