Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2590. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih glede vrste in stopnje izobrazbe, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v organizacijah za usposabljanje, stran 4024.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in drugega odstavka 35. člena zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76 in 23/79, Uradni list RS, št. 12/91-I), minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih glede vrste in stopnje izobrazbe, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v organizacijah za usposabljanje
1. člen
Za tretjim odstavkom 1. člena se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»V organizacijah za usposabljanje vedenjsko in osebnostno motenih otrok lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi diplomirani pedagogi – smer domska vzgoja, učitelji, socialni delavci, psihologi in pedagogi«.
2. člen
Učitelji, socialni delavci, psihologi in pedagogi, si morajo najpozneje v treh letih po sklenitvi delovnega razmerja v organizacijah za usposabljanje vedenjsko in osebnostno motenih otrok oziroma tisti, ki že opravljajo vzgojno-izobraževalno delo najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika, pridobiti ustrezna dopolnilna znanja za usposabljanje vedenjsko in osebnostno motenih otrok.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/93
Ljubljana, dne 11. novembra 1994.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.