Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1993 z dne 14. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1993 z dne 14. 1. 1993

Kazalo

6. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Demokratično ljudsko republiko Alžirijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 5.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/92-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Demokratično ljudsko republiko Alžirijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Demokratično ljudsko republiko Alžirijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, sklenjen z izmenjavo not dne 12. oktobra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v francoskem jeziku ter slovenskem prevodu glasi:
 
NOTE VERBALE
N° 160/92
L'Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire en Italie présente ses compliments à l'Ambassade de la République de Slovénie et a l'honneur de lui faire part de l'accord de l'Algérie à établissement de relations diplomatiques entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République de Slovénie.
L'établissement des relations diplomatiques entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République de Slovénie prendra effet à dater de ce jour, 12 octobre 1992.
L'Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République de Slovénie, l'assurance de sa très haute considération.
 
                                                                                                                                                                                                       Rome, le 12 octobre 1992
Ambassade de la République
de Slovénie en Italie
A Rome
NOTE VERBALE
No: 87-10/92
L'Ambassade delà République de Slovénie en Italie présente ses compliments à l'Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire en Italie et a l'honneur d'accuser réception dé sa note verbale No. 160/92 de 12 octobre 1992 dans le texte suivant:
«L'Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire en Italie présente ses compliments à l'Ambassade de la République de Slovénie et a l'honneur de lui faire part de l'accord dé l'Algérie à l'établissement de relations diplomatiques entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République de Slovénie.
L'établissement des relations diplomatiques entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République de Slovénie prendra effet à dater de ce jour, 12 octobre 1992.
L'Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République de Slovénie, l'assurance de sa très haute considération.»
L'Ambassade de la République de Slovénie en Italie a l'honneur de communiquer que le Gouvernement Slovène est d'accord avec le texte de la note précitée et du communiqué commun.
L'Ambassade de la République de Slovénie saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire les assurance de sa très haute considération.
 
                                                                                                                                                                                                       Rome, le 12 octobre 1992
Ambassade de la République Algérienne
Démocratique et populaire
Rome
VERBALNA NOTA
Št. 160/92
Veleposlaništvo Demokratične ljudske republike Alžirije v Italiji izraža svoje spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije in ima čast sporočiti mu, da Alžirija soglaša z vzpostavitvijo diplomatskih odnosov med Demokratično ljudsko republiko Alžirijo in Republiko Slovenijo.
Diplomatski odnosi med Demokratično ljudsko republiko Alžirijo in Republiko Slovenijo bodo vzpostavljeni z 12. oktobrom 1992.
Veleposlaništvo Demokratične ljudske republike Alžirije tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
 
                                                                                                                                                                                                       Rim, 12. oktobra 1992
Veleposlaništvo Republike
Slovenije v Italiji
Rim
 
VERBALNA NOTA
Št. 87-10/92
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Italiji izraža svoje spoštovanje Veleposlaništvu Demokratične ljudske republike Alžirije v Italiji in ima čast potrditi prejem verbalne note št. 160/92, z dne 12. oktobra 1992, katere besedilo glasi:
»Veleposlaništvo Demokratične ljudske republike Alžirije v Italiji izraža svoje spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije in ima čast sporočiti mu, da Alžirija soglaša z vzpostavitvijo diplomatskih odnosov med Demokratično ljudsko republiko Alžirijo in Republiko Slovenijo.
Diplomatski odnosi med Demokratično ljudsko republiko Alžirijo in Republiko Slovenijo bodo vzpostavljeni z 12. oktobrom 1992.
Veleposlaništvo Demokratične ljudske republike Alžirije tudi ob tej priložnosti ponovno izraža Veleposlaništvu Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.«
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Italiji ima čast sporočiti, da se slovenska vlada strinja z besedilom prej omenjene note in skupnega komunikeja.
Veleposlaništvo Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Demokratične ljudske republike Alžirije svoje odlično spoštovanje.
 
                                                                                                                                                                                                       Rim, 12. oktobra 1992
Veleposlaništvo Demokratične
ljudske republike Alžirije
Rim
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-62/1-8
Ljubljana, dne 17. decembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina