Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1994 z dne 28. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1994 z dne 28. 2. 1994

Kazalo

436. Odredba o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte, stran 629.

Na podlagi petega odstavka 35. člena zakona o potrjevanje novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
ODREDBO
o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma
za dovolitev introdukcije tuje sorte
1. člen
S to odredbo se določa višina stroškov, ki jih mora vlagatelj zahteve za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte kmetijskih rastlin plačati za preizkušanje proizvodne vrednosti sorte na poskusnem polju in v laboratoriju.
2. člen
Stroški za preizkušanje proizvodne vrednosti sorte na preizkusnem polju in v laboratoriju znašajo po kulturah oziroma skupini kultur:
SIT/sorto
1. za ozimna žit                48.000
2. za koruzo, sirek za zrnje in ajdo      48.000
3. za krompir                 64.000
4. za sladkorno peso              64.000
5. za oljno ogrščico              56.000
6. za zrnate stročnice             56.000
7. za trave                  52,000
8. za detelje                 52.000
9. za druge krmne rastline           56.000
10. za vrtnine – korenovke           56.000
– plodovke                   56.000
– solatnice                  56.000
– kapusnice                  64.000
11. za druge vrste poljščin in vrtnin     56.000
3. člen
Vlagatelji plačajo stroške preizkušanja proizvodne vrednosti sorte v 15 dneh po prejemu obvestila, da bo sorta vključena v preizkušanje na preizkusnem polju, na poseben žiro račun pooblaščene institucije za opravljanje teh preizkušanj.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, se preneha uporabljati odredba o višini stroškov za preizkušanje nove in tuje sorte kmetijskih rastlin na poskusnem polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 59/90).
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-169/94
Ljubljana, dne 22. februarja 1994.
Minister za kmetijstvo
in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost