Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

3031. Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest, stran 2045.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest
Razglašam zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. maja 1994.
Št. 012-01/94-61
Ljubljana, dne 3. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O NAJETJU KREDITA REPUBLIKE SLOVENIJE PRI EVROPSKI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA PROJEKT PRENOVE OBSTOJEČIH MAGISTRALNIH CEST
1. člen
Republika Slovenija najame kredit pri Evropski banki za obnovo in razvoj za namene prenove obstoječih magistralnih cest v smeri vzhod – zahod, pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita – 30 mio USD, kredit se črpa v USD,
– obrestna mera – fiksna, z opcijo, da se v času trajanja kredita lahko določi variabilna obrestna mera ob plačilu stroškov konverzije,
– rok odplačila – 15 let z vključenim štiriletnim moratorijem na odplačilo glavnice, začetek odplačevanja marec 1998,
– drugi stroški – provizija za odlog črpanja, odpoved kredita, provizija za konverzijo valute ali konverzijo obrestne mere ter zamudne obresti – največ v višini 2,75% vrednosti kredita letno,
– stroški priprave posojila – 1% vrednosti kredita -plačljivi v enkratnem znesku v sedmih dneh, ko postane pogodba efektivna,
– marža za deželni rizik – 1% na variabilno ali fiksno obrestno mero.
Sredstva kredita iz prejšnjega odstavka se prvenstveno porabljajo za prenovo obstoječih magistralnih cest na odsekih: Počehova – Lendava, Slovenska Bistrica – Ptuj in Črnuče – Domžale.
2. člen
Pogodbo o najetju kredita v imenu Republike Slovenije podpiše z Evropsko banko za obnovo in razvoj minister, pristojen za finance.
3. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o najetju kredita se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/94-41/1
Ljubljana, dne 26. maja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti