Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995

Kazalo

1933. Odredba o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin (Sevnica), stran 3082.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 22. člena zakona o finaniranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 6. 1995 sprejel
O D R E D B O
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin
1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in nacionalne rabe naravnih dobrin v občini Ssevnica se s to uredbo predpisujejo takse in povračila za obremenjevanje površinskih in podzemnih voda in ustvarjanje odpadkov.
2. člen
Zavezanci za plačilo taks oziroma povračil so vse pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki dejavnosti objektov ter naprav javnih vodovodnih sistemov, odvajanja odpadnih voda, čistilnih naprav in odvoza ter deponiranja odpadkov.
3. člen
Takse oziroma povračila znašajo:
– pri vodooskrbi 28 SIT po m3 porabljene vode
– za odvajanje odpadnih vod 14 SIT po m3 porabljene vode
– pri zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov 4,20 SIT na mesec po m2 uporabne površine, če je osnova za obračun odvoza m2 oziroma 110 SIT po osebi na mesec, če je osnova za obračun oseba.
4. člen
Sredstva iz naslova taks oziroma povračil zbirajo izvajalci javne službe vodooskrbe in izvajalci odvoza komunalnih odpadkov ob pobiranju tarif za komunalne storitve. Sredstva se evidentirajo in vodijo ločeno.
5. člen
Višina taks oziroma povračil se mesečno povišuje z rastjo drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji.
6. člen
Zbrana sredstva so prihodek izvajalcev javnih služb in se uporabijo za sofinanciranje dejavnosti po sprejetih programih izvajalcev javnih služb za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Soglasje k programom izvajalcev daje občinski svet.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. 8. 1995.
Št. 41700-0003/95
Sevnica, dne 28. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost