Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1995 z dne 30. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1995 z dne 30. 12. 1995

Kazalo

3487. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-A), stran 7454.

Na podlagi 15. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. decembra 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-A)
1. člen
V 3. členu odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 82/94) se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
“Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo
Skrajšano ime: UM FK
Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30".
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
“- Fakulteta za kmetijstvo: kmetijstvo;”.
3. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo “Visoka kmetijska šola” črta.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha obstajati Visoka kmetijska šola, ki se preoblikuje v novo članico Fakulteto za kmetijstvo.
5. člen
Fakulteta za kmetijstvo prevzame delavce in študente, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni oziroma so se izobraževali na Visoki kmetijski šoli.
Z dnem uveljavitve tega odloka Fakulteta za kmetijstvo prevzame tudi premoženje ter vse pravice in obveznosti Visoke kmetijske šole.
6. člen
Univerza mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejeti spremembe in dopolnitve statuta v skladu s tem odlokom, v enem mesecu po uveljavitvi statuta pa oblikovati organe.
7. člen
Dekan Visoke kmetijske šole, ki to funkcijo opravlja na dan uveljavitve tega odloka, jo opravlja do izteka roka iz prejšnjega člena.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/2
Ljubljana, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost