Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1994 z dne 19. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1994 z dne 19. 5. 1994

Kazalo

1125. Uredba o kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, stran 1753.

Na podlagi 5. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov
1. člen
Ta uredba določa plačilne razrede v katere se razvrščajo količniki za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov in kriterije za določitev teh količnikov.
2. člen
Za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov se določijo naslednji plačilni razredi oziroma količniki: 4,50, 4,75, 5,00, 5,25, 5,50, 5,75, 6,00, 6,25, 6,50, 6,75, 7,00, 7,25, 7,50, 7,75, 8,00, 8,25, 8,50.
3. člen
Delovna mesta direktorjev javnih zavodov se razvrstijo v plačilne razrede iz prejšnjega člena te uredbe na podlagi naslednjih kriterijev: zahtevane strokovne izobrazbe, zahtevnosti dela in pomembnosti javnega zavoda.
Na razvrstitev delovnih mest po prejšnjem odstavku vpliva zahtevana strokovna izobrazba z največ 40%, zahtevnost dela z največ 40% in pomen javnega zavoda z največ 20%.
4. člen
Pri razvrščanju delovnih mest direktorjev javnih zavodov se v okviru kriterija "strokovna izobrazba" upoštevajo poleg zahtevane stopnje šolske izobrazbe tudi potrebna dodatna funkcionalna znanja.
V okviru kriterija "zahtevnost dela" se upošteva zlasti odgovornost (predvsem materialna odgovornost in odgovornost za pravilnost strokovnih odločitev), velikost javnega zavoda in obseg storitev.
V okviru kriterija "pomen javnega zavoda" se upošteva ali je dejavnost javnega zavoda namenjena območju:
– ene občine ali dela regije,
– regije ali več regij,
– celotne države.
5. člen
Ne glede na določbe 3. in 4. člena se v plačilne razrede s količniki nad 6,50 lahko razvrstijo:
– v dejavnosti kulture le delovna mesta direktorjev javnih zavodov s področja varstva naravne in kulturne dediščine, ki so matični za svoje področje in delovna mesta direktorjev javnih zavodov s področja odrsko glasbene dejavnosti nacionalnega pomena;
– na področju zdravstva le delovna mesta direktorjev javnih zavodov, ki opravljajo terciarno zdravstveno dejavnost in delovna mesta direktorjev bolnišnic, ki opravljajo sekundarno zdravstveno dejavnost;
– na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti le delovna mesta direktorjev javnih zavodov in zavodov s pravico javnosti, ki so po sklepu Vlade Republike Slovenije o pogojih dodeljevanja sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94) upravičeni do proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti.
6. člen
Delovna mesta direktorjev javnih zavodov razporedi v plačilne razrede in določi količnik za določanje osnovne plače direktorja posameznega zavoda minister, pristojen za posamezno področje.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-02/93-3-/9-8
Ljubljana, dne 12. maja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina