Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1994 z dne 21. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1994 z dne 21. 7. 1994

Kazalo

1725. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije, stran 2825.

Na podlagi točke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, št. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93, 34/93, 35/94) in točke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije predsednik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve objavlja
ZNESKE
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije
Za mesec avgust 1994 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 27.425,00 SIT;
– za 20 let delovne dobe 41.137,50 SIT;
– za 30 let delovne dobe 54.850,00 SIT;
2. regres za prehrano med delom 8.582,00 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.493.00 SIT; – 8 do 12 ur 2.145,50 SIT;
– nad 12 ur 4.291,00 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 3.750.00 SIT;
– brez računa 1.287.00 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 21,60 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer (15% cene bencina) 10.80 SIT;
7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 15.448,00 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 18.881,00 SIT;
8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziroma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne nesreče ali požara 54.850.00 SIT;
9. učencem in študentom pripadajo za obvezno prakso mesečne nagrade:
– učencem 5.788.00 SIT.
– študentom 11.851.00 SIT.
Št. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 18. julija 1994.
Predsednik
Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne
zadeve
Tone Anderlič l. r.

AAA Zlata odličnost