Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2550. Zakon o spremembi zakona o pravniškem državnem izpitu, stran 3988.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o pravniškem državnem izpitu
Razglašam zakon o spremembi zakona o pravniškem državnem izpitu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. novembra 1994.
Št. 012-01/94-147
Ljubljana, dne 12. novembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU
1. člen
V zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94) se v 18. členu drugi in tretji odstavek črtata.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 104-01/92-1/4
Ljubljana, dne 4. novembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.