Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2567. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta, stran 3997.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 53. člena statuta občine Grosuplje je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje dne 3. 11. 1994 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta
1. člen
Javno se razgrne osnutek urbanistične zasnove za naselje Grosuplje kot sprememba dolgoročnega družbenega plana občine Grosuplje.
2. člen
Javno se razgrne osnutek programskih zasnov za gospodarsko cono Grosuplje kot dopolnitev srednjeročnega družbenega plana občine Grosuplje, ki jih je izdelal FAGG – Šola za arhitekturo.
3. člen
Programska zasnova bo javno razgrnjena 30 dni v prostorih Oddelka za prostor občine Grosuplje, Kolodvorska 2 in v Krajevni skupnosti Grosuplje.
4. člen
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje lahko občani, delovne organizacije in skupnosti podajo v času javne razgrnitve v Krajevni skupnosti in Oddelku za prostor občine Grosuplje.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Grosuplje, dne 9. novembra 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. l. r.