Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1996 z dne 2. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1996 z dne 2. 8. 1996

Kazalo

2663. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), stran 3718.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena in 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
V uredbi o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) (Uradni list RS, št. 76/95, 4/96, 22/96 in 29/96) se priloga 1, ki je sestavni del te uredbe, spremeni v naslednjem:
1. tarifna oznaka 2505 10 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 2505 10 00	- silikatni in kremenov pesek:				

2505 10 001	- - kremenov pesek za proizvodnjo stekla	pr	1.1	1.7	2.8

2505 10 002	- - kremenčeva moka za glazure v keramični industriji	pr	0.7	1.0	1.6 "

2505 10 009	- - drugi	pr	1.7	2.5	4.0 "2. pri tarifni oznaki 2903 45 100 se za besedo "klorotrifluorometan" oznaka "(CFC-22)" črta in  nadomesti z "(CFC-13)".3. pri tarifni oznaki 2932 99 700 se na koncu pripadajočega besedila črta dvopičje in se v pripadajočih
kolonah za carinsko stopnjo doda "pr".4. tarifna oznaka 3206 19 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3206 19 00	- - drugi:				

3206 19 001	- - - koncentrirane disperzije v plastičnih masah Masterbatch	pr	3.7	2.5	4.5

3206 19 009	- - - drugi	pr	7.5	5.0	9.0 "5. tarifna oznaka 3208 10 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3208 10 90	- - druge:				

3208 10 901	- - - za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja v 							prehrambeni, kozmetični in sorodnih industrijah	pr	pr	pr	4.4

3208 10 909	- - - druge	pr	pr	pr	11.7 "6. tarifna oznaka 3208 20 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3208 20 10	- - raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju				

3208 20 101	- - - termovarljivi premazi za uporabo v prehrambeni in farmacevtski 

	industriji	pr	pr	pr	4.4

3208 20 109	- - - druge	pr	pr 	pr 	11.7 "7. tarifna oznaka 3208 20 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3208 20 90	- - druge:				

3208 20 901	- - - za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja 

	v prehrambeni in farmacevtski industriji	pr	pr	pr	4.4

3208 20 909	- - - druge	pr	pr	pr	11.7 "8. tarifna oznaka 3208 90 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3208 90 10	- - raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:				

3208 90 101	- - - zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni  in farmacevtski industriji	pr	pr	pr	4.4

3208 90 109	- - - druge	pr	pr	pr	11.7 "9. tarifna oznaka 3208 90 910 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3208 90 91	- - druge:				

3208 90 911	- - - za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja 

	v prehrambeni, kozmetični in sorodnih industrijah	pr	pr	pr	4.4

3208 90 919	- - - druge	pr	pr	pr	11.7 "10. tarifna oznaka 3214 10 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3214 10 10	- - steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni cementi, tesnilne mase in drugi kiti:				

3214 10 101	- - - na osnovi tesnilne mase na osnovi PVC ali sintetičnega kavčuka	pr	pr 	3.2	5.8

3214 10 109	- - - drugo	pr	pr	5.0	9.0 "11. tarifna oznaka 3215 11 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3215 11 00	- - črna:				

3215 11 001	- - - za tisk na belo in Alu pločevino	pr	1.2	1.7	2.8

3215 11 009	- - - drugo	pr	1.7	2.5	4.0 "12. za tarifno oznako 3215 19 001 in pripadajočim besedilom se doda naslednja tarifna oznaka in pripadajoče  besedilo:

3215 19 002	- - - za tisk na belo in Alu pločevino	pr	1.2	1.7	2.8 "13. pri tarifnih oznakah 3301 90 210 in 3301 90 290 se pripadajoče carinske stopnje v koloni 4
(uvoz iz Madžarske) nadomestijo s stopnjo "pr".14. tarifna oznaka 3302 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3302 90 90	- - drugo:				

3302 90 901	- - - mešanice dišav zaščitene, skrivne sestave	pr	pr	5.0	8.0

3302 90 909	- - - drugo	pr	pr	5.0	8.0 "15. tarifna oznaka 3601 00 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3601 00 00	Smodniki				

3601 00 001	- črni	pr	3.3	5.0	8.0

3601 00 009	- Malodimni	pr	pr	pr	pr "16. tarifna oznaka 3602 00 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3602 00 00	Pripravljena razstreliva, razen smodnika				

3602 00 001	- Brizantni eksplozivi	pr	pr	pr	pr

3602 00 009	- Drugo	pr	5.0	7.5	13.5 "17. pri tarifni oznaki 3603 00 901 se na koncu pripadajočega besedila dodajo besede "razen dvojno oploščen".18. pri tarifnih oznakah 3823 11 000, 3823 12 000, 3823 13 000, 3823 19 100, 3823 19 300, 3823 19 900 se
pripadajoče carinske stopnje v koloni 4 (uvoz iz Madžarske) nadomestijo s stopnjo "pr".19. tarifna oznaka 3906 90 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3906 90 00	- Drugi:				

3906 90 001	- - policianoakrilat	pr	pr	pr	5.2

3906 90 002	- - natrijeve soli poliakrilne kisline	pr	pr	pr	4.0

3906 90 003	- - raztopine akrilnih polimerov v organskih topilih	pr	pr	pr	4.0 "

3906 90 009	- - drugi	pr	pr	pr	9.6 "20. tarifna oznaka 3907 99 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3907 99 10	- - - s hidroksilnim številom do vključno 100:				

3907 99 101	- - - - polibutilentereftalat	pr	1.7	2.5	4.0

3907 99 109	- - - - drugi	pr	3.3	5.0	8.0 "21. tarifna oznaka 3919 90 610 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3919 90 61	- - - - iz mehčanega polivinilklorida ali polietilena:				

3919 90 611	- - - - - iz mehkega PVC z elektroizolacijskim lepilnim nanosom	pr	2.1	3.2	5.2

3919 90 619	- - - - - drugo	pr	5.0	7.5	12.0 "22. tarifna oznaka 3920 10 400 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3920 10 40	- - - drugo:				

3920 10 401	- - - - večslojne folije s prevladujočim polietilenskim slojem	pr	pr	3.7	6.7

3920 10 409	- - - - drugo	pr	pr	7.5	13.5 "23. tarifna oznaka 3920 10 800 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3920 10 80	- - debeline več od 0,125 mm:				

3920 10 801	- - - debeline do vključno 0,6 mm	pr	pr	7.5	13.5

3920 10 802	- - - večplastna folija "tuba laminate"	pr	pr	pr	pr

3920 10 809	- - - drugo	pr	pr	pr	pr "24. tarifna oznaka 3921 11 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3921 11 00	- - iz polimerov stirena:				

3921 11 001	- - - iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za toplotno izolacijo

	(npr. vrsta STYRODUR)	pr	2.2	3.2	5.2

3921 11 009	- - - drugo	pr	5.0	7.5	12.0 "25. tarifna oznaka 3921 90 600 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3921 90 60	- - iz proizvodov adicijske polimerizacije:				

3921 90 601	- - - PVC platno kombinirano s tekstilno tkanino	pr	2.2	3.2	5.2

3921 90 609	- - - drugo	pr	4.0	6.0	9.6 "26. tarifna oznaka 3921 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3921 90 90	- - drugo:				

3921 90 901	- - - večplastne koekstrudirane folije	pr	2.2	3.2	5.2

3921 90 909	- - - drugo	pr	4.0	6.0	9.6 "27. tarifna oznaka 3925 90 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3925 90 10	- - pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji v vratih ali na njih, 

	oknih, stopniščih, zidovih ali drugih delih stavb:				

3925 90 101	- - - iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi porami ali z utori ali 

	žlebovi na robovih za toplotno izolacijo (npr. vrste STYRODUR)	pr	2.7	4.0	6.4

3925 90 109	- - - drugo	pr	5.0	7.5	12.0 "28. tarifna oznaka 3926 90 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 3926 90 99	- - - - drugo:				

3926 90 991	- - - - - plastične mreže za zemljine iz polietilne visoke gostote (PEHD) 

	kombinirane ali ne z geotekstilom iz polipropilena	pr	pr	pr	pr

3926 90 999	- - - - - drugo	pr	pr	6.0	9.6 "29. tarifna oznaka 4008 21 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4008 21 90	- - - drugo:				

4008 21 901	- - - - surova elastika v obliki trakov in nitk	pr	pr	pr	pr

4008 21 902	- - - - tiskarske in lakirane gumi prevleke za aplikacijo tiskarskih barv 

	in lakov na pločevino	pr	1.7	2.5	4.0

4008 21 909	- - - - drugo	pr	3.3	5.0	8.0 "30. tarifna oznaka 4403 20 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4403 20 10	- - smreka vrste Picea abies Karst, ali srebrna jelka (Abies alba Mill):				

4403 20 101	- - - hlodi za žaganje in proizvodnjo furnirjev	pr	pr	pr	pr

4403 20 109	- - - drugo	pr	pr	pr	pr "31. tarifna oznaka 4403 20 300 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4403 20 30	- - rdeči bor vrste Pinus sylvestris L.:				

4403 20 301	- - - hlodi za žaganje in proizvodnjo furnirjev	pr	pr	pr	pr

4403 20 309	- - - drugo	pr	pr	pr	pr "32. tarifna oznaka 4403 20 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4403 20 90	- - drugo:				

4403 20 901	- - - hlodi za žaganje in proizvodnjo furnirjev	pr	pr	pr	pr

4403 20 909	- - - drugo	pr	pr	pr	pr "33. pri tarifni oznaki 4403 49 600 se v pripadajočih kolonah doda carinska stopnja "pr".34. tarifna oznaka 4403 92 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4403 92 00	- - bukev (Fagus spp.):				

4403 92 001	- - - hlodi za žaganje in proizvodnjo furnirjev	pr	pr	pr	pr

4403 92 009	- - - drugo	pr	pr	pr	pr "35. tarifna oznaka 4418 40 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4418 40 00	- - opaži za betonska dela:				

4418 40 001	- - - kompletni opaži za betonska dela	pr	4.9	pr	pr

4418 40 009	- - - opažne plošče	pr	11.3	pr	pr "36. tarifna oznaka 4803 00 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4803 00 90	- Drugo:				

4803 00 901	- - papir izdelan po suhem postopku	pr	2.2	pr	5.8

4803 00 909	- - drugo	pr	3.0	pr	8.1 "37. tarifna oznaka 4811 29 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4811 29 00	- - drugo:				

4811 29 001	- - - za izdelavo medicinske embalaže mase od 58 do 62 gr/m2 

	v zvitkih širine od 411 mm do vključno 420 mm z Atestom o kvaliteti 

	za uporabo v medicini	pr	pr	pr	pr

4811 29 009	- - - drugo	pr	3.0	pr	7.2 "38. tarifna oznaka 4811 39 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4811 39 00	- - drugo:				

4811 39 001	- - - papir za izdelavo filtrov, impregniran	pr	2.2	3.2	5.2

4811 39 009	- - - drugo	pr	3.0	4.5	7.2 "39. tarifna oznaka 4823 19 000 in pripadajoče besedilo se črtata in  nadomestita z naslednjim besedilom:

" 4823 19 00	- - drugo:				

4823 19 001	- - - sterilizacijski papir	pr	1.9	2.8	4.5

4823 19 009	- - - drugo	pr	4.0	6.0	9.6 "40. tarifna oznaka 5205 42 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 5205 42 00	- - številke na eno nit od 232,56 do 714,29 deciteksov (metrične številke 

	Nm nad 14 do 43 na eno nit):	

5205 42 001	- - - mercerizirana	pr	pr	pr	pr

5205 42 009	- - - drugo	pr	4.5	pr	4.8 "41. tarifna oznaka 5205 43 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 5205 43 00	- - številke na eno nit od 192,31 do 232,56 deciteksov (metrične številke 

	Nm nad 43 do 52 na eno nit):				

5205 43 001	- - - mercerizirana	pr	pr	pr	pr

5205 43 009	- - - drugo	pr	4.5	pr	4.8 "42. tarifna oznaka 5401 10 190 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 5401 10 19	- - - drug:				

5401 10 191	- - - - iz sintetičnih filamentov (polipropilena ali akrila)	pr	pr	pr	pr

5401 10 199	- - - - drugo	pr	6.8	pr	7.2 "43. tarifna oznaka 5407 20 110 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 5407 20 11	- - - pod 3 m:				

5407 20 111	- - - - iz polietilena	pr	pr	pr	pr

5407 20 119	- - - - drugo	pr	11.3	7.5	12.0 "44. tarifna oznaka 5407 71 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 5407 71 00	- - nebeljene ali beljene				

5407 71 001	- - - iz polipropilena	pr	pr	pr	pr

5407 71 009	- - - drugo	pr	8.3	pr	8.8 "45. tarifna oznaka 5407 72 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 5407 72 00	- - barvane:				

5407 72 001	- - - iz polipropilena	pr	pr	pr	pr

5407 72 009	- - - drugo	pr	8.3	5.5	8.8 "46. tarifna oznaka 5503 40 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 5503 40 00	- Iz propilena:				

5503 40 001	- - od 1,7 do 2,2 dtex	pr	pr	pr	pr

5503 40 009	- - drugo	pr	pr	4.0	6.4 "47. tarifna oznaka 6002 30 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 6002 30 10	- - ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne preje, vendar brez gumijaste niti:				

6002 30 101	- - - tiskani	pr	pr	pr	pr

6002 30 109	- - - drugi	pr	9.0	pr	10.8 "48. tarifna oznaka 6002 43 330 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 6002 43 33	- - - - - barvani:				

6002 43 331	- - - - - - za oblačila iz Gorotexa	pr	pr	pr	pr

6002 43 333	- - - - - - drugo	pr	9.0	pr	10.8 "49. tarifna oznaka 6002 99 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 6002 99 00	- - drugi:				

6002 99 001	- - - termovelur mase nad 200 g/m2	pr	pr	pr	pr

6002 99 009	- - - drugo	pr	7.0	6.0	9.6 "50. tarifna oznaka 6211 33 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 6211 33 10	- - - delovna in poklicna oblačila:				

6211 33 101	- - - - pilotski zaščitni telovniki	pr	pr	pr	pr

6211 33 109	- - - - drugo	pr	13.5	9.0	16.2 "51. tarifna oznaka 6306 12 000in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 6306 12 00	- - iz sintetičnih vlaken:				

6306 12 001	- - - termoizolacijske membranske kritine	pr	2.7	4.0	7.2

6306 12 009	- - - drugo	pr	6.0	9.0	16.2 "52. tarifna oznaka 6805 10 000  in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 6805 10 00	- Na podlagi iz tekstilnih tkanin:				

6805 10 001	- - širine več kot 100 cm	pr	1.1	1.7	2.8

6805 10 009	- - drugo	pr	1.7	2.5	4.0 "53. tarifna oznaka 6805 20 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 6805 20 00	- Na podlagi iz papirja ali kartona:				

6805 20 001	- - širine več kot 100 cm	pr	1.1	1.7	2.8

6805 20 009	- - drugo	pr	1.7	2.5	4.0 "54. tarifna oznaka 6914 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 6914 90 90	- - drugo:				

6914 90 901	- - - piezzo keramični elementi za uporabo v industriji	pr	2.0	3.0	4.8

6414 90 909	- - - drugo	pr	2.0	3.0	4.8 "55. tarifna oznaka 7202 11 800 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7202 11 80	- - - drugo:				

7202 11 801	- - - - fero-manganove "carbure"	pr	pr	pr	pr

7202 11 809	- - - drugo	pr	pr	pr	pr "56. tarifna oznaka 7202 19 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7202 19 00	- - drugo:				

7202 19 001	- - - - fero-manganove "offine"	pr	pr	pr	pr

7202 19 009	- - - drugo	pr	pr	pr	pr "57. tarifna oznaka 7202 21 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7202 21 10	- - - ki vsebuje več kot 55 ut.%, vendar največ 80 ut.% silicija:				

7202 21 101	- - - - ki vsebuje do 65 ut. % silicija	pr	pr	pr	5.8

7202 21 109	- - - - drugo	pr	pr	pr	9.0 "58. pri tarifni oznaki 7208 10 000 se pripadajoča carinska stopnja v koloni 5 (uvoz iz Poljske)
nadomesti s stopnjo "pr".59. tarifna oznaka 7220 20 910 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7220 20 91	- - - - 2,5 % ali več niklja:				

7220 20 911	- - - - - širine 13 mm ali manj	pr	pr	pr	pr

7220 20 919	- - - - - drugo	pr	3.3	9.0	9.0 "60. tarifna oznaka 7220 90 190 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7220 90 19	- - - drugi:				

7220 90 191	- - - - pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok sijaj	pr	2.3	6.1	6.1

7220 90 199	- - - - drugo	pr	3.3	9.0	9.0 "61. tarifna oznaka 7223 00 111 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7223 00 11	- - ki vsebuje 28 ut. % ali več, vendar ne več kot 31 ut. % niklja 

	in 20 ut. % ali več, vendar ne več kot 22 ut. % kroma:				

7223 00 111	- - - premera 0,8 mm ali manj	pr	2.3	6.1	pr

7223 00 119	- - - drugo	pr	3.3	9.0	pr "62. tarifna oznaka 7223 00 190 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7223 00 19	- - druga:				

7223 00 191	- - - premera 0,8 mm ali manj	pr	2.3	6.1	pr

7223 00 199	- - - drugo	pr	3.3	9.0	pr "63. tarifna oznaka 7223 00 910 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7223 00 91	- - ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot 13 ut. % niklja 

	in 20 ut. % ali več, vendar ne več kot 22 ut. % kroma:				

7223 00 911	- - - premera 0,8 mm ali manj	pr	2.3	6.1	pr

7223 00 919	- - - druga	pr	3.3	9.0	pr "64. pri tarifni oznaki 7226 92 900 se na koncu pripadajočega besedila črta

dvopičje in v pripadajočih kolonah za carinsko stopnjo doda:	"pr	3.3	pr	9.0"65. tarifna oznaka 7307 11 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7307 11 10	- - - ki se uporablja v tlačilnih sistemih:				

7307 11 101	- - - - fazonski kosi za litoželezne cevi	pr	1.9	2.8	5.0

7307 11 109	- - - - drug	pr	3.3	5.0	9.0 "66. tarifna oznaka 7308 90 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7308 90 99	- - - drugo:				

7308 90 991	- - - - konstrukcije za vzrejo malih domačih živali (npr.: baterije za kunce)	pr	pr	pr	pr

7308 90 999	- - - - drugo	pr 	7.5	5.0	8.0 "67. tarifna oznaka 7310 21 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7310 21 10	- - - pločevinke za shranjevanje hrane in pijače:				

7310 21 101	- - - - za shranjevanje mesnih izdelkov s pravokotnim dnom 

	in pokrovom 103 x 166 mm (flat)	pr	2.2	3.2	5.9

7310 21 102	- - - - za shranjevanje pijače s pokrovčki z debelino stene manj kot 0,5 mm	pr	2.2	3.2	5.9

7310 21 109	- - - - drugo	pr	4.7	7.0	12.6 "68. tarifna oznaka 7311 00 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7311 00 10	- Brezšivni:				

7311 00 101	- - za tehnične pline	pr	pr	pr	5.4

7311 00 109	- - drugo	pr	pr	pr	12.8 "69. tarifna oznaka 7326 90 970 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7326 90 97	- - - drugi:				

7236 90 971	- - - - varilne kabine za izdelavo karoserijskih delov, njihovo industrijsko 

	sestavo in montažo vozil iz tar. št. 8701 in 8705	pr	pr	pr	pr

7236 90 979	- - - - drugi	pr	pr	7.5	pr "70. tarifna oznaka 7411 21 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7411 21 10	- - - ravne:				

7411 21 101	- - - - cevi in zlitine bakra in cinka z debelino stene, manjše od 3 mm	pr	pr	1.8	pr

7411 21 109	- - - - drugo	pr	pr	3.0	pr "71. tarifna oznaka 7411 21 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7411 21 90 	- - - drugo:				

7411 21 901	- - - - cevi z debelino stene 3 mm in manj	pr	pr	1.8	pr

7411 21 909	- - - - drugo	pr	pr	3.0	pr "72. tarifna oznaka 7411 29 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7411 29 90	- - - drugo:				

7411 29 901	- - - - gibljive bakrene cevi, premera več kot 25,4 mm	pr	pr	1.8	pr

7411 29 909	- - - - drugo	pr	pr	3.0	pr "73. tarifna oznaka 7604 21 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7604 21 00	- - votli profili:				

7604 21 001	- - - varjeni in perforirani ali vlečeni profili	pr	pr	pr	5.0

7604 21 009	- - - drugi	pr	pr	pr	9.0 "74. tarifna oznaka 7604 29 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7604 29 900	- - - profili:				

7604 29 901	- - - - profili dimenzije 12 x 8 mm ali manj	pr	pr	pr	5.0

7604 29 909	- - - - drugo	pr	pr	pr	9.0 "75. tarifna oznaka 7606 91 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7606 91 00	- - iz nelegiranega aluminija:				

7606 91 001	- - - aluminijeva pločevina za litografiranje (litografska pločevina)	pr	pr	pr	5.0

7606 91 009	- - - drugo	pr	pr	pr	9.0 "76. tarifna oznaka 7606 92 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7606 92 00	- - iz aluminijevih zlitin:				

7606 92 001	- - - pobarvana pločevina v kolobarjih	pr	pr	pr	5.0

7606 92 009	- - - drugo	pr	pr	pr	9.0 "77. tarifna oznaka 7607 19 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7607 19 99	- - - - druge:				

7607 19 991	- - - - - aluminijeva folija za litografiranje (litografska folija)	pr	pr	pr	4.5

7607 19 999	- - - - - drugo	pr	pr	pr	7.2 "78. tarifna oznaka 7608 20 300 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 7608 20 30	- - - varjene:				

7608 20 301	- - - - votle okrasne letve, širine 26 in 18 mm za umetniško zastekljevanje	pr	pr	pr	9.0

7608 20 309	- - - - drugo	pr	pr	pr	9.0 "79. tarifna oznaka 8207 20 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8207 20 90	- - z delovno površino iz drugih materialov:				

8207 20 901	- - - za izdelavo karoserijskih delov za industrijsko sestavljanje vozil 

	iz tar. št. 8701 do 8705	pr	pr	pr	pr

8207 20 909	- - - drugo	pr	pr	7.5	13.5 "80. tarifna oznaka 8308 90 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8308 90 00	- Drugo, vključno z deli:				

8308 90 001	- - zapirala, okovje z zapirali (zaklopke) za smučarsko obutev in rolke	pr	pr	pr	pr

8308 90 009	- - drugo	pr	pr	pr	13.5 "81. tarifna oznaka 8309 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8309 90 90	- - drugo:				

8309 90 901	- - - pokrovi za pločevinke iz tar. podšt. 7310 21 102	pr	pr	pr	pr

8309 90 909	- - - drugo	pr	pr	pr	12.0 "82. tarifna oznaka 8419 89 950 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8419 89 95	- - - drugi:				

8419 89 951	- - - - druge naprave za hlajenje proizvodov v postopku obdelave 

	s temperaturo ali pri kateri se sprošča temperatura	pr	pr	pr	pr

8419 89 952	- - - - drugi stroji, aparati in oprema za uporabo v farmacevtski industriji 

	(npr. naprave za pripravo vode, liofilizatorji, emajl. reaktorji ipd.)	pr	pr	pr	pr

8419 89 954	- - - - stroji za tabletiranje ali dražiranje	pr	pr	pr	9.0

8419 89 959	- - - - drugi	pr	pr	pr	9.0 "83. tarifna oznaka 8421 21 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8421 21 90	- - - druge:				

8421 21 901	- - - - za filtriranje in čiščenje odpadnih vod	pr	pr	pr	pr

8421 21 909	- - - - druge	pr	pr	pr	12.0 "84. tarifna oznaka 8421 39 980 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8421 39 98	- - - drugi:				

8421 39 981	- - - - elektro filtri za dimne pline	pr	pr	pr	pr

8421 39 989	- - - - drugi	pr	pr	pr	pr "85. tarifna oznaka 8424 89 800 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8424 89 80	- - - druge:				

8424 89 801	- - - - naprave za elektronski nanos barve s transportnim sistemom 

	in sušilno napravo	pr	pr	pr	pr

8424 89 809	- - - - druge	pr	pr	pr	8.0 "86. tarifna oznaka 8427 10 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8427 10 10	- - z dvigalno višino 1 m ali več:				

8427 10 101	- - - bočno-stranski in paletno regalni (s pomičnim stebrom) viličarji	pr	pr	pr	pr

8427 10 109	- - - drugi	pr	11.3	pr	13.5 "87. tarifna oznaka 8438 80 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8438 80 99	- - - drugo:				

8438 80 991	- - - - naprave za kontinuirano industrijsko proizvodnjo sladoleda	pr	pr	pr	pr

8438 80 999	- - - - drugo	pr	pr	pr	pr "88. tarifna oznaka 8441 80 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8441 80 00	- Drugi stroji:				

8441 80 001	- - stroji za leplenje kartonskih škatel	pr	pr	pr	pr

8441 80 002	- - stroji za izsekavanje	pr	pr	pr	pr

8441 80 009	- - drugi	pr	pr	pr	8.0 "89. tarifna oznaka 8459 69 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8459 69 99	- - - - drugi:				

8459 69 991	- - - - - kopirni rezkalni stroji	pr	pr	pr	pr

8459 69 999	- - - - - drugi	pr	7.5	pr	8.0 "90. tarifna oznaka 8462 49 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8462 49 90	- - - drugi:				

8462 49 901	- - - - za žaganje profilov	pr	pr	pr	pr

8462 49 909	- - - - drugi	pr	pr	pr	8.0 "91. tarifna oznaka 8464 20 190 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8464 20 19	- - - drugi:				

8464 20 191	- - - - stroji za brušenje in poliranje ravnega stekla	pr	pr	pr	pr

8464 20 199	- - - - drugi	pr	pr	pr	8.0 "92. tarifna oznaka 8464 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8464 90 90	- - drugi:				

8464 90 901	- - - stroji za vrtanje, rezanje, graviranje ravnega stekla 

	ali njihova kombinacija	pr	pr	pr	pr

8464 90 909	- - - drugi	pr	pr	pr	12.0 "93. za tarifno oznako 8464 90 901 se doda nova tarifna oznaka, ki glasi:

" 8464 90 902	- - - stroji za diamantno kronsko vrtanje betona, hlajeni z vodo	pr	pr	pr	pr "94. tarifna oznaka 8465 10 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8465 10 90	- - z avtomatskim prenosom obdelovanca med operacijami:				

8465 10 901	- - - numerično krmiljeni obdelovalni center mostovne 

	izvedbe "Point to point"	pr	pr	pr	pr

8465 10 909	- - - drugi	pr	pr	pr	11.2 "95. tarifna oznaka 8465 91 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8465 91 10	- - - tračne žage:				

8465 91 101	- - - - širine med kolesi do vključno 550 mm	pr	pr	pr	pr

8465 91 102	- - - - širine med kolesi nad 550 mm do vključno 650 mm	pr	pr	pr	12.0

8465 91 103	- - - - širine med kolesi nad 650 mm	pr	pr	pr	pr

8465 91 104	- - - - druge	pr	pr	pr	12.0 "96. tarifne oznake 8465 91 do vključno 8465 99 in pripadajoče besedilo se črtajo in nadomestijo z naslednjim besedilom:

" 8465 91	- - strojne žage 				

8465 91 20	- - - krožne žage:				

8465 91 201	- - - - formatne, krojilne	pr	pr	pr	pr

8465 91 202	- - - - večlistne	pr	pr	pr	pr

8465 91 209	- - - - druge	pr	pr	pr	12.0

8465 91 90	- - - druge:				

8465 91 901	- - - - za hlodovino (gater in spahovalne žage)	pr	pr	pr	pr

8465 91 902	- - - - za horizontalno žaganje plošč	pr	pr	pr	pr

8465 91 909	- - - - druge	pr	pr	pr	12.0

8465 92 00	- - stroji za skoblanje, rezkanje ali oblikovanje z rezanjem:				

8465 92 001	- - - mizni in nadmizni rezkarji za les s programobilnim pozicioniranjem	pr	pr	pr	pr

8465 92 002	- - - verižni rezkarji za les	pr	pr	pr	pr

8465 92 003	- - - skobeljniki za les širine do vključno 360 mm	pr	pr	pr	pr

8465 92 004	- - - skobeljniki za les širine nad 440 mm	pr	pr	pr	pr

8465 92 009	- - - drugi	pr	pr	pr	12.0

8465 93 00	- - stroji za brušenje, glajenje in poliranje:				

8465 93 001	- - - brusilni stroji za les vseh izvedb, razen tračne brusilke s tamponom	pr	pr	pr	pr

8465 93 002	- - - gladilni in polirni stroji za les	pr	pr	pr	pr

8465 93 009	- - - drugi	pr	pr	pr	12.0

8465 94 00	- - stroji za upogibanje ali sestavljanje:				

8465 94 001	- - - stroji za spajanje furnirja in masive po debelini lesa 

	s stiskanjem ali lepljenjem	pr	pr	pr	pr

8465 94 002 	- - - za spenjanje lesenih okvirjev	pr	pr	pr	pr

8465 95 00	- - stroji za vrtanje ali dolbenje:				

8465 95 001	- - - večvretenski vrtalni stroji za les z medosno razdaljo nad 38 mm	pr	pr	pr	pr

8465 95 002	- - - drugi stroji za vrtanje in vijačenje za uporabo v industriji	pr	pr	pr	pr

8465 95 009	- - - drugi	pr	pr	pr	12.0

8465 96 000	- - stroji za cepljenje ali lupljenje	pr	pr	pr	pr

8465 99	- - drugi:				

8465 99 10	- - - stružnice:				

8465 99 101	- - - - stružnice za les	pr	pr	pr	pr

8465 99 109	- - - - druge	pr	pr	pr	8.0

8465 99 90	- - - drugi:				

8465 99 901	- - - - stroji za nanašanje lepila ali nanos ali oplaščevanje s folijo	pr	pr	pr	pr

8465 99 902	- - - - stroji za lesene sekance z lastnim pogonom	pr	pr	pr	pr

8465 99 903	- - - - stroji za nameščanje okovja in krtačni stroji	pr	pr	pr	pr

8465 99 904	- - - - stroji za proizvodnjo čepov	pr	pr	pr	pr

8465 99 909	- - - - drugi	pr	pr	pr	8.0 "97. tarifna oznaka 8467 11 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8467 11 10	- - - za obdelavo kovin:				

8467 11 101	- - - - orodja za industrijsko sestavo in montažo karoserije 

	iz tar. št. 8701 do 8705	pr	pr	pr	pr

8467 11 109	- - - - drugo	pr	pr	pr	pr "98. tarifna oznaka 8467 11 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8467 11 90	- - - drugo:				

8467 11 901	- - - - za ekstrudiranje	pr	pr	pr	pr

8467 11 909	- - - - drugo	pr	pr	pr	pr "99. tarifna oznaka 8467 89 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8467 89 00	- - - drugo:				

8467 89 001	- - - - za hidravlično ekstrudiranje	pr	pr	pr	pr

8467 89 009	- - - - drugo	pr	pr	pr	pr "100. pri tarifni oznaki 8471 90 000 se za besedo "Drugo" črta dvopičje in se v nadaljevanju v
pripadajočih kolonah doda carinska stopnja "pr".101. tarifna oznaka 8479 89 950 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8479 89 95	- - - - drugo:				

8479 89 951	- - - - - stroji za pranje in sušenje ravnega stekla	pr	pr	pr	pr

8479 89 952	- - - - - stiskalnice za termopan steklo	pr	pr	pr	pr

8479 89 953	- - - - - stroji za nanašanje tesnilnih mas (kit)	pr	pr	pr	pr

	- - - - - stroji za polnjenje s sušilnimi sredstvi	pr	pr	pr	pr

8479 89 955	- - - - - stroji in oprema za industrijsko sestavo in montažo karoserije 

	vozil iz tar. št. 8701 do 8705	pr	pr	pr	pr

8479 89 959	- - - - - drugi	pr	pr	pr	4.0 "102. tarifna oznaka 8481 80 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8481 80 99	- - - - drugi:				

8481 80 991	- - - - - ventili z razpršilci	pr	pr	pr	pr

8481 80 999	- - - - - drugi	pr	pr	6.5	11.7 "103. tarifna oznaka 8504 31 310 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8504 31 31	- - - - - za merjenje napetosti:				

8504 31 311	- - - - - - visokonapetostni merilni transformatorji za napetost 

	od 6,3 kV do 110 kV	pr	pr	pr	pr

8504 31 319	- - - - - - drugo	pr	2.3	3.5	6.3 "104. tarifna oznaka 8515 29 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8515 29 90	- - - drugi:				

8515 29 901	- - - - za točkovno varjenje in varilne klešče, ki se uporabljajo 

	v industrijskem sestavljanju karoserij vozil iz tar. št. 8701 do 8705 	pr	pr	pr	pr

8515 29 909	- - - - drugo	pr	pr	pr	13.5 "105. za tarifno oznako 8529 90 700 in pripadajočim besedilom se doda "- - - drugo:".106. tarifna oznaka 8535 40 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8535 40 00	- Prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti in dušilni elementi motečih valov:				

8535 40 001	- - kovinsko-oksidalni prenapetostni odvodniki vgrajeni v polimerna 

	ohišja in dušilni elementi motečih valov	pr	pr	pr	pr

8535 40 009	- - drugo	pr	5.0	7.5	13.5 "107. tarifna oznaka 8546 20 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8546 20 99	- - - drugi:				

8546 20 991	- - - - za napetosti nad 72,5 kV	pr	pr	pr	pr

8546 20 999	- - - - drugi	pr	3.3	pr	8.0 "108. v tarifni oznaki 8701 10 se besedilo "Traktorji in druga vlečna vozila, enoosni:" nadomesti z
besedami "Traktorji, ki se upravljajo stoje (brez sedeža):"109. pri tarifni oznaki 8704 21 se:

- za tarifno oznako 8704 21 311 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:

" 8704 21 312	- - - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora 

	(npr. keson, silos, hladilnik ipd.)	pr	pr	pr	19.8 "

- za tarifno oznako 8704 21 911 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:

" 8704 21 912	- - - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora 

	(npr. keson, silos, hladilnik ipd.)	pr	pr	pr	19.8 "110. pri tarifni oznaki 8704 22 91 se:

- za tarifno oznako 8704 22 911 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:

" 8704 22 912	- - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora 

	(npr. keson, silos, hladilnik ipd.)	pr	pr	pr	pr "111. pri tarifni oznaki 8704 23 91 se:

- za tarifno oznako 8704 23 911 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:

" 8704 23 912	- - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora 

	(npr. keson, silos, hladilnik ipd.)	pr	pr	pr	pr "112. za tarifno oznako 8704 23 991 in pripadajočim besedilom se doda tarifna oznaka s pripadajočim besedilom:

" 8704 23 992	- - - - - vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora 

	(npr. keson, silos, hladilnik ipd.)	pr	pr	pr	pr "113. tarifna oznaka 8705 90 300 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8705 90 30	- - vozila z betonskimi črpalkami:				

8705 90 301	- - - zmogljivosti nad 85m3/h in dolžino rok nad 28 m	pr	pr	pr	pr

8705 90 309	- - - drugo	pr	pr	pr	13.5 "114. v okviru tarifne oznake 8706 se vse tarifne podštevilke ter pripadajoče besedilo črtajo in
nadomestijo z naslednjim besedilom:

" 8706 00 11	- - za vozila iz tar. št. 8702 ali 8704:				

8706 00 111	- - - za industrijsko sestavljanje 	pr	pr	pr	pr

8706 00 119	- - - za druge namene	pr	pr	pr	13.5

8706 00 19	- - druge:				

8706 00 191	- - - za industrijsko sestavljanje	pr	pr	pr	pr

8706 00 199	- - - za druge namene	pr	pr	pr	8.1

	- Druge:				

8706 00 91	- - za vozila iz tar. št. 8703:				

8706 00 911	- - - za industrijsko sestavljanje	pr	pr	pr	pr

8706 00 919	- - - za druge namene	pr	pr	pr	6.3

8706 00 99	- - druge				

8706 00 991	- - - za industrijsko sestavljanje	pr	pr	pr	pr

8706 00 999	- - - za druge namene	pr	pr	pr	9.9 "115. pri tarifni oznaki 8707 se pri tarifni oznaki 8707 90 100 v pripadajočem besedilu besede
"traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža) iz tar. podšt. 8701 10" nadomestijo z
naslednjimi besedami "traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90".116. pri tarifni oznaki 8708 se pri tarifnih oznakah 8708 29 100, 8708 31 100, 8708 39 100,
8708 40 100, 8708 70 100, 8708 91 100, 8708 92 100, 8708 93 100, 8708 99 100 v pripadajočem
besedilu besede "traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža) iz tar. podšt. 8701 10"
nadomestijo z naslednjimi besedami "traktorjev iz tar. podšt. 8701 10 in 8701 90".117. tarifna oznaka 8708 50 900 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

" 8708 50 90	- - druge:				

8708 50 901	- - - za industrijsko sestavljanje traktorjev iz tar. podšt. 8701 10 in 8701 90	pr	pr	pr	12.0

8708 50 909	- - - druge	pr	pr	pr	12.0 "118. tarifni oznaki 8708 60 910 in 8708 60 990 se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8708 60 91	- - - iz kovanega jekla v zaprtem utopu (ang. closed- die forged steel):				

8708 60 911	- - - - za industrijsko sestavljanje traktorjev iz tar. pod št. 8701 10 

	in 8701 90	pr	pr	pr	12.0

8708 60 919	- - - - druge	pr	pr	pr	12.0 

8708 60 99	- - - druge:				

8708 60 991	- - - - za industrijsko sestavljanje traktorjev iz tar. podšt. 8701 10 

	in 8701 90	pr	pr	pr	12.0

8708 60 999	- - - - druge	pr	pr	pr	12.0 "119. tarifna oznaka 8716 39 590 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 8716 39 59	- - - - - - drugi:				

8716 39 591	- - - - - - - za prevoz osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil 

	s hidravlično dvižno platformo za prevoz tovora v dveh nivojih	pr	pr	pr	pr

8716 39 599	- - - - - - - drugi	pr	pr	pr	13.5 "120. tarifna oznaka 9020 00 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 9020 00 90	- Drugi:				

9020 00 901	- - plinske maske	pr	pr	pr	pr

9020 00 909	- - drugo	pr	pr	pr	pr "121. tarifna oznaka 9401 90 800 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 9401 90 80	- - - drugi:				

9401 90 801	- - - - deli sedežev iz tar. št. 9401 30	pr	pr	pr	pr

9401 90 809	- - - - drugo	pr	pr	pr	pr "122. tarifna oznaka 9404 90 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

" 9404 90 90	- - drugo:				

9404 90 901	- - - za avtomobilske sedeže z vgrajenimi magnetki	pr	pr	pr	13.5

9404 90 909	- - - drugo	pr	pr	pr	13.5 "123. tarifna oznaka 9602 00 000  se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

" 9602	Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh materialov;
izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole ali iz mase za
modeliranje, in drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
obdelana, neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča v tar. št. 35.03) in izdelki iz neutrjene želatine:

9602 00 001	- Kapsule iz želatine za farmacevtske namene	pr	pr	pr	pr

9602 00 009	- Drugo	pr	pr	pr	pr "
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-01/94-8/13-8
Ljubljana, dne 18. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina