Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

1343. Odredba o dajanju soglasij k cenam, stran 2114.

Na podlagi 10. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list. RS, št. 2/91), odloka o spremembi odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 33/91 in 62/92) ter 262.a člena statuta občine Novo mesto (SDL, št. 5/79, 14/82) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na 171. seji 31. 5. 1994 sprejel
ODREDBO
o dajanju soglasja k cenam
1
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela smejo povečati cene svojih proizvodov in storitev na podlagi soglasja Izvršnega sveta Skupščine občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet).
Določba prvega odstavka tega člena se nanaša na naslednje skupine proizvodov in storitev:
– dimnikarske storitve,
– dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok (jasli, vrtci).
2
Podjetje in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega de|a predložijo zahtevo za soglasje k cenam s podrobnejšo utemeljitvijo Sekretariatu za družbeni razvoj občine Novo mesto.
3
Če zahteva za soglasje ne vsebuje dovolj podatkov, lahko v skladu z določili 2. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občih in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) sekretar Sekretariata za družbeni razvoj občine Novo mesto v roku 10 dni od prejema vloge za izdajo soglasja zahteva dopolnitev le-te.
Če podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela v roku 8 dni po prejemu obvestila za dopolnitev vloge ne pošljejo ustrezne dopolnitve, Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto vlogo zavrne.
4
Izvršni svet odloči o soglasju najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge zavezancev iz 1. točke te odredbe.
5
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela morajo cene objaviti na krajevno običajen način.
6
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 20. 5. 1994 dalje.
Št. 403-05/91-2
Ljubljana, dne 31. maja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti