Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2574. Sklep o imenovanju volilne komisije občine Litija, stran 4005.

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 34. člena statuta občine Litija (Uradni list RS, št. 5/93) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela, dne 6. 10. 1994 in na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora in zbora krajevnih skupnosti, dne 27. 10. 1994 in na seji zbora združenega dela, dne 3. 11. 1994 sprejela
SKLEP
o imenovanju volilne komisije občine Litija
1. V volilno komisijo občine Litija se imenujejo: za predsednika Miroslav Bregar, Cesta kom. Staneta
15, Litija
za namestnika predsednika Marko Godec, Ulica solidarnosti 4, Litija
za člana Rajko Meserko, Valvazorjeva 13, Šmartno za namestnika člana Metoda Hostnik, Podroje 7, Šmartno
za člana Kristina Potočnik, Vače 30, Vače za namestnika člana Peter Jereb, Trg na Stavbah 1, Litija
za člana Rudi Bregar, Grbinska cesta 24, Litija za namestnika člana Marija Lemut, Gubčeva 12, Litija.
2. Sedež komisije je občina Litija, Jerebova 14, Litija.
Št. 008-2/94
Ljubljana, dne 3. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.