Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1995 z dne 9. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1995 z dne 9. 8. 1995

Kazalo

62. Uredba o ratifikaciji Dogovora o spremembah in dopolnitvah Dogovora o projektu "Svetovalec v okviru slovensko-nemškega programa o reintegraciji in financiranje spremljevalnih ukrepov", stran 824.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DOGOVORA O PROJEKTU “SVETOVALEC V OKVIRU SLOVENSKO-NEMŠKEGA PROGRAMA O REINTEGRACIJI IN FINANCIRANJE SPREMLJEVALNIH UKREPOV”
1. člen
Ratificira se Dogovor o spremembah in dopolnitvah Dogovora o projektu “Svetovalec v okviru slovensko-nemškega programa o reintegraciji in financiranje spremljevalnih ukrepov”, sklenjen z izmenjavo not dne 9. junija 1995 in 29. junija 1995.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku ter v prevodu glasi:
Gospod Minister,
v čast mi je, da Vam v imenu Vlade Zvezne republike Nemčije sklicujoč se na
– sporazum z dne 5. novembra 1992 med Vlado Zvezne republike Nemčije in Vlado Republike Slovenije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev ter
– na noto Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije št. 299/93 z dne 29. novembra 1993
predlagam naslednji dogovor o spremljevalnih ukrepih:
1. Vlada Zvezne republike Nemčije podaljša odpošiljanje odposlanih strokovnjakov za svetovanje v okviru slovensko-nemškega programa za povratnike do 30. aprila 1996.
2. Vlada Zvezne republike Nemčije bo zagotovila za vplačilo v sklad za garancijo kredita ter za ukrepe nadaljnjega izobraževanja in svetovanja plačila v višini do nadaljnjih 400.000 DM (v besedah: štiristotisoč nemških mark).
3. Sicer veljajo določbe dogovora z dne 25. novembra 1993/29. novembra 1993.
Če se Vlada Republike Slovenije strinja s predlogi v točkah od 1 do 3, bosta ta nota in nota-odgovor Vaše Ekscelence, ki bo izrazila strinjanje Vaše Vlade, tvorili dogovor med obema vladama, ki bo začel veljati na dan, ko bo Vlada Republike Slovenije sporočila Vladi Zvezne republike Nemčije, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega dogovora.
Dovolite, gospod minister, izraze mojega najodličnejšega spoštovanja.
Ljubljana, 9. junij 1995.
Dr. Günther Seiber l. r.
Njegovi Ekscelenci
Ministru za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Gospodu Zoranu Thalerju
61000 Ljubljana
Herr Minister,
ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf
– das Abkommen vom 5. November 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Slowenien über Finanzierungshilfen zur Existenzgründung und beruflichen Eingliederung von Fachkräften sowie
– auf die Note des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien Nr. 299/93 vom 29. November 1993
folgende Vereinbarung über Begleitmaßnahmen vorzuschlagen:
1. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verlängert die Entsendung der entsandten Fachkraft für die Beratung im Rahmen des slowenisch-deutschen Rückkehrerprogramms bis zum 30. April 1996.
2. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erbringt für die Einzahlung in den Kreditgarantiefonds sowie für Fortbildungs- und Beratungsmaßnahmen Leistungen in Höhe von bis zu weiteren 400.000 DM (in Worten: vierhunderttausend Deutsche Mark).
3. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Vereinbarung vom 25. November 1993/29. November 1993.
Falls sich die Regierung der Republik Slowenien mit den unter Numern 1 bis 3 gemachten Vorschlägen einverstanden erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote Euerer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die an dem Tag in Kraft tritt, an dem die Regierung der Republik Slowenien der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, daß die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieser Vereinbarung vorliegen.
Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Laibach, den 9. Juni 1995
Dr. Günther Seibert e.h.
Seiner Exzellenz
dem Minister für Auswärtige
Angelegenheiten der
Republik Slowenien
Herrn Zoran Thaler
61000 Laibach
Ekscelenca,
v čast mi je potrditi prejem Vaše note z dne 9. junija 1995, ki se glasi kot sledi:
“Gospod Minister,
v čast mi je, da Vam v imenu Vlade Zvezne republike Nemčije sklicujoč se na
– sporazum z dne 5. novembra 1992 med Vlado Zvezne republike Nemčije in Vlado Republike Slovenije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev ter
– na noto Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije št. 299/93 z dne 29. novembra 1993
predlagam naslednji dogovor o spremljevalnih ukrepih:
1. Vlada Zvezne republike Nemčije podaljša odpošiljanje odposlanih strokovnjakov za svetovanje v okviru slovensko-nemškega programa za povratnike do 30. aprila 1996.
2. Vlada Zvezne republike Nemčije bo zagotovila za vplačilo v sklad za garancijo kredita ter za ukrepe nadaljnjega izobraževanja in svetovanja plačila v višini do nadaljnjih 400.000 DM (v besedah: štiristotisoč nemških mark).
3. Sicer veljajo določbe dogovora z dne 25. novembra 1993/29. novembra 1993.
Če se Vlada Republike Slovenije strinja s predlogi v točkah od 1 do 3, bosta ta nota in nota-odgovor Vaše Ekscelence, ki bo izrazila strinjanje Vaše Vlade, tvorili dogovor med obema vladama, ki bo začel veljati na dan, ko bo Vlada Republike Slovenije sporočila Vladi Zvezne republike Nemčije, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega dogovora.
Dovolite, gospod minister, izraze mojega najodličnejšega spoštovanja.”
Ekscelenca, čast Vam imam sporočiti soglasje Vlade Republike Slovenije z zgoraj navedenim.
Prejmite, ekscelenca, izraze mojega najodličnejšega spoštovanja.
Ljubljana, 29. junij 1995.
Zoran Thaler l. r.
Njegova Ekscelenca
Veleposlanik
Zvezne Republike Nemčije
Gospod Dr. Günther Seibert
Ljubljana
Exzellenz,
ich beehre mich, Ihnen den Empfang Ihrer Note vom 9. Juni 1995 zu bestätigen, die wie folgt lautet:
“Herr Minister,
ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf
– das Abkommen vom 5. November 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Slowenien über Finanzierungshilfen zur Existenzgründung und beruflichen Eingliederung von Fachkräften sowie
– auf die Note des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien Nr. 299/93 vom 29. November 1993
folgende Vereinbarung über Begleitmaßnahmen vorzuschlagen:
1. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verlängert die Entsendung der entsandten Fachkraft für die Beratung im Rahmen des slowenisch-deutschen Rückkehrerprogramms bis zum 30. April 1996.
2. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erbringt für die Einzahlung in den Kreditgarantiefonds sowie für Fortbildungs- und Beratungsmaßnahmen Leistungen in Höhe von bis zu weiteren 400.000 DM (in Worten: vierhunderttausend Deutsche Mark).
3. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Vereinbarung vom 25. November 1993/29. November 1993.
Falls sich die Regierung der Republik Slowenien mit den unter Numern 1 bis 3 gemachten Vorschlägen einverstanden erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote Euerer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die an dem Tag in Kraft tritt, an dem die Regierung der Republik Slowenien der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, daß die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieser Vereinbarung vorliegen.
Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.”
Ich beehre mich, Ihnen, Exzellenz, das Einverständis der Regierung der Republik Slowenien mit dem obenzitierten mitzuteilen.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Ljubljana, den 29. Juni 1995
Zoran Thaler e.h.
Seine Exzellenz
Botchafter
Der Bundesrepublik Deutschland
Herr Dr. Günther Seibert
Ljubljana
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 100-02/93-1/11-8
Ljubljana, dne 27. julija 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost