Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2588. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice, stran 4023.

Na podlagi 153. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I in 21/94) izdaja minister za okolje in prostor
PRAVILNIK
o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
1. člen
Lastna udeležba, ki so jo bili imetniki stanovanjske pravice dolžni plačati pred vselitvijo v družbeno stanovanje, se valorizira glede na leto, v katerem je bila plačana na podlagi količnikov za valorizacijo vrednosti lastne-udeležbe.
Količniki za valorizacijo zneska lastne udeležbe so izračunani za vsako leto na stanje 31. december, razen za tekoče leto. Znesek lastne udeležbe (upoštevaje denominacijo iz leta 1989), plačan v določenem mesecu med letom, se najprej valorizira do konca leta z mesečnimi indeksi porasta cen na drobno. Tako dobljen znesek se pomnoži s pripadajočim količnikom, izračunanim na osnovi rasti vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, in sicer:
---------------------------------------------------------
Leto, v katerem je bila             Količnik
plačana lastna udeležba
---------------------------------------------------------
1                            2
---------------------------------------------------------
1970                      284.881,45
1971                      243.488,40
1972                      211.023,28
1973                      172.655,40
1974                      133.122,16
1975                      112.601,34
1976                      104.735,82
1977                      91.308,14
1978                      76.994,98
1979                      61.529,46
1980                      44.099,30
1981                      31.759,35
1982                      24.558,71
1983                      15.316,18
1984                       9.891,69
1985                       5.500,71
1986                       2.772,54
1987                        997,26
1988                        285,58
1989                         9,94
1990                         4,86
1991                         1,83
1992                         1,29
1993                         1,05
1994 (oktober)                    1,00
---------------------------------------------------------
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe (Uradni list RS, št. 65/94).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-81/91
Ljubljana, dne 15. novembra 1994.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.