Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996

Kazalo

3585. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, stran 5386.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena zakona o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), sklepa Vlade Republike Slovenije št. 350-01/93-2/48-8 z dne 27. 6. 1996, 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve:
– dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90 in 50/94)
in
– družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87, Uradni list RS, št. 50/94).
Navedene spremembe je izdelal Primis Vrhnika, d.d., pod št. projekta 4/96 v januarju 1996.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev meje ureditvenega območja mesta Vrhnika in meje poselitvenih površin mesta Vrhnika z območjem kmetijskih zemljišč za območje nove osnovne šole.
Spremembe in dopolnitve so grafične in tekstualne.
3. člen
I. Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90 in 50/94) se spremeni kot sledi:
1. V skladu s tretjo alineo 15. točke e) poglavja: usmeritve za usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru, sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 12/89) se zemljišče parcel št.: 2658/3, 2658/4, 2658/5, 2658/6, 2658/11 in 370 k.o. Vrhnika nameni za gradnjo osnovne šole s športnim igriščem in večnamensko telovadnico.
2. V poglavju 4.5.2 Vzgoja in izobraževanje se v tretjem odstavku zadnji trije stavki nadomestijo z besedilom: Predvsem v mestu Vrhnika, kjer je zaradi prostorske stiske celoten pouk na razredni stopnji organiziran v dveh izmenah, bomo na območju pod Hruševico ob Robovi cesti po letu 1996 pričeli z gradnjo nove osnovne šole za 500 otrok v 18 oddelkih.
3. Glede na spremenjeno namembnost zemljišča in novo vsebino se ustrezno spremeni in dopolni tudi urbanistična zasnova Vrhnike.
4. člen
II. Družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87, Uradni list RS, št. 50/94) se dopolni kot sledi:
1. V poglavju V/1 Prostorske sestavine DP se v tabeli Družbene dejavnosti za predvidenim posegom pod zaporedno št. 94 doda vrstica:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.   List PKN   Naziv območja     Obrazložitev posega             Vrsta PIA
št.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
135    Vrhnika   Nova osnovna šola   Izgradnja nove osnovne šole            ZN
     26      na Vrhniki      s športnim igriščem in večnamensko telovadnico
--------------------------------------------------------------------------------------------------
5. člen
V zvezi s spremembo iz 3. in 4. člena tega odloka se spremenijo in dopolnijo:
1. V kartografskem delu v merilu 1:25000 listi:
– št. 1: Zasnova območij kmetijskih zemljišč in agrooperacij
– št. 9: Zasnova namenske rabe površin v območjih naselij
– št. 10: Zasnova urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
2. V kartografski dokumentaciji v merilu 1 : 5000:
– list Vrhnika 26.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/87
Vrhnika, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti