Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2551. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1993 in o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, stran 3988.

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka.83. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) ter v skladu s 172. členom svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. novembra 1994 sprejel
ODLOK
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1993 in o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki
I
Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1993, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 61. seji dne 28. 2. 1994 in ki izkazuje:
A. Bilanca stanja na dan 31. 12. 1993:
– aktiva                     139.753,372.000 tolarjev
– pasiva                     139.753,372.000 tolarjev
B. Bilanca uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1993:
– prihodki                     11.514,437.000 tolarjev
– odhodki skupaj z razporeditvami v sklade     6.821,319.000 tolarjev
– ostanek presežka prihodkov            4.693,118.000 tolarjev
II
Ostanek presežka prihodkov nad odhodki, ugotovljen z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 1993 se razporedi za:
– pokritje zapadlih obveznosti do MDS        3.608,832.000 tolarjev
– poravnavo stroškov kovanja denarja          50,431.000 tolarjev
– izplačilo na račun proračuna Republike Slovenije 1.033,855.000 tolarjev
Št. 450-03/89-2/13
Ljubljana, dne 9. novembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.