Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995

Kazalo

1928. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1995, stran 3075.

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/78), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter začasnega statutarnega akta Občine Brežice, je občinski svet na 6. seji dne 20. 6. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1995
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča, je na področju Občine Brežice na dan 31. 12. 1994 znašala 87.200 SIT/m2. To je tudi osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu 1995.
2. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča za leto 1995 se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa, in sicer:
– za področje mesta Brežice                2,0 %
– za področje Dobove, Slovenske vasi            1,2 %
– za ostala področja Občine Brežice            0,8 %.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na področju Občine Brežice za III. stopnjo opremljenosti so na dan 31. 12. 1994 za m2 stanovanjske površine znašali za:
– individualne komunalne objekte in naprave     6200 SIT/m2.
– kolektivne komunalne objekte in naprave      7000 SIT/m2.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od dneva objave dalje. Z dnem, ko prične veljati ta sklep, preneha veljati sklep št. 385-5/94-7 z dne 15. 3. 1994 (Uradni list RS, št. 16/94).
Št. 385-8/95-2/7
Brežice, dne 20. junija 1995.
Predsedujoči
Občinskemu svetu
občine Brežice
Jože Avšič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina