Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995

Kazalo

1931. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, stran 3079.

Na podlagi 109. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 27/93, 7/94, 33/94) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih na območju občine Sevnica določajo volilne enote za volitve članov sveta krajevne skupnosti in število članov sveta, ki se volijo po enotah.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Blanca se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja: Blanca, Krajna Brda, Čanje.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselji: Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Kladje nad Blanco.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Dolnje Brezovo.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Boštanj se določi 11 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja oziroma del naselja: Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Laze pri Boštanju (od h. št. 8 do 15).
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselji: Dolenji Boštanj, Radna.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Log.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselji: Lukovec, Preska.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja: Konjsko, Laze pri Boštanju (od h. št. 1 do 7).
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselji: Jelovec, Gabrje.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega naselje Križ.
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega naselje Vrh pri Boštanju.
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota obsega naselji: Jablanica, Novi Grad.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. volilna enota obsega naselje Šmarčna.
V 10. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. volilna enota obsega naselji: Kompolje, Mrtovec.
V 11. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Krmelj se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno 9 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Goveji Dol.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Gabrijele.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja Krmelj (od h. št. 61 do 111).
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja Krmelj (od h. št. 1 do 60).
V 4. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem mostu se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Loka pri Zidanem mostu.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Račica.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselji: Radež, Žirovnica.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselji: Čelovnik, Slap.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselji: Breg, Šentjur na Polju.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselji: Razbor, Okroglice.
V 6. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Primož se določi 1 volilna enota, v kateri se voli skupno 7 članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica, Znojile pri Studencu.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sevnica se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Ledina, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Metni Vrh (od h. št. 28 do 38), Podgorica.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Gornje Brezovo, Drožanje, Lončarjev Dol, Metni Vrh (od h. št. 1 do 27), Žigrski Vrh, Prešna Loka, Žurkov Dol.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Sevnica (Drožanjska cesta, Savska cesta in Kvedrova cesta (od h. št. 1 do 30), Glavni trg, Pod Vrtačo, Florjanska ulica, Cesta na Grad), Pečje.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Sevnica (Naselje heroja Maroka).
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Sevnica (Prešernova ulica, Kvedrova cesta (od h. št. 31 do 51), Cankarjeva ulica, Kladnikova ulica, Cesta na Dobravo, Trubarjeva ulica, Trg svobode, Grič, Prvomajska ulica, Ob gozdu, Kajuhova ulica, Kidričeva ulica, Taborniška ulica, Planinska cesta, Šmarska cesta, Pot na Zajčjo goro, Stanetova ulica, Hermanova ulica, Ribniki, Majcnova ulica, Gubčeva ulica, Dalmatinova ulica, Bohorska ulica, Kozjanska ulica, Krulejeva ulica).
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
9. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Studenec se določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupno 7 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Arto.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Brezovo.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Hudo Brezje.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Ponikve pri Studencu.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Rovišče pri Studencu.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselje Studenec.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega naselji: Osredek pri Hubajnici, Zavratec.
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentjanž se določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Šentjanž, Birna vas, Osredek pri Krmelju, Koludrje.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselja Budna vas, Cerovec, Srednik.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Kamenica.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Leskovec v Podborštu.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselji: Podboršt, Štajngrob.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselji: Kal pri Krmelju, Kladje pri Krmelju.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega naselji: Veliki Cirnik, Svinjsko.
V 7. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
11. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Tržišče se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Tržišče, Škovec, Kaplja vas, Vrhek, Spodnje Vodale.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Pijavice, Polje pri Tržišču, Spodnje Mladetiče, Zgornje Mladetiče, Skrovnik.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Malkovec, Slančji Vrh, Krsinji Vrh, Pavla vas, Trščina.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij: Telče, Drušče, Telčice, Zgornje Vodale, Jeperjek, Otavnik.
V 4. volilni enoti se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti.
12. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zabukovje se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno 8 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselji: Zabukovje nad Sevnico, Mrzla Planina.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselja: Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje: Podgorje ob Sevničini.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
13. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
14. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču kjer so vpisani v volilni imenik,
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
15. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volivcev in predloge kandidatur,
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti,
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in razglasi kateri člani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni,
– daje poročilo o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– opravlja druge naloge za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000800-0003/95
Sevnica, dne 28. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti