Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

1350. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja, stran 2121.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
1. člen
V uredbi o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93 in 19/94) se Priloga I. Bilančni obrazec otvoritvene bilance v razdelku AKTIVNE POSTAVKE spremeni tako, da se besedilo pod zaporedno številko 1.1. 'nematerialne naložbe (003 do 006)' nadomesti z besedilom 'nematerialne naložbe (003 do 005)'.
Postavka pod zaporedno številko 1.1.4. (naložbe v dobro ime – metoda ocenjene vrednosti) se črta.
Besedilo pod zaporedno številko 9 'ZUNAJBILANČNA AKTIVA (106 do 109 + 900)' se nadomesti z besedilom 'ZUNAJBILANČNA AKTIVA (106 do 109 + 006 + 900).'
Za zaporedno številko 9.4. se doda nova zaporedna številka 9.5., ki se glasi:
'9.5. Ostale obvezne naložbe. Oznaka za AOP 006, s prekrižanim delom, ki ga označuje stolpec 1 Znesek iz bilance stanja na dan 31. 12. 1992.'
Dosedanja zaporedna številka 9.5. postane zaporedna številka 9.6..
2. člen
Priloga I Bilančni obrazec otvoritvene bilance se v razdelku PASIVNE POSTAVKE spremeni tako, da se besedilo pod zaporedno številko 1. 'osnovni kapital (112)' nadomesti z besedilom 'osnovni kapital (112+145 + 902)'.
Pod zaporedno številko 1.2. nenominirani kapital (146 + 147) se v stolpcu 2 Znesek v otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993, prekrižani del črta.
Za zaporedno številko 1.2.2. se doda nova postavka pod zaporedno številko 1.3., ki se glasi:
'1.3. Presežek vplačanega kapitala. Oznaka za AOP 902.'
Besedilo pod zaporedno številko 2. 'dolgoročne rezervacije (149 do 153)' se nadomesti z besedilom 'dolgoročne, rezervacije (149 + 150 + 151 + 153)'.
Postavka pod zaporedno številko 2.4. (slabo ime -metoda ocenjene vrednosti) se črta. Dosedanja zaporedna številka 2.5. postane zaporedna številka 2.4".
Besedilo pod zaporedno številko 10 'ZUNAJBILANČNA PASIVA (212 do 215 + 901)' se nadomesti z besedilom 'ZUNAJBILANČNA PASIVA (212 do 215+152 + 901)'.
Za zaporedno številko 10.4. se doda nova zaporedna številka 10.5., ki se glasi:
'10.5. Viri ostalih obveznih izločitev. Oznaka za AOP 152, s prekrižanim delom, ki ga označuje stolpec 1 Znesek iz bilance stanja na dan 31. 12. 1992.'
Dosedanja zaporedna številka 10.5. postane zaporedna številka 10.6.
Na koncu obrazca, pred navedbo kraja in datuma ter direktorja in vodje računovodstva, se doda novo besedilo, ki se glasi:
'Znesek vrednosti podjetja, ugotovljen z ocenitvijo pooblaščenih ocenjevalcev na dan 1. 1. 1993 znaša..................
Prodajna cena delnice ob upoštevanju ocenjene vrednosti podjetja, rezerv in presežka vplačanega kapitala znaša:...............................
(navedena zneska nista sestavni del otvoritvene bilance stanja in se vpisujeta zgolj iz evidenčnih razlogov')
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/93-2/12-8
Ljubljana, dne 9. junija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r:
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti