Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2564. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom, stran 3992.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povračilih sodnikom (Uradni list RS, št. 68/94) je Sodni svet na 7. seji dne 4. 11. 1994 na predlog Ministrstva za pravosodje določil
ZNESEK
drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom
Za mesec november 1994 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:                   SIT
– za 10 let delovne dobe                      28.654
– za 20 let delovne dobe                      42.980
– za 30 let delovne dobe                      57.307
2. regres za prehrano med delom                   8.970
3. dnevnice za službeno potovanje v RS, ki traja:
– 6 do 8 ur                             1.561
– 8 do 12 ur                             2.242
– nad 12 ur                             4.485
4. povračilo stroškov prenočevanja
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe
kategorije do                            3.920
– brez računa                            1.346
5. kilometrina                             22
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer                                11
7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja                   16.146
– povračilo stroškov prehrane                    19.734
8. solidarnostna pomoč                       57.307
Alenka Jelene Puklavec l. r.
Predsednica Sodnega sveta