Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1994 z dne 29. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1994 z dne 29. 9. 1994

Kazalo

2043. Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva, stran 3276.

Na podlagi drugega odstavka 73. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva
1. člen
Ta pravilnik ureja izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva ter način načrtovanja in organiziranja izobraževanja in usposabljanja.
2. člen
Strokovni delavci in sodelavci na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: delavci) imajo pravico in dolžnost do izobraževanja in stalnega strokovnega usposabljanja v skladu s potrebami dela, ki ga opravljajo in z namenom pridobitve ter razširitve strokovnih znanj, zaradi ohranitve zaposlitve in možnosti napredovanja.
Posamične pravice in dolžnosti v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem uresničujejo delavci v skladu z določili zakona o delovnih razmerjih in kolektivno pogodbo,
3. člen
Izobraževanje po tam pravilniku pomeni vključitev v redne programe izobraževalnih organizacij v Sloveniji in v tujini na vseh znanstvenih in strokovnih področjih, ki sooblikujejo sistem socialnega varstva.
Usposabljanje po tem pravilniku pomeni vključitev v različne programe praktičnega in teoretičnega strokovnega izpopolnjevanja.
4. člen
Stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje načrtuje in organizira Socialna zbornica Slovenije na podlagi letnega načrta izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: letni načrt).
Socialna zbornica Slovenije pripravi predlog letnega načrta na podlagi letnih programov strokovnega izobraževanja in usposabljanja izvajalcev na področju socialnega varstva, najkasneje do 30. junija tekočega leta, za naslednje proračunsko leto.
5. člen
Letni načrt mora vsebovati naslednje elemente:
– opredelitev in utemeljitev potreb po izobraževanju in usposabljanju,
– opredelitev letnih prioritet,
– seznam izobraževalnih organizacij in njihovih programov z dokumentacijo o programih ter seznam vključenih delavcev,
– seznam programov usposabljanja z dokumentacijo o vsakem programu glede vsebine, ciljev, metod, referenc izvajalcev, predvidenih potrdil o obliki in obsegu usposabljanja, števila udeležencev in trajanja programa,
– finančno konstrukcijo.
6. člen
Programe usposabljanja potrdi na podlagi javnega razpisa Socialne zbornice Slovenije petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen, za socialno varstvo.
Komisijo sestavljajo po dva člana, ki ju predlaga Socialna zbornica Slovenije, dva člana, ki ju predlaga ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in en član, ki ga predlaga strokovni svet.
7. člen
Socialna zbornica Slovenije uskladi letni načrt z ministrstvom, do 30. septembra tekočega leta za naslednje proračunsko leto.
8. člen
Socialna zbornica Slovenije in ministrstvo s pogodbo uredita financiranje sprejetih in potrjenih programov po letnem načrtu ter druge medsebojne obveznosti.
Sredstva za izvedbo usklajenega letnega načrta se zagotavljajo s proračunom Republike Slovenije.
9. člen
Socialna zbornica spremlja izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja ter enkrat letno posreduje ministrstvu poročilo o izvedbi letnega načrta.
10. člen
Predlog letnega načrta za leto 1995 pripravi Socialna zbornica Slovenije do 30. oktobra 1994 in ga uskladi z ministrstvom do 30. novembra 1994.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 551-01-004/94
Ljubljana, dne 14. septembra 1994.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve
Rina Klinar l. r.

AAA Zlata odličnost