Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1993 z dne 14. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1993 z dne 14. 1. 1993

Kazalo

5. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Sejšeli o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 4.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Sejšeli o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Sejšeli o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan v Londonu 21. oktobra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem prevodu glasi:
Agreement
between the Republic of Slovenia and the Republic of Seychelles regarding the Establishment of Diplomatic Relations
The Republic of Slovenia and the Republic of Seychelles,
guided by a desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
have agreed as follows:
Article 1
Slovenia and Seychelles will establish diplomatic relations with each other on the day this Agreement enters into force and will exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
 
Done in duplicate in the English Language at London on 21 October 1992.
For the Republic of Slovenia,
Matjaž Šinkovec, (s)
Ambassador
 
For the Republic of Seychelles,
Sylvestre Radegonde, (s)
High Commissioner
Sporazum
med Republiko Slovenijo in Republiko Sejšeli glede vzpostavitve diplomatskih odnosov
Republika Slovenija in Republika Sejšeli,
sta v želji, da bi okrepili in razvili odnose med obema državama v skladu s cilji in načeli Listine Združenih Narodov,
sklenili sledeče:
1. člen
Slovenija in Sejšeli bosta vzpostavili diplomatske odnose z dnem, ko prične veljati ta sporazum in bosta čimprej mogoče izmenjali diplomatske predstavnike.
2. člen
Podpisnici se strinjata, da bodo določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 veljala tudi za diplomatske odnose med njima.
3. člen
Podpisnici se strinjata, da. bodo določila Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 veljala tudi za konzularne odnose med njima.
4. člen
Ta sporazum prične veljati ob podpisu.
 
Sestavljeno v dveh izvodih v angleškem jeziku, v Londonu, dne 21. oktobra 1992.
Za Republiko
Slovenijo
Matjaž Šinkovec l. r.
Veleposlanik
 
Za Republiko
Sejšeli
Sylvestre Radegonde l. r.
Veleposlanik
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-66/1-8
Ljubljana, dne 17. decembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina