Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995

Kazalo

1932. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu Sevnica - stari center (centralne dejavnosti) URN-32 (območje Trga svobode) (Sevnica), stran 3082.

Na podlagi 35. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 48/90, 18/93 in 47/93) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ureditvenem načrtu Sevnica - stari center (centralne dejavnosti) URN-32 (območje Trga svobode)
1. člen
V odloku o ureditvenem načrtu Sevnica - stari center - centralne dejavnosti URN-32 (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 41/93) se 3. člen spremeni in glasi: sestavni del odloka je elaborat št. 1644/U-87, ki ga je izdelal Projektivni biro region Brežice v juniju 1987 in dopolnitev v aprilu 1993 ter elaborat, ki ga je izdelal AR Projekt v maju 1995 pod št. 030695.
2. člen
13. člen odloka se spremeni in glasi:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, inšpekcija za prostor, enota Krško.
3. člen
V elaboratu iz 1. člena tega odloka se 6 - Hotel nadomesti s 6 - Trgovsko poslovni objekt.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35200-0004/95
Sevnica, dne 28. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost