Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2552. Odlok o potrditvi finančnega načrta prihodkov in odhodkov Banke Slovenije za leto 1994, stran 3989.

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) ter v skladu s 172. členom svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. novembra 1994 sprejel
ODLOK
o potrditvi finančnega načrta prihodkov in odhodkov Banke Slovenije za leto 1994
Potrdi se finančni načrt prihodkov in odhodkov Banke Slovenije za leto 1994, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 63. seji dne 29. 3. 1994. Finančni načrt izkazuje:
1. prihodke          7.900,944.000 tolarjev
2. odhodke          4.345,941.000 tolarjev
3. sredstva za sklade     1.795,946.000 tolarjev
4. presežek prihodkov     1.759,057.000 tolarjev
Št. 450-03/89-2/13
Ljubljana, dne 9. novembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.